آخرین آپدیت اولویت بندی گروه کالایی مرداد ۹۷

آخرین آپدیت اولویت بندی گروه کالایی

از اوایل سال ۹۷ ( جدود ۲۱ فروردین ماه ) بیشترین تغییرات در سیاستهای بخش وزارت صنعت معدن تجارت (صمت) ، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست های ارزی و اولویت بندی گروه های کالایی را شاهد بودیم ، در اینجا آخرین آپدیت اولویت بندی گروه کالایی به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ با قابلیت جستجو را قرار داده ایم .

 

رديفشماره تعرفهنوع كالااولويت ارزي 16 مرداد
101012100ـ ـ حيوانات مولد نژاد خالص21
201012910ـ ـ ـ اسب براي مسابقه3
301012990ـ ـ ـ ساير3
401013000ـ الاغ3
501019000ـ ساير3
601022110ـ ـ ـ گاو شيري1
701022120ـ ـ ـ گاو گوشتی1
801022130--- گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)21
901022140--- گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره)1
1001022190ـ ـ ـ ساير1
1101022900ـ ـ ساير1
1201023100ـ ـ مولد نژاد خالص21
1301023900ـ ـ ساير21
1401029000ـ ساير21
1501031000ـ مولد نژاد خالص4
1601039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم4
1701039200ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر4
1801041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص21
1901041090ـ ـ ـ سایر1
2001042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص1
2101042090ـ ـ ـ ساير22
2201051110ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتي يكروزه1
2301051120ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتي يكروزه1
2401051130ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار يكروزه1
2501051140ـ ـ ـ جوجه مادر يكروزه تخم‌گذار1
2601051150ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي21
2701051160ـ ـ ـ جوجه يكروزه تخمگذار21
2801051190ـ ـ ـ ساير22
2901051210ـ ـ ـ مولد نژاد خالص21
3001051220ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون21
3101051290ـ ـ ـ ساير3
3201051300ـ ـ مرغابي‌ها3
3301051400ـ ـ غازها3
3401051500ـ ـ مرغ شاخدار3
3501059410ـ ـ ـ مرغ هيبريد تجاري3
3601059420ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار3
3701059490ـ ـ ـ ساير3
3801059900ـ ـ ساير3
3901061110ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)21
4001061190ـ ـ ـ ساير3
4101061210--- براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)3
4201061290ـ ـ ـ ساير3
4301061310--- مولد نژاد خالص21
4401061390--- سایر22
4501061400ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌هاي صحرايي3
4601061910ـ ـ ـ سگ و گربه معمولي3
4701061920ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌براي‌ تحقيقات پزشكي و

آزمايشگاهي و تربيت شده پليس و راهنما
3
4801061930ـ ـ ـ ساير براي تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي3
4901061990ـ ـ ـ ساير3
5001062010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي‌ و

سرم‌سازي)
3
5101062090ـ ـ ـ ساير3
5201063110ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم ‌سازي)3
5301063190ـ ـ ـ ساير3
5401063210ـ ـ ـ براي تحقيقات پزشكي،آزمايشگاهي و سرم‌سازي3
5501063290ـ ـ ـ ساير3
5601063310ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد21
5701063320ـ ـ ـ شترمرغ استراليايي3
5801063330ـ ـ ـ جوجه يكروزه شترمرغ21
5901063390ـ ـ ـ ساير3
6001063910ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم­سازي)3
6101063920ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ3
6201063990ـ ـ ـ ساير3
6301064110ـ ـ ـ كلني زنبور عسل21
6401064120ـ ـ ـ ملكه زنبور عسل21
6501064130ـ ـ ـ ساير3
6601064900ـ ـ ساير3
6701069010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي ‌و سرم­­سازي)3
6801069020ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده

كنترل‌كننده آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي هرزه)
1
6901069090ـ ـ ـ ساير1
7002011010ـ ـ ـ گوساله (Veal)3
7102011090ـ ـ ـ ساير3
7202012010ـ ـ ـ ران3
7302012020ـ ـ ـ راسته3
7402012030ـ ـ ـ سردست و سينه3
7502012090ـ ـ ـ ساير3
7602013010ـ ـ ـ ران1
7702013020ـ ـ ـ راسته1
7802013030ـ ـ ـ سردست و سينه1
7902013090ـ ـ ـ ساير1
8002021010ـ ـ ـ گوساله (Veal)1
8102021090ـ ـ ـ ساير21
8202022010ـ ـ ـ ران3
8302022020ـ ـ ـ راسته3
8402022030ـ ـ ـ سردست و سينه3
8502022090ـ ـ ـ ساير3
8602023010ـ ـ ـ ران1
8702023020ـ ـ ـ راسته1
8802023030ـ ـ ـ سردست و سينه1
8902023090ـ ـ ـ ساير1
9002031100ـ ـ لاشه يا شقه4
9102031200ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان4
9202031900ـ ـ ساير4
9302032100ـ ـ لاشه يا شقه4
9402032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان4
9502032900ـ ـ ساير4
9602041000ـ لاشه و شقه بره، تازه يا سرد‌كرده1
9702042100ـ ـ لاشه يا شقه1
9802042200ـ ـ ساير قطعات با استخوان1
9902042300ـ ـ بي‌استخوان21
10002043000ـ لاشه و شقه بره، منجمد1
10102044100ـ ـ لاشه يا شقه1
10202044200ـ ـ ساير قطعات با استخوان1
10302044300ـ ـ بي‌استخوان1
10402045000ـ گوشت بز3
10502050000گوشت اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد.3
10602061000ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده3
10702062100ـ ـ زبان3
10802062200ـ ـ جگر3
10902062900ـ ـ ساير3
11002063000ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده4
11102064100ـ ـ جگر4
11202064900ـ ـ ساير4
11302068000ـ ساير، تازه يا سردكرده4
11402069000ـ ساير، منجمد4
11502071100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده1
11602071200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد1
11702071310ـ ـ ـ قطعات تازه يا سرد كرده مرغ3
11802071320ـ ـ ـ احشای تازه يا سرد كرده مرغ3
11902071410ـ ـ ـ خمير3
12002071420ـ ـ ـ قطعات3
12102071430ـ ـ ـ احشاء3
12202072400ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده3
12302072500ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد3
12402072600ـ ـ قطعات و احشای تازه يا سردكرده3
12502072710ـ ـ ـ خمير3
12602072790ـ ـ ـ ساير3
12702074100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده3
12802074200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد3
12902074300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سرد كرده3
13002074400ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده3
13102074500ـ ـ ساير، منجمد3
13202075100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده3
13302075200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد3
13402075300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سردكرده3
13502075400ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده3
13602075500ـ ـ ساير، منجمد3
13702076000ـ مرغ شاخدار3
13802081000ـ از خرگوش اهلي يا وحشي3
13902083000ـ از ميمون‌ها (Primates)3
14002084000ـ از نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌هاي كوچك دريايي گاو دريايي و گاو آبي (پستانداران از راسته Sirenia)، از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گراز ماهي‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)3
14102085000ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاك‌پشت دريايي)3
14202086000ـ از شترها و ساير گونه‌هاي شتر (camelidae)3
14302089000ـ ساير3
14402091000ـ از خوك‌ها4
14502099000ـ‌ ساير4
14602101100ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان4
14702101200ـ ـ سينه (با رگه‌هاي چربي چسبيده به گوشت) و قطعات آن4
14802101900ـ ـ ساير4
14902102000ـ گوشت حيوانات از نوع گاو3
15002109100-- از ميمون3
15102109200-- از نهنگ‌ها، دلفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌هاي كوچك دريايي و گاو دريايي (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گرازماهي‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia).3
15202109300-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دريايي)3
15302109900-- ساير3
15403011100ـ ـ آب شيرين3
15503011900ـ ـ ساير3
15603019110ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش21
15703019120ـ ـ ـ تخم چشم‌زده1
15803019190ـ ـ ـ‌ ساير3
15903019200ـ ـ مارماهي (گونه Anguilla)3
16003019310ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش21
16103019390ـ ـ ـ ساير3
16203019400ـ ـ ماهي تن بلوفين (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)22
16303019500ـ ـ ماهي‌هاي تن بلوفين جنوب

(thunnus maccoyii)
3
16403019910ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش1
16503019920ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهي1
16603019990ـ ـ ـ ساير3
16703021100-- قزل‌آلا

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
3
16803021300ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس آرام

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)
3
16903021400ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.3
17003021900ـ ـ ساير3
17103022100ـ ـ هاليبوت

(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)
3
17203022200ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa)3
17303022300ـ ـ كفشك ماهيان )گونه (Solea3
17403022400ـ ـ ماهي توربوت (پستا ماکسیما)3
17503022900ـ ـ ساير3
17603023100ـ ـ آلباكور3
17703023200ـ ـ يلوفين3
17803023300ـ ـ‌اسكيپ جك يا بونيت با شكم راه راه3
17903023400ـ ـ بيگ آي3
18003023500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس3
18103023600ـ ـ تن بلوفين جنوب3
18203023900ـ ـ ساير3
18303024100-- شاه‌ماهي (Clupea harengus, Clupea pallasii)3
18403024200-- ماهي آنچوي.3
18503024300-- ماهي ساردين‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهي كوچك (sprsttus sparttus)3
18603024410ـ ـ ـ بلومكرل3
18703024490ـ ـ ـ ساير3
18803024500ـ ـ جك و هورس مكرل3
18903024600ـ ـ كوبيا3
19003024700ـ ـ شمشیر ماهی یا نيزه ماهي3
19103024900ـ ـ سایر3
19203025100-- ماهي كاد3
19303025200-- ماهي هاد داك3
19403025300-- زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)3
19503025400-- ماهي هيك

(Merluccius spp. Urophycis spp.)
3
19603025500-- زغال ماهي آلاسكا (تراگرا کالکوگراما)3
19703025600-- ماهي بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)3
19803025900-- ساير3
19903027100ـ ـ‌ تيلاپيا (Oreochromis spp.)3
20003027200ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)3
20103027300ـ ـ ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های

کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)
3
20203027400ـ ـ مارماهي (Anguilla spp.)3
20303027900ـ ـ ساير3
20403028100ـ ـ‌ سگ‌ماهي و ساير كوسه‌ماهي‌ها3
20503028200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae)3
20603028300ـ ـ ماهي نيش‌دندان (Dissostichus spp.)3
20703028400ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.)3
20803028500ـ ـ ماهي سي‌بريم (Sparidae)3
20903028900ـ ـ ساير3
21003029100ـ ـ جگر، تخم و منی3
21103029200ـ ـ باله­های کوسه3
21203029900ـ ـ سایر3
21303031100ـ ـ ماهی آزاد ريز شمال كلمبيا3
21403031200ـ ـ ساير ماهی آزاد اقيانوس آرام3
21503031300ـ ـ ماهي‌هاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho)3
21603031400ـ ـ ماهي قزل‌آلا

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
3
21703031900ـ ـ‌ ساير3
21803032300ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp.)3
21903032400ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)3
22003032500ـ ـ ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونه­های مگالوبراما)3
22103032600ـ ـ مارماهي (Anguilla spp)3
22203032900ـ ـ ساير3
22303033100ـ ـ هاليبوت

Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)
3
22403033200ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa)3
22503033300ـ ـ كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea)3
22603033400ـ ـ ماهی­های توربوت (پستا ماکسیما)3
22703033900ـ ـ ساير3
22803034100ـ ـ تن سفيد يا ژرمون (Thunnus alalunga)21
22903034200ـ ـ يلوفين (Thunnus albacares)1
23003034300ـ ـ اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه1
23103034400ـ ـ تن بسيار چرب و چاق(Thunnus obesus)21
23203034500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس اطلس و آرام

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
3
23303034600ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)3
23403034900ـ ـ ساير21
23503035100ـ ـ شاه‌ماهي‌ها

(Clupea harengus, Clupea Pollasii)
22
23603035300ـ ـ ساردين‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهي كوچك (Sprattus sprattus)3
23703035410ـ ـ ـ بلو مكرل22
23803035490ـ ـ ـ ساير22
23903035500ـ ـ ماهي جك و هورس مكرل (Trachurus spp)3
24003035600ـ ـ ماهي كوبيا(Rachycentron canadum)3
24103035700ـ ـ نيزه ماهي (Xiphias gladius)3
24203035900ـ ـ ساير3
24303036300ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)3
24403036400ـ ـ ماهي هداك (Melanogrammus aeglefinus)3
24503036500ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)3
24603036600ـ ـ ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.)3
24703036700ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)3
24803036800ـ‌‌ ـ ماهي‌بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)3
24903036900ـ ـ ساير3
25003038100ـ ـ سگ ماهي و انواع كوسه‌ها3
25103038200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae)3
25203038300ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)3
25303038400ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.)3
25403038900ـ ـ ساير3
25503039100ـ ـ جگر، تخم و منی3
25603039200ـ ـ باله­های کوسه3
25703039900ـ ـ سایر3
25803043100ـ ـ ماهي تيلاپيا (Oreochromis spp)3
25903043200ـ ـ گربه‌‌ماهي(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)3
26003043300ـ ـ ماهي سوف ‌نيل (lates niloticus)3
26103043900ـ ـ ساير3
26203044100ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس آرام

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),

سالمون اقيانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)
3
26303044200ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا

(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)
3
26403044300ـ ـ ماهي‌هاي پهن

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)
3
26503044400ـ ـ ماهي از خانواده‌‌هاي

Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
3
26603044500-- نيزه ماهي (xiphias gladius)3
26703044600-- ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)3
26803044700-- سگ ماهی و سایر کوسه­ها3
26903044800-- پرتو ماهی­ها و چارگوش ماهی­ها (راجیدا)3
27003044900-- ساير3
27103045100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما3
27203045200ـ ـ ماهي آزاد3
27303045300ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي

Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
3
27403045400ـ ـ نيزه ماهي (xiphias gladius)3
27503045500ـ ـ‌ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)3
27603045600-- سگ ماهی و سایر کوسه­ها3
27703045700-- پرتو ماهی­ها و چارگوش ماهی­ها (راجیدا)3
27803045900ـ ـ ساير3
27903046100ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp)3
28003046200ـ ـ گربه‌‌ماهي (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)3
28103046300ـ ـ سوف ‌نيل (Lates niloticus)3
28203046900ـ ـ ساير3
28303047100ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)3
28403047200ـ ـ ماهي هادداك

(Melanogrammus aeglefinus)
3
28503047300ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)3
28603047400ـ ـ ماهي هيك

(Merluccius spp. Urophycis spp.)
3
28703047500ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )3
28803047900ـ ـ ساير3
28903048100ـ ـ سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقيانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)3
29003048200ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا

(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
3
29103048300ـ ـ انواع ماهي پهن

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
3
29203048400ـ ـ اره ماهي (Xiphias gladius)3
29303048500ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)3
29403048600ـ ـ شاه‌ماهي‌ها

(Clupea harengus, Clupea pallasii)
3
29503048700ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونيتو

Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
22
29603048800-- سگ ماهی، سایر کوسه­ها،

پرتوماهی­ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)
3
29703048900ـ ـ ساير3
29803049100ـ ـ شمشيرماهي3
29903049200ـ ـ ماهي نيش دندان3
30003049300ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما3
30103049400ـ ـ زغال ماهي آلاسكا (تراگارا کالکوگراما)3
30203049500ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غير از زغال ماهي‌ آلاسكا (تراگارا چالکوگراما)3
30303049600ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه­ها3
30403049700ـ ـ پرتوماهی­ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)3
30503049900ـ ـ ساير3
30603051000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان22
30703052000ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک3
30803053100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما3
30903053200ـ ـ انواع ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae3
31003053900ـ ـ ساير3
31103054100ـ ـ سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقيانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube sal3
31203054200ـ ـ شاه‌ماهي( (Herrings

(Clupea harengus, Clupea pallasii)
3
31303054300ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
3
31403054400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما3
31503054900ـ ـ ساير3
31603055100ـ ـ ماهي كاد باگونه هاي

(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
3
31703055200ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما3
31803055300ـ ـ ماهی­های از خانواده­های برگما سروتیدا،

یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهی­های کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)
3
31903055400- شاه­ماهی­ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ساردینوپس)،

ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبرا
3
32003055900ـ ـ ساير3
32103056100ـ ـ شاه‌ماهي Herring))

(Clupea pallasii Clupea harengus)
3
32203056200ـ ـ ماهي كاد با گونه هاي

(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)
3
32303056300ـ ـ ماهي‌كيلكا، ‌آنچوي ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)3
32403056400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما3
32503056900ـ ـ ساير3
32603057100ـ ـ باله كوسه3
32703057200ـ ـ سر ماهي، دم و امعاء3
32803057900ـ ـ ساير3
32903061100ـ ـ خرچنگ صخره‌اي و ساير خرچنگ‌هاي دريايي آب‌شيرين يا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus3
33003061200ـ ـ لابستر دريايي(گونه Homarus)3
33103061400ـ ـ خرچنگ دم‌كوتاه3
33203061500ـ ـ لابستر نروژي (Nephrops norvegicus)3
33303061600ـ ـ انواع ميگوي آب سرد

(Pandalus spp., Crangon crangon)
3
33403061700ـ ـ ساير انواع ميگو3
33503061900ـ ـ ساير، همچنين، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شكل حبه از قشرداران، مناسب براي خوراك انسان3
33603063100-- لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ­های دریائی

(گونه­های پالینوروس، گونه­های پانو لیروس، گونه­های ژاسوس)
3
33703063200-- شاه میگوها (گونه­های هوماروس)3
33803063300-- خرچنگ­ها3
33903063400-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)3
34003063510--- میگو مولد زنده برای تکثیر22
34103063520--- پست لارو و میگوی زنده22
34203063590--- سایر3
34303063610--- میگو مولد نژاد برای تکثیر21
34403063620--- پست لارو و میگوی زنده21
34503063690--- سایر3
34603063900-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان3
34703069100-- لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)3
34803069200-- لابسترها (گونه­های­ هوماروس)3
34903069300-- خرچنگ­ها3
35003069400-- لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)3
35103069510--- میگو مولد نژاد برای تکثیر21
35203069520--- پست لارو و میگوی زنده21
35303069590--- سایر3
35403069900-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان3
35503071100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده3
35603071200ـ ـ منجمد3
35703071900ـ ـ ساير3
35803072100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده3
35903072200ـ ـ منجمد3
36003072900ـ ـ ساير3
36103073100ـ ـ زنده، تازه يا سرد كرده3
36203073200ـ ـ منجمد3
36303073900ـ ـ ساير3
36403074200ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده3
36503074300ـ ـ منجمد3
36603074900ـ ـ ساير3
36703075100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده3
36803075200ـ ـ منجمد3
36903075900ـ ـ ساير3
37003076000ـ حلزون باستثناي نوع دريايي آن3
37103077100ـ ـ زنده، تازه يا سرده شده3
37203077200ـ ـ منجمد3
37303077900ـ ـ ساير3
37403078100-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه­های هالیوتیس(3
37503078200-- صدف­ زنده، تازه یا سردکرده (گونه­های استرومبوس)3
37603078300-- صدف منجمد (گونه­های هالیوتیس)3
37703078400-- صدف­های حلزونی منجمد (گونه­های استرومبوس)3
37803078700-- سایر صدف­ها (گونه­های هالیوتیس)3
37903078800-- سایر صدف­های حلزونی (گونه­های استرومبوس)3
38003079100ـ ـ زنده، تازه شده يا سرد شده3
38103079200ـ ـ منجمد3
38203079900ـ ـ ساير3
38303081100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده3
38403081200ـ ـ منجمد3
38503081900ـ ـ ساير3
38603082100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده3
38703082200ـ ـ منجمد3
38803082900ـ ـ ساير3
38903083000ـ عروس دريايي (Rhopilema spp)3
39003089000ـ ساير3
39104011000ـ ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد.4
39204012000ـ ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از

6 درصد وزني بيشتر نباشد.
4
39304014000ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد.4
39404015010ـ ـ ـ خامه شير4
39504015090ـ ـ ـ شير4
39604021010ـ ـ ـ شير خشك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر1
39704021030ـ ـ ـ شير خشك صنعتي4
39804021090ـ ـ ـ ساير1
39904022110ـ ـ ـ شير خشك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر1
40004022120ـ ـ ـ مواد اوليه شير خشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي21
40104022130ـ ـ ـ شير خشك صنعتي4
40204022190ـ ـ ـ ساير1
40304022900ـ ـ ساير:4
40404029110ـ ـ ـ خامه شير4
40504029190ـ ـ ـ شير4
40604029900ـ ـ‌ ساير4
40704031010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار21
40804031090ـ ـ ـ ساير4
40904039010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار21
41004039090ـ ـ ـ ساير4
41104041000ـ آب پنير و آب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ‌شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده21
41204049000ـ ساير22
41304051010ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي 500 گرمي و كمتر4
41404051020ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي بيش از 500 گرم1
41504052000ـ خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان3
41604059000ـ ساير1
41704061000- پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك4
41804062000ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع4
41904063000ـ پنير ذوب‌شده (Fondu) غير از رنده شده يا پودرشده4
42004064000ـ پنير داراي رگه‌هاي كپك‌آبي رنگ (Blue-Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه‌ توليد شده از طريق ركفورت پني‌سيليوم (Penicillium roqueforti)4
42104069000ـ ساير پنيرها3
42204071111ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون براي توليد گوشت21
42304071112ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF1
42404071113ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتي1
42504071114ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتي1
42604071115ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار1
42704071116ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار1
42804071117ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون براي توليد مولد21
42904071118ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه يكروزه گوشتي21
43004071119ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه يكروزه تخم‌گذار21
43104071191ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد21
43204071199ـ ـ ـ ـ سایر3
43304071900ـ ـ ساير3
43404072110ـ ـ ـ تخم خوراكي1
43504072190ـ ـ ـ ساير22
43604072900ـ ـ ساير3
43704079000ـ ساير3
43804081100ـ ـ خشك‌كرده22
43904081900ـ ـ ساير3
44004089100ـ ـ خشك كرده22
44104089900ـ ـ ساير3
44204090000عسل طبيعي4
44304100010ـ ـ ـ ژله رويال، زنبور عسل21
44404100020--- بره موم3
44504100030--- زهر زنبور عسل3
44604100090ـ ـ ـ ساير21
44705010000موي انسان، كار نشده، حتي شسته يا چربي گرفته‌شده؛ آخال موي انسان.4
44805021000ـ موي خوك يا موي گراز و آخال آنها4
44905029000ـ ساير4
45005040000روده، بادكنك و شكمبه حيوانات، كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخ‌زده، نمك‌زده يا در آب نمك، خشك‌كرده يا دودي.3
45105051000ـ پر از انواعي كه براي انباشتن به كار مي‌رود؛ كرك3
45205059000ـ ساير3
45305061000ـ اوسئين (ماده اصلي استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسيد21
45405069000ـ ساير21
45505071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج3
45605079000ـ ساير3
45705080000مرجان و مواد مشابه،‌كار نشده يا آماده شده به طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كف‌دريا (Cuttle-bone)، كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها.3
45805100000عنبر خاكستري، جند بيد استر، غاليه و مشك؛ ذرايح؛ زهره، حتي خشك كرده؛ غده و ساير مواد داراي منشأ حيواني كه براي ساخت محصولات داروسازي به كار مي‌رود، تازه، سرد كرده، يخ‌زده يا به نحو موقت ديگري محفوظ شده باشد.3
45905111000ـ اسپرم گاو1
46005119100ـ ـ محصولات از ماهي‌ها يا از قشرداران، صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات؛ حيوانات مرده فصل 33
46105119910ـ ـ ـ نطفه زنده1
46205119920ـ ـ ـ قرمز دانه21
46305119940ـ ـ ـ اسپرم1
46405119950ـ ـ ـ تخم نوغان1
46505119960--- دم قیچی و آخال از پوست خام گاو (آشپالت)21
46605119990ـ ـ ـ ساير3
46706011010ـ ـ ـ پياز زعفران21
46806011090ـ ـ ـ ساير21
46906012010--- انواع پیاز، غده و ریزوم شامل: لیلیوم، سنبل، لاله، گلایول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، لاله واژگون، موسکاریا، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما21
47006012090--- سایر21
47106021010--- لاكي بامبو21
47206021020--- گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگونیا، حنا و فوشیا، استئوسپرموم و ماندویلا21
47306021030--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سیکلمن21
47406021090--- ساير21
47506022000ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده21
47606023000ـ درخت گل سرخ و آزاليا، حتي پيوندزده21
47706024000ـ درختچه گل رز، حتي پيوندزده21
47806029010ـ ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکی1
47906029020ـ ـ ـ قلمه ريشه‌دار گل محمدي21
48006029030--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، ختمی، سانسوریا، کالانکوئه، کاج مطبق، رودودندرو، گل کاغذی، آگلونما، شفلرا، آزلیا، سینگونیم، فیلودندرون، کالادیوم، لیندا، افوربیا، فیکوس، دراسنا، پتوس، کروتونف، دیفن باخیا و حسن‌یوسف21
48106029090ـ ـ ـ ساير21
48206031100ـ ـ گل‌هاي سرخ3
48306031200ـ ـ ميخك3
48406031300ـ ـ اركيده3
48506031400ـ ـ داوودي3
48606031500ـ ـ سوسن3
48706031910ـ ـ ـ گل‌هاي انتوريوم3
48806031990ـ ـ ـ ساير3
48906039000ـ ساير3
49006042010ـ ـ ـ برگ‌هاي زنبق3
49106042020ـ ـ ـ ساير3
49206049000ـ ساير3
49307011000ـ بذر1
49407019000ـ ساير22
49507020000گوجه‌فرنگي، تازه يا سرد كرده3
49607031000ـ پياز و موسير3
49707032000ـ سير3
49807039000ـ تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سير گونه3
49907041000ـ گل‌كلم و گل كلم بروكولي3
50007042000ـ كلم بروكسل3
50107049000ـ ساير3
50207051100ـ ـ كاهو كروي (سالادي)3
50307051900ـ ـ ساير3
50407052100ـ ـ كاسني سالادي (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)3
50507052900ـ ـ ساير3
50607061000ـ هويج و شلغم3
50707069000ـ ساير3
50807070000خيار و خيار ترشي، تازه يا سردكرده.3
50907081000ـ نخودفرنگي (Pisum sativum)3
51007082000ـ لوبيا (گونه Phaselous، گونه Vigna)3
51107089000ـ ساير سبزيجات غلافدار3
51207092000ـ مارچوبه3
51307093000ـ بادمجان3
51407094000ـ كرفس به­غير از كرفس غده‌دار3
51507095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاريكوس‌ (دکمه‌ای)3
51607095910--- قارچ‌های دنبلان3
51707095990--- سایر3
51807096000ـ فلفل‌فرنگي از نوع (Capsicum) يا از نوع (Pimenta)3
51907097000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Orache)3
52007099100ـ ـ آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد3
52107099200ـ ـ زيتون Squash3
52207099300ـ ـ كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي3
52307099900ـ ـ ساير3
52407101000ـ سيب‌زميني3
52507102100ـ ـ ‌نخودفرنگي (Pisum sativum)3
52607102200ـ ـ لوبيا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna3
52707102900ـ ـ ساير3
52807103000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche)3
52907104010--- بذر ذرت شیرین22
53007104090--- سایر22
53107108000ـ ساير سبزيجات3
53207109000ـ مخلوط سبزيجات3
53307112000ـ زيتون3
53407114000ـ خيار و خيارترشي (خيار ريز)3
53507115100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (دکمه‌ای)3
53607115910--- قارچ‌های دنبلان3
53707115990--- سایر3
53807119000ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات3
53907122000ـ پياز3
54007123100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (دکمه‌ای)3
54107123200-- قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهاي چين (گونه Auricularia)3
54207123300ـ ـ قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella)3
54307123910--- قارچ‌های دنبلان3
54407123990--- سایر3
54507129010ـ ـ ـ سير3
54607129090ـ ـ ـ ساير3
54707131000ـ نخودفرنگي3
54807132010--- لپه1
54907132090--- ساير1
55007133100ـ ـ لوبيا از گونه‌هاي

Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek
3
55107133200ـ ـ‌ لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)1
55207133310ـ ـ ـ لوبيا چیتی1
55307133390ـ ـ ـ سایر21
55407133400ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)3
55507133500ـ ـ لوبيا چشم بلبلي21
55607133900ـ ـ ساير21
55707134000ـ عدس1
55807135000ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفه‌اي Vicia faba از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor3
55907136000_ پيگون (Pigeon peas)3
56007139000ـ ساير3
56107141000ـ ريشه مانيوك (Cassava)3
56207142000ـ سيب‌زميني شيرين3
56307143000ـ سيب‌زميني هندي3
56407144000ـ‌ قلقاس3
56507145000ـ يائوتيا3
56607149000ـ ساير3
56708011100ـ ـ رنده خشك‌كرده22
56808011200ـ ـ در قسمت دروني پوسته3
56908011900ـ ـ ساير3
57008012100ـ ـ با پوست3
57108012200ـ ـ بدون پوست3
57208013100ـ ـ با پوست3
57308013200ـ ـ بدون پوست3
57408021100ـ ـ درون غلاف سخت3
57508021200ـ ـ‌ بدون غلاف سخت3
57608022100ـ ـ‌ درون غلاف سخت3
57708022200ـ ـ بدون غلاف سخت3
57808023100ـ ـ درون غلاف سخت3
57908023200ـ ـ بدون غلاف سخت3
58008024100ـ ـ درون غلاف سخت3
58108024200ـ ـ بدون غلاف سخت3
58208025100ـ ـ درون غلاف سخت3
58308025210ـ ـ ـ بدون پوست دوم3
58408025220ـ ـ ـ خلال مغز پسته3
58508025290ـ ـ ـ ساير3
58608026100ـ ـ درون غلاف سخت3
58708026200ـ ـ بدون غلاف سخت3
58808027000ـ گردوی کولا (گونه کولا)3
58908028000ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts)3
59008029000ـ ساير3
59108031000ـ موز سبز3
59208039000ـ ساير3
59308041010ـ ـ ـ استعمران3
59408041020ـ ـ ـ كبكاب3
59508041030ـ ـ ـ پياروم3
59608041040ـ ـ ـ مضافتي3
59708041050ـ ـ ـ شاهاني3
59808041060ـ ـ ـ زاهدي3
59908041090ـ ـ ـ ساير3
60008042010--- انجیر خشک3
60108042020--- انجیر تازه3
60208042090--- سایر3
60308043000ـ آناناس3
60408044000ـ آواكادو3
60508045000ـ گلابي هندي، انبه و منگوتين3
60608051000ـ پرتقال22
60708052100ـ ـ نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک)3
60808052200ـ ـ کلمانتین­ها3
60908052900ـ ـ ساير3
61008054000ـ گريپ فروت، شامل Pomelos3
61108055010--- لیمو خشک3
61208055020--- لیمو تازه3
61308055090--- سایر3
61408059000ـ ساير3
61508061000ـ تازه3
61608062010ـ ـ ـ مويز3
61708062020ـ ـ ـ تيزابي دانه‌دار3
61808062030ـ ـ ـ تيزابي بي‌دانه3
61908062040ـ ـ ـ آفتابي دانه‌دار3
62008062050ـ ـ ـ آفتابي بي‌دانه3
62108062060ـ ـ ـ انگوري بي‌دانه3
62208062070ـ ـ ـ كاشمري سبز بي‌دانه3
62308062080ـ ـ ـ كاشمري سبز دانه‌دار3
62408062090ـ ـ ـ ساير3
62508071100ـ ـ هندوانه3
62608071900ـ ـ ساير3
62708072000ـ پاپايا3
62808081000ـ سيب3
62908083000ـ گلابي‌ها3
63008084000ـ به3
63108091000ـ زردآلو3
63208092100ـ ـ آلبالوهاي ترش3
63308092900ـ ـ ساير3
63408093000ـ هلو و همچنين شليل و شفتالو3
63508094000ـ آلو و گوجه3
63608101000ـ توت‌فرنگي3
63708102000ـ تمشك، توت‌كوهي، توت درختي و توت‌تمشكي3
63808103000ـ انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشه‌اي3
63908104000ـ كران‌بري، زغال اخته و ساير ميوه‌ها از گونه واكينيوم3
64008105000ـ كيوي3
64108106000ـ دوريان (ميوه درخت‌كلا يا قهوه سوداني)3
64208107000ـ خرمالوها3
64308109010ـ ـ ـ انار3
64408109020ـ ـ ـ زرشك3
64508109030ـ ـ ـ عناب3
64608109090ـ ـ ـ ساير3
64708111000ـ توت‌فرنگي3
64808112000ـ تمشك، توت سياه، توت، توت تمشكي، بي‌دانه و انگور فرنگي سياه، سفيد و قرمز3
64908119000ـ ساير3
65008121000ـ گيلاس و آلبالو3
65108129000ـ ساير3
65208131000ـ زردآلو3
65308132000ـ آلو3
65408133000ـ سيب22
65508134000ـ ساير ميوه‌ها3
65608135000ـ مخلوط‌هاي ميوه‌هاي سخت پوست يا مخلوط ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل3
65708140000پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، يخ‌زده، خشك ‌كرده، عرضه ‌شده در آب‌نمك، در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محافظت كننده موقت.3
65809011110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر4
65909011120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير‌ خرده‌فروشي3
66009011190ـ ـ ـ ساير21
66109011210ـ ـ ـ دربسته‌بندي آماده براي خرده­فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر4
66209011220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي3
66309011290ـ ـ ـ ساير3
66409012110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر4
66509012120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غيرخرده‌فروشي3
66609012190ـ ـ ـ ساير3
66709012210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر4
66809012220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي3
66909012290ـ ـ ـ ساير3
67009019010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر4
67109019020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي3
67209019090ـ ـ ـ ساير3
67309021000ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد.4
67409022000ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر22
67509023010ـ ـ ـ چاي كيسه‌اي4
67609023090ـ ـ ـ ساير3
67709024010ـ ـ ـ كوبيده در بسته‌بندي غيرخرده‌فروشي1
67809024090ـ ـ ـ ساير1
67909030010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر4
68009030020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي3
68109030090ـ ـ ـ ساير3
68209041110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
68309041190ـ ـ ـ ساير3
68409041210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
68509041220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي3
68609041290ـ ـ ـ ساير3
68709042110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
68809042190ـ ـ ـ ساير3
68909042210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
69009042290ـ ـ ـ ساير3
69109051010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
69209051090ـ ـ ـ ساير3
69309052010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
69409052090ـ ـ ـ ساير3
69509061110ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌ آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر3
69609061190ـ ـ ـ ساير3
69709061910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌ آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر3
69809061990ـ ـ ـ ساير3
69909062010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر3
70009062020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي3
70109062090ـ ـ ـ ساير3
70209071010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
70309071090ـ ـ ـ ساير3
70409072010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
70509072090ـ ـ ـ ساير3
70609081110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
70709081190ـ ـ ـ ساير3
70809081210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
70909081290ـ ـ ـ ساير3
71009082110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
71109082190ـ ـ‌ ـ ساير3
71209082210ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
71309082290ـ ـ ـ ساير3
71409083110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
71509083190ـ ـ ـ ساير3
71609083210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
71709083290ـ ـ ـ ساير3
71809092110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
71909092190ـ ـ ـ ساير3
72009092210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
72109092290ـ ـ ـ ساير3
72209093110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
72309093190ـ ـ ـ ساير3
72409093210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
72509093290ـ ـ ـ ساير3
72609096110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
72709096190ـ ـ ـ ساير3
72809096210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
72909096290ـ ـ ـ ساير3
73009101110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
73109101190ـ ـ ـ ساير3
73209101210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
73309101290ـ ـ ـ ساير3
73409102010- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در

بسته­بندی کمتر از ده گرم
4
73509102020ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی کمتر از ده گرم4
73609102030- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در

بسته­بندی 10-30 گرم
4
73709102040ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی 10-30 گرم4
73809102090ـ ـ ـ سایر4
73909103010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
74009103020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده ‌فروشي3
74109103090ـ ـ ـ ساير22
74209109110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر3
74309109120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي

غير خرده‌فروشي
3
74409109190ـ ـ ـ ساير3
74509109911ـ ـ ـ ـ آويشن و برگ بو3
74609109919ـ ـ ـ ـ ساير3
74709109921ـ ـ ـ‌‌ ـ آويشن و برگ بو3
74809109929ـ ـ ـ ـ ساير3
74909109990ـ ـ ـ ساير3
750010011100ـ ـ بذر1
751010011910ـ ـ ـ گندم دامي22
752010011990ـ ـ ـ ساير1
753010019100ـ ـ بذر1
754010019900ـ ـ ساير1
755010021000ـ بذر22
756010029000ـ ساير3
757010031000ـ بذر1
758010039000ـ ساير1
759010041000ـ بذر21
760010049000ـ ساير3
761010051000ـ بذر1
762010059010ـ ـ ـ ذرت دامي1
763010059090ـ ـ ـ ساير21
764010061000ـ شلتوك (برنج پادي Paddy)22
765010062000ـ برنج قهوه‌ای1
766010063000ـ برنج نيمه‌سفيدشده(Semi milled Rice)

يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice)

حتي صيقلي يا براق شده
1
767010064000ـ خرده برنج3
768010071000ـ بذر21
769010079000ـ ساير3
770010081000ـ گندم سياه3
771010082100ـ ـ بذر21
772010082900ـ ـ ساير3
773010083000ـ دانه قناري3
774010084000ـ فونيو3
775010085000ـ گياه غازياني3
776010086000ـ تريتكال3
777010089000ـ ساير غلات3
778011010000آرد‌گندم يا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.4
779011022000ـ آرد ذرت22
780011029010ـ ـ ـ آرد برنج3
781011029090ـ ـ ـ ساير3
782011031100ـ ـ از گندم3
783011031300ـ ـ از ذرت22
784011031900ـ ـ ساير3
785011032000ـ به هم فشرده به صورت حبه3
786011041200ـ ـ از جو دو سر22
787011041900ـ ـ از ساير غلات3
788011042200ـ ـ از جو دو سر22
789011042300ـ ـ از ذرت22
790011042900ـ ـ از ساير غلات3
791011043000ـ جوانه غلات،‌كامل، پهن شده، فلس‌شده يا آسياب‌شده3
792011051000ـ آرد، زبره و پودر3
793011052000ـ فلس،‌دانه‌هاي‌ريز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»3
794011061000ـ از سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 073
795011062000ـ از ساگو يا از ريشه‌ها يا غده‌هاي زير خاكي شماره 14 073
796011063000ـ از محصولات فصل 83
797011071000ـ بو نداده21
798011072000ـ بو داده21
799011081100ـ ـ نشاسته گندم4
800011081210ـ ـ ـ گريد دارويي1
801011081290ـ ـ ـ ساير3
802011081300ـ ـ فكول سيب‌زميني3
803011081400ـ ـ فكول مانيوك (آرد ريشه مانيوك Cassava)3
804011081900ـ ـ ساير نشاسته‌ها و فكول‌ها3
805011082000ـ اينولين22
806011090000گلوتن گندم، حتي خشك‌كرده3
807012011000ـ بذر1
808012019000ـ ساير1
809012023000ـ بذر3
810012024100ـ ـ درون غلاف سخت3
811012024200ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتي شكسته شده3
812012030000كپرا (مغز نارگيل پوست‌كنده و خشك‌كرده (Copra3
813012040000دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده22
814012051010--- بذر کلزا1
815012051090--- سایر1
816012059000ـ ساير22
817012060010ـ ـ ـ برای روغن­کشی21
818012060020--- بذر آفتابگردان1
819012060090ـ ـ ـ ساير3
820012071000ـ هسته ميوه نخل و مغز آن3
821012072100ـ ـ بذر1
822012072900ـ ـ ساير22
823012073000ـ دانه روغن كرچك3
824012074000ـ دانه كنجد21
825012075000ـ دانه خردل3
826012076000ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)1
827012077000ـ دانه خربزه3
828012079100ـ ـ دانه خشخاش3
829012079900ـ ـ ساير3
830012081000ـ از دانه سويا3
831012089010ـ ـ ـ آرد بادام زميني3
832012089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش3
833012089090ـ ـ ـ ساير3
834012091000ـ بذر چغندر1
835012092100ـ ـ بذر يونجه (alfalfa)1
836012092200ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)1
837012092300ـ ـ بذرهاي Fescue22
838012092400ـ ـ‌ بذر چمن آبي متعلق به ايالت كنتاكي22
839012092500ـ ـ بذر گياه تلخه (Loliom multiflorum lam)22
840012092910ـ ـ ـ بذر چمن22
841012092990ـ ـ ـ ساير3
842012093000ـ بذر نباتات علفي كه بيشتر به‌منظور استفاده از گل آنها كاشته مي‌شوند22
843012099100ـ ـ بذر سبزيجات1
844012099910--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمعدانی، حنا، بگونیا، کنتیا، شبدر زینتی، اریکاء شامودرا، همیشه بهار، پریوش، وینکا، رعنا، میموزا، مغربی، آروکاریا، نولینا، کاکتوس، ساکیولنت، کالانکوئه، آدونیوم، راقیس، اطلسی، حسن یوسف، آلیسوم، سلوی، سیکاس، جعفری، گازانیا، میمون،3
845012099990--- سایر3
846012101000ـ گل رازك، آسياب‌نشده، پودر نشده يا به شكل حبه در نيامده3
847012102000ـ گل رازك، آسياب‌شده، پودر شده، يا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك3
848012112000ـ ريشه جينسينگ3
849012113000ـ برگ كوكا3
850012114000ـ كاه خشخاش3
851012115000ـ افدرا (Ephedra)3
852012119010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه3
853012119020ـ ـ ـ ريشه شيرين‌بيان3
854012119091ـ ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمدي3
855012119099ـ ـ ـ ساير21
856012122100ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان3
857012122910ـ ـ ـ بادرنجبویه3
858012122920ـ ـ ـ بابونه3
859012122930ـ ـ ـ گزنه3
860012122940ـ ـ ـ مرزه3
861012122990ـ ـ ـ ساير3
862012129100ـ ـ چغندر قند3
863012129200ـ ـ دانه‌هاي اقاقيا (خرنوپ)3
864012129300ـ ـ نيشكر3
865012129400ـ ـ ريشه‌هاي كاسني تلخ3
866012129910ـ ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی3
867012129920--- بذر دانه کدو1
868012129930--- دانه کدو برای مصارف روغن کشی22
869012129990ـ ـ ـ ساير3
870012130000كاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتي قطعه‌قطعه شده، آسياب‌شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه.3
871012141000ـ يونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه21
872012149000ـ ساير21
873013012000ـ صمغ عربي21
874013019010ـ ـ ـ باريچه22
875013019020ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شيرين)22
876013019030ـ ـ ـ سقز22
877013019040ـ ـ ـ كتيرا22
878013019090ـ ـ ـ ساير22
879013021100ـ ـ ترياك4
880013021200ـ ـ از شيرين‌بيان4
881013021300ـ ـ از رازك21
882013021400ـ ـ از افدرا22
883013021900ـ ـ ساير22
884013022000ـ مواد پكتيني، پكتينات‌ها و پكتات‌ها21
885013023100ـ ـ آگارآگار22
886013023200ـ ـ لعاب‌ها و مواد غليظ‌كننده،‌حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گوار21
887013023900ـ ـ ساير21
888014011000ـ بامبو3
889014012000ـ خيزران3
890014019000ـ ساير3
891014042000ـ لينتر پنبه22
892014049010ـ ـ ـ حنا به غير از عصاره آن22
893014049020ـ ـ ـ وسمه3
894014049030ـ ـ ـ كوكوپيت22
895014049090ـ ـ ـ ساير22
896015011000ـ روغن خوك4
897015012000ـ ‌ساير چربي خوك4
898015019000ـ ساير4
899015021010ـ ـ ـ پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي22
900015021090ـ ـ ـ ساير3
901015029010--- پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي22
902015029090--- ساير3
903015030000استئارين لارد، روغن لارد، اولئواسته آرين، اولئومارگارين و روغن پيه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسيونه نشده يا مخلوط نشده يا آماده نشده به نحوي ديگر.3
904015041000ـ روغن‌جگر ماهي و اجزای آن22
905015042000ـ چربي و روغن ماهي و اجزای آنها، به­غير از روغن جگر1
906015043000ـ چربي و روغن پستانداران دريايي و اجزای آنها22
907015050010ـ ـ ـ لانولين مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي21
908015050090ـ ـ ـ ساير22
909015060000ساير چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزای آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.3
910015071000ـ روغن خام، حتي صمغ گرفته1
911015079000ـ ساير4
912015081000ـ روغن خام22
913015089000ـ ساير22
914015091010ـ ـ ـ با بسته­بندی سه لیتر و کمتر4
915015091090ـ ـ ـ ساير21
916015099000ـ ساير4
917015100000ساير روغن‌ها و اجزای آنها كه منحصراً از زيتون به دست مي‌آيد، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته و مخلوط اين روغن‌ها يا اجزای آنها با روغن‌ها يا اجزای روغن‌هاي مشمول شماره 09 15.4
918015111000ـ روغن خام21
919015119010ـ ـ ـ R.B.D1
920015119020--- R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی21
921015119040ـ ـ ـ استئارين بدون بو تصفيه شده بي‌رنگ RBD21
922015119090ـ ـ ـ ساير4
923015121100ـ ـ روغن خام1
924015121900ـ ـ ساير4
925015122100ـ ـ روغن خام، حتي ماده سمي (گوسيپول Gossypol) آن گرفته شده22
926015122900ـ ـ ساير4
927015131100ـ ـ روغن خام21
928015131910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي خرده‌فروشي3
929015131990ـ ـ ـ ساير21
930015132100ـ ـ‌ روغن خام21
931015132911ـ ـ ـ ـ استئارين21
932015132912ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارين21
933015132913ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی21
934015132919ـ ـ ـ ـ ساير21
935015132990ـ ـ ـ ساير4
936015141100ـ ـ روغن خام1
937015141900ـ ـ ساير4
938015149100ـ ـ روغن خام1
939015149900ـ ـ ساير4
940015151100ـ ـ روغن خام22
941015151900ـ ـ ساير3
942015152100ـ ـ روغن خام21
943015152900ـ ـ ساير4
944015153000ـ روغن كرچك و اجزای آن21
945015155000ـ روغن كنجد و اجزای آن21
946015159010ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن3
947015159090ـ ـ ـ ساير22
948015161000ـ چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزای آنها3
949015162010ـ ـ ـ روغن جانشين كره كاكائو

C.B.S (Cocoa Butter Substite)
21
950015162020ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR21
951015162090ـ ـ ـ ساير3
952015171000ـ مارگارين، باستثناي مارگارين مايع22
953015179010ـ ـ ـ روغن خوك بدلي4
954015179090ـ ـ ـ ساير21
955015180000چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني يا نباتي و اجزای آنها، پخته، اكسيدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پليمريزه شده به‌‌وسيله حرارت در خلأ يا در‌گاز بي‌اثر (Inert Gas) يا به نحوي ديگر از لحاظ شيميايي تغيير يافته، به­استثناي آنهايي كه مشمول شماره 122
956015200000گليسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌هاي قليايي گليسيرين‌دار.21
957015211010ـ ـ ـ موم‌هاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس3
958015211090ـ ـ ـ ساير21
959015219010ـ ـ ـ موم زنبور عسل21
960015219020ـ ـ ـ موم‌هاي حشرات (شلاك)22
961015219090ـ ـ ـ ساير3
962015220000دگراها (Degras)؛ تفاله‌هاي حاصل از عمل آوردن اجسام چرب يا موم‌هاي حيواني يا نباتي.3
963016010000سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده‌هاي غذايي بر اساس اين محصولات.4
964016021010ـ ـ‌ ـ غذاهاي رژيمي (چيكن ميت)22
965016021090ـ ـ‌ ـ ساير4
966016022000ـ از جگر حيوانات4
967016023100ـ ـ‌ از بوقلمون4
968016023200ـ ـ مرغان خانگي

(Gallus domesticus)
4
969016023900ـ ـ ساير4
970016024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن4
971016024200ـ ـ سردست و قطعات آن4
972016024900ـ ـ ساير و همچنين مخلوط‌ها4
973016025000ـ از نوع گاو4
974016029000ـ ساير، همچنين فرآورده‌هاي خون حيوانات4
975016030000عصاره و شيره گوشت، ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات4
976016041100ـ ـ ماهي آزاد (Salmon)4
977016041200ـ ـ شاه ماهي (Herrings)4
978016041300ـ ـ ماهي ساردين، ساردين كوچك4
979016041400ـ ـ ماهي تن، ‌ليستائو (Listaos) و بونيت ( گونه Sarda )4
980016041500ـ ـ‌ ماهي مكرل (Mackerel)4
981016041600ـ ـ‌ ماهي كولي، آنچوي (Anchois)4
982016041700ـ ـ مارماهي‌ها4
983016041800ـ ـ باله­های کوسه4
984016041900ـ ـ سایر4
985016042000ـ ساير ماهي آماده4
986016043100ـ ـ خاويار4
987016043200ـ ـ بدل خاويار4
988016051000ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab)4
989016052100ـ ـ در ظرف غيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد4
990016052900ـ ـ ساير4
991016053000ـ لابستر دريايي (Lobster)4
992016054000ـ ساير قشرداران4
993016055100ـ ـ صدف خوراكي oysters4
994016055200ـ ـ گوش‌ماهي، شامل گوش‌ماهي‌هاي ماده4
995016055300ـ ـ صدف دوكفه‌اي4
996016055400ـ ـ ماهي نرم‌تن و ماهي مركب4
997016055500ـ ـ هشت پا4
998016055600ـ ـ گوشت صدف4
999016055700ـ ـ حلزون صدف خوراكي4
1000016055800ـ ـ حلزون‌ها، به‌غير از حلزون دريايي4
1001016055900ـ ـ ساير4
1002016056100ـ ـ خيار دريايي4
1003016056200ـ ـ توتیای دريايي4
1004016056300ـ ـ عروس دريايي4
1005016056900-- ساير4
1006017011200ـ ـ از چغندر22
1007017011300ـ ـ از نیشکر1
1008017011400ـ ـ از سایر نیشکرها22
1009017019100ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌يا رنگ‌كننده اضافه‌شده4
1010017019900ـ ـ ساير4
1011017021100ـ ـ از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد1
1012017021900ـ‌ ـ ساير21
1013017022000ـ قند و شربت درخت افرا4
1014017023010ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز4
1015017023090ـ ـ‌ ـ دکستروز1
1016017024000ـ گلوكز و شربت گلوكز، كه به حالت خشك داراي

20 درصد تا كمتر از 50 درصد وزني فروكتوز باشد،

به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)
4
1017017025000ـ فروكتوز خالص از لحاظ شيميايي1
1018017026000ـ ساير فروكتوز و شربت فروكتوز كه به حالت خشك داراي بيش از 50 درصد وزني فروكتوز باشد، به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)(Invert sugar)4
1019017029010ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترین22
1020017029090ـ ـ‌ ـ ساير22
1021017031000ـ ملاس‌هاي نيشكر3
1022017039000ـ ساير3
1023017041000ـ آدامس (Chewing-gum) حتي پوشيده شده از قند و شكر3
1024017049010--- سوهان4
1025017049090--- سایر3
1026018010010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم3
1027018010090ـ ـ‌ ـ ساير21
1028018020010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم3
1029018020090ـ ـ‌ ـ ساير3
1030018031000ـ چربي نگرفته21
1031018032000ـ كلاً ‌يا جزئاً چربي گرفته21
1032018040000كره، چربي و روغن كاكائو.21
1033018050010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم3
1034018050090ـ ـ‌ ـ ساير1
1035018061000ـ پودر كاكائو حاوي قند يا شكر يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوه شده به آن3
1036018062000ـ ساير فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه‌ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته‌بندي‌هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از 2 كيلوگرم باشد.22
1037018063100ـ ـ پر شده (Filled)22
1038018063200ـ ـ پرنشده.22
1039018069000ـ ساير4
1040019011000ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌­فروشی22
1041019012000ـ مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي شماره 05 193
1042019019010ـ ـ ـ خوراك دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 23881
1043019019090ـ ـ ـ ساير22
1044019021100ـ ـ حاوي تخم‌مرغ4
1045019021900ـ ـ ساير:4
1046019022000ـ خميرهاي غذايي پر شده ( حتي پخته شده يا آماده شده به نحوي ديگر)4
1047019023000ـ ساير خميرهاي غذايي4
1048019024000ـ كوسكوس4
1049019030000تاپيوكا و بدل‌هاي آن تهيه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌هاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند.3
1050019041000ـ فرآورده‌هاي غلات كه با عمل پف‌كردن يا تفت دادن به دست آمده باشد.4
1051019042000ـ فرآورده‌هاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگه‌هاي غلات تفت داده نشده و برگه‌هاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده.4
1052019043000ـ خرده گندم برشته4
1053019049000ـ ساير4
1054019051000ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot)4
1055019052000ـ نان زنجبيلي و همانند4
1056019053100ـ ـ بيسكوئيت‌هايي كه به آنها مواد شيرين‌كننده افزوده‌اند4
1057019053200ـ ـ وافل‌ها و ويفرها4
1058019054000ـ نان سوخاري (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه4
1059019059010ـ ـ‌ ـ كاشه براي دارو1
1060019059090ـ ـ‌ ـ ساير4
1061020011000ـ خيار و خيار ريز (خيار ترشي)4
1062020019000ـ ساير4
1063020021000ـ گوجه فرنگي، كامل يا به صورت قطعه قطعه4
1064020029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگي4
1065020029090ـ ـ ـ ساير4
1066020031000ـ قارچ از گونه آگاريكوس (دکمه‌ای)4
1067020039010--- قارچ‌های دنبلان4
1068020039090--- سایر4
1069020041000ـ سيب‌زميني4
1070020049000ـ ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي آنها4
1071020051000ـ سبزيجات هموژنيزه4
1072020052000ـ سيب‌زميني4
1073020054000ـ نخود فرنگي (Pisum sativum)4
1074020055100ـ ـ لوبيا به صورت دانه4
1075020055900ـ ـ ساير4
1076020056000ـ مارچوبه4
1077020057000ـ زيتون4
1078020058000ـ ذرت شيرين Zea mays) نوع (Saccharata22
1079020059100ـ ـ جوانه بامبو3
1080020059900ـ ـ ساير4
1081020060000سبزيجات، ميوه،‌ميوه‌هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور).3
1082020071010ـ ـ‌ ـ پوره ميوه‌هاي گرمسيري (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي و تمبر هندی)21
1083020071090ـ ـ‌ ـ ساير3
1084020079100ـ ـ مركبات3
1085020079910ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (موز، انبه، پشن‌فروت، ليچي، آناناس و تمبر هندی)21
1086020079990ـ ـ‌ ـ ساير3
1087020081100ـ ـ بادام زميني3
1088020081900ـ ـ ساير، همچنين مخلوط‌ها3
1089020082000ـ آناناس3
1090020083000ـ مركبات22
1091020084000ـ گلابي4
1092020085000ـ زردآلو4
1093020086000ـ گيلاس و آلبالو4
1094020087000ـ هلو، همچنين شليل و شفتالو22
1095020088000ـ توت فرنگي4
1096020089100ـ ـ مغز نخل (Palm heart)4
1097020089300-- قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)22
1098020089700ـ ـ مخلوط ها3
1099020089900ـ ـ ساير4
1100020091100ـ ـ يخ‌زده3
1101020091200ـ ـ يخ نزده، با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند4
1102020091900ـ ـ ساير22
1103020092100ـ‌ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند4
1104020092900ـ ـ ساير22
1105020093100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند4
1106020093900ـ ـ‌ ساير22
1107020094100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند4
1108020094910ـ ـ‌ ـ آب‌ميوه تغليظ شده (كنسانتره)21
1109020094990ـ ـ‌ ـ ساير22
1110020095000ـ آب گوجه‌فرنگي4
1111020096100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 30 تجاوز نكند4
1112020096900ـ ـ ساير3
1113020097100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند4
1114020097900ـ ـ ‌ساير3
1115020098100ـ ـ آب قره‌قاط3
1116020098910ـ ـ‌ ـ آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)21
1117020098990ـ ـ‌ ـ ساير3
1118020099000ـ مخلوط‌هاي آب‌ميوه و سبزيجات3
1119021011100ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌ها22
1120021011200ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس قهوه3
1121021012000ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌هاي چاي يا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس اين عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس چاي يا ماته3
1122021013000ـ كاسني بو داده و ساير بدل قهوه‌هاي بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده آنها3
1123021021000ـ مخمرهاي فعال3
1124021022000ـ مخمرهاي غيرفعال، ساير موجودات ذره‌بيني

تك سلولي مرده
22
1125021023000‌ـ بيكينگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).4
1126021031000ـ سس سويا4
1127021032000ـ كچاپ گوجه‌فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سس‌هاي گوجه فرنگي4
1128021033000ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده3
1129021039000ـ ساير4
1130021041000ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها22
1131021042000ـ فرآورده‌هاي غذايي ‌مركب (Composite)،‌ هموژنيزه22
1132021050000بستني و ساير شربت‌هاي يخ‌زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو.4
1133021061010--- مواد پروتئيني تكستوره22
1134021061011ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئيني تكستوره سويا3
1135021061019---- ساير22
1136021061030ـ ـ‌ ـ شير لاكتومي3
1137021061090ـ ـ‌ ـ ساير22
1138021069010ـ ـ‌ ـ استابيلايزر1
1139021069020ـ ـ‌ ـ امولسيفاير21
1140021069030ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراكي21
1141021069040ـ ـ‌ ـ ژل كيك3
1142021069050ـ ـ‌ ـ آنتي‌اكسيدان21
1143021069060ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده22
1144021069080ـ ـ‌ ـ مكمل غذايي22
1145021069085ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند3
1146021069090ـ ـ‌ ـ ساير1
1147022011000ـ آب‌معدني و آب گازدار شده4
1148022019000ـ ساير4
1149022021000ـ آب، همچنين آب‌هاي معدني و آب‌هاي گازدار شده كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد4
1150022029100-- آبجوی غیرالکلی4
1151022029910--- مكمل‌هاي غذايي مايع22
1152022029990--- ساير3
1153022030000آبجو تهيه شده از مالت4
1154022041000ـ شراب كف‌دار4
1155022042100ـ ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر4
1156022042200ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر4
1157022042900ـ ـ ساير4
1158022043000ـ ساير آب‌انگورهاي تازه (Grape must)4
1159022051000ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر4
1160022059000ـ ساير4
1161022060000ساير نوشابه‌هاي‌تخميرشده (مثلاً: شراب‌ سيب (Cidre)، شراب گلابي (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌هاي‌ تخميرشده و مخلوط نوشابه‌هاي تخمير شده و مخلوط نوشابه‌هاي غيرالكلي، كه در جاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.4
1162022071010ـ ـ‌ ـ اتانول (الكل اتيليك، هيدرواكسيد) 100 درصد خالص1
1163022071090ـ ـ‌ ـ ساير4
1164022072000ـ الكل اتيليك و ساير عرق‌ها، تقليب شده،به هر ميزان4
1165022082000ـ عرق حاصل از تقطير شراب انگور يا تفاله انگور4
1166022083000ـ ويسكي4
1167022084000ـ رم (Rum) (نوشيدني الكلي كه از نيشكر، شيره قند و غيره مي‌گيرند) و ساير مشروبات الكلي (Spirits) حاصل از تقطير فرآوردهاي تخمير شده نيشكر4
1168022085000ـ نوشابه‌هاي الكل‌دار موسوم به جين (Gin) و عرق سرو كوهي (Geneva)4
1169022086000ـ ودكا4
1170022087000ـ ليكورها و كورديال‌ها4
1171022089000ـ ساير4
1172022090000سركه خوراكي و بدل سركه خوراكي كه از جوهر سركه به دست مي‌آيد.4
1173023011000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربي‌هاي حيواني22
1174023012000ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات21
1175023021000ـ از ذرت21
1176023023000ـ از گندم21
1177023024000ـ از ساير غلات21
1178023025000ـ از نباتات غلافدار21
1179023031000ـ تفاله نشاسته‌سازي و تفاله‌هاي همانند21
1180023032000ـ تفاله چغندر، تفاله نيشكر و ساير آخال‌هاي قندسازي21
1181023033000ـ تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير4
1182023040000كنجاله (Oil-cake) و ساير آخال‌هاي جامد، حتي خرد‌شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله‌ كه از استخراج روغن سويا به دست مي‌آيد.1
1183023050000كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد، حتي‌ ساييده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن‌ بادام زميني (Arachide) به دست مي‌آيد.22
1184023061000ـ از پنبه‌دانه21
1185023062000ـ از دانه كتان22
1186023063000ـ از تخم آفتابگردان21
1187023064100ـ ـ از دانه‌هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك21
1188023064900ـ ـ ساير22
1189023065000ـ از نارگيل يا از كپرا (Copra)22
1190023066000ـ از مغز هسته و ميوه نخل22
1191023069010ـ ـ ـ كنجاله گلرنگ21
1192023069090ـ ـ ـ ساير3
1193023070000لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).4
1194023080000مواد نباتي و تفاله‌هاي نباتي، آخال و محصولات فرعي نباتي حتي به هم‌فشرده به شكل حبه يا گلوله، از انواعي كه براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره‌ ديگر تعرفه نشده باشد.3
1195023091000ـ غذا براي سگ يا گربه، بسته‌بندي شده بـــراي خرده فروشي3
1196023099010ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان21
1197023099020ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان1
1198023099030ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراك آماده دام و طيور1
1199023099040ـ ـ ـ خوراك آماده دام و طيور1
1200023099090ـ ـ ـ ساير1
1201024011000ـ توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده22
1202024012000ـ توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ‌هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد.3
1203024013000ـ آخال توتون و تنباكو3
1204024021000‌ـ سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده) و سيگاريلو، حاوي توتون3
1205024022000ـ سيگار حاوي توتون3
1206024029000ـ ساير3
1207024031100-- تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل3
1208024031900ـ ـ ساير3
1209024039100ـ ـ‌ توتون و تنباكوي «هموژنيزه» يا «دوباره ساخته»22
1210024039900ـ ـ ساير22
1211025010010ـ ـ‌ ـ نمك معمولي (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب شده)4
1212025010020ـ ـ‌ ـ براي تغيير شيميايي (جداسازي سديم از كلر) براي تهيه ساير مواد3
1213025010030ـ ـ‌ ـ تغيير يافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده)22
1214025010040ـ ـ‌ ـ كلرور سديم داراي گريد دارويي1
1215025010090ـ ـ‌ ـ ساير22
1216025020000پيريت آهن تفته نشده.3
1217025030010ـ ـ‌ ـ خام يا تصفيه نشده3
1218025030090ـ ـ‌ ـ ساير1
1219025041010ـ ـ‌ ـ فلس كريستالين ( به­جز گرد)22
1220025041090ـ ـ‌ ـ ساير22
1221025049000ـ ساير3
1222025051010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن4
1223025051090ـ ـ‌ ـ ساير4
1224025059000ـ ساير4
1225025061010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غير از طبيعي) داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن3
1226025061090ـ ـ‌ ـ ساير3
1227025062000ـ كوارتزيت (Quartzite)3
1228025070010ـ ـ‌ ـ كائولن21
1229025070090ـ ـ‌ ـ ساير3
1230025081000ـ بنتونيت21
1231025083000ـ خاك رس نسوز22
1232025084010ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور4
1233025084090ـ ـ ـ ساير22
1234025085000ـ آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت3
1235025086000ـ موليت21
1236025087010ـ ـ‌ ـ خاك شاموت3
1237025087020ـ ـ‌ ـ خاك ديناس3
1238025090010ـ ـ‌ ـ خام3
1239025090090ـ ـ‌ ـ ساير3
1240025101000ـ آسياب‌نشده3
1241025102000ـ آسياب شده21
1242025111010ـ ـ‌ ـ آسياب شده3
1243025111090ـ ـ‌ ـ ساير22
1244025112000ـ كربنات باريم طبيعي (ويتريت)22
1245025120000خاك سيليسي سنگواره (مثلاً، كيزلگور، تريپوليت، دياتوميت) و ساير خاك‌هاي سيليسي همانند،‌كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 1 تجاوز نكند، حتي تكليس شده.1
1246025131000ـ سنگ پا3
1247025132010ـ ـ‌ ـ كار نشده يا به صورت قطعات نامنظم3
1248025132090ـ ـ‌ ـ ساير3
1249025140000سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مستطيل.4
1250025151110ـ ـ‌ ـ مرمر4
1251025151120ـ ـ‌ ـ تراورتن4
1252025151130ـ ـ‌ ـ سنگ­های موسوم به چینی و کریستال22
1253025151190ـ ـ‌ ـ مرمریت4
1254025151200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل4
1255025152000ـ سنگ‌هاي اكوسين و ساير سنگ‌هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)4
1256025161100ـ ـ كار نشده يا ناهمواري گرفته شده4
1257025161200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به

صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل:
4
1258025162000ـ ماسه سنگ (Sandstone)4
1259025169000ـ ساير سنگ‌هاي تراش يا ساختمان4
1260025171010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ريگ، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق4
1261025171020ـ ـ‌ ـ دولوميت خرد شده يا شکسته شده4
1262025171090ـ ـ‌ ـ ساير4
1263025172000ـ ماكادام مواد مذاب معدني، ماكادام جوش يا ساير آخال صنعتي همانند، حتي اگر حاوي مواد مذكور در شماره فرعي 10 2517 باشد22
1264025173000ـ تارماكادام22
1265025174100ـ ـ از مرمر4
1266025174900ـ ـ ساير4
1267025181000ـ دولوميت تكليس يا تفته نشده22
1268025182000ـ دولوميت تكليس شده يا تفته شده4
1269025183000ـ چينه دولوميت (ramming mix)4
1270025191000ـ كربنات منيزيم طبيعي (منیزیت)3
1271025199010ـ ـ‌ ـ منيزيت مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميايي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 كمتر از سه درصد21
1272025199020ـ ـ‌ ـ كربنات منيزيم تكليس شده22
1273025199030ـ ـ‌ ـ پودر اكسيد منيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنندگان لامپ3
1274025199090ـ ـ‌ ـ ساير21
1275025201000ـ سنگ گچ؛ انيدريت4
1276025202000ـ گچ4
1277025210000گدازه سنگ آهک (limestone flux)؛ سنگ آهک و سایر سنگ­های آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سيمان.4
1278025221000ـ آهك زنده4
1279025222000ـ آهك آبديده (آهك مرده)4
1280025223000ـ‌ آهك هيدروليك4
1281025231000ـ کلینکر سیمان4
1282025232100ـ ـ سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي4
1283025232900ـ ـ ساير4
1284025233000ـ سيمان آلومينو21
1285025239010ـ ـ‌ ـ سيمان كوره بلند4
1286025239020ـ ـ‌ ـ سيمان پوزولاني (Pozzolanic Cement)4
1287025239090ـ ـ‌ ـ ساير4
1288025241000ـ پنبه‌هاي نسوز كروسيدوليت (Crocidolite)22
1289025249000ـ ساير22
1290025251010ـ ـ‌ ـ بريده شده به صورت ورق22
1291025251020ـ ـ‌ ـ بريده شده به صورت تيغه‌هاي نامنظم22
1292025251090ـ ـ‌ ـ ساير22
1293025252010ـ ـ‌ ـ در اندازه‌هاي از 250 ميكرون به بالا22
1294025252090ـ ـ‌ ـ ساير21
1295025253000ـ آخال ميكا22
1296025261000ـ خردنشده، پودر نشده22
1297025262010ـ ـ‌ ـ پودر تالك بهداشتي و دارويي21
1298025262090ـ ـ‌ ـ ساير22
1299025280000ـ بورات­های طبيعي و كنستانتره‌هاي آن (حتي تكليس شده)، غیر از بورات­هایی که از آب نمک طبیعی به دست می­آید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H3BO3 باشد.22
1300025291000ـ فلدسپار (Feldspar)22
1301025292100ـ ـ حاوي 97 درصد وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم22
1302025292200ـ ـ حاوي بيش از 97 درصد وزني فلوئورور كلسيم22
1303025293010ـ ـ‌ ـ نفلين سي انيت22
1304025293090ـ ـ‌ ـ ساير22
1305025301010ـ ـ‌ ـ پرليت22
1306025301020ـ ـ‌ ـ ورميكوليت و كلريت22
1307025302010ـ ـ‌ ـ كيه زريت22
1308025302020ـ ـ‌ ـ اپسوميت (سولفات منيزيم طبيعي)22
1309025309010ـ ـ‌ ـ كريوليت طبيعي، كيوليت طبيعي22
1310025309020ـ ـ‌ ـ سپيوليت22
1311025309030ـ ـ‌ ـ سلستيت22
1312025309090ـ ـ‌ ـ ساير22
1313026011110ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد4
1314026011120ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا4
1315026011130ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد4
1316026011140ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا4
1317026011150ـ ـ ـ کنسانتره آهن4
1318026011190ـ ـ ـ ساير4
1319026011200ـ ـ به هم فشرده شده3
1320026012000ـ پيريت آهن تفته (خاكستر پيريت)4
1321026020000سنگ منگنز و‌كنستانتره آن، از جمله سنگ‌هاي منگنز آهن‌دار و‌كنستانتره‌هاي آن كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد.22
1322026030010ـ ـ ـ سنگ مس4
1323026030090ـ ـ ـ کنسانتره مس4
1324026040000سنگ نيكل و كنستانتره‌هاي آن.22
1325026050000سنگ كبالت و كنستانتره‌هاي آن.22
1326026060000سنگ آلومينیوم و كنستانتره‌هاي آن.3
1327026070010ـ ـ ـ سنگ سرب4
1328026070020ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی4
1329026070030ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی4
1330026070090ـ ـ ـ سایر4
1331026080010ـ ـ ـ سنگ روی3
1332026080020ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسیدی3
1333026080030ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی3
1334026080040ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی3
1335026080090ـ ـ ـ سایر3
1336026090000سنگ قلع و كنستانتره‌هاي آن.4
1337026100010ـ ـ ـ سنگ كروم4
1338026100090ـ ـ ـ كنستانتره‌ كروم4
1339026110000سنگ تنگستن و كنستانتره‌هاي آن.21
1340026121010ـ ـ ـ با محتوي اورانيوم 5 درصد يا بيشتر21
1341026121090ـ ـ ـ ساير22
1342026122010ـ ـ ـ مونازيت، اورانوتوريانيت و ساير سنگ‌هاي توريوني و كنستانتره محتوي 20 % يا بيشتر توريوم22
1343026122090ـ ـ ـ ساير22
1344026131000ـ تفته شده22
1345026139000ـ ساير22
1346026140000سنگ تيتان و كنستانتره‌هاي آن.22
1347026151010ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 20022
1348026151090ـ ـ ـ ساير22
1349026159010ـ ـ ـ سنگ واناديوم و كنستانتره‌هاي آن22
1350026159090ـ ـ ـ ساير22
1351026161000ـ سنگ نقره و كنستانتره‌هاي آن21
1352026169000ـ ساير21
1353026171000ـ سنگ آنتيمون و كنستانتره‌هاي آن21
1354026179000ـ ساير21
1355026180000سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست مي‌آيد.21
1356026190010ـ ـ ـ خاك كوره3
1357026190020ـ ـ ـ آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز3
1358026190030ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج اكسيد تيتان21
1359026190040ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج واناديوم3
1360026190090ـ ـ ـ ساير3
1361026201100ـ ـ مات‌هاي گالوانيزاسيون22
1362026201900ـ ـ ساير22
1363026202100ـ ـ گل و لاي بنزين سرب‌دار و گل و لاي تركيبات ضدانفجار حاوي سرب22
1364026202900ـ ـ ساير21
1365026203000ـ حاوي عمدتاً مس22
1366026204000ـ حاوي عمدتاً آلومينيوم22
1367026206000ـ حاوي آرسنيك، جيوه، تاليوم يا مخلوط آنها، از انواعي كه براي استخراج آرسنيك يا اين فلزات يا براي ساخت تركيبات شيميايي آنها به كار مي‌رود.22
1368026209100ـ ـ حاوي آنتيموان . بريليوم؛ كادميوم، كروم يا مخلوط آنها21
1369026209910ـ ـ ـ حاوي عمدتاً نيكل22
1370026209920ـ ـ ـ حاوي عمدتاً نيوبيوم و تانتاليم22
1371026209930ـ ـ ـ حاوي عمدتاً تنگستن22
1372026209940ـ ـ ـ حاوي عمدتاً قلع22
1373026209950ـ ـ ـ حاوي عمدتاً موليبدن22
1374026209960ـ ـ ـ حاوي عمدتاً تيتانيوم22
1375026209970ـ ـ ـ حاوي عمدتاً كبالت22
1376026209980ـ ـ ـ حاوي عمدتاً زيركونيم22
1377026209990ـ ـ ـ ساير21
1378026211000ـ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداري‌ها3
1379026219000ـ ساير3
1380027011110ـ ـ ـ حاوي ماده فرار22
1381027011190ـ ـ ـ ساير22
1382027011200ـ ـ زغال سنگ قيري22
1383027011900ـ ـ ساير زغال سنگ‌ها22
1384027012000ـ زغال قالبي،‌گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌هاي جامد همانند كه از زغال‌سنگ تهيه شده باشد22
1385027021000ـ زغال سنگ چوب‌نما، حتي پودر شده ولي به هم فشرده نشده22
1386027022000ـ‌ زغال سنگ چوب‌نمای به هم فشرده22
1387027030010ـ ـ ـ پيت ماس22
1388027030090ـ ـ ـ ساير22
1389027040010ـ ـ ـ براي ساخت الكترودها22
1390027040020ـ ـ ـ كك و نيمه كك از ليگنيت22
1391027040090ـ ـ ـ ساير22
1392027050000گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهاي همانند، غير از گاز نفت (petroleum gas) و ساير هيدروكربورهاي گازي.22
1393027060000قطران زغال‌سنگ، قطران لينييت يا قطران تورب و ساير قطران‌هاي معدني، حتي آب گرفته‌شده يا تا اندازه‌اي تقطير شده و همچنين قطران دوباره تركيب شده.22
1394027071000ـ بنزول Benzol (benzene)3
1395027072000ـ تولوئول Toluol (toluene)3
1396027073000ـ كسيلول Xylol (xylenes)3
1397027074000ـ نفتالن22
1398027075000ـ ساير مخلوط‌هاي هيدروكربورهاي آروماتیک (بودار) كه 65 درصد حجمی یا بیشتر (از جمله هدر رفته­ها) در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ایزو 3405 (معادل روش ASTMD 86)، تقطير شوند21
1399027079100ـ ـ روغن‌هاي كرئوزوت3
1400027079900ـ ـ‌ ساير3
1401027081000ـ زفت22
1402027082000ـ كك زفت3
1403027090010ـ ـ ـ میعانات گازی3
1404027090090ـ ـ ـ ساير3
1405027101210ـ ـ ـ بنزين22
1406027101290ـ ـ ـ ساير22
1407027101910ـ ـ ـ روغن موتور22
1408027101920ـ ـ ـ گريس22
1409027101930ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور22
1410027101940---روغن پایه معدنی21
1411027101950--- روغن صنعتی22
1412027101990ـ ـ ـ ساير22
1413027102000ـ روغن‌هاي نفتي و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري (غيرخام) و فرآورده‌هايي كه در جا‌هاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند به شرطي كه داراي 70% درصد وزني يا بيشتر نفت يا روغن‌هاي مواد معدني قيري بوده و اين روغن‌ها اجزاي اصلي تشكيل دهنده اي3
1414027109100ـ ـ حاوي بی‌فنيل‌هاي پلي كلره (PCBs)، ترفنيل‌هاي پلي­كلره (PCTs) يا بي فنيل‌هاي پلي برومه (PBBs)3
1415027109900ـ ـ ساير3
1416027111110ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب3
1417027111190ـ ـ ـ ساير22
1418027111210ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب3
1419027111290ـ ـ ـ ساير3
1420027111310ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي متر مكعب3
1421027111390ـ ـ ـ ساير22
1422027111410ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب3
1423027111490ـ ـ ـ ساير22
1424027111910ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌ متر مكعب3
1425027111990ـ ـ ـ ساير22
1426027112110ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي متر مكعب3
1427027112190ـ ـ ـ ساير22
1428027112910ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب3
1429027112990ـ ـ ـ ساير22
1430027121010ـ ـ ـ وازلين گريد دارويي (توليد داخل)1
1431027121020ـ ـ ـ ژله كابل3
1432027121090ـ ـ ـ ساير22
1433027122010ـ ـ ـ با گريد دارويي (توليد داخل)1
1434027122090ـ ـ ـ ساير1
1435027129010ـ ـ ـ پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن22
1436027129020ـ ـ ـ اسلاك واكس (Slack Wax)22
1437027129090ـ ـ ـ ساير22
1438027131100ـ ـ ‌تكليس نشده21
1439027131200ـ ـ تكليس شده21
1440027132000ـ قير نفت3
1441027139000ـ ساير تفاله‌هاي نفت يا روغن‌حاصل از مواد معدني قيري3
1442027141000ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه‌هاي قيري22
1443027149000ـ ساير22
1444027150010ـ ـ ـ بيتومن انامل22
1445027150090ـ ـ ـ ساير22
1446027160000نيروي برق (Electrical energy) (شماره اختياري).22
1447028011000ـ كلر22
1448028012000ـ يد22
1449028013000ـ فلوئور؛ برم22
1450028020000گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال.1
1451028030000كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).1
1452028041000ـ هيدروژن22
1453028042100ـ ـ آرگون22
1454028042910ـ ـ ـ‌ هليم مايع جهت دستگاه‌هاي MRI صرفا با درجه خلوص 999/99 درصد21
1455028042990ـ ـ ـ ساير21
1456028043000ـ ازت22
1457028044000ـ اكسيژن22
1458028045000ـ بور، تلوريم22
1459028046100ـ ـ حاوي حداقل 99/99 درصد وزني سیلیکم21
1460028046900ـ ـ ساير21
1461028047000ـ فسفر21
1462028048000ـ ارسنييك21
1463028049000ـ سلينيوم21
1464028051100ـ ـ سديم22
1465028051200ـ ـ كلسيم21
1466028051900ـ ـ ساير21
1467028053000ـ فلزات خاكي كمياب، اسكانديوم وايتريوم، حتي مخلوط يا آلياژ شده يا نشده باهم21
1468028054000ـ جيوه22
1469028061010ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و كمتر3
1470028061090ـ ـ ـ ساير21
1471028062000ـ اسيد كلروسولفوريك22
1472028070000اسيد سولفوريك (جوهر گوگرد)؛ اولئوم.1
1473028080010ـ ـ ـ اسيد نيتريك22
1474028080020ـ ـ ـ اسيد سولفونيتريك21
1475028091000ـ پنتا اكسيد دي‌فسفر (انيدريد فسفريك)21
1476028092010ـ ـ ـ اسيد فسفريك با درجه خلوص كمتر از 55 درصد22
1477028092020ـ ـ ـ اسيد فسفريك با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر21
1478028092090ـ ـ ـ ساير1
1479028100010ـ ـ ـ اسيد بُريك1
1480028100090ـ ـ ـ ساير21
1481028111100-- فلوئور هيدروژن (اسيد فلوئور هيدريك)21
1482028111200-- سیانید هیدروژن (اسید هیدروسیانیک)22
1483028111910--- اسيد سولفاميك22
1484028111990--- ساير21
1485028112100-- دي اكسيد كربن22
1486028112200-- دي اكسيد سيليسيم1
1487028112910--- دی‌نیتروژن تری اکساید21
1488028112920--- نیتروژن دی‌اکساید21
1489028112930--- دی‌نیتروژن تتروکساید21
1490028112940--- دی‌نیتروژن پنتوکساید21
1491028112990--- سایر21
1492028121100ـ ـ دی کلرو کربونیل (فوسژن)22
1493028121200ـ ـ اکسی کلرور فسفر22
1494028121300ـ ـ تری کلرور فسفر22
1495028121400ـ ـ پنتا کلرور فسفر22
1496028121500ـ ـ مونوکلرور سولفور22
1497028121600ـ ـ دی کلرور سولفور22
1498028121700ـ ـ کلرورتیونیل22
1499028121910--- آرسنیک تری کلراید22
1500028121990--- سایر22
1501028129000- سایر21
1502028131000ـ دي سولفوركربن21
1503028139010--- فسفرپنتاسولفید21
1504028139090--- سایر21
1505028141000ـ آمونياك بدون آب22
1506028142000ـ آمونياك محلول در آب22
1507028151100ـ ـ‌ جامد22
1508028151200ـ ـ به صورت محلول در آب (محلول قليايي سود

سوزآور)
22
1509028152000ـ هيدرواكسيد پتاسيم (پتاس سوز آور)21
1510028153000ـ پراكسيد سديم يا پراكسيد پتاسيم22
1511028161010ـ ـ ـ ژل منيزيم هيدروكسايد گريد دارویی1
1512028161020ـ ـ ـ ماده موثره پودر منيزيم هيدروكسايد گريد دارویي1
1513028161090ـ ـ ـ ساير1
1514028164000ـ اكسيدها، هيدرواكسيدها و پراكسيدهاي استرونسيم يا باريم21
1515028170011ـ ـ ـ ـ اكسيد روي داراي گريد دارویي1
1516028170019ـ ـ ـ ـ ساير22
1517028170020ـ ـ ـ پراكسيد روي21
1518028181000ـ كوروندوم مصنوعي، حتي با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخص21
1519028182000ـ اكسيد آلومينيوم غير از كورندوم مصنوعي21
1520028183010ـ ـ ـ ژل هيدرواكسيد آلومينيوم گريد دارویي1
1521028183020ـ ـ ـ پودر هيدرواكسيد آلومينيوم گريد دارویي1
1522028183090ـ ـ ـ ساير21
1523028191000ـ تري اكسيد كروم21
1524028199010ـ ـ ـ اكسيد كروم22
1525028199090ـ ـ ـ ساير21
1526028201000ـ دي اكسيد منگنز1
1527028209000ـ ساير1
1528028211000ـ اكسيدها و هيدوركسيدهاي آهن21
1529028212000ـ خاك‌رنگي (Earth colours)22
1530028220000اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي.1
1531028230000اكسيدهاي تيتان.21
1532028241000ـ منواكسيد سرب (مردار سنگ)21
1533028249010ـ ـ ـ‌ سرنج و مين اورانژ به شکل پودر22
1534028249020--- سرنج و مين اورانژ به شکل گرانول22
1535028249090ـ ـ ـ ساير21
1536028251010--- هیدرازینیوم دی‌نیترات22
1537028251020--- هیدرازینیوم دی‌پرکلرات22
1538028251090ـ ـ ـ ساير21
1539028252000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي ليتيم21
1540028253000ـ اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم21
1541028254000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي نيكل22
1542028255000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي مس21
1543028256000ـ اكسيدهاي ژرمانيوم و اكسيد زيركنيوم21
1544028257000ـ اكسيدها و هيدرواكسيدهاي موليبدن21
1545028258000ـ اكسيدهاي آنتيموان21
1546028259000ـ ساير21
1547028261200ـ ـ از آلومينيوم21
1548028261900ـ ـ ساير21
1549028263000ـ هگزافلوئورو سيليكات سديم (كريوليت سنيتتيك)21
1550028269000ـ ساير21
1551028271000ـ كلرور آمونيم22
1552028272000ـ كلرور كلسيم21
1553028273100ـ ـ از منيزيم21
1554028273200ـ ـ از آلومينيوم21
1555028273500ـ ـ از نيكل21
1556028273910ـ ـ ـ از روي21
1557028273990ـ ـ ـ ساير1
1558028274100ـ ـ از مس22
1559028274900ـ ـ ساير21
1560028275100ـ ـ برومورسديم يا پتاسيم21
1561028275910--- آمونیوم برومات21
1562028275990--- ساير21
1563028276010ـ ـ ـ یدور پتاسیم22
1564028276090ـ ـ ـ ساير21
1565028281000ـ هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت‌هاي كلسيم22
1566028289010ـ ـ ـ هيپوكلريت سديم22
1567028289090ـ ـ ـ ساير21
1568028291100ـ ـ از سديم22
1569028291910ـ ـ ـ كلرات پتاسيم1
1570028291990ـ ـ ـ ساير21
1571028299010ـ ـ ـ یدات پتاسیم1
1572028299020ـ ـ ـ یدات کلسیم22
1573028299090ـ ـ ـ سایر21
1574028301000ـ سولفور سديم22
1575028309010ـ ـ ـ سولفور باريم22
1576028309020ـ ـ ـ آمونیوم پلی سولفید22
1577028309090ـ ـ ـ ساير1
1578028311000ـ از سديم1
1579028319000ـ ساير21
1580028321010ـ ـ ـ سولفيت سديم22
1581028321020ـ ـ ـ متابي سولفيت22
1582028321090ـ ـ ـ ساير21
1583028322010ـ ـ ـ سولفيت سرب22
1584028322090ـ ـ ـ ساير21
1585028323010--- تیوسولفات آمونیوم21
1586028323020--- تیوسولفات پتاسیم21
1587028323090--- ساير21
1588028331100ـ ـ سولفات دي سديم21
1589028331900ـ ـ ساير21
1590028332100ـ ـ‌ از منيزيم1
1591028332200ـ ـ از آلومينيوم22
1592028332400ـ ـ از نيكل21
1593028332500ـ ـ از مس1
1594028332710ـ ـ ـ سولفات باريم داراي گريد دارویي1
1595028332790ـ ـ ـ ساير21
1596028332910ـ ـ ـ كادميوم22
1597028332920ـ ـ ـ كبالت، تيتانيوم21
1598028332931ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب (گريد دارويي)21
1599028332939ـ ـ ـ ـ ساير1
1600028332940ـ ـ ـ جيوه21
1601028332950ـ ـ ـ سرب21
1602028332960ـ ـ ـ سولفات از كروم22
1603028332970ـ ـ ـ سولفات منگنز22
1604028332980ـ ـ ـ سولفات روی22
1605028332990ـ ـ ـ ساير1
1606028333000ـ زاج‌ها (Alums)21
1607028334000ـ پراكسو سولفات‌ها (پرسولفا‌ت‌ها)1
1608028341010--- آمونیوم نیتریت22
1609028341090ـ ـ ـ ساير21
1610028342100ـ‌ ـ از پتاسيم21
1611028342910ـ ـ ـ نيترات آمونيوم انفجاري22
1612028342920--- نیترات مس22
1613028342930--- نیترات منگنز22
1614028342940--- نیترات آهن22
1615028342950--- نیترات منیزیم22
1616028342960--- نیترات روی22
1617028342990--- ساير21
1618028351010ـ ـ ـ فسفيت سرب21
1619028351090ـ ـ ـ ساير1
1620028352200ـ ـ مونو يا دي‌سديم22
1621028352400ـ ـ پتاسيم21
1622028352500ـ ـ هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيم):1
1623028352610--- مونو كلسيم فسفات1
1624028352690--- ساير21
1625028352900ـ ـ ساير1
1626028353100ـ ـ‌ تري فسفات سديم (تري‌پلي فسفات‌سديم)1
1627028353910--- سدیم اسید پیروفسفات (دی­سدیم پیرو فسفات)3
1628028353990---سایر21
1629028362000ـ كربنات دي سديم22
1630028363010ـ ـ ـ سديم بي‌كربنات ـ غيرتزريقي گريد دارویی1
1631028363090ـ ـ ـ ساير22
1632028364000ـ كربنات‌هاي پتاسيم21
1633028365000ـ كربنات كلسيم21
1634028366000ـ كربنات باريم21
1635028369110ـ ـ ـ كربنات‌هاي ليتيم گريد دارویي1
1636028369190ـ ـ ـ ساير21
1637028369200ـ ـ كربنات‌استرونسيوم22
1638028369900ـ ـ ساير21
1639028371100ـ ـ از سديم21
1640028371910--- سیانید21
1641028371990--- ساير21
1642028372000ـ سيانورهاي كمپلكس21
1643028391100ـ ـ متا سيليكات‌هاي سديم21
1644028391910ـ ـ ـ سيليكات سديم جامد22
1645028391920ـ ـ ـ سيليكات سديم مايع22
1646028391990ـ ـ ـ ساير21
1647028399010--- سیلیکات پتاسیم21
1648028399090--- ساير21
1649028401100ـ ـ بدون آب21
1650028401900ـ ـ‌ ساير21
1651028402000ـ ساير برات‌ها21
1652028403000ـ پراكسوبرات‌ها (پربرات‌ها)22
1653028413000ـ دي كرومات سديم21
1654028415000ـ ساير كرومات‌ها و دي كرومات‌ها، پراكسوكرومات‌ها21
1655028416100ـ ـ پرمنگنات پتاسيم4
1656028416910--- آمونیوم پرمنگنات22
1657028416990--- ساير22
1658028417000ـ موليبدات‌ها21
1659028418000ـ تنگستات‌ها (ولفرامات‌ها)22
1660028419000ـ ساير21
1661028421010--- زئوليت22
1662028421020--- سیلیکات سدیم آلومینیوم22
1663028421090--- سایر21
1664028429010--- آمونیوم فولمنیات21
1665028429090--- سایر1
1666028431000ـ فلزات گرانبها به حالت كلوئيدال21
1667028432100ـ ـ نيترات نقره21
1668028432910--- نقره استیلید22
1669028432990--- سایر22
1670028433000ـ تركيبات طلا21
1671028439000ـ ساير تركيبات، ملغمه‌ها (Amalgames)21
1672028441000ـ اورانيوم طبيعي و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هايي كه حاوي اورانيوم طبيعي يا تركيبات اورانيوم طبيعي باشد.22
1673028442000ـ اورانيوم غني‌شده از لحاظ U235 و تركيبات آن؛ پلوتونيوم و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اورانيوم غني شده از لحاظ U235، پلوتونيوم يا تركيبات اين محصولات باشند.22
1674028443000ـ اورانيوم ضعيف شده از لحاظ U235 و تركيبات آن؛ توريم و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها)،‌ محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اورانيوم ضعيف شده از لحاظ U235، توريوم يا تركيبات اين محصولات22
1675028444000ـ عناصر و ايزوتوپ‌ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شماره‌هاي فرعي 10 2844،

20 2844 يا 30 2844 مي‌شوند؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ‌ها يا تركيبات آنها؛ فضولات را
22
1676028445000ـ عناصر سوختي (فشنگ‌ها) مستعمل و متساطع رآكتورهاي هسته‌اي22
1677028451000ـ آب سنگين (اكسيد دوتريوم)22
1678028459010ـ ـ ـ سایر ترکیبات دوتریوم با نسبت اتم دوتریوم به هیدروژن بیش از 1 به 500022
1679028459090ـ ـ ـ ساير22
1680028461000ـ تركيبات سريوم21
1681028469000ـ ساير21
1682028470000پراكسيد هيدروژن (آب اكسيژنه)، حتي جامد شده با اوره.1
1683028491000ـ از كلسيم22
1684028492010ـ ـ ـ با اندازه ذرات كمتر و مساوي 10 ميلي‌متر به خلوص كمتر از 98 درصد22
1685028492090ـ ـ ـ ساير21
1686028499000ـ ساير21
1687028500010--- آزیدواتیل نیترات22
1688028500020--- باریم آزید22
1689028500030--- بنزویل آزید22
1690028500040--- بروماین آزید22
1691028500050--- کلراین آزید22
1692028500060--- مس آزید22
1693028500070--- ید آزید22
1694028500075--- سلینوم نیترید22
1695028500080--- ترشیو – بوتوکسی کربونیل آزید22
1696028500085--- سدیم آزید22
1697028500086--- پتاسیم آزید22
1698028500087--- آرسین22
1699028500090--- سایر22
1700028521010--- جیوه استیلید22
1701028521090--- سایر22
1702028529000ـ ساير22
1703028531000ـ سیانوژن کلرور (کلرسیان)22
1704028539010ـ ـ ـ آب مقطر22
1705028539020--- فسفین21
1706028539090ـ ـ ـ ساير22
1707029011000ـ اشباع شده21
1708029012100ـ ـ اتيلن21
1709029012200ـ ـ پروپن (پروپيلن)22
1710029012300ـ ـ بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن21
1711029012400ـ ـ بوتا-1، 3 ـ دي‌ان و ايزوپرن (Isoprene)21
1712029012900ـ ـ ساير21
1713029021100ـ ـ سيكلوهگزان21
1714029021900ـ ـ ساير21
1715029022000ـ بنزن22
1716029023000ـ تولوئن21
1717029024100ـ ـ اورتو ـ اكسيلن (o-Xylene)21
1718029024200ـ ـ متا ـ اكسيلن (m-Xylene)21
1719029024300ـ ـ پارا ـ اكسيلن (p-Xylene)22
1720029024400- - ايزومرهاي اكسيلن به صورت مخلوط21
1721029025000ـ استيرن21
1722029026000ـ اتيل بنزن22
1723029027000ـ كومن22
1724029029000ـ ساير21
1725029031100ـ ـ كلرومتان (كلرور متيل) و كلرو اتان (كلرور اتيل)22
1726029031200ـ ـ دي كلرومتان (كلرومتيلن)21
1727029031300ـ ـ كلروفرم (تري كلرومتان)21
1728029031400ـ ـ تترا كلرور كربن22
1729029031500ـ ـ دي‌كلرايداتيلن (ISO) (1، 2 – دي كلرواتان)22
1730029031900ـ ـ ساير21
1731029032100ـ ـ كلروروينيل (كلرواتيلن)22
1732029032200ـ ـ تري كلرواتيلن21
1733029032300ـ ـ‌تتراكلرواتيلن (پركلرواتيلن)21
1734029032900ـ ـ ساير21
1735029033100ـ ـ دي‌برومو اتيلن (ISO) (1، 2- دي‌برومواتان)21
1736029033910--- پی اف آی بی21
1737029033990--- ساير21
1738029037100ـ ـ كلرودي فلورو متان21
1739029037200ـ ـ دي كلرو تري فلورواتان22
1740029037300ـ ـ دي كلرو فلورو اتان21
1741029037400ـ ـ كلرو دي فلورواتان22
1742029037500ـ ـ دي كلرو پنتا فلورو پروپان22
1743029037600ـ ـ برومو كلرو دي فلورومتان، بروموتري فلورو متان و دي برومو تترافلورو اتان21
1744029037700ـ ـ ‌ساير، تنها پر هالوژنه‌هاي فلوره يا كلره21
1745029037800ـ ـ ساير مشتقات پر هالوژنه21
1746029037900ـ ـ ساير21
1747029038110--- اچ سی اچ (ایزومرهای مخلوط)22
1748029038120--- لیندین22
1749029038210--- آلدرین22
1750029038220--- کلردان22
1751029038230--- هپتاکلر22
1752029038300-- میرکس (ISO) (Mirex)22
1753029038900ـ ـ ساير21
1754029039100ـ ـ كلروبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو بنزن21
1755029039210--- د.د.ت22
1756029039220--- هگزاکلروبنزن22
1757029039300-- پنتاکلروبنزن(ISO)22
1758029039400-- هگزا برومو بی­فنیل­ها22
1759029039900ـ ـ‌ ساير21
1760029041000ـ مشتقاتي كه تنها داراي گروه‌هاي سولفونه مي‌باشند، املاح و استرها اتيليك آنها1
1761029042010--- متیل نیتریت22
1762029042020--- 1، 2- دی‌نیترو اتان22
1763029042030--- تری نیترواتیل نیترات22
1764029042040--- دی نیترومتان22
1765029042050--- 1 و 1- دی نیترواتان22
1766029042060--- دی نیترو زوبنزن22
1767029042070--- 1، 3 و 5 – تری میتل - 2، 4 و 6 تری نیتروبنزن22
1768029042080--- 2، 2- دی نیترو استیلبن22
1769029042090--- سایر22
1770029043100ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیک اسید21
1771029043200ـ ـ‌ آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات22
1772029043300ـ ـ‌ لیتیوم پرفلورو اکتان سولفونات22
1773029043400ـ ـ‌ پتاسیم پرفلورو اکتان سولفونات22
1774029043500ـ ـ‌ سایر نمک­های پرفلورو اکتان سولفونیک اسید22
1775029043600ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید22
1776029049100ـ ـ‌ تری کلرو نیترو متان (کلرو پیکرین)22
1777029049910--- دی نیترو تولوئن سدیم نیترات22
1778029049920--- تری نیترو بنزن سولفونیک اسید22
1779029049930--- هگزا نیترو آدامانتان22
1780029049940--- 4- برومو – 1، 2- دی‌نیترو بنزن22
1781029049950--- 4، 2- تری نیترو بنزن 1، 3، 5- تری میتل بنزن22
1782029049990--- سایر22
1783029051100ـ ـ متانول (الكل متليك)22
1784029051200ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الكل پروپيليك) و پروپان ـ

2 ـ ئول (الكل ايزو پروپيليك)
21
1785029051300ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الكل N ـ بوتيليك)21
1786029051410--- پینا کولیل الکل21
1787029051490--- سایر21
1788029051610ـ ـ ـ دواتيل هگزانول21
1789029051690ـ ـ ـ ساير21
1790029051700ـ ـ دودكان ـ 1 ـ ئول (الكل لوريك) هگزا دكان ـ 1 ـ ئول (الكل ستيليك) و اوكتا دكان ـ 1 ـ ئول (الكل استئاريك)21
1791029051910--- تری نیترواتانول21
1792029051990--- سایر21
1793029052200ـ ـ الكل‌هاي ترپن‌دار غيرحلقوي21
1794029052900ـ ـ ساير21
1795029053100ـ ـ اتيلن گليكول (اتان دي ئول)21
1796029053200ـ ـ پروپيلن گليكول (پروپان ـ 1، 2 ـ دي ئول)1
1797029053900ـ ـ ساير1
1798029054100ـ ـ 2 ـ اتيل ـ 2 ـ (هيدروكسي متيل) پروپان ـ 1،

3 ـ دي ئول (تري متيلول پروپان)
21
1799029054200ـ ـ پنتا اريتريتول (پنتا اريتريت)21
1800029054300ـ ـ مانيتول21
1801029054410ـ ـ ـ محلول در آب1
1802029054420ـ ـ ـ پودر سوربيتول1
1803029054500ـ ـ‌گليسرول1
1804029054910--- گلیسرول -1، 3- دی‌نیترات21
1805029054990--- سایر1
1806029055100ـ ـ اتكلرووينول (INN)1
1807029055910--- متیلن گلایکول دی نیترات21
1808029055990--- سایر21
1809029061100ـ ـ‌ مانتول (Menthol)1
1810029061200ـ ـ سيكلو هگزانول، متيل سيكلو هگزانول‌ها و دي متيل سيكلو هگزانول‌ها21
1811029061300ـ ـ استرول‌ها و اينوزيتول‌ها1
1812029061900ـ ـ‌ ساير1
1813029062100ـ ـ‌ الكل بنزيليك1
1814029062910--- هگزا متیلول بنزن هگزا نیترات21
1815029062990--- سایر21
1816029071100ـ ـ‌ فنل (هيدروكسي بنزن و املاح آن)21
1817029071200ـ ـ كرزول‌ها و املاح آنها1
1818029071310ـ ـ ـ نونيل فنل21
1819029071390ـ ـ ـ ساير21
1820029071500ـ ـ نفتل‌ها و املاح آنها21
1821029071900ـ ـ ساير21
1822029072100ـ ـ رزور سينول‌و املاح آن1
1823029072200ـ ـ هيدرو كينون و املاح آن21
1824029072300ـ ـ 4، 4 ـ ايزوپروپيليون دي فنل‌‌بيس‌آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن21
1825029072900ـ ـ ساير21
1826029081100ـ ـ پنتاكلروفنل (ISO)22
1827029081910--- 2، 3، 4، 6 – تترا نیترو فنول22
1828029081990--- سایر22
1829029089100ـ ـ دي‌نو سب (Dinoseb) (ISO) و نمك‌هاي آن21
1830029089200-- 4و6 دي نيترو اورتو (DNOC(ISO)) (DINITRIO - O - CRESOL) و نمك‌هاي آن22
1831029089910--- دی نیترو فنول21
1832029089920--- باریم استیفتات21
1833029089930--- زیرکونیوم پیکرامات21
1834029089990--- سایر21
1835029091100ـ ـ اتر دي اتيليك ( دي اتيل اتر) (اكسيد ـ دي اتيل)21
1836029091900ـ ـ ساير21
1837029092000ـ اترهاي سيكلانيك، سيكلنيك و سيكلوترپنيك و

مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره و يا نيتروزه آنها
21
1838029093010--- 2 و 4 – دی‌نیترو و آنیزول22
1839029093090--- سایر22
1840029094100ـ ـ 2، 2ـ اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول)21
1841029094300ـ ـ اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن

گليكول
21
1842029094400ـ ـ ساير مونوالكيل‌اترهاي اتيلن گليكول يا دي‌اتيلن

گليكول
21
1843029094900ـ ـ ساير21
1844029095000ـ اتر ـ فنل‌ها، اتر ـ الكل‌ ـ فنل‌ها و مشتقات هالوژنه،

سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها
21
1845029096010ـ ـ ـ متيل اتيل كتون پراكسيد22
1846029096020--- 2، 2- دی (4، 4 دی ترشیو بوتیل پروکسی سیلکو هگزین) پروپان22
1847029096030--- دی (ترشیو بوتیل پروکسی) بوتان22
1848029096035--- دی اتیل پروکسی دی کربونات22
1849029096040--- ترشیو بوتیل پروکسی ایزوبوتیرات22
1850029096045--- استیل استون پراکساید22
1851029096050--- دی – (1- نفتویل) پراکسید22
1852029096055--- دی ایزو پروپیل بنزن هیدرواکسید22
1853029096060--- اتیل هیدرو پراکسید22
1854029096065--- ترشیو – بوتیل هیدروپراکسید22
1855029096070--- دی استون الکل پراکسید22
1856029096075--- دی متیل هگزان دی هیدرو پراکسید22
1857029096080--- تر شیو – بوتیل پروکسی استات22
1858029096085--- دی – ان – بوتیل پروکسی دی کربونات22
1859029096090ـ ـ ـ ساير21
1860029101000ـ اكسيران ( اكسيد اتيلن)21
1861029102000ـ متيل اكسيران (اكسيد پروپيلن)21
1862029103000ـ 1 ـ كلرو 2، 3ـ اپواكسي پروپان ( اپي كلر هيدرين)21
1863029104000ـ دي‌آلدرين INN)‌ ، (ISO22
1864029105000ـ اندرین ((ISO22
1865029109000ـ ساير1
1866029110000استال‌ها و همي استال‌ها، حتي با ديگر عوامل اكسيژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.21
1867029121100ـ ـ متانال (فرمالدئيد)22
1868029121200ـ ـ‌ اتانال (استالدئيد)21
1869029121900ـ ـ ساير1
1870029122100ـ ـ ‌بنز آلدئيد (آلدئيد بنزوئيك)21
1871029122900ـ ـ ساير21
1872029124100ـ ـ وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك)21
1873029124200ـ ـ اتيل وانيلين (آلدئيد اتيل پروتوكاتشيك)21
1874029124900ـ ـ ساير21
1875029125000ـ پليمرهاي حلقوي آلدئيد‌ها21
1876029126000ـ پارافرمالدئيد21
1877029130000مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه محصولات مشمول شماره 12 29.21
1878029141100ـ ـ استن21
1879029141200ـ ـ بوتانون (متيل اتيل کتن)1
1880029141300ـ ـ 4 ـ متيل پنتان ـ 2ـ اون (متيل ايزوبوتيل کتن)21
1881029141900ـ ـ ساير21
1882029142200ـ ـ سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانون‌ها21
1883029142300ـ ـ يونون‌ها و متيل يونون‌ها22
1884029142900ـ ـ ساير21
1885029143100ـ ـ فنيل‌ استن (فنيل پروپان – 2- one)22
1886029143910--- تری نیترو فلوئورنون21
1887029143990--- ساير21
1888029144000ـ کتون ـ الكل‌ها و ستن، آلدئيد‌ها21
1889029145000ـ کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با ديگر عوامل اكسيژنه21
1890029146100ـ ـ آنتراكينون22
1891029146200ـ ـ کوآنزیم Q10 (آبیدکارنون). (INN)21
1892029146910--- 8، 1 – دی هیدروکسی 2، 4، 5، 7، تترانیترو آنتاکینون22
1893029146920--- تترا آزیدو بنزن کینون22
1894029146990--- ساير1
1895029147100ـ ـ کلردیون (ISO)22
1896029147900ـ ـ سایر21
1897029151100ـ ـ اسيد فرميك21
1898029151200ـ ـ املاح اسيد فرميك21
1899029151300ـ ـ استرهاي اسيد فرميك21
1900029152100ـ ـ اسيد استيك22
1901029152400ـ ـ انيدريدهاي استيك22
1902029152910ـ ـ ـ استات سديم گريد دارویي1
1903029152920ـ ـ ـ دي‌استات سديم22
1904029152990ـ ـ ـ ساير21
1905029153100ـ ـ استات اتيل22
1906029153200ـ ـ استات وينيل21
1907029153300ـ ـ استات بوتيل نرمال22
1908029153400ـ ـ استات ايزوبوتيل22
1909029153600ـ ـ استات دي‌نوسب (ISO)22
1910029153900ـ ـ ساير21
1911029154010ـ ـ ـ مونوكلرواستيك اسيد22
1912029154090ـ ـ ـ ساير21
1913029155000ـ اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن1
1914029156000ـ اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها21
1915029157011ـ ـ ـ ـ استئارات منيزيم گريد دارویي1
1916029157019ـ ـ ـ ـ ساير1
1917029157090ـ ـ ـ ساير1
1918029159010ـ ـ ـ ماده موثره والپروات سديم1
1919029159091ـ ـ ـ ـ ماده موثره آتورواستاتين1
1920029159092ـ ـ ـ ـ دواتيل هگزا نوئيك اسيد22
1921029159093ـ ـ ـ ـ ماده موثره دی والپروئکس سدیم1
1922029159094---- استیل کلراید22
1923029159095---- استیل سیلکوهگزان سولفونیل پراکساید22
1924029159096---- دی پروبیونیل پراکساید22
1925029159099ـ ـ ـ ـ ساير21
1926029161100ـ ـ ‌اسيد اكريليك و املاح آن21
1927029161200ـ ـ استرهاي اسيد اكريليك21
1928029161300ـ ـ اسيد متاكريليك و املاح آن21
1929029161400ـ ـ ‌استرهاي اسيد متاكريليك21
1930029161500ـ ـ‌ اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها21
1931029161600ـ ـ‌ بيناپاكريل(ISO)22
1932029161900ـ ـ ساير21
1933029162000ـ اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي‌ اسيدها و مشتقات آنها21
1934029163110ـ ـ ـ بنزوات سديم22
1935029163120ـ ـ ـ اسيد بنزوئيك22
1936029163190ـ ـ ـ ساير21
1937029163210--- پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر21
1938029163220--- پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل خمیر21
1939029163230--- کلرو بنزوئیل21
1940029163240--- استیل بنزویل پراکساید21
1941029163250--- دی کلرو دی بنزویل پراکسید21
1942029163290ـ ـ ـ ساير22
1943029163400ـ ـ اسيد فنيل استيك و املاح آن21
1944029163910ـ ـ ـ ناليديكسيك اسيد پودر ساده1
1945029163920ـ ـ ـ ناليديكسيك اسيد ميكرونايز1
1946029163930ـ ـ ـ ماده موثره دارويي ايبوپروفن1
1947029163990ـ ـ ـ ساير21
1948029171100ـ ـ اسيد اكساليك، املاح و استرهاي آن21
1949029171200ـ ـ اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن21
1950029171300ـ ـ‌ اسيد آزلائيك، اسيد سباسيك، املاح و استرهاي آنها21
1951029171400ـ ـ انيدريد مالئيك22
1952029171910ـ ـ ـ ماده موثره فروس فومارات1
1953029171990ـ ـ ـ ساير21
1954029172000ـ اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،‌انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها21
1955029173200ـ ـ اورتو فتالات‌هاي دي‌اكتيل22
1956029173300ـ ـ اورتوفتالات دي نوئيل يا دي دسيل21
1957029173410ـ ـ ـ فتالات سرب22
1958029173490ـ ـ ـ ساير21
1959029173500ـ ـ انيدريد فتاليك21
1960029173600ـ ـ ‌اسيد ترفتاليك و املاح آن21
1961029173700ـ ـ ترفتالات دي متيل22
1962029173910ـ ـ ـ دي بوتيل فتالات22
1963029173920ـ ـ ـ دی (ترشیو – بوتیل پراکسی) فتالات22
1964029173990ـ ـ ـ ساير21
1965029181100ـ ـ اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن21
1966029181200ـ ـ اسيد تارتريك1
1967029181300ـ ـ املاح و استرهاي اسيد تارتريك21
1968029181400ـ ـ اسيد سيتريك1
1969029181510ـ ـ ـ سديم سيترات دي‌هيدرات گريد دارویی1
1970029181520ـ ـ ـ سديم سيترات بدون آب گريد دارويي1
1971029181590ـ ـ ـ ساير1
1972029181600ـ ـ اسيد گلوكنيك، املاح و استرهاي آن1
1973029181700ـ ـ 2 و 2-دی فنیل-2-هیدروکسی استیک اسید (اسید بنزیلیک)22
1974029181800ـ ـ كلروبنزيلات (ISO)22
1975029181900ـ ـ ساير1
1976029182110ـ ـ ـ پودر خالص اسيد ساليسيليك كه مخلوط با مواد ديگر نمي‌باشد22
1977029182190ـ ـ ـ ساير21
1978029182200ـ ـ اسيد اورتو ـ اسيتل ساليسيليك، املاح و استرهاي آن21
1979029182310ـ ـ ـ استيل ساليسيك اسيد پودر1
1980029182320ـ ـ ـ استيل ساليسيك اسيد گرانول1
1981029182330ـ ـ ـ استيل ساليسيك كريستال1
1982029182340ـ ـ ـ متيل ساليسيلات1
1983029182350ـ ـ ـ 3، 5 – دی نیترو ساليسيلات اسید22
1984029182390ـ ـ ـ ساير1
1985029182900ـ‌ ـ ‌ساير1
1986029183000ـ اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها1
1987029189100ـ‌ ـ ‌2، 4، 5-T (ISO) (2، 4، 5 - اسيدتري‌كلرو فنوكسي استيك)، نمك‌ها و استرهاي آن1
1988029189910ـ ـ ـ ماده موثره ناپروكسن1
1989029189920ـ ـ ـ ماده موثره جم فيبروزيل1
1990029189930ـ ـ ـ ماده موثره آداپالن1
1991029189990ـ ـ ـ ساير21
1992029191000ـ سه‌تايي‌هاي (Tris) (2، 3- دي‌بروموپروپيل) فسفات21
1993029199000ـ ساير21
1994029201110--- پاراتيون22
1995029201120--- متیل پاراتيون22
1996029201190--- ساير22
1997029201900ـ ـ ساير21
1998029202100ـ ـ دی متیل فسفیت22
1999029202200ـ ـ دی اتیل فسفیت22
2000029202300ـ ـ تری متیل فسفیت22
2001029202400ـ ـ تری اتیل فسفیت22
2002029202900ـ ـ سایر21
2003029203000ـ اندو سولفان(ISO)22
2004029209010--- گرانول نيتروگليسرين1
2005029209020--- اتیل پرکلرات22
2006029209090--- ساير21
2007029211100ـ ـ مونو ـ ، دي ـ يا تري متيل آمين ‌و املاح آنها21
2008029211200ـ ـ 2- (N,N- دی متیل آمینو) اتیل کلرور هیدرو کلرور21
2009029211300ـ ـ2- (N,N- دی اتیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلرور22
2010029211400ـ ـ2- (N,N- دی ایزو پروپیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلراید21
2011029211910--- اچ ان یک21
2012029211920--- اچ ان دو22
2013029211930--- اچ ان سه21
2014029211990--- ساير21
2015029212110--- اتیلن دی آمین دی پر کلرات21
2016029212190--- ساير21
2017029212200ـ ـ هگزا متيلن دي آمين و املاح آن21
2018029212910ـ ـ ـ ترت بوتيل آمين كلاولانات1
2019029212920--- ا و 1- دی آمینو – 2 و 2- دی نیترواتیلن22
2020029212990ـ ـ ـ ساير21
2021029213010ـ ـ ـ ماده موثره ممانتین هیدروکلراید1
2022029213090ـ ـ ـ ساير21
2023029214100ـ ـ آنيلين و املاح آن21
2024029214210--- ان – نیترو آنیلین21
2025029214290--- ساير1
2026029214300ـ ـ تولوئيدين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه21
2027029214410--- 6، 6، 4، 2، 2- هگزانیترو (1 و 1- بی‌فنیل) – 3، 3 – دی‌آمین21
2028029214420--- هگزا نیترو دی فنیل آمین21
2029029214490--- ساير21
2030029214500ـ ـ 1 ـ نفتيل آمين (آلفا ـ نفتيل آمين (بتا ـ نفتيل آمين)‌و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات21
2031029214600ـ ـ‌آمفتامين (INN)، بنزفتامين (INN)، دگزا مفتامين

(INN)، اتي‌لام فتامين (INN)، فن كام فامين، لفتامين (INN)، لوام فتامين (INN)، مفنوركس (INN) و فنترمين (Phentermine)؛ املاح اين محصولات
1
2032029214910ـ ـ ـ ماده موثره آمي‌تريپتيلن1
2033029214920ـ ـ ـ ماده موثره نورتريپتيلن1
2034029214990ـ ـ ـ ساير21
2035029215100ـ ـ اورتو ـ ‌متا ـ پارافنيلن دي آمين، دي آمينو تولوئن‌ها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات21
2036029215900ـ ـ ساير1
2037029221110ـ ـ ـ منواتانول آمين1
2038029221190ـ ـ ـ ساير21
2039029221210ـ ـ ـ كوكونات دي‌اتانول آمين22
2040029221220ـ ـ ـ دي اتانول آمين21
2041029221290ـ ـ ـ ساير21
2042029221400ـ ـ‌ دکسترو پروپوکسی­فن (INN) و املاح آن1
2043029221500ـ ـ‌ تری اتانول آمین21
2044029221600ـ ـ‌ دی اتانول آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات22
2045029221711ـ ـ ـ ـ اصلاح شده (modified) یا فعال شده22
2046029221712ـ ـ ـ ـ سایر متیل دی اتانول آمین22
2047029221720ـ ـ ـ اتیل دی­اتانول آمین22
2048029221800ـ ـ ‌2-(N,N- دی ایزوپروپیل آمینو) اتانول22
2049029221910ـ ـ ـ پروپرانولول1
2050029221940ـ ـ ـ ماده موثره فینگولیمود هیدروکلراید1
2051029221990ـ ـ ـ ساير21
2052029222100ـ ـ اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها21
2053029222910ـ ـ ـ پاراآمينوفنل گريد دارویي1
2054029222920ـ ـ ـ ماده موثره تولترودین تارتارات1
2055029222990ـ ـ ـ ساير21
2056029223100ـ ـ آمفيرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح اين محصولات1
2057029223900ـ ـ‌ ساير21
2058029224100ـ ـ ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات1
2059029224200ـ ـ اسيد گلوتاميك و املاح آن1
2060029224300ـ ـ اسيد آنترانيليك و املاح آن1
2061029224400ـ ـ تيليدين (INN) و املاح آن1
2062029224910ـ ـ ـ ديكلوفناك سديم1
2063029224920ـ ـ ـ ماده موثره باکلوفن1
2064029224930ـ ـ ـ ماده موثره گاباپنتین1
2065029224990ـ ـ ـ ساير1
2066029225010ـ ـ ـ ماده موثره فلوكستين هيدروكلرايد1
2067029225020ـ ـ ـ ترامادول هيدروكلرايد1
2068029225030ـ ـ ـ آلندرونيت سديم1
2069029225040ـ ـ ـ ماده موثره گلاتیرآمراستات1
2070029225050ـ ـ ـ ماده موثره فنیل افرین هیدروکلراید1
2071029225090ـ ـ ـ ساير1
2072029231010ـ ـ ـ كولين كلرايد 75 درصد مايع1
2073029231020ـ ـ ـ كولين كلرايد 60 درصد پودر1
2074029231090ـ ـ ـ ساير1
2075029232010ـ ـ ـ لستين‌ها21
2076029232090ـ ـ ـ ساير21
2077029233000ـ تترا اتیل آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات21
2078029234000ـ‌ دی­دسیل دی متیل آمونیوم پرفلورو اکتان

سولفونات
22
2079029239010--- تترا اتیل آمونیوم21
2080029239090--- ساير1
2081029241100ـ ـ مپروبامات (INN)1
2082029241210--- مونوکروتوفوس22
2083029241220--- فوسفامیدون (ترکیبات مایع محلول ماده‌ای که اجزای فعال آن بیشتر از 1000 گرم در لیتر باشد)22
2084029241290--- ساير22
2085029241900ـ ـ‌ ساير1
2086029242100ـ ـ اورئين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات21
2087029242300ـ ـ اسيد 2 ـ استاميد و بنزوئيك (اسيد – N استيل آن ترانيليك) و املاح آن21
2088029242400ـ ـ آتينامات (INN)1
2089029242500ـ ـ آلا کلر(ISO)22
2090029242910ـ ـ ـ آتنولول1
2091029242920ـ ـ ـ ليدوكائين پايه1
2092029242930ـ ـ ـ ليدوكائين هيدروكلرايد1
2093029242940ـ ـ ـ استامينوفن پودر ساده و يا پودر دي‌سي (DC)1
2094029242950ـ ـ ـ متوكاربامول1
2095029242960ـ ـ ـ ماده موثره ریواستیگمین هیدروژن تارتارات1
2096029242970--- کارباریل22
2097029242990ـ ـ ـ ساير1
2098029251100ـ ـ ساكارين و املاح آن21
2099029251200ـ ـ‌گلوت اتيميد (INN)1
2100029251900ـ ـ ساير21
2101029252100ـ ـ كلرودي‌مفورم (ISO)22
2102029252910ـ ـ ـ متفورمين1
2103029252920--- گوانیل اوره نیترامید22
2104029252930--- گوانیدین نیترات22
2105029252940--- آمیتراز22
2106029252990ـ ـ ـ ساير1
2107029261000ـ اكريلونيتريل21
2108029262000ـ 1 – سيانوگوآنيدين (دي سيان دي آميد)21
2109029263000ـ فن پروپوركس (INN) و املاح آن؛ متادون (INN) واسطه (4- سيانو ـ 2ـ دي متيل آمينو – 4، 4- دي فنيل بوتان1
2110029264000ـ آلفا- فنیل استو استو نیتریل1
2111029269010--- تری نیترو استو نیتریل22
2112029269020--- گاز سی‌اس21
2113029269030--- بروموبنزیل سیانید21
2114029269090--- سایر1
2115029270010--- 1 و 2 – دی آزواتان21
2116029270020--- 1 و 3 – دی آزوپروپان21
2117029270030--- دی آزودی نیتروفنول21
2118029270040--- دی آزو دی فنیل متان21
2119029270090--- سایر21
2120029280010--- ماده موثره فلووکسامین مالئات1
2121029280020--- دی نیترو فنیل هیدرازین21
2122029280030--- کاربازید21
2123029280040--- 1 و 2 – دی متیل هیدرازینیوم آزید21
2124029280050--- متیل هیدرازین نیترات21
2125029280060--- 1 و 2 – دی اتیل هیدرازین نیترات21
2126029280070--- متیل دی نیترامین21
2127029280080--- ا و ا – دی متیل هیدرازینیم آزید21
2128029280090--- سایر1
2129029291010--- تولوئن دی سیانات­ها (TDI)22
2130029291090--- سایر21
2131029299010--- بیس (2 و 2 و 2- تری نیترواتیل) – نیتروآمین21
2132029299090--- سایر1
2133029302000ـ تيوكاربامات‌ها و دي تيو كاربامات‌ها21
2134029303000ـ مونو، دي ـ ياتتراسولفورهاي تيوروم21
2135029304000ـ متيونين1
2136029306000ـ 2-(N و N- دی اتیل آمینو) اتان اتیول22
2137029307010--- بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید21
2138029307020--- بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید (تیودی­گلیکول INN)22
2139029308010--- آلدی کارب22
2140029308020--- کاپتافول22
2141029308090--- سایر22
2142029309010---2-(N و N- دی متیل آمینو) اتان اتیول22
2143029309015--- وی ایکس22
2144029309020--- دی پیکریل سولفید21
2145029309025--- کلرواتیل کلرومتیل سولفید22
2146029309030--- متامیدوفوس (ترکیبات مایع محلول ماده‌ای که اجزای فعال آن بیش از 600 گرم در لیتر باشد)22
2147029309035--- گاز خردل22
2148029309036--- خردل چندعنصره22
2149029309037--- 3، 1 بیس (2- کلرواتیل تیو) نرمال پروپان22
2150029309040--- بیس (2- کلرواتیل تیو) متان22
2151029309045--- 1، 5 – بیس (2-کلرواتیل تیو) نرمال پنتان22
2152029309050--- 4، 1- بیس و 2- کلرواتیل تیو) نرمال بوتان22
2153029309055--- بیس (2- کلرو اتیل تیو اتیل) اتر22
2154029309060--- خردل اکسیژن‌دار22
2155029309065--- اتان، 1 و 1- (تیو 35 اس) بیس (2- کلرو)22
2156029309070--- آمیتون22
2157029309090--- سایر1
2158029311000ـ تترا متيل سرب و تترا اتيل سرب22
2159029312000ـ تركيبات تري بوتيل تين21
2160029313100-- دی متیل متیل فسفونات22
2161029313200-- دی متیل پروپیل فسفونات22
2162029313300-- دی اتیل اتیل فسفونات22
2163029313400-- سدیم 3- (تری هیدرو کسی سیلیل) پروپیل متیل فسفونات22
2164029313500-- 2 و 4 و 6- تری پروپیل- 1 و3و5 و2و4و6- تری اکساتری فسفینان 2و4 و6- تری اکسید22
2165029313600-- (5-اتیل-2- متیل-2-اکسیدو-1و3 و2 – دی اکسافسفینان -5- ایل) متیل متیل متیل فسفونات22
2166029313700-- بیس [5- اتیل-2- متیل -2- اکسیدو-1و3و2- دی اکسافسفینان -5- ایل ) متیل ] متیل فسفونات22
2167029313810-    --- متیل فسفونیک اسید با (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)22
2168029313820-    --- نمک متیل فسفونیک اسید و (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)22
2169029313910--- o- (3-کلروپروپیل)o- [4-نتیرو-3- (تری فلورومتیل) فنیل) فنیل] متیل فسفونوتیونات22
2170029313915--- 9،3- دی متیل- 10،8،4،2 تتراکسا- 9،3- دی فسفااسپیرو [5،5] اندکان 3،9- دی اکسید22
2171029313920--- پروپیل فسفونیک دی کلراید22
2172029313925--- متیل فسفونیک دی کلراید22
2173029313930--- دی فنیل متیل فسفونات22
2174029313935--- متیل فسفونیک اسید21
2175029313940--- محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دی آمید22
2176029313945--- کیوال22
2177029313950--- کلروسارین22
2178029313960--- کلروسومان22
2179029313970--- متیل فسفونیک دی‌کلراید22
2180029313990--- سایر1
2181029319010--- ساربن21
2182029319015--- سومان21
2183029319020--- تابون22
2184029319025--- لوئیزیت یک22
2185029319030--- لوئیزیت دو22
2186029319035--- لوئیزیت سه22
2187029319040--- فسفونیک دی‌فلوراید، متیل22
2188029319055--- اتیدرونیت دی سدیم1
2189029319090--- سایر1
2190029321100ـ ـ تترا هيدروفوران21
2191029321200ـ ـ 2 ـ فورآلدئيد (فورفورآل)22
2192029321300ـ ـ الكل فورفوريليك و الكل تترا هيدروفورفوريليك21
2193029321400ـ ـ سوکرالوز21
2194029321910--- ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید (غیر تزریقی)1
2195029321990--- سایر21
2196029322000ـ لاكتون‌ها21
2197029329100ـ ـ ايزوسافرول1
2198029329200ـ ـ 1ـ (1، 3ـ بنزودي‌اكسول ـ5 ـ ايل)پروپان ـ 2ـ اون1
2199029329300ـ ـ پي پرونال1
2200029329400ـ ـ‌ سافرول1
2201029329500ـ ـ تترا هيدروكانابينول‌ها (جملگي ايزومر)1
2202029329910ـ ـ ـ ايزوسوربايددي نيترات1
2203029329920ـ ـ ـ ماده موثره آميودارون1
2204029329930--- برمادیولون22
2205029329935--- آسکاریدول (پراکسید آلی)22
2206029329990ـ ـ ـ ساير1
2207029331100ـ ـ فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن1
2208029331910ـ ـ ـ ماده موثره دفراسیروکس1
2209029331990ـ ـ ـ ساير1
2210029332100ـ ـ هيدآنتوئين و مشتقات آن21
2211029332910ـ ـ ـ امپرازول1
2212029332920--- ماده موثره مترونيدازول1
2213029332930--- ماده موثره پنتوپرازول سدیم – سزکوئی هیدرات1
2214029332940--- ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید1
2215029332950--- ماده موثره زولدرونیک اسید1
2216029332960--- ماده موثره فکسو فنادین هیدروکلراید1
2217029332970--- 2 و 4 – دی نیترو ایمیدازول22
2218029332990ـ ـ ـ ساير1
2219029333100ـ ـ پيريدن و املاح آن21
2220029333200ـ ـ پي‌پيريدين و املاح آن21
2221029333300ـ ـ آلفن تانيل (INN)، آنيل اريدين (INN)، بزيتراميد(INN)، برومازپام(INN)، دي فنواكسين (INN)، دي‌فنواكسيلات (INN)، دي پي‌پانون (INN)، فنتانيل(INN)، ستوبميدون(INN)، متيل فنيدات (INN)، پنتازوسين (INN)، پتيدين (INN)، پتيدين (INN)، واسطه A، فن‌سي كليدين (PCP)(I1
2222029333910ـ ـ ـ بيزاكوديل1
2223029333920--- پیریدین پرکلرات21
2224029333930ـ ـ ـ 3- کوینوکلیدینول22
2225029333940ـ ـ ـ R- (-)-3- کوینوکلیدینول22
2226029333950ـ ـ ـ ماده موثره سیپروهپتادین هیدروکلراید1
2227029333960ـ ـ ـ ماده موثره رمی فنتالین هیدروکلراید1
2228029333970ـ ـ ـ آملوديپين1
2229029333975ـ ـ ـ ماده موثره كلرفنير آمين مالئات1
2230029333980ـ ـ ـ ماده موثره دفریپرون1
2231029333990ـ ـ ـ ساير1
2232029334100ـ ـ لورفانول (INN) و املاح آن1
2233029334910--- ماده موثره مونته لوکاست1
2234029334920ـ ـ ـ ماده موثره دکسترومتورفان1
2235029334990--- سایر21
2236029335200ـ ـ‌ مالونيل اوره (اسيد باربي توريك) و املاح آن:22
2237029335300ـ ـ آلو باربيتال(INN)، آموباربيتال (INN)، باربي‌تال (INN)، بوتال بي‌تال(INN)، بوتوباربيتال، سيكلو باربي‌تال (INN)، متيل فنوباربيتال (INN)، پنتو باربيتال (INN)، فنوباربيتال(INN)، سكبوتاباربيتال (INN)، سكوباربيتال (INN) و وينيل بيتال (INN)؛ املاح اين محصولا1
2238029335400ـ ـ ساير مشتقات مالونيل اوره (اسيد بار بيت اوريك)؛ املاح اين محصولات22
2239029335500ـ ـ لوپرازولام (INN)، مكلوكوآلون (INN)، متاكوآلون (INN) و زي‌پيرول (INN)، املاح اين محصولات1
2240029335910ـ ـ ـ سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد1
2241029335915ـ ـ ـ ماده موثره تري‌متوپريم - پودر ساده1
2242029335920ـ ـ ـ ماده موثره تري متوپريم - پودر ميكرونايز1
2243029335925ـ ـ ـ ماده موثره آزاتيوپورين1
2244029335930ـ ـ ـ ماده موثره آلوپورينول1
2245029335935ـ ـ ـ نيكلوزامايد پيپرازين1
2246029335940ـ ـ ـ آسيكلووير1
2247029335950ـ ـ ـ ماده موثره سیتریزین هیدروکلراید1
2248029335965ـ ـ ـ ماده موثره سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات1
2249029335990ـ ـ ـ ساير1
2250029336100ـ ـ ملامين21
2251029336910ـ ـ ـ هگزامين (هگزامتيلن تترامين)22
2252029336920ـ ـ ـ ماده موثره لاموتريژين1
2253029336930--- 3- نیترو-1 و 2 و 4 -تری آزول -5- اون22
2254029336940--- 2- اکسی – 4 و 6 – دی نیتروآمینو – اس

تری آزین
22
2255029336950--- 2- نیتروایمینو - 5 – نیترو – هگزاهیدرو – 1 و 3 و 5 – تری آزین22
2256029336990ـ ـ ـ ساير1
2257029337100ـ ـ 6 ـ هگزان لاكتام (اپسيلون ـ كاپرولاكتام):21
2258029337200ـ ـ كلوبازام (INN) و متي پريلون (INN)1
2259029337910ـ ـ ـ ماده موثره آریپیپرازول1
2260029337990ـ ـ ـ ساير1
2261029339100ـ ـ آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، ‌استازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام1
2262029339200ـ ـ آزینفوس- متیل (ISO)22
2263029339910ـ ـ ـ ماده موثره مبندازول1
2264029339920ـ ـ ـ كاربامازپين1
2265029339930ـ ـ ـ كاپتوپريل1
2266029339940ـ ـ ـ ماده موثره ايندومتاسين1
2267029339945--- تترازین22
2268029339946--- سیس – بیس (5 – نیتروتترازولات) تتراآمین – کبالت (III) پرکلرات22
2269029339950ـ ـ ـ ماده موثره كلومي پرامين هیدروکلراید1
2270029339955--- هگزا نیترو هگزا آزا یسورتزینان22
2271029339960ـ ـ ـ انالاپريل1
2272029339965--- بی زد22
2273029339966--- 2 – (5 – سیانو تترازولانو) آمین کبالت (III) پرکلرات22
2274029339967--- پی‌زد اُ22
2275029339968--- کتو بایسیکلیک22
2276029339969--- 2 و 6 – بیس (پیکریل آمینو) – 3 و 5 – دی نیتروپیریدین22
2277029339970--- 5- نیترو بنزو تری آزول21
2278029339971--- 1 و 4 و 5 و 8 – تیترانیترو 1 – و 4 و 5 و 8 تترا آزادکالین22
2279029339972--- 1 و 3 و 3 – تری نیترو آزتیدین22
2280029339973--- تترانیتروگلایکولوریل22
2281029339974--- 1 و 4 و 5 و 8 – تترانیترو – پیدازینو (4 و 5 – d) پیرپدازین22
2282029339975--- 2 و 4 و 6 – تری نیترو – 2 و 4 و 6 – تری آزاسیکلو هگزانون22
2283029339986--- 4- آمینو – 3 و 5 – دی هیدرازینو – 1 و 2 و 4 - تری آزول دی نیترامید22
2284029339987--- 3 و 3 – دی نیترو 5 و 5 بی – 1 و 2 و 4- تری آزول22
2285029339988--- دی نیترو بیس تری آزول22
2286029339989--- تترا نیترو بنزوتری آزول22
2287029339990ـ ـ ـ ساير:22
2288029339991ـ ـ ـ ـ ماده موثره لوزارتان پتاسيم1
2289029339992ـ ـ ـ ـ آنالاپريل مالئات1
2290029339993ـ ـ ـ ـ لوراتادين1
2291029339994ـ ـ ـ ـ سلكوكسايب1
2292029339995ـ ـ ـ ـ ماده موثره کارودیلول1
2293029339996ـ ـ ـ ـ ماده موثره فلوکونازول1
2294029339999ـ ـ ـ ـ ساير1
2295029341000ـ تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد1
2296029342000ـ تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد.21
2297029343000ـ تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه فنوتيازين (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد21
2298029349100ـ ـ آمينوركس (INN)، بروتيزولام(INN)، كلوتي آزپام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكسترومورآميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مزوكارب (INN)، اوكسازولام (INN)، پمولين (INN)، فنديمترازين (INN)، فن مترازين (INN)، و سوفن تانيل (INN)؛ املاح اين محصولات1
2299029349910ـ ـ ـ ماده موثره پيروكسيكام1
2300029349915ـ ـ ـ ماده موثره ديلتيازم هيدروكلرايد1
2301029349920ـ ـ ـ ماده موثره كتوكونازول پودر ساده1
2302029349925ـ ـ ـ پودر ميكرونايز كتوكونازول1
2303029349930ـ ـ ـ پتاسيم كلاولانات خالص، پتاسيم

كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز و پتاسیم كلاولانات مخلوط با سیلیکون دی اکسید
1
2304029349935--- آمینو دی نیترو بنزوفوروکسان22
2305029349940ـ‌ ـ ـ ماده موثره اپریپیتانت1
2306029349945--- دی آمینو آزو فورازان22
2307029349950ـ‌ ـ ـ ماده موثره مایکوفنولات مفتیل1
2308029349955--- دی آمینو دی نیترو بنزوفورکسان22
2309029349960ـ‌ ـ ـ ماده موثره افلوکساسین1
2310029349965ـ‌ ـ ـ ماده موثره پراسوگل هیدروکلراید1
2311029349970ـ‌ ـ ـ ماده موثره آلانزاپین1
2312029349975ـ‌ ـ ـ ماده موثره کتوتیفن فومارات1
2313029349980--- گاز سی آر22
2314029349985--- نونانویل مورفولین22
2315029349986--- آدامسیت (آدامزیت)22
2316029349990ـ‌ ـ ـ ساير1
2317029351000ـ N- متیل پرفلورواکتان سولفون آمید22
2318029352000ـ N- اتیل پرفلورواکتان سولفون آمید22
2319029353000ـ N- اتیل-N-(2-هیدروکسی اتیل) پرفلورواکتان

سولفون آمید
22
2320029354000ـ N- (2-هیدروکسی اتیل) – N- متیل پروفلورواکتان

سولفون آمید
21
2321029355000ـ سایر پرفلورو اکتان سولفون آمیدها22
2322029359010ـ ـ ـ سیلدنافیل سیترات1
2323029359020ـ ـ ـ ماده موثره استازولامید1
2324029359030ـ ـ ـ سولفامتوکسازول1
2325029359040ـ ـ ـ فاموتیدین1
2326029359050ـ ـ ـ گلیبنکلامید1
2327029359060ـ ـ ـ ماده موثره سوماتریپتان­سوکیسنات1
2328029359090ـ ـ ـ سایر1
2329029362100ـ ـ ويتامين‌هاي A و مشتقات آنها1
2330029362210ـ ـ ـ تيامين هيدروكلرايد، تيامين منونيترات1
2331029362290ـ ـ ـ ساير1
2332029362300ـ ـ ويتامين B2 و مشتقات آن1
2333029362400ـ ـ اسيد ـ D ـ يا DL ـ پانتوتنيك (ويتامين B3 يا ويتامين B5) و مشتقات آن1
2334029362500ـ ـ ويتامين B6 و مشتقات آن1
2335029362600ـ ـ ويتامين B12 و مشتقات آن1
2336029362700ـ ـ ويتامين C و مشتقات آن1
2337029362800ـ ـ ويتامين E و مشتقات آن1
2338029362910ـ ـ ـ نيكوتيناميد1
2339029362920ـ ـ ـ نيكوتينيك اسيد (نياسين)1
2340029362990ـ ـ ـ ساير1
2341029369000ـ ساير، همچنين كنسانتره‌هاي طبيعي1
2342029371100ـ ـ سوماتوتروپين، مشتقات و مشابه‌هاي ساختاري آنها1
2343029371200ـ ـ انسولين و املاح آن1
2344029371910ـ ـ ـ ماده موثره بوسرلین استات1
2345029371920ـ ـ ـ ماده موثره تریپتورلین استات1
2346029371990ـ ـ ـ ساير1
2347029372100ـ ـ پردنيزولون و هيدروكورتيزون1
2348029372210ـ ـ ـ بتامتازون والرات1
2349029372220ـ ـ ـ بتامتازون دي سديم فسفات1
2350029372230ـ ـ ـ دگزامتازون دي‌سديم فسفات1
2351029372240ـ ـ ـ كلوبتازول دي‌پروپيونات1
2352029372290ـ ـ ـ ساير1
2353029372310--- ماده موثره پروژ سترون1
2354029372320--- استروژن‌ها1
2355029372910ـ ـ ـ ماده موثره اکسی متالون1
2356029372920ـ ـ ـ ماده موثره سیپروترون استات1
2357029372990ـ ـ ـ ساير1
2358029375000ـ پروستاگلاندين‌ها، ترومبوگسان‌ها و لوكوترين‌ها، مشتقات و مشابه‌هاي ساختاري آنها1
2359029379000ـ ساير1
2360029381000ـ روتوزيد (روتين) و مشتقات آن1
2361029389000ـ ساير1
2362029391110ـ ـ ـ ماده موثره كدئين فسفات1
2363029391120ـ ـ ـ مرفين سولفات1
2364029391190ـ ـ ـ ساير1
2365029391910ـ ـ ـ ماده موثره نوسكاپين هيدروكلرايد1
2366029391920ـ ـ ـ ماده موثره نالتروکسان هیدروکلراید1
2367029391990ـ ـ ـ ساير1
2368029392000ـ آلكالوئيدهاي (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ نمك‌هاي مربوطه:1
2369029393000ـ كافئين و املاح آن1
2370029394100ـ ـ افدرين‌ و املاح آن1
2371029394200-- پسودوافدرين (INN)(Pseudoephedrine) و املاح آن1
2372029394300ـ ـ‌كاتين (INN) و املاح آن1
2373029394400ـ ـ نورافدرين و نمك‌هاي آن1
2374029394910ـ ـ ـ فنيل پروپانول آمين1
2375029394990ـ ـ ـ ساير1
2376029395100ـ ـ فنه تيلين (INN) و املاح آن1
2377029395900‌ـ ـ‌ ساير1
2378029396100ـ ـ آرگومترين (INN) و املاح آن1
2379029396200ـ ـ آرگوتامين (INN) و املاح آن1
2380029396300-- اسيد ليسرجيك و املاح آن1
2381029396900ـ ـ‌ ساير1
2382029397100--كوكائين، اكگونين، لوومتامفتامين، متامفتامين (INN)، متامفتامين راسمات؛ املاح، استرها و ساير مشتقات اين محصولات1
2383029397900ـ ـ ساير1
2384029398000ـ ساير21
2385029399910ـ ـ ـ ماده موثره گرانیسترون هیدروکلراید – تزریقی و غیرتزریقی1
2386029399990ـ ـ ـ سایر21
2387029400010ـ ـ ـ گالاکتوالیگو ساکارید21
2388029400090ـ ـ ـ سایر21
2389029411010ـ ـ ـ آمپي‌سيلين تري هيدرات1
2390029411020ـ ـ ـ آموكسي‌سيلين تري هيدرات1
2391029411030ـ ـ ـ 6-آمينوپني‌سيلانيك اسيد1
2392029411090ـ ـ ـ ساير1
2393029412000ـ استرپتومايسين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه1
2394029413000ـ تترا سيكلين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه1
2395029414000ـ كلرامفنيكل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه1
2396029415010ـ ـ ـ اريترومايسين بيس - اريترومايسين اتيل سوكسينات1
2397029415020ـ ـ ـ آزيترومايسين1
2398029415030ـ ـ ـ ماده موثره كلاريترومايسين1
2399029415090ـ ـ ـ ساير1
2400029419010ـ ـ ـ ماده موثره سفالكسين منوهيدرات1
2401029419020ـ ـ ـ ماده موثره انروفلوكساسين1
2402029419030ـ ـ ـ سفيكسيم تري هيدرات1
2403029419040ـ ـ ـ سفازولين سديم1
2404029419050ـ ـ ـ سفترياكسون سديم1
2405029419090ـ ـ ـ ساير1
2406029420010ـ ـ ـ سيتالوپرام1
2407029420020ـ ـ ـ سيمواستاتين1
2408029420030ـ ـ ـ ماده موثره کلو پیدوگرل بی ‌سولفات1
2409029420040ـ ـ ـ مس استیلید22
2410029420090ـ ـ ـ ساير1
2411030012000ـ عصاره‌هاي غدد يا ساير اعضاء يا ترشحات آنها1
2412030019000ـ ساير1
2413030021100ـ ـ کیت­های تست تشخیص مالاریا1
2414030021200ـ ـ آنتی سرم­ها و سایر مشتقات خونی1
2415030021300ـ ـ محصولات مصونیت بخش، غیرمخلوط که، در مقادیر معین (DOSES) تهیه نشده، یا به اشکال یا بسته­بندی برای خرده­فروشی نباشد.1
2416030021400ـ ـ محصولات مصونیت بخش، مخلوط که، در مقادیر معین (DOSES) شده تهیه نشده، یا به اشکال یا

بسته­بندی برای خرده­فروشی نباشد.
1
2417030021500ـ ـ محصولات مصونیت بخش، که در مقادیر معین (DOSES) تهیه شده یا به اشکال یا بسته­بندی برای خرده­فروشی باشد.1
2418030021900ـ ـ ساير1
2419030022000ـ واكسن‌ها براي پزشكي1
2420030023010ـ ـ ـ واكسن‌هاي توليد مشابه داخل1
2421030023090ـ ـ ـ ساير1
2422030029010ـ ـ ـ عوامل ميكروارگانيسم (عوامل ميكروبي

كنترل­كننده آفات بيماري‌ها و علف‌هاي هرز)
1
2423030029021---- آبرین22
2424030029022---- آفلاتوکسین‌ها22
2425030029023---- بوتولینیوم توکسین‌ها22
2426030029024---- کلرآتوکسین22
2427030029025---- کلستریدیوم پرفرینجز آلفا، بتا، بتا2، اپسیلون و یوتاتوکسین22
2428030029026---- کونوتوکسین22
2429030029027---- دی استوکسی اسکیرپنول22
2430030029028---- اچ – تی 2 توکسین22
2431030029029---- میکروسیستین‌ها (سیانژینوسین‌ها)22
2432030029030---- ساکسی توکسین22
2433030029031---- توکسین‌های شیگا (توکسین‌های شبیه شیگا، وروتوکسین‌ها و وروسیکتونوکسین‌ها)22
2434030029032---- انتروکسین‌های استافیلوکوس آرئوس، توکسین همولیسین آلفا و توکسین سندرم شوک سمی (به‌طور معمول با نام استافبلاکوس آنتروتوکسین f شناخته می‌شود)22
2435030029033---- توکسین T222
2436030029034---- تترودوتوکسین22
2437030029035---- ویسکومین (ویسکوم آلبوم لکتین 1)22
2438030029036---- ولکنسین22
2439030029037---- کوکسی دیوئیدهای ایمیتیس22
2440030029038---- کوکسی دیوئید‌های پوساداسی22
2441030029039---- مودسین22
2442030029040---- رایسین22
2443030029090ـ ـ ـ ساير1
2444030031010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2445030031090ـ ـ ـ ساير1
2446030032010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2447030032090ـ ـ ـ ساير1
2448030033110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2449030033190ـ ـ ـ ساير1
2450030033910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2451030033990ـ ـ ـ ساير1
2452030034110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2453030034190ـ ـ ـ ساير1
2454030034210ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2455030034290ـ ـ ـ ساير1
2456030034310ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2457030034390ـ ـ ـ ساير1
2458030034910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2459030034990ـ ـ ـ ساير1
2460030036000ـ ساير، داراي پایه­های فعال ضد مالاریا توصیف شده

در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل
1
2461030039010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2462030039090ـ ـ ـ ساير1
2463030041011ـ ـ ـ داراي پني‌سيلين‌ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلاتيك يا استرپنوماسين‌ها يا مشتقات اين محصولات مخصوص طيور1
2464030041012ـ ـ ـ داراي پني‌سيلين‌ها يا مشتقات اين محصولات ياساختار اسيد پني سيلاتيك يا استرپنوماسين‌ها يا مشخصات اين محصولات مخصوص دام1
2465030041013ـ ـ ـ مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی پنی­سیلین1
2466030041090ـ ـ ـ ساير1
2467030042011ـ ـ ـ ـ دارای ساير داراي آنتي‌بيوتيك‌های مخصوص طیور1
2468030042012ـ ـ ـ ـ دارای ساير داراي آنتي‌بيوتيك‌های مخصوص دام1
2469030042019ـ ـ ـ ـ ساير1
2470030042020ـ ـ ـ مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی آنتی­بیوتیک1
2471030042090ـ ـ ـ ساير1
2472030043110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2473030043190ـ ـ ـ ساير1
2474030043210ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2475030043290ـ ـ ـ ساير1
2476030043910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2477030043990ـ ـ ـ ساير1
2478030044110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2479030044190ـ ـ ـ ساير1
2480030044210ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2481030044290ـ ـ ـ ساير1
2482030044310ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2483030044390ـ ـ ـ ساير1
2484030044910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2485030044990ـ ـ ـ ساير1
2486030045011ـ ـ ـ ـ داروهای حاوی ویتامین­های مخصوص طیور1
2487030045012ـ ـ ـ ـ داروهای حاوی ویتامین­های مخصوص دام1
2488030045013ـ ـ ـ مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین1
2489030045019ـ ـ ـ ـ ساير1
2490030045090ـ ـ ـ ساير1
2491030046000ـ ـ ساير، داراي پایه­های فعال ضد مالاریا توصیف شده

در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل
1
2492030049010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه1
2493030049051ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه1
2494030049059ـ ـ ـ ـ سایر1
2495030049090ـ ـ ـ ساير1
2496030051010--- چسب زخم انگشتی، چسب تزریق یا

خونگیری
1
2497030051020ـ ـ ـ چسب­هایی که به منظور نگه­داشتن لوازم

زخم­بندی و آلات و وسایل استفاده می­شود.
1
2498030051030ـ ـ ـ مشمع طبي1
2499030051090ـ ـ ـ ساير1
2500030059010ـ ـ ـ باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لوله‌اي، لنوگاز ساده، رول پنبه‌اي دندانپزشكي ساده و پدچشمي3
2501030059020ـ ـ ـ باندهاي متشكل از فايبرگلاس1
2502030059090ـ ـ ـ ساير1
2503030061010ـ ـ ـ نخ‌هاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا

5/0 از انواع كات‌گوت پلين، كات‌گوت كروميك، نايلون، سيلك، پلي‌پروپيلن.

(P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon

(P.G.A) Polyglycolic Acid
1
2504030061090ـ ـ ـ ساير1
2505030062000ـ معرف‌هايي كه در تشخيص گروه‌هاي خون و عوامل خوني مصرف مي‌شود1
2506030063000- فرآورده‌هاي كدركننده براي آزمايش‌هاي راديوگرافيك؛ معرف‌هايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال مي‌شود1
2507030064010ـ‌ ـ‌ ـ‌ سيلر1
2508030064020ـ ـ ـ سيمان گلاس آنيوس1
2509030064030ـ ـ ـ اكريل1
2510030064040ـ ـ ـ سيمان پلي كربوكسيلات1
2511030064050ـ ـ ـ كامپوزيت1
2512030064060ـ ـ ـ سيمان ZOE1
2513030064080ـ ـ ـ آمالگام براي پركردن دندان3
2514030064090ـ ـ ـ ساير1
2515030065000ـ كيف و جعبه‌هاي مخصوص دارو براي كمك‌هاي فوري اوليه1
2516030066000ـ فرآورده‌هاي شيميايي ضدبارداري براساس هورمونها، براساس ساير محصولات شماره 37 29 يا اسپرمسيدها1
2517030067010ـ ـ ـ ژل الكترود پزشكي1
2518030067090ـ ـ ـ ساير1
2519030069100ـ ـ لوازم مخصوص استفاده در اُستومي1
2520030069200ـ ـ ضايعات داروسازي1
2521031010000كودهاي حيواني يا نباتي، حتي مخلوط‌شده با يكديگر يا عمل آورده شده از لحاظ شيميايي؛‌كودهايي‌كه از مخلوط‌كردن يا عمل آوردن شيميايي محصولات حيواني يا نباتي حاصل شده باشد.3
2522031021000ـ اوره حتي به صورت محلول در آب21
2523031022100ـ ـ سولفات آمونيوم1
2524031022900ـ ـ ساير21
2525031023000ـ نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب21
2526031024000ـ مخلوط‌هاي نيترات آمونيوم و كربنات كلسيم يا ساير مواد غير آلي فاقد قدرت حاصلخيزي21
2527031025000ـ نيترات سديم21
2528031026000ـ املاح مضاعف و مخلوط‌هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم21
2529031028000ـ مخلوط‌هاي اوره و نيترات آمونيوم به صورت محلول در آب يا آمونياك21
2530031029000ـ ساير، همچنين مخلوط‌هاي غيرمذكور در شماره‌هاي فرعي قبلي21
2531031031100ـ ـ دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5)1
2532031031900ـ ـ ساير21
2533031039000ـ ساير21
2534031042000ـ كلرور پتاسيم1
2535031043000ـ سولفات پتاسيم1
2536031049000ـ ساير21
2537031051010ـ ـ ـ كود NPK21
2538031051020ـ ـ ـ كودهاي ميكرو معدني21
2539031051090ـ ـ ـ ساير21
2540031052000- كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفر و پتاسيم21
2541031053000- هيدروژنواورتوفسفات دي‌آمونيوم (فسفات دي آمونيك)1
2542031054000ـ دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك)21
2543031055100ـ ـ داراي نيترات‌ها و فسفات‌ها21
2544031055900ـ ـ ساير21
2545031056000- كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم21
2546031059010ـ ـ ـ كودهاي ميكرو معدني21
2547031059090ـ ـ ـ ساير21
2548032011000ـ عصاره درخت كبراكو (Quebracho)22
2549032012000ـ عصاره درخت ابريشم يا شب خسب

(Wattle extract)
21
2550032019000ـ ساير21
2551032021000ـ مواد دباغي آلي سنتتيك21
2552032029000ـ ساير21
2553032030000مواد رنگ‌كننده با منشا نباتي يا حيواني (از جمله عصاره‌هاي رنگرزي به­استثناي زغال حيواني (Animal black)، حتي با ساخت شيميايي مشخص؛ فرآورده‌هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ‌كننده با منشأ نباتي يا حيواني مي‌باشند.1
2554032041110--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2555032041190--- ساير21
2556032041210ـ ـ ـ مواد رنگي دندانه (Mordant)22
2557032041220--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2558032041290ـ ـ ـ ساير22
2559032041310ـ ـ ـ رنگ‌هاي نساجي كاتيونيك21
2560032041320--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2561032041390ـ ـ ـ ساير1
2562032041410--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2563032041490--- ساير22
2564032041510--- گرانول مستربچ (Master Btach)22
2565032041590--- ساير21
2566032041610--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2567032041690--- ساير21
2568032041710ـ ـ ـ خمير پيگمنت چاپ پارچه22
2569032041720--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2570032041790ـ ـ ـ ساير21
2571032041910ـ ـ ـ مخلوط بر پايه مواد رنگي ديسپرسه22
2572032041920--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2573032041990ـ ـ ـ ساير21
2574032042010--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2575032042090ـ ـ ـ ساير21
2576032049010--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2577032049090ـ ـ ـ ساير22
2578032050000لاك‌هاي رنگ‌كننده؛ فرآورده‌هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاك‌هاي رنگ‌كننده مي‌باشند.1
2579032061110--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2580032061190ـ ـ ـ ساير21
2581032061910--- گرانول مستربچ (Master Batch)1
2582032061990ـ ـ ـ ساير21
2583032062010--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2584032062090ـ ـ ـ ساير22
2585032064100ـ ـ لاجورد و فرآورده‌هاي آن22
2586032064200ـ ـ ليتو پون و ساير پيگمان‌ها و فرآورده‌هاي آن21
2587032064910--- گرانول مستربچ (Master Batch)22
2588032064990ـ ـ ـ ساير21
2589032065000ـ محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار مي‌روند.21
2590032071010ـ ـ ـ پيگمان‌هاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم21
2591032071020--- رنگ‌هاي چيني و سراميكي رولعابي

(550-850 درجه سانتي‌گراد) یا داخل لعابي

(1180-1280 درجه سانتي‌گراد)
22
2592032071030--- جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک21
2593032071090ـ ـ ـ ساير21
2594032072010ـ ـ ـ لعاب‌ها22
2595032072090ـ ـ ـ ساير1
2596032073010ـ ـ ـ محلول‌هاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم21
2597032073090ـ ـ ـ ساير22
2598032074010ـ ـ ـ فريت‌هاي شيشه‌اي1
2599032074020ـ ـ ـ شيشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 ميلي‌متر لغايت 5/3 ميلي‌متر و ضخامت 10 ميكرون و كمتر از آن22
2600032074090ـ ـ ـ ساير22
2601032081010ـ ـ ـ پوشش و رنگ‌ها21
2602032081020ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب داخل قوطي مواد غذايي22
2603032081030ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب خارج قوطي22
2604032081040ـ ـ ـ لاك عايق الكتریک22
2605032081050ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ21
2606032081060ـ ـ ـ ورني ويژه مركب چاپ فلكسو22
2607032081070ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني3
2608032081090ـ ـ ـ ساير22
2609032082010ـ ـ ـ پوششي و رنگ‌ها3
2610032082020ـ ـ ـ لعاب، لاك‌ها و ورني‌هاي داخل قوطي مواد غذايي22
2611032082030ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌هاي خارج قوطي22
2612032082040ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ21
2613032082050ـ ـ ـ رنگ پشت آيينه3
2614032082060ـ ـ ـ ورني ويژه مركب چاپ فلكسو22
2615032082070ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني3
2616032082090ـ ـ ـ ساير21
2617032089010ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب داخل قوطي مواد غذايي22
2618032089020ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب خارج قوطي22
2619032089030ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ21
2620032089040ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني3
2621032089090ـ ـ ـ ساير21
2622032091010--- رنگ آستري اتومبيل (غير الكترودي پوزيشنNED) و رنگ رويه اتومبيل21
2623032091030--- رنگ آستري كاتافروز و آنافروز ED (الكترودي‌پوزيشن) Electro-Deposition21
2624032091040ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌هاي ساختماني3
2625032091050ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌هاي صنعتي3
2626032091060ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب‌ها3
2627032091090ـ ـ ـ ساير3
2628032099010ـ ـ ـ رنگ آستري اتومبيل (غير الكترودي پوزيشن NED) و رنگ رويه اتومبيل21
2629032099030ـ ـ ـ رنگ آستري كاتافروز و آنافروز ED (الكترودي پوزيشن)21
2630032099040ـ ـ ـ پوشش‌هاي تفلوني3
2631032099050ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب‌ها3
2632032099090ـ ـ ـ ساير21
2633032100000ساير رنگ‌ها (Paints) و ورني‌ها (از جمله لعاب‌ها، لاك‌ها و آب رنگ‌ها)؛ پيگمان‌هايي كه با آب مصرف مي‌شود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار مي‌رود.22
2634032110000سيكاتيف‌هاي (خشك‌كننده‌هاي) آماده.1
2635032121000ـ ورقه‌هاي داغ‌زني22
2636032129000ـ ساير22
2637032131000ـ رنگ‌ها به صورت مجموعه3
2638032139000ـ ساير22
2639032141000ـ بتانه‌هاي شيشه‌برها، بتانه‌هاي پيوندزني، سيمان‌هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه‌ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي‌رود21
2640032149000ـ ساير21
2641032151100ـ ـ سياه22
2642032151900ـ ـ ساير1
2643032159010ـ ـ ـ جوهر خودكار21
2644032159090ـ ـ ـ ساير21
2645033011200ـ ـ از پرتقال22
2646033011300ـ ـ از ليموترش22
2647033011900ـ ـ ساير22
2648033012400ـ ـ از نعناي صحرايي (Mentha piperita)22
2649033012500ـ ـ از ساير نعناها1
2650033012910ـ ـ ـ اسانس روغنی از گل‌محمدی3
2651033012920ـ ـ ـ اسانس گیاهان دارویی22
2652033012990ـ ـ ـ سایر1
2653033013000ـ شبه رزين‌ها (رزينووئيدها)22
2654033019011ـ ـ ـ ـ گلاب استحصالی از گل محمدی4
2655033019012ـ ـ ـ ـ ساير عرقيات سنتی3
2656033019019ـ ـ ـ ـ ساير3
2657033019090ـ ـ ـ ساير22
2658033021010ـ ـ ـ اسانس كولا21
2659033021090ـ ـ ـ ساير1
2660033029010ـ ـ ـ اسانس‌هاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي21
2661033029090ـ ـ ـ ساير22
2662033030010ـ ـ ـ عصاره حنا22
2663033030090ـ ـ ـ ساير3
2664033041000ـ فرآورده‌ها براي آرايش لب3
2665033042010ـ ـ ـ مغز مداد آرايشي22
2666033042090ـ ـ ـ ساير3
2667033043000ـ فرآورده‌ها براي آرايش ناخن دست و پا3
2668033049100ـ ـ پودرها حتي پودرهاي فشرده3
2669033049900ـ ـ‌ ساير3
2670033051000ـ شامپوها3
2671033052000ـ فرآورده‌ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو3
2672033053000ـ فيكساتور مو (Hair lacquer)3
2673033059000ـ ساير3
2674033061000ـ مواد پاك‌كننده دندان3
2675033062000ـ نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندا‌ن‌ها

(Dental floss)
3
2676033069000ـ ساير3
2677033071000ـ فرآورده‌ها براي قبل از اصلاح،‌حين اصلاح و بعد از اصلاح صورت3
2678033072000ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق3
2679033073000ـ املاح معطر و ساير فرآورده‌ها براي استحمام3
2680033074100ـ ـ عود (Agarbatti) و ساير فرآورده‌هاي معطركننده كه با سوختن عمل مي‌كنند3
2681033074900ـ ـ ساير3
2682033079010ـ ـ ـ مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي22
2683033079020ـ ـ ـ دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی4
2684033079030ـ ـ ـ موم موبر3
2685033079090ـ ـ ـ ساير3
2686034011110ـ ـ ـ صابون حمام و دستشويي4
2687034011120ـ ـ ـ صابون گلسيرينه4
2688034011130ـ ـ ـ صابون بچه4
2689034011140ـ ـ ـ صابون طبي3
2690034011150ـ ـ ـ صابون رختشويي4
2691034011190ـ ـ ـ ساير3
2692034011900ـ ـ ساير3
2693034012010ـ ـ ـ مايع4
2694034012020ـ ـ ـ صنعتي3
2695034012030ـ ـ ـ چيپس22
2696034012040ـ ـ ـ پودر4
2697034012090ـ ـ ـ ساير4
2698034013000ـ محصولات و فرآورده‌هاي آلي تانسيو اكتيو كه به منظور شست­ و شوي پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شكل مايع يا كرم، بسته‌بندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند3
2699034021110ـ ـ ـ سديم لوريل سولفات3
2700034021120ـ ـ ـ سديم لوريل اتر سولفات3
2701034021130ـ ـ ـ الكيل بنزن سولفونه3
2702034021190ـ ـ ـ ساير22
2703034021210ـ ـ ـ بنزالكونيوم كلرايد داراي گريددارویي1
2704034021250ـ ـ ـ بیس (اسلوکسی­اتیل) هیدروکسی اتیل متیل آمونیوم متو سولفات 5 درصد22
2705034021290--- ساير21
2706034021310--- الكل چرب اتوكسيله3
2707034021320--- نونيل فنل اتوكسيله3
2708034021330--- پلي‌اتيلن گليكول اتوكسيله3
2709034021390--- ساير1
2710034021910--- الكيل دي متيل بتائين21
2711034021920--- كوكو آميد و بتائين21
2712034021930--- كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين21
2713034021990--- سایر21
2714034022010ـ ـ ـ دترجنت قالبي، پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراورده‌هاي همانند با بسته‌بندي حداکثر 5 كيلوگرم و مناسب براي شست و شوی دستی4
2715034022021---- قرص ماشین ظرفشویی22
2716034022029---- سایر3
2717034022090ـ ـ ـ ساير22
2718034029010ـ ـ ـ پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده­های همانند، در بسته‌بندي بیشتر از 5 كيلوگرم مناسب براي شست و شو یا پاکیزگی دستی و ماشینی3
2719034029020ـ ـ ـ پاك‌كننده‌هاي صنعتي22
2720034029030ـ ـ ـ مواد آبكاري3
2721034029040ـ ـ ـ مواد تعاون نساجي22
2722034029090ـ ـ ـ ساير22
2723034031100ـ ـ فرآورده‌ها براي عمل آوردن مواد نسجي، چرم، پوست‌هاي نرم (Furskins) يا ساير مواد21
2724034031910--- روغن موتور3
2725034031990--- سایر3
2726034039100ـ ـ فرآورده‌ها براي عمل آوردن مواد نسجي، چرم، پوست‌هاي نرم يا ساير مواد22
2727034039910ـ ـ ـ روان‌كننده سيليكوني1
2728034039990ـ ـ ـ ساير1
2729034042010ـ ـ ـ پلي اتيلن گلايكول 1000، 1500، 2000، 3000، 3350، گريد دارویي1
2730034042090ـ ـ ـ ساير21
2731034049000ـ ساير1
2732034051000ـ واكس­ها، كرم‌ها و فرآورده‌هاي همانند براي كفش يا چرم3
2733034052000ـ واكس­ها‌، كرم و فرآورده‌هاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبي، پاركت‌ يا ساير اشيای چوبي3
2734034053000ـ واكس­ها و فرآورده‌هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به­استثناي واكس‌ها براي فلزات22
2735034054000ـ خمير، پودر و ساير فرآورده‌ها براي تميزكاري22
2736034059000ـ ساير3
2737034060000انواع شمع و اشيای همانند.4
2738034070010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي دندانسازي1
2739034070090ـ ـ ـ ساير22
2740035011000ـ كازئين22
2741035019000ـ ساير22
2742035021100ـ ـ خشك‌كرده22
2743035021900ـ ـ ساير22
2744035022000ـ آلبومين شير، همچنين تغليظ شده‌ها از دو يا چند پروتئين آب‌پنير (لاكتوسرم)22
2745035029000ـ ساير1
2746035030010ـ ـ ـ کپسول خالی ژلاتینی1
2747035030020ـ ـ ـ کپسول دارویی از نوع ژلاتین1
2748035030090ـ ـ ـ ساير1
2749035040000پپتون‌ها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.22
2750035051010ـ ـ ـ نشاسته حفاري (پر ژلاتينه)3
2751035051020ـ ـ ـ مالتو دکسترین22
2752035051090ـ ـ ـ ساير1
2753035052000ـ چسب‌ها22
2754035061000ـ محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خرده‌فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته‌هايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد22
2755035069100ـ ـ چسباننده‌ها براساس پليمرهاي مشمول شماره

01 39 لغايت 13 39 يا براساس كائوچو
1
2756035069900ـ ـ ‌ساير21
2757035071000ـ پنير مايع و كنسانتره‌هاي آن1
2758035079000ـ ساير1
2759036010000باروت22
2760036020010--- آماتول22
2761036020090--- سایر22
2762036030000فتيله‌هاي مواد منفجره (ايمني)؛ ريسمان‌هاي منفجركننده (Detonating fuses)؛ چاشني‌ها يا كپسول‌هاي منفجر‌كننده؛ آتش‌زنه‌ها (Igniters)؛ منفجركننده‌هاي برقي.22
2763036041000ـ اشياء براي آتشبازي3
2764036049010ـ ـ ـ کپسول باران ساز3
2765036049090ـ ـ ـسایر3
2766036050000كبريت‌ها، غير از اشيای فن ‌آتشبازي شماره 04 36.3
2767036061000ـ سوخت‌هاي مايع و گازهاي سوختي مايع شده در ظروف از انواعي كه براي پر كردن يا دوباره پركردن فندك‌هاي سيگار يا روشن‌كن‌ها و فندك‌هاي همانند به كار مي‌روند و ظرفيت آنها از 300 سانتيمتر مكعب بيشتر نباشد22
2768036069000ـ ساير22
2769037011000ـ براي اشعه ايكس21
2770037012000ـ فيلم‌ها با خصوصيت ظهور و چاپ فوري21
2771037013010ـ ـ ـ زينگ افست22
2772037013020ـ ـ ـ فيلم‌هاي مورد مصرف در تصويربرداري پزشكي1
2773037013030--- كليشه‌ چاپ3
2774037013090ـ ـ ـ ساير3
2775037019100ـ ـ براي عكاسي رنگي (پلي كروم Polychrome)22
2776037019910ـ ـ ـ فيلم‌هاي مورد مصرف در تصوير برداري پزشكي1
2777037019920ـ ـ ـ زينك افست22
2778037019930--- كليشه‌ چاپ22
2779037019990ـ ـ ـ ساير22
2780037021000ـ براي اشعه ايكس22
2781037023100ـ ـ براي عكاسي رنگي (پلي كروم)22
2782037023200ـ ـ ساير فيلم‌ها، با امولسيوني از هالوژنور نقره22
2783037023900ـ ـ ساير22
2784037024100ـ ـ‌ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طول بيش از 200 متر براي عكاسي رنگي (پلي‌كروم)22
2785037024200ـ ـ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طول بيش از 200 متر براي عكاسي غيررنگي22
2786037024300ـ ـ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طول حداکثر 200 متر22
2787037024400ـ ـ با پهناي بيش از 105 ميليمتر و حداکثر 200 متر3
2788037025200ـ ـ با پهنایي حداکثر 16 ميليمتر22
2789037025300ـ ـ با پهنایي بيش از 16 ميليمتر و حداکثر 35 ميليمتر و با طول حداکثر 30 متر براي اسلايد22
2790037025400ـ ـ با پهناي بيش از 16 ميليمتر ولي از 35 ميليمتر بيشتر نباشد و با طولي كه از 30 متر بيشتر نباشد، براي غير از اسلايد22
2791037025500ـ ـ با پهنايي بيش از 16 ميليمتر ولي از 35 ميليمتر بيشتر نباشد و با طولي بيشتر از 30 متر22
2792037025600ـ ـ با پهنايي بيش از 35 ميليمتر22
2793037029610ـ ـ ـ فيلم عكاسي سوراخ دار با پهناي 35 ميليمتر22
2794037029690ـ ـ ـ ساير22
2795037029710ـ ـ ـ فيلم‌هاي مورد مصرف در تصوير برداري پزشكي1
2796037029790ـ ـ ـ ساير3
2797037029800ـ ـ با پهنايي بيش از 35 ميليمتر22
2798037031000ـ به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر21
2799037032000ـ ساير، براي عكاسي رنگي (پلي كروم)3
2800037039000ـ ساير22
2801037040000صفحه، فيلم، كاغذ، مقوا و مواد نسجي عكاسي، عكسبرداري شده ولي ظاهر نشده.22
2802037050000صفحه‌ها و فيلم‌هاي عكاسي، عكسبرداري و ظاهر شده، به غیراز فيلم‌هاي سينماتوگرافي.3
2803037061000ـ با پهناي 35 ميليمتر يا بيشتر22
2804037069000ـ ساير22
2805037071000ـ امولسيون‌ها، براي حساس نمودن سطوح3
2806037079010--- داروهاي آماده جهت ظهور و ثبوت فيلم و كاغذهاي حساس رنگي و سياه‌و سفيد براي عكاسي (به صورت كيت و فله) راديولوژي، ليتوگرافي و نقشه‌برداري22
2807037079020ـ ـ ـ تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه‌هاي فتوكپي و پرينتر22
2808037079090ـ ـ ـ ساير22
2809038011010ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته­ای22
2810038011090ـ ـ ـ ساير21
2811038012000ـ گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال21
2812038013000ـ خميرهاي كربن‌دار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كوره‌ها21
2813038019010ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته­ای22
2814038019090ـ ـ ـ ساير21
2815038021000ـ زغال­های فعال شده22
2816038029010ـ ـ ـ خاك رنگبر22
2817038029090ـ ـ ـ ساير21
2818038030000تال اويل (Tall oil)، حتي تصفيه شده.22
2819038040010ـ ـ ـ انواع تجزيه ناپذير (سخت)3
2820038040090ـ ـ ـ ساير21
2821038051000ـ اسانس‌هاي تربانتين، از چوب كاج يا از كاغذسازي با سولفات1
2822038059000ـ ساير21
2823038061000ـ كولوفان و اسيدهاي رزيني1
2824038062000ـ املاح كولوفان‌ها، از اسيدهاي رزيني يا از مشتقات اسيدهاي رزيني يا از كولوفان، غير از املاح محصولات اضافي كولوفان‌ها(Rosin adducts)1
2825038063000ـ صمغ‌هاي استر21
2826038069000ـ ساير1
2827038070010ـ ـ ـ انواع مورد مصرف در لحيم‌كاري و جوشكاري22
2828038070090ـ ـ ـ ساير22
2829038085200ـ ـ ددت (ISO) کلوفنوتان (clofenotane (INN))، در بسته­بندی با وزن خالص حداکثر 300 گرم22
2830038085910--- تکسافن22
2831038085990--- سایر22
2832038086100ـ ـ در بسته­بندی با وزن خالص حداکثر 300 گرم22
2833038086200ـ ـ در بسته­بندی با وزن خالص بیش از 300 گرم و حداکثر 7.5 کیلوگرم22
2834038086900ـ ـ ساير21
2835038089111ـ ـ ـ ـ پرخطر1
2836038089112ـ ـ ـ ـ متوسط خطر1
2837038089113ـ ـ ـ ـ کم خطر1
2838038089121---- خانگي4
2839038089122ـ ـ ـ ـ پرخطر1
2840038089123ـ ـ ـ ـ متوسط خطر1
2841038089124ـ ـ ـ ـ کم خطر1
2842038089211ـ ـ ـ ـ پرخطر1
2843038089212ـ ـ ـ ـ متوسط خطر1
2844038089213ـ ـ ـ ـ کم خطر1
2845038089221ـ ـ ـ ـ پرخطر1
2846038089222ـ ـ ـ ـ متوسط خطر1
2847038089223ـ ـ ـ ـ کم خطر1
2848038089311ـ ـ ـ ـ پرخطر1
2849038089312ـ ـ ـ ـ متوسط خطر1
2850038089313ـ ـ ـ ـ کم خطر1
2851038089321ـ ـ ـ ـ پرخطر1
2852038089322ـ ـ ـ ـ متوسط خطر1
2853038089323ـ ـ ـ ـ کم خطر1
2854038089411ـ ـ ـ ـ پوويدون آيداين داراي گريددارویی1
2855038089419ـ ـ ـ ـ ساير1
2856038089421ـ ـ ـ ـ پوويدون آيداين داراي گريددارویي1
2857038089429ـ ـ ـ ـ ساير1
2858038089910ـ ـ ـ كارت يا نوار آغشته به چسب و بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده‌ها، آفات و ...1
2859038089920ـ ـ ـ مواد جلب‌كننده حشرات (متيل اوژنول، پروتئين هيدروليزات سراترپ) صرفا براي كنترل آفات كشاورزي1
2860038089930ـ ـ ـ فرمون‌هاي جنسي و لورهاي جلب‌كننده حشرات1
2861038089990ـ ـ ـ ساير1
2862038091000ـ براساس مواد نشاسته‌اي22
2863038099100ـ ـ از انواعي كه در صنايع نساجي يا همانند به كار مي‌رود21
2864038099200ـ ـ از انواعي كه در صنايع كاغذسازي يا همانند به كار مي‌رود1
2865038099300ـ ـ از انواعي كه در صنايع چرم‌سازي يا همانند به كار مي‌رود22
2866038101010ـ ـ ـ تركيبات براي پاك كردن و پرداخت سطح فلزات21
2867038101020--- فلاکس جهت محافظت و تسهیل جوشکاری21
2868038101090ـ ـ ـ ساير22
2869038109000ـ ساير:22
2870038111100ـ ـ ‌براساس تركيبات سرب3
2871038111900ـ ـ ساير21
2872038112100ـ ـ‌ داراي روغن‌هاي نفتي يا روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري21
2873038112900ـ ـ ساير21
2874038119000ـ ساير21
2875038121000ـ فرآورده‌هاي موسوم به «تسريع‌كننده ولكانيزاسيون»1
2876038122010ـ ـ ـ مخلوط‌هاي داراي دي‌بوتيل فتالات21
2877038122090ـ ـ ـ ساير1
2878038123100ـ ـ مخلوط­های الیگومرها از 4،2،2- تری متیل1-2،1-دی­هیدروکوئینولین (TMQ)1
2879038123910ـ ـ ـ آنتی­اکسیدان­ها1
2880038123920ـ ـ ـ آنتی ازونانت­ها1
2881038123930ـ ـ ـ پایدارکننده­های UV21
2882038123940ـ ـ ـ پایدارکننده­ها بر پایه قلع21
2883038123960ـ ـ ـ پایدارکننده­ها بر پایه سیلیکون21
2884038123970ـ ـ ـ پایدارکننده­ها گرید فیلم­های بسته­بندی مواد غذایی21
2885038123990ـ ـ ـ ساير22
2886038130000تركيبات و خرج براي دستگاه‌هاي آتش‌نشاني؛ نارنجك‌ها و بمب‌هاي آتش‌نشاني.21
2887038140000حلال‌ها و رقيق‌كننده‌هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.ترکیبات برای زدودن رنگ یا ورنی.21
2888038151100ـ ـ ‌با نيكل يا تركيبات نيكل به عنوان ماده فعال22
2889038151200ـ ـ با فلز گرانبها يا تركيبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال21
2890038151910ـ ـ‌ ـ دارای ماده فعال پنتا اکسید وانادیوم21
2891038151990ـ ـ‌ ـ ساير22
2892038159010ـ ـ ـ كاتاليست خنثي ريفرمينگ احياي مستقيم آهن22
2893038159090ـ ـ‌ ـ ساير21
2894038160010ـ‌ ـ ‌ـ سیمان نسوز21
2895038160020ـ‌ ـ ‌ـ بتون نسوز22
2896038160090ـ‌ ـ ‌ـ ساير22
2897038170010ـ ـ ـ الكيل بنزن خطي (LAB)22
2898038170090ـ‌ ـ ‌ـ ساير21
2899038180000عناصر شيميايي دوپه (doped) به منظور مصرف در الكترونيك، به شكل صفحه مدور (ديسك)،‌صفحه نازك يا اشكال همانند؛ تركيبات شيميايي تغییر یافته دوپه به منظور مصرف در الكترونيك.21
2900038190010ـ ـ ـ مايع ترمز آماده22
2901038190090ـ ـ ـ ساير21
2902038200000فرآورده‌هاي ضديخ و مايعات آماده‌شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation prepared-icing and3
2903038210000كشت بوم‌هاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسم‌ها (شامل ويروس‌ها و غيره) يا از سلول‌هاي گياهي، انساني يا حيواني.1
2904038220000معرف‌هاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه‌گاه (reagents on a backing) و معرف‌هاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه‌گاه (on a backing) غير از آنهايي ‌‌كه مشمول شماره‌هاي 02 30 يا 06 30 مي‌باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.1
2905038231100ـ ـ اسيد استئاريك1
2906038231200ـ ـ اسيداولئيك22
2907038231300ـ ـ اسيدهاي چرب تال‌اويل3
2908038231900ـ ـ ساير1
2909038237010ـ ‌ـ ـ الكل‌هاي چرب اتوكسيله3
2910038237020ـ ‌ـ ـ لوريل ميرستيل الكل21
2911038237090ـ ‌ـ ـ ساير1
2912038241000ـ چسباننده‌هاي آماده براي قالب‌ها يا مغزي قالب‌هاي ريخته‌گري21
2913038243000ـ كربورهاي فلزي به هم‌فشرده‌نشده

(Non-agglomerated) مخلوط‌شده با هم يا با چسباننده‌هاي فلزي
21
2914038244010--- پلی کربوکسیلات اتر3
2915038244020--- پلی نفتالین سولفانات22
2916038244030--- لینگنو سولفانات22
2917038244090--- سایر22
2918038245000ـ ملاط‌ها و بتون‌هاي غيرنسوز3
2919038246000ـ سوربيتول غير از آنچه كه مشمول شماره فرعي

44 2905 مي‌شود
1
2920038247100ـ ـ شامل كلروفلوئور كربن‌ها (CFCS)، محتوي يا فاقد

هيدرو كلروفلوئور و كربن‌ها (HCFCs)، پرفلوئوركربن‌ها (PFCS) يا هيدروفلوئور و كربن‌ها (HFCS)
22
2921038247200-- شامل بروموكلرودي فلوئورومتان، بروموتري فلوئورومتان يا دي‌بروموتترافلوئورواتان‌ها21
2922038247300ـ ـ حاوي هيدرو بروموفلوئورو كربن‌ها (HBFCs)22
2923038247400ـ ـ حاوي هيدرو كلروفلوئورو كربن‌ها (HCFCs)

محتوي يا فاقد پرفلوئوروكربن‌ها (PFCs) يا هيدروفلوئوروكربن‌ها (HFCs)، ليكن فاقد كلروفلوئوروكربن‌ها (CFCs)
22
2924038247500ـ ـ حاوي تترا كلرواتان كربن22
2925038247600ـ ـ حاوي 1، 1، 1- تري‌كلرواتان (كلروفرم متيل)22
2926038247700ـ ـ حاوي برومو تيل (برومايد متيل) يا بروموكلرومتان22
2927038247800ـ ـ حاوي پرفلـــوئـــوروكربن‌هــــا (PFCs) يـــا هيدروفلوئوروكربن‌ها (HFCs)، ليكن فاقد كلروفلوئوروكربن‌ها (CFCs)

يا هيدروكلروفلوئوروكربن‌ها (HCFCs)
21
2928038247900ـ ـ ساير21
2929038248100ـ ـ دارای اكسيران (اتيلن اكسايد)21
2930038248200ـ ـ دارای بي‌فنيل‌هاي پلي‌كلرينه (PCBs)، ترفنيل‌هاي

پلي‌كلرينه (PCTs) يا بي‌فنيل‌هاي پلي‌برومينه (PBBs)
21
2931038248300ـ ـ دارای tris (سه تايي‌هاي) (2، 3- دي‌بروموپروپيل)

فسفات
22
2932038248400ـ ـ دارای آلدرین (ISO)، کامفکلور (ISO) توکسافن

(toxaphene (ISO) camphechlor)، کلردان (ISO) chlordane ، کلردکون (ISO) chlordecone، ددت (ISO) (کلوفنوتان (INN)، 1،1،1-تری کلرو-2،2-بیس(-pکلروفنیل) اتان)

chlorophenyl)ethane) ,1,1,1-trichloro-2,2-bis(D
22
2933038248500ـ ـ دارای 6،5،4،3،2،1- هگزاکلرو سیکلو هگزان

(HCH(ISO))، شامل لیندین (ISO,INN)lindane
22
2934038248600ـ ـ دارای پنتاکلروبنزن (ISO) یا هگزاکلروبنزن(ISO)22
2935038248700ـ ـ دارای پرفلوئورواکتان سولفونیک اسید، نمک­های آن، سولفونامیدهای پرفلوئورواکتان، یا پرفلوئورواکتان سولفونیل فلوراید22
2936038248800ـ ـ دارای اترهای تترا- پنتا- هگزا- هپتا- یا اکتا

برومودی فنیل
22
2937038249100ـ ـ مخلوط و فرآورده­های عمدتاً متشکل از (5-اتیل-2-متیل-2-اکسیدو oxido-1و3و2-دی­اکسافسفینان-5-ایلyl) متیل متیل متیل فسفونات و بیس bis [(5- اتیل-2- متیل-2- اکسیدو oxido-1و3و2-دی اکسافسفینان -5-ایلyl) متیل] متیل فسفونات21
2938038249910--- اسپری پاک کننده وسایل الکتریکی و الکترونیکی3
2939038249920--- سیلیکاژل به شکل پرک1
2940038249930--- مواد آبکاری22
2941038249940--- پاک­کننده­های صنعتی21
2942038249950--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 TP21
2943038249960--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 56021
2944038249970--- دی متیل متیل فسفونات، پلیمر با اکسیران و فسفروس اکسید22
2945038249980--- غربال مولکولی (مولکولارسیو) بر پایه زئولیت3
2946038249990ـ ـ ـ ساير1
2947038251000ـ زباله شهرداري‌ها3
2948038252000ـ گل و لاي فاضلاب3
2949038253000ـ ضايعات كلينيكي3
2950038254100ـ ـ‌ هالوژنه3
2951038254900ـ ـ ساير3
2952038255000ـ ضايعات محلول‌ها حاصل از شست و شوي سطح فلزات، ضايعات مايعات هيدروليكي، ضايعات مايعات ترمز و مايعات ضديخ3
2953038256100ـ ـ ‌عمدتاً حاوي اجزای تشكيل‌دهنده آلي3
2954038256900ـ ـ ساير3
2955038259000ـ ساير3
2956038260000سوخت بيوديزل (Biodiesel)‌ و مخلوط ‌هاي آن كه فاقد يا داراي كمتر از70% وزني روغن‌هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري مي‌باشد.3
2957039011010ـ ـ ـ پلي‌اتيلن خطي (LLDPE):

(Linear low Density Poly ethylene)
22
2958039011020ـ ـ ـ گريد لوله22
2959039011030ـ ـ ـ گريد فيلم22
2960039011040ـ ـ ـ گريد تزريقي22
2961039011050ـ ـ ـ گريد بادي:21
2962039011061ـ ـ ـ ـ به صورت پودر21
2963039011069ـ ـ ـ ـ ساير22
2964039011090ـ ـ ـ ساير:22
2965039012010ـ ـ ـ گريد لوله:22
2966039012020ـ ـ ـ گريد فيلم:1
2967039012030ـ ـ ـ گريد تزريقي:22
2968039012040ـ ـ ـ گريد بادي:22
2969039012051ـ ـ ـ ـ به صورت پودر22
2970039012059ـ ـ ـ ـ ساير22
2971039012090ـ ـ ـ ساير:22
2972039013000ـ كوپليمرهاي اتيلن- وینیل استات21
2973039014000ـ كوپليمرهاي اتيلن- آلفا- الفین، با وزن مخصوص کمتر از 0.9421
2974039019000ـ ساير21
2975039021010ـ ـ ـ گريد لوله22
2976039021020ـ ـ ـ گريد فيلم22
2977039021030ـ ـ ـ گريد نساجي22
2978039021091ـ ـ ـ ـ انواع آميزه بر پايه پلي پروپيلن21
2979039021099ـ ـ ـ ـ ساير22
2980039022000ـ پلي ايزوبوتيلن21
2981039023010ـ ـ ـ گريد لوله22
2982039023020ـ ـ ـ گريد فيلم22
2983039023091ـ ـ ـ ـ انواع آميزه بر پايه پلي پروپيلن21
2984039023099ـ ـ ـ ـ ساير22
2985039029000ـ ساير21
2986039031110ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش22
2987039031190ـ ـ ـ ساير22
2988039031910ـ ـ ـ معمولي(GPPS)22
2989039031920ـ ـ ـ مقاوم در برابر ضربه (HIPS)22
2990039031990ـ ـ ـ ساير22
2991039032000ـ كوپليمرهاي استيرن ـ اكريلونيتريل (SAN)22
2992039033000- كوپليمرهاي آكريلونيتريل ـ بوتادين ـ‌ استيرن (ABS)21
2993039039000ـ ساير21
2994039041010ـ ـ ـ سوسپانسيون22
2995039041020ـ ـ ـ امولسيون21
2996039041090ـ ـ ـ ساير22
2997039042100ـ ـ نرم نشده21
2998039042200ـ ـ‌ نرم شده21
2999039043000ـ كوپليمرهاي كلروروينيل و استات وينيل22
3000039044000ـ ساير كوپليمرهاي كلروروينيل22
3001039045000ـ پليمرهاي كلروروينيليدن21
3002039046110ـ ـ ـ مايع21
3003039046120ـ ـ ـ پودر21
3004039046190ـ ـ ـ ساير22
3005039046900ـ ـ ساير21
3006039049000ـ ساير22
3007039051200ـ ـ به صورت ديسپرسيون مايع22
3008039051900ـ ـ ساير22
3009039052100ـ ـ به صورت ديسپرسيون مايع22
3010039052900ـ ـ‌ ساير22
3011039053000ـ پلي (الكل وينيليك)، حتي حاوي گروه‌هاي استات غير هيدروليزه21
3012039059110ـ ـ ـ كوپليمر وينيل كلرايد وينيل ايزوبوتيل اتر21
3013039059190ـ ـ ـ ساير22
3014039059910ـ ـ ـ پي‌وي‌پي PVP K-30 و K-25 داراي گريد دارويي1
3015039059920ـ ـ ـ رزين پلي‌وينيل بوتيرال21
3016039059990ـ ـ ـ ساير22
3017039061000ـ پلي (متاكريلات متيل)21
3018039069010ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ21
3019039069020ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموپلاست محلول در آب22
3020039069030ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموپلاست محلول در حلال‌هاي آلي21
3021039069040ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست محلول در آب22
3022039069050ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست محلول در حلال‌هاي آلي22
3023039069060ـ ـ ـ خمير رنگ ED

Electro-Deposition
21
3024039069070ـ ـ ـ پودر جاذب و پليمرهاي اكريليك جامد21
3025039069080ـ ـ ـ رزين‌هاي اكريليك امولسيوني مخصوص رنگ ترافيك21
3026039069091ـ ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست حلالي ويژه رنگ اتومبيل21
3027039069099ـ ـ ـ ـ ساير21
3028039071000ـ پلي استال‌ها21
3029039072010--- پلي‌اتيلن گلايكول 300 غير تزريقي، 400، 600، 1000، 1500، 2000، 3000 و 3350 با گريددارويي1
3030039072020ـ ـ ـ بیس (پلی اکسی اتیلن) متیل فسفونات22
3031039072090ـ ـ ـ ساير21
3032039073010ـ ـ ـ رنگ پودري آماده و نيمه آماده، حتی به شكل فلس Flake)) و يا گرانول22
3033039073020ـ ـ ـ به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی)22
3034039073090ـ ـ ـ ساير21
3035039074000ـ پلي‌كربنات‌ها21
3036039075010ـ ـ ـ رزين‌هاي الكيد اصلاح شده ويژه رنگ اتومبيل22
3037039075090ـ ـ ـ ساير22
3038039076110ـ ـ ـ گرید نساجی21
3039039076120ـ ـ ـ گرید بطری21
3040039076190ـ ـ ـ سایر21
3041039076910ـ ـ ـ گرید نساجی21
3042039076920ـ ـ ـ گرید بطری21
3043039076990ـ ـ ـ سایر21
3044039077000ـ پلي (اسيد لاكتيك)22
3045039079100ـ ـ اشباع‌نشده22
3046039079910ـ ـ ـ رنگ پودري آماده و نيمه آماده به شكل فلس Flake)) و يا گرانول22
3047039079920ـ ـ ـ رزين‌هاي پلي‌استر به شكل گرانول و يا فلس Flake))21
3048039079930--- پودر درزجوش گريد غذايي22
3049039079991ـ ـ ـ ـ رزين پلي‌استر اشباع ويژه رنگ اتومبيل21
3050039079992ـ ـ ـ ـ رزين پلي‌استر اشباع شده گريد غذايي / بهداشتي22
3051039079993---- خمیر کامپوزیتی (BMC) برپایه رزین پلی استر دارای الیاف شیشه به عنوان پرکننده (SMC)22
3052039079999ـ ـ ـ ـ ساير22
3053039081010ـ ـ ـ‌ آميزه پلي‌آميد بر پايه پلي‌آميد 6 و 6/621
3054039081090ـ ـ ـ‌ ساير21
3055039089010ـ ـ ـ رزين پلي‌آميد (گريدهاردنر)21
3056039089020ـ ـ ـ چيپس پلي‌آميد گريد نساجي21
3057039089090ـ ـ ـ ساير21
3058039091010ـ ـ ـ پودر قالب­گيري از رزين‌هاي اوره ئيك22
3059039091090ـ ـ ـ ساير22
3060039092010ـ ـ ـ پودر قالب­گيري22
3061039092090ـ ـ ـ ساير1
3062039093100ـ ـ پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلی­مریک)21
3063039093910ـ ـ ـ پودر قالب­گيري22
3064039093920ـ ـ ـ رزین آمینیک گرید غذایی/بهداشتی21
3065039093990ـ ـ ـ ساير22
3066039094010ـ ـ ـ پودر قالب­گيري22
3067039094020ـ ـ ـ مورد مصرف در صنايع تايرسازي

(Curing builder resin
1
3068039094030ـ ـ ـ الكيل فنوليك (گريد چسب)1
3069039094040ـ ـ ـ رزين فنوليك (گريد غذايي)21
3070039094090ـ ـ ـ ساير21
3071039095000ـ پلي اوره تان‌ها21
3072039100010ـ ـ ـ سیلیکون خمیری HTV22
3073039100090ـ ـ ـ ساير1
3074039111000ـ رزين‌هاي نفت، رزين‌هاي كومارون، رزين‌هاي اندن، رزين‌هاي كومارون ـ اندن و پلي‌ترپن‌ها1
3075039119010ـ ـ ـ رزين‌هاي مالئيك مورد مصرف در توليد مركب چاپ21
3076039119030ـ ـ ـ پلی(1،3-فنیلن متیل فسفونات)22
3077039119090ـ ـ ـ ساير21
3078039121100ـ ـ نرم‌نشده (Non-plasticised)21
3079039121200ـ ـ نرم‌شده (Plasticised)21
3080039122000ـ نيترات‌هاي سلولز (همچنين كولوديون‌ها)22
3081039123110ـ ـ ـ گريد خوراكي21
3082039123190ـ ـ ـ ساير22
3083039123900ـ ـ ساير1
3084039129000ـ ساير21
3085039131000ـ اسيد آلژينيك، املاح و استرهاي آن21
3086039139000ـ ساير1
3087039140010--- مبادله کننده‌های یونی واکنش سریع بویژه طراحی و آماده شده برای فرآیند جداسازی ایزوتوپی اورانیوم21
3088039140090--- سایر21
3089039151000ـ از پليمرهاي اتيلن3
3090039152000ـ از پليمرهاي استيرن3
3091039153000ـ از پليمرهاي كلروروينيل3
3092039159000ـ از ساير مواد پلاستيكي3
3093039161010--- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان3
3094039161090--- ساير22
3095039162010--- اسپاگتو (STACKING ROD-SPAGETTO) (ميله پلاستيكي از جنس PVC به قطر mm7/1 جهت نصب نوار پلاستيكي راهنما به قرقره در نوار كاست صوتي) به صورت رول22
3096039162020--- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان3
3097039162090ـ ـ ـ ساير22
3098039169010--- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان3
3099039169090--- ساير22
3100039171000ـ روده‌هاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفت‌شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي22
3101039172100ـ ـ از پليمرهاي اتيلن22
3102039172200ـ ـ از پليمرهاي پروپيلن22
3103039172300ـ ـ از پليمرهاي كلروروينيل22
3104039172900ـ ـ از ساير مواد پلاستيكي22
3105039173100ـ ـ لوله‌ها و شيلنگهاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل‌تحمل فشارتا حد تركيدگي Mpa6/27 باشند.22
3106039173200ـ ـ ساير لوله‌ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات22
3107039173300ـ ـ ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري ‌با ‌سايرموادجورنشده‌باشد، با لوازم و ملحقات22
3108039173910ـ ـ ـ‌ لوله فايبرگلاس از رزين‌پلي‌استر تقويت شده با الياف شيشه22
3109039173990ـ ـ ـ‌ ساير22
3110039174000ـ لوازم و ملحقات21
3111039181010--- چمن مصنوعي22
3112039181090--- ساير22
3113039189010--- چمن مصنوعي22
3114039189090--- ساير3
3115039191010ـ ـ ـ نوار چسب ويژه پوشك كامل (شورتي)22
3116039191020ـ ـ ـ شبرنگ22
3117039191030ـ ـ ـ نوار چسب اسپلايسينگ SPLISING TAPE (نوار چسب پلي‌استر فيلم 23 ميكرون جهت توليد نوار كاست صوتي تصويري)22
3118039191090ـ ـ ـ ساير22
3119039199010ـ ـ ـ فيلم پشت چسب‌دار ويژه پوشك كامل (شورتي)22
3120039199020ـ ـ ـ شبرنگ22
3121039199030ـ ـ ـ جمبورول چسب خورده BOPP3
3122039199040ـ ـ ـ ورق پشت چسب‌دارBOPP3
3123039199050ـ ـ ـ رول PVC چسب خورده با چسب پايه حلال آلي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated

P.V.C film for electrical insulation)
3
3124039199090ـ ـ ـ ساير21
3125039201010ـ ـ ـ يك لايه چاپ شده3
3126039201020ـ ـ ـ يك لايه چاپ نشده22
3127039201030ـ ـ ـ چند لايه از مواد پلاستيكي چاپ شده3
3128039201040ـ ـ ـ چند لايه از مواد پلاستيكي چاپ نشده22
3129039201050ـ ـ ـ استرچ22
3130039201060ـ ـ ـ ورق جدا کننده پلي‌اتيلنی با خاصيت تبادل يون به عرض 10 الی20 سانتیمتر مورد مصرف در باطري خودرو21
3131039201070--- ورق ژئوممبران22
3132039201090ـ ـ ـ ساير22
3133039202010ـ ـ ـ BOPP چاپ شده

Bi oriented Poly propylene
3
3134039202020ـ ـ ـ BOPP چاپ نشده

Bi oriented Poly Propylene
22
3135039202030ـ ـ ـ با ضخامت 12 ميكرون و كمتر ويژه صنايع خازن‌سازي حتی متالایز21
3136039202050ـ ـ ـ نوار درزبندي پاكت آبميوه و شير و فرآورده‌هاي آن21
3137039202060ـ ـ ـ متالايز چاپ شده3
3138039202070ـ ـ ـ متالايز چاپ نشده22
3139039202090ـ ـ ـ ساير1
3140039203000ـ از پليمرهاي استيرن22
3141039204310ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي22
3142039204320ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 ميلي‌متر22
3143039204330ـ ـ ـ ورق از آلياژ PVC و ABS21
3144039204340ـ ـ ـ فيلم استرچ22
3145039204350ـ ـ ـ فيلم شيرينك22
3146039204360ـ ـ ـ فيلم PVC قابل انعطاف وارده توسط واحدهاي توليد‌كننده دارو1
3147039204370ـ ـ ـ فيلم PVDC (پلي‌وينيل دي‌كلرايد) قابل انعطاف وارده توسط واحدهاي توليد كننده دارو1
3148039204390ـ ـ ـ ساير21
3149039204910ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي22
3150039204920ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 ميلي‌متر22
3151039204930ـ ـ ـ ورق از آلياژ PVC و ABS22
3152039204940ـ ـ ـ با عرض بیشتر از 2/2 متر22
3153039204990ـ ـ ـ ساير22
3154039205100ـ ـ از پلي (متاكريلات متيل)22
3155039205900ـ ـ‌ ساير22
3156039206110ـ ـ ـ ورق دو جداره22
3157039206120ـ ـ ـ فيلم متالايز22
3158039206190ـ ـ ـ ساير22
3159039206200ـ ـ از پلي (اتيلن ترفتالات)22
3160039206310ـ ـ ـ فيلم متالايز22
3161039206390ـ ـ ـ ساير22
3162039206910ـ ـ ـ فيلم متالايز22
3163039206990ـ ـ ـ ساير22
3164039207100ـ ـ از سلولز احياء شده22
3165039207300ـ ـ از استات‌سلولز22
3166039207900ـ ـ از ساير مشتقات سلولز22
3167039209100ـ ـ از پلي (بوتيرال وينيل)22
3168039209200ـ ـ‌ از پلي‌آميدها22
3169039209300ـ ـ از آمينو ـ رزين‌ها22
3170039209400ـ ـ از رزين‌هاي فنوليك22
3171039209910ـ ـ ـ نوار و جامبو رول از جنس تفلون (PTFE)22
3172039209990ـ ـ ـ ساير21
3173039211100ـ ـ از پليمرهاي استيرن22
3174039211200ـ ـ‌ از پليمرهاي كلروروينيل21
3175039211310ـ ـ ـ ساندويچ سقف كاذب خودرو بدون لايه فلزي21
3176039211390ـ ـ ـ ساير1
3177039211400ـ ـ از سلولز احياء شده22
3178039211910--- نوار اسفنجي ويژه صنايع سيم و كابل22
3179039211990--- ساير22
3180039219010ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئيد و يا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه)22
3181039219020ـ ـ ـ ورق (High Pressure Lamimated) HPL22
3182039219025--- ورق CPL (Continuous Pressure Lminated)22
3183039219030ـ ـ ـ ورق اكريليك گلدار لامينه شده با پارچه3
3184039219040ـ ـ ـ منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ويژه تابلوهاي تبليغاتي3
3185039219050ـ ـ ـ مستردستگاه فتوكپي3
3186039219060ـ ـ ـ Tee-shirt transfer از پلي‌آميد3
3187039219070ـ ـ ـ ورق پلي‌اتيلن با الياف شيشه و منسوج نبافته21
3188039219080ـ ـ ـ ورق پلي‌پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه، و مواد سلولزي (Wood Stock)22
3189039219091ـ ـ ـ ـ ورق و رول چند لايه جهت توليد ظروف لوله‌اي )تيوپ(22
3190039219093---- ورق جدا کننده پلي‌اتيلنی با خاصيت تبادل يون به عرض 10 الی 20 سانتیمتر مورد مصرف در باتري خودرو22
3191039219094---- ورق پلی استر با الیاف شیشه (SMC)22
3192039219099ـ ـ ـ ـ ساير22
3193039221000ـ وان، دوش، ظرفشويي و دستشويي3
3194039222000ـ نشستگاه و سرپوش لگن مستراح3
3195039229000ـ ساير3
3196039231000ـ جعبه، صندوق، قفسه و اشيای همانند22
3197039232110ـ ـ ـ كيسه خون1
3198039232120ـ ـ ـ كيسه اسپتيك 5 لايه و بالاتر مقاوم در مقابل نفوذ اكسيژن و هوا21
3199039232190ـ ـ ـ ساير22
3200039232910ـ ـ ـ كيسه خون1
3201039232990ـ ـ ـ ساير22
3202039233010--- پریفرم (PET)22
3203039233090--- سایر22
3204039234000ـ قرقره، دوك، ماسوره و تكيه‌گاه‌هاي همانند3
3205039235000ـ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوش‌ها22
3206039239010ـ ـ ـ ظروف لوله‌اي (تيوب) جهت كرم و پماد22
3207039239090ـ ـ ـ ساير22
3208039241010ـ ـ ـ ظروف ملامين4
3209039241090ـ ـ ـ ساير4
3210039249000ـ ساير4
3211039251000ـ مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه‌هاي همانند با گنجايش بيش از 300 ليتر3
3212039252000ـ در، پنجره و چارچوب‌ آنها و آستانه در4
3213039253000ـ پشت دري و پشت پنجره‌اي، پرده ( از جمله پرده كركره) و اشيای همانند و اجزاء و ملحقات آنها4
3214039259000ـ ساير3
3215039261000ـ لوازم براي دفتر كار و مدارس4
3216039262010ـ ـ ـ جهت مصارف پزشكي1
3217039262090ـ ـ ـ ساير3
3218039263000ـ يراق آلات براي مبل، براي بدنه وسايل نقليه يا همانند22
3219039264000ـ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشيای تزئيني4
3220039269020ـ ـ ـ كيسه ادرار1
3221039269030ـ ـ ـ جهت مصارف پزشكي1
3222039269040ـ ـ ـ جهت مصارف سينمايي3
3223039269050ـ ـ ـ واشر پلي‌اتيلن درب شيشه دارو21
3224039269070ـ ـ ـ لاينر نوار كاست صوتي (LINER)22
3225039269080ـ ـ ـ پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD)22
3226039269092ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگی­های قلاب مانند

(hook) در یک سطح جهت پوشک
21
3227039269099ـ ـ ـ ـ ساير21
3228040011000ـ شيره كائوچوي طبيعي، حتي پيش ولكانيزه1
3229040012100ـ ـ صفحات دودي1
3230040012200ـ ـ كائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي (TSNR)1
3231040012900ـ ـ ساير1
3232040013000ـ بالاتا، گوتا ـ پركا، گوايول، شيكل و صمغ‌هاي طبيعي همانند1
3233040021100ـ ـ لاتكس21
3234040021900ـ ـ ساير1
3235040022000ـ كائوچوي بوتادين (BR)1
3236040023100ـ ـ كائوچوي ايزوبوتن ـ ايزوپرن (بوتيل)(IIR)1
3237040023900ـ ـ ساير1
3238040024100ـ ـ لاتكس21
3239040024900ـ ـ ساير1
3240040025100ـ ـ‌ لاتكس21
3241040025900ـ ـ‌ ساير21
3242040026000ـ كائوچوي ايزوپرن (IR)1
3243040027000ـ كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن ـ دين غيرمتصل (EPDM)1
3244040028000ـ مخلوط‌هاي محصولات شماره 01 40 با محصولات مشمول اين شماره21
3245040029100ـ ـ‌ لاتكس1
3246040029900ـ ـ‌ ساير1
3247040030000كائوچوي دوباره احياء شده به اشكال ابتدايي يا به صورت صفحه، ورق يا نوار.1
3248040040000آخال، خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت‌نشده، حتي اگر به صورت پودر يا دانه درآمده باشد.22
3249040051000ـ كائوچويي كه به آن دوده كربن يا سيليس اضافه شده باشد21
3250040052000ـ محلول‌ها؛ ديسپرسيون‌ها، غير از آنهايي كه مشمول شماره فرعي 10 4005 هستند.22
3251040059100ـ ـ صفحه، ورق و نوار22
3252040059900ـ ـ ساير22
3253040061000ـ پروفيله براي روكش كردن لاستيك چرخ21
3254040069010ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشكي1
3255040069090ـ ـ ـ ساير22
3256040070000نخ و طناب از كائوچوي ولكانيزه.21
3257040081110ـ ـ ـ پوشش براي كف22
3258040081120--- ورق عایق الاستومری اسفنجی از EPDM یا NBR3
3259040081190ـ ـ ـ ساير22
3260040081900ـ ـ ساير21
3261040082110ـ ـ ـ پوشش براي كف3
3262040082120--- تكيه‌گاه (ضربه‌گير يا لرزه‌گير) براساس لاستيك جهت سازه‌3
3263040082190ـ ـ ـ ساير22
3264040082900ـ ـ ساير21
3265040091110- - - لوله عایق الاستومری اسفنجی از EPDM یا NBR3
3266040091190--- سایر3
3267040091200ـ ـ‌ با لوازم و ملحقات22
3268040092100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات22
3269040092200ـ ـ با لوازم و ملحقات22
3270040093100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات21
3271040093200ـ ـ با لوازم و ملحقات22
3272040094100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات21
3273040094200ـ ـ با لوازم و ملحقات21
3274040101100ـ ـ مستحكم شده فقط با فلز22
3275040101200ـ ـ مستحكم شده فقط با مواد نسجي22
3276040101900ـ ـ ساير22
3277040103100ـ ـ تسمه انتقال نيرو بي‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، ‌داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر21
3278040103200ـ ـ تسمه انتقال نيرو بي‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر21
3279040103300ـ ـ تسمه انقال نيرو بي‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر21
3280040103400ـ ـ تسمه انتقال نيرو بي‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر21
3281040103500ـ ـ تسمه همزمان (Synchronous belt)

بي‌انتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر
21
3282040103600-- ‌تسمه همزمان (Synchronous belt) بي‌انتها، داراي محيط خارجي بيش از 150 سانتيمتر و حداكثر 198 سانتيمتر21
3283040103910ـ ـ ـ اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز22
3284040103990ـ ـ ـ ساير21
3285040111000ـ از انواعي كه براي اتومبيل‌هاي سواري (همچنين اتومبيل‌هاي استيشن واگن و اتومبيل‌هاي مسابقه به كار مي‌رود)22
3286040112010ـ ـ ـ با سايز 5/22 R 80-3151
3287040112020ـ ـ ـ با سايز 5/22 R 65-3851
3288040112030ـ ـ ـ با سايز 24 R 121
3289040112090ـ ـ ـ ساير1
3290040113000ـ از انواع مورد استفاده در وسايل نقليه هوايي21
3291040114000ـ از انواعي كه براي موتور سيكلت به كار مي‌رود22
3292040115000ـ از انواعي كه براي دوچرخه به كار مي‌رود22
3293040117010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه1
3294040117090ـ ـ ـ سایر1
3295040118010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه1
3296040118020ـ ـ ـ لاستیک فرغون22
3297040118090ـ ـ ـ سایر1
3298040119010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه1
3299040119090ـ ـ ـ سایر1
3300040121100-- از انواع مورد استفاده در اتومبيل‌هاي سواري (همچنين استيشن واگن و اتومبيل‌هاي مسابقه)22
3301040121200ـ ـ از انواع مورد استفاده در اتوبوس يا اتومبيل باري (Lorry)21
3302040121300ـ ـ از انواع مورد استفاده در وسايل نقليه هوايي21
3303040121900ـ ـ ساير22
3304040122000ـ لاستيك رويي چرخ، بادي، مستعمل22
3305040129010ـ ـ ـ روكش عاجدار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچوئي و ولكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيك‌هاي فرسوده و مستعمل21
3306040129090ـ ـ ـ ساير22
3307040131000- از انواعي كه براي اتومبيل‌ سواري (همچنين اتومبيل‌هاي استيشن واگن و اتومبيل‌هاي مسابقه)، اتوبوس‌هاو اتومبيل‌هاي باري به كار مي‌رود22
3308040132000ـ از انواعي كه براي دوچرخه به كار‌ مي‌رود.22
3309040139010ـ ـ ـ براي هواپيما21
3310040139020ـ ـ ـ تيوپ موتور سيكلت22
3311040139090ـ ـ ـ ساير22
3312040141000ـ كاپوت ( محافظ)3
3313040149000ـ ساير21
3314040151100ـ ـ براي جراحي1
3315040151910ـ ـ ـ خانگي4
3316040151920ـ ـ ـ معاينه1
3317040151930ـ ـ ـ كارگري و صنعتي22
3318040151990ـ ـ ـ ساير3
3319040159000ـ ساير3
3320040161010ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشكي1
3321040161090ـ ـ ـ ساير22
3322040169100ـ ـ كف‌پوش و پادري3
3323040169200ـ ـ مدادپاك‌كن3
3324040169300ـ ـ درز بند، واشر و ساير درزگيرها21
3325040169400ـ ـ سپر، حتي قابل بادكردن براي پهلوگيري كشتي‌ها22
3326040169500ـ ـ ساير اشيای قابل بادكردن22
3327040169910ـ ـ ـ كيسه‌هاي مالش مورد مصرف در صنايع نساجي (از عرض 25 سانتيمتر به بالا)3
3328040169920ـ ـ ـ بلادر تایر1
3329040169930ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشكي1
3330040169940ـ ـ ـ انولپ و تيوپ‌هاي پخت21
3331040169950ـ ـ ـ كاتس ريسندگي به قطر داخلي 18 الي 51 ميليمتر و قطر خارجي از 28 الي 90 ميليمتر با مغزي آلومينيوم يا بدون آن21
3332040169960ـ ـ ـ تكيه‌گاه (ضربه‌گير يا لرزه‌گير) براساس لاستيك جهت سازه‌ها21
3333040169970ـ ـ ـ روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول21
3334040169990ـ ـ ـ ساير21
3335040170010ـ ـ ـ ابونيت ولگانيزه به شكل توده، لوح، ورق يا نوار، قلم، پروفيله يا لوله، آخال، گرد و خرده‌ريز22
3336040170090ـ ـ ـ ساير22
3337041012000ـ پوست و پوست با پشم به صورت كامل كه وزن هر جلد آن به حالت صرفاً خشك بيش از 8 كيلوگرم، به حالت نمك‌زده خشك بيش از 10 كيلوگرم و به حالت تازه و تر نمك‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده بيش از 16 كيلو‌گرم نباشد.3
3338041015000ـ پوست كامل، به وزن هر جلد بيش از 16 كيلوگرم3
3339041019000ـ ساير، از جمله پوست مستطيل شكل پشت تا پهلو (گرده):

(Butts)، نصف پوست مستطيل شكل پشت تا پهلو (گرده)(Bends) ، پوست پهلو (Bellies)
3
3340041021000ـ با پشم4
3341041022100ـ ـ‌ اسيدشويي شده (پيكله)4
3342041022900ـ ـ ساير4
3343041032000ـ از نوع خزندگان4
3344041033000ـ از نوع خوك4
3345041039000ـ ساير4
3346041041100-- كامل دانه‌دانه، لايه لايه بريده نشده؛ لايه‌هاي دانه دانه (Full grain, unsplit; Grain Splits)3
3347041041900ـ ـ ساير3
3348041044100ـ ـ كامل دانه‌دانه، لايه‌لايه بريده نشده؛ لايه‌هاي دانه‌دانه (Full grain, unsplit; Grain Splits)3
3349041044900ـ ـ ساير3
3350041051000ـ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)4
3351041053000ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ‌آميزي نشده (Crust)4
3352041062100ـ ـ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)22
3353041062200ـ ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ‌آميزي نشده) (Crust)22
3354041063100ـ ـ به حالت مرطوب (ازجمله wet-blue)4
3355041063200ـ ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ‌آميزي نشده) (Crust)4
3356041064000ـ از نوع خزندگان4
3357041069100ـ ـ‌ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue))4
3358041069200ـ ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ‌آميزي نشده) (Crust)4
3359041071100ـ ـ دانه دانه كامل، لايه لايه بريده نشده21
3360041071200ـ ـ لايه لايه بريده شده دانه دانه21
3361041071900ـ ـ ساير21
3362041079100ـ ـ دانه دانه كامل، لايه لايه بريده نشده22
3363041079200ـ ـ لايه لايه بريده شده دانه دانه22
3364041079900ـ ـ ساير22
3365041120000چرم بيشتر آماده شده بعد از دباغي يا بعد از كراستينگ (Crusting)، همچنين چرم پارشمينه شده، از گوسفند يا بره، پشم كنده، حتي لايه لايه بريده شده، غير از چرم‌هاي مشمول شماره 14 41.21
3366041131000ـ از بز يا بزغاله21
3367041132000ـ از نوع خوك4
3368041133000ـ ازنوع خزندگان4
3369041139000ـ ساير4
3370041141000ـ چرم‌شاموازه (جير) (همچنين جير تركيبي)22
3371041142000ـ چرم و پوست ورني‌شده يا روكش شده؛ چرم و پوست فلزنما22
3372041151000ـ چرم دوباره ساخته شده براساس چرم يا الياف چرم، به شكل صفحه، ورق يا نوار، حتي به صورت رول4
3373041152000ـ دم قيچي و ساير آخال از چرم يا از پوست آماده يا از چرم دوباره ساخته شده، نامناسب براي ساخت اشيای چرمي؛ گرد، پودر و آرد چرم4
3374042010000اشيای زين و برگ‌سازي براي هر نوع حيوان(همچنين مال‌بند، قلاده، زانوبند، پوزه‌بند، روپوش زين، خورجين، جل سگ و اشيای همانند)، از هرماده.4
3375042021110--- کیف دست‌‌ساز4
3376042021190--- سایر4
3377042021200ـ ـ با سطح خارجي از مواد پلاستيكي يا مواد نسجي4
3378042021900ـ ـ ساير4
3379042022110--- کیف دستی دست ساز4
3380042022190--- سایر4
3381042022210ـ ـ ـ جاجيم4
3382042022220ـ ـ ـ از نمد4
3383042022230ـ ـ ـ قلمكار4
3384042022290ـ ـ ـ ساير4
3385042022900ـ ـ ساير4
3386042023100ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي، از چرم يا از چرم تركيبي4
3387042023200ـ ـ با سطح خارجي از ورق‌هاي پلاستيكي يا از مواد نسجي4
3388042023900ـ ـ ساير4
3389042029100ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي از چرم يا از چرم تركيبي4
3390042029200ـ ـ با سطح خارجي از ورق‌هاي پلاستيكي يا از مواد نسجي4
3391042029900ـ ـ ساير4
3392042031000ـ لباس4
3393042032100ـ ـ مخصوص ورزش3
3394042032900ـ ـ ساير4
3395042033010--- انواع کمربند چرمی دست‌ساز4
3396042033090--- سایر4
3397042034000ـ ساير منضمات لباس4
3398042050010ـ ـ ـ تفيلين (مهره مخصوص عبادت هموطنان كليمي) و مزوزا3
3399042050020--- انواع زیورآلات چرمی دست ساز4
3400042050091ـ ـ ـ ـ اشيای از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشين‌آلات يا وسايل مكانيكي يا براي مصارف فني22
3401042050092ـ ـ ـ ـ ساير3
3402042060010ـ ـ ـ كاتگوت22
3403042060090ـ ـ ـ ساير3
3404043011000ـ از مينك (Mink)، به صورت كامل، با يا بدون سر، دم يا دست و پا4
3405043013000ـ از بره معروف به آستاراخان، برايت شوانز، قره‌گل، ايراني يا همانند، پوست‌هاي بره هندوستان، چين، مغولستان يا تبت، به صورت كامل با يا بدون سر، دم يا دست و پا4
3406043016000ـ از روباه، به صورت كامل، با يا بدون سر، دم يا دست و پا4
3407043018010ـ ـ ـ پوست‌ها از خوك آبي به صورت كامل با يا بدون سر، دم، دست و پا4
3408043018090ـ ـ ـ ساير4
3409043019000ـ سر، دم، دست و پا و ساير قطعات قابل استفاده در پوست‌سازي4
3410043021100ـ ـ از مينك4
3411043021900ـ ـ ساير4
3412043022000ـ سر، دم، دست و پا و ساير قطعات، آخال و دم قيچي، به هم متصل نشده4
3413043023000ـ پوست‌هاي نرم طبيعي به صورت كامل و به صورت قطعات يا دم قيچي‌هاي آنها، به هم متصل شده4
3414043031000ـ لباس و متفرعات لباس4
3415043039000ـ ساير4
3416043040000پوست‌هاي نرم بدلي و اشيای ساخته شده از آنها.4
3417044011100ـ ـ از سوزنی برگ­ها21
3418044011200ـ ـ غیر از سوزنی برگ­ها21
3419044012100ـ ـ تيره كاج21
3420044012200ـ ـ غير تيره كاج22
3421044013100ـ ـ حبه‌هاي چوب22
3422044013900ـ ـ ساير22
3423044014000ـ خاک اره و ضایعات و دور ریز به صورت غیرمتراکم22
3424044021000ـ از بامبو22
3425044029000ـ ساير3
3426044031100- - سوزنی برگ­ها3
3427044031200- - غیرسوزنی برگ­ها22
3428044032100- - از کاج­ها (گونه پینوس)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن برابر یا بیشتر از 15 سانتیمتر باشد.22
3429044032200- - از کاج (گونه پینوس) ، سایر22
3430044032300- - از نراد (گونه آبیس) و کاج نوئل (گونه پیسوا) که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن برابر یا بیشتر از 15 سانتیمتر باشد.22
3431044032400- - از نراد (گونه آبیس) و کاج نوئل (گونه پیسوا)، سایر22
3432044032500- - سایر که ابعادشان 15 سانتی متر و بیشتر باشد22
3433044032600- - سایر22
3434044034100ـ ـ زهرالشتاي قرمز تيره، زهرالشتاي قرمز روشن و زهرالشتاي باكائو22
3435044034900ـ ـ ساير22
3436044039100ـ ـ از بلوط (گونه Quercus)22
3437044039300-- از راش (گونه­های راش)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن حداقل 15 سانتیمتر باشد.22
3438044039400-- از راش (گونه­­های راش)، سایر22
3439044039500-- از توس (گونه­های توس)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن حداقل 15 سانتیمتر باشد.22
3440044039600-- از توس (گونه­های توس)، سایر22
3441044039700-- از صنوبرها و صنوبرلرزان (گونه­هایpopulus )22
3442044039800-- از اکالیپتوس (گونه­هایEacalyptus)22
3443044039900ـ ـ ساير1
3444044041000ـ تيره كاج22
3445044042000ـ غير تيره كاج22
3446044050000پشم چوب (پوشال)؛ آرد چوب.22
3447044061100-- سوزنی برگ­ها22
3448044061200-- غیر از سوزنی برگ­ها22
3449044069100-- سوزنی برگ­ها22
3450044069200-- غیر از سوزنی برگ­ها22
3451044071110--- ترموچوب3
3452044071190--- سایر22
3453044071200-- از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسوا)22
3454044071900-- سایر22
3455044072100ـ ـ چوب ماهونی (Mahogany) گونه (Swietenia)22
3456044072200ـ ـ چوب ويرولا (Virola)، ايمبويا (Imbuia) و بالسا (Balsa) .22
3457044072500ـ ـ زهرالشتاي قرمز تيره، زهرالشتاي قرمز روشن، زهرالشتاي باكائو22
3458044072600-- لوان سفيد، زهرالشتاي سفيد، سراياي سفيد، زهرالشتاي زرد و الان22
3459044072700ـ ـ چوب ساپلي (Sapelli)22
3460044072800ـ ـ چوب ايروكو (Iroko)22
3461044072900ـ ـ ساير22
3462044079100ـ ـ از بلوط (گونه Quercus)22
3463044079200ـ ـ از راش (گونه Fagus)22
3464044079300ـ ـ از درخت افرا (Maple) (گونه Acer)22
3465044079400ـ ـ از درخت گيلاس (Cherry) (گونه Prunus)22
3466044079510--- ترموچوب3
3467044079590--- سایر22
3468044079600ـ ـ‌ از توس­ها (گونه­های بتولا)22
3469044079700ـ ـ‌ از صنوبر و صنوبر لرزان (گونه­های پوپولوس)22
3470044079900ـ ـ‌ ساير22
3471044081000ـ تيره كاج1
3472044083100-- زهرالشتاي قرمز تيره (Meranti Dark Red)، زهرالشتاي قرمز روشن (Light Red meranti)، زهرالشتاي باكائو (meranti Bakau)21
3473044083900ـ ـ ساير22
3474044089000ـ ساير21
3475044091000ـ تيره كاج22
3476044092100ـ ـ از بامبو3
3477044092200ـ ـ از چوب‌هاي گرمسيري22
3478044092900ـ ـ ساير3
3479044101110ـ ـ ـ كار نشده يا فقط سمباده خورده3
3480044101190ـ ـ ـ ساير4
3481044101210ـ ـ ـ كار نشده يا فقط سمباده خورده22
3482044101290ـ ـ ـ ساير4
3483044101910ـ ـ ـ كار نشده يا فقط سمباده خورده3
3484044101990ـ ـ ـ ساير4
3485044109010ـ ـ ـ كار نشده يا فقط سمباده خورده3
3486044109090ـ ـ ـ ساير4
3487044111210ـ ـ ـ كار نشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده22
3488044111291ـ ـ ـ ـ پروفيل روكش شده21
3489044111292ـ ـ ـ ـ كف‌پوش روكش شده4
3490044111299ـ ـ ـ ـ ساير4
3491044111310ـ ـ ـ كار نشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده22
3492044111391ـ ـ ـ ـ پروفيل روكش شده4
3493044111392ـ ـ ـ ـ كف‌پوش روكش شده4
3494044111399ـ ـ ـ ـ ساير4
3495044111410ـ ـ ـ كار نشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده22
3496044111491ـ ـ ـ ـ پروفیل روکش شده4
3497044111492ـ ـ ـ ـ کف پوش4
3498044111499ـ ـ ـ ـ سایر4
3499044119210ـ ـ ـ كار نشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده22
3500044119290ـ ـ ـ ساير4
3501044119310ـ ـ ـ كار نشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده22
3502044119390ـ ـ ـ ساير4
3503044119410ـ ـ ـ كار نشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده3
3504044119490ـ ـ ـ ساير4
3505044121000ـ از بامبو22
3506044123100ـ ـ با حداقل يك لايه بیرونی از چوب­های گرمسیری22
3507044123300ـ ـ‌ سایر دارای حداقل یک لایه بیرونی از چوب به استثنای تیره سوزنی برگ­ها از انواع توسکا (گونه Alnus) زبان گنجشک (Ash) (گونه franinus) (ون، زبان گنجشک)، راش (Beech) (گونه fagus) توس (Birch) (گونه BeTula) درخت گیلاس وحشی (cherry) (گونه آلو جنگلی Prumus22
3508044123400ـ ـ سایر، حداقل دارای یک لایه بیرونی از چوب به استثنای سوزنی برگ­ها باشد و از آن در شماره فرعی 441233 نام برده نشده باشد.22
3509044123900ـ ـ سایرکه دارای دو لایه بیرونی از چوب سوزنی

برگ­ها باشد.
21
3510044129400ـ ـ‌ تخته چندلا، تخته مورق و تخته زهوار22
3511044129900ـ ـ ساير3
3512044130000چوب‌هاي متراكم شده، به شكل بلوك،‌ صفحه، باريكه يا پروفيل.22
3513044140010ـ ـ ـ صنايع دستي شامل خراطي،‌معرق، مشبك، منبت، نازك‌كاري، نقاشي روي چوب، خاتم3
3514044140020--- خاتم3
3515044140090ـ ـ ـ ساير3
3516044151000ـ صندوق، صندوقچه، قفسه، بشكه و ظروف بسته‌بندي همانند؛ استوانه ( قرقره) براي كابل3
3517044152000ـ پالت‌هاي ساده، پالت‌هاي صندوقي و ساير تخته‌هاي بارگيري؛ حلقه‌هاي اتصالي پالت از چوب3
3518044160000بشكه، تغار، خم، تشت و ساير مصنوعات بشكه‌سازي و اجزای قطعات آنها از چوب، همچنين تخته خميده براي ساختن چليك.3
3519044170000ابزار، بدنه و دسته افزار، بدنه و دسته جارو يا بروس، از چوب؛ قالب چكمه و كفش، از چوب.3
3520044181011ـ ـ ـ ـ ­ارسي‌سازي (با نقش هندسي)4
3521044181012---- قواره بری ( با نقش گردان و منحنی)3
3522044181013---- گره‌چینی3
3523044181019ـ ـ ـ ـ سایر3
3524044181090ـ ـ ـ ساير3
3525044182011ـ ـ ـ ـ ­ارسي‌سازي (با نقش هندسي)3
3526044182012---- قواره بری ( با نقش گردان و منحنی)3
3527044182013---- گره‌چینی3
3528044182019ـ ـ ـ ـ سایر4
3529044182090ـ ـ ـ ساير3
3530044184000ـ كفراژ براي كارهاي بتون‌ريزي ساختمان3
3531044185000ـ توفال و تخته لمبه3
3532044186000ـ تيرك‌ها (Posts)‌و تيرچه‌ها (Beams)3
3533044187300- - از بامبو یا دارای حداقل یک لایه بالایی ( لایه پوشش) از بامبو22
3534044187400ـ ـ ساير، براي كف‌هاي موزائيكي3
3535044187500ـ ـ ساير، چندلايه3
3536044187900ـ ـ ساير3
3537044189100- - بامبو3
3538044189900ـ ـ ساير3
3539044191110ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك، منبت، نازك‌كاري، نقاشي روي چوب، خاتم4
3540044191190--- سایر4
3541044191200- - چوب های مخصوص غذاخوری (chopsticks)3
3542044191910ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك، منبت، نازك‌كاري، نقاشي روي چوب، خاتم4
3543044191990--- سایر4
3544044199010ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك، منبت، نازك‌كاري، نقاشي روي چوب، خاتم4
3545044199090ـ ـ ـ ساير4
3546044201010--- تابلوی منبت4
3547044201020--- تابلوی معرق4
3548044201030--- سایر صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب و خاتم4
3549044201090ـ ـ ـ ساير4
3550044209010--- جعبه خاتم4
3551044209020--- جعبه منبت4
3552044209030--- جعبه معرق4
3553044209040--- تنگ و گلدان خاتم4
3554044209050--- ست لوازم اداری خاتم4
3555044209060--- سایر صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب و خاتم4
3556044209090--- ساير4
3557044211010--- صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم4
3558044211090--- ساير4
3559044219110--- صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم4
3560044219190--- ساير3
3561044219910--- خلال چوب كبريت3
3562044219920--- صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم4
3563044219990--- ساير3
3564045011000ـ چوب‌پنبه طبيعي، خام يا به طور ساده آماده شده3
3565045019000ـ ساير3
3566045020000چوب‌پنبه طبيعي، قشر خارجي گرفته‌شده يا به طور ساده چهار تراش شده، يا به شكل بلوك، صفحه، ورق يا نوار مربع مستطيل (ازجمله مربع)، (همچنين چوب پنبه‌هاي نيمه تمام با لبه‌هاي تيز شده براي در بطري يا در ظروف).3
3567045031000ـ در بطري يا در ظروف22
3568045039000ـ ساير22
3569045041000ـ بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانه‌هاي توپر، همچنين ديسك21
3570045049000ـ ساير22
3571046012100ـ ـ از بامبو3
3572046012200ـ ـ از خيزران3
3573046012900ـ ـ ساير3
3574046019200ـ ـ از بامبو3
3575046019300ـ ـ از خيزران3
3576046019400ـ ـ از ساير مواد نباتي3
3577046019900ـ ـ ساير3
3578046021100ـ ـ از بامبو3
3579046021210ـ ـ ـ شامل كپوبافي3
3580046021220ـ ـ ـ سبدبافي و حصيربافي3
3581046021290ـ ـ ـ ساير3
3582046021910ـ ـ ـ شامل كپوبافي3
3583046021990ـ ـ ـ ساير3
3584046029000ـ ساير3
3585047010000خمير چوب مكانيكي.22
3586047020000خمير چوب شيميايي، از درجه حل شونده.22
3587047031100ـ ـ تيره كاج22
3588047031900ـ ـ غير تيره كاج22
3589047032100ـ ـ تيره كاج1
3590047032900ـ ـ غير تيره كاج1
3591047041100ـ ـ تيره كاج22
3592047041900ـ ـ غير تيره كاج22
3593047042100ـ ـ تيره كاج22
3594047042900ـ ـ‌ غير تيره كاج22
3595047050000خمير چوب حاصل از تركيب فرآيندهاي خميرسازي به طريق مكانيكي و شيميايي.22
3596047061000ـ خمير لينتر پنبه22
3597047062000ـ خميرهاي الياف كه از كاغذ يا مقواي براي بازيافت (آخال و ضايعات) به دست مي‌آيد.22
3598047063000ـ ساير، از بامبو22
3599047069100ـ ـ مكانيكي22
3600047069200ـ ـ شيميايي22
3601047069300ـ ـ حاصل از تركيب فرآيند‌هاي مكانيكي و شيميايي22
3602047071000ـ كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موج‌دار22
3603047072000ـ ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده به صورت توده22
3604047073000ـ كاغذ و مقواي عمدتاً ساخته شده از خمير مكانيكي (مثلاً، روزنامه، نشريات ادواري و اوراق چاپي همانند)22
3605047079000ـ ساير، همچنين آخال و ضايعات جور نشده22
3606048010000كاغذ روزنامه، به شكل رول يا ورق.1
3607048021000ـ كاغذ و مقواي دست‌ساز3
3608048022000ـ كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار مي‌گيرد21
3609048024000ـ كاغذ براي تهيه كاغذ ديواري22
3610048025400ـ ـ به وزن هر متر مربع كمتر از 40 گرم3
3611048025500ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم به صورت رول1
3612048025600ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم به‌صورت ورق‌كه به‌حالت تا نشده يك ضلع آن‌ از 435 ميليمتر و ضلع ديگر 297 ميليمتر بيشتر نباشد4
3613048025700ـ ـ ساير، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم1
3614048025800ـ ـ به وزن هر مترمربع بيش از 150 گرم22
3615048026100ـ ـ به صورت رول1
3616048026200ـ ـ به‌صورت ورق‌كه به‌حالت تا نشده يك ضلع آن از 435‌ميليمتر و ضلع ديگر از297 ميليمتر بيشتر نباشد4
3617048026900ـ ـ‌ ساير22
3618048030000كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي، حوله پاك‌كردن آرايش، دست پاك‌كن، حوله يا كاغذهاي همانند كه براي مصارف خانگي، بهداشتي يا توالت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ‌اوات سلولز و ورقه‌‌هاي ‌الياف سلولزي (نطع)، حتي كرپ‌شده، چين‌دار شده، نقش برجس22
3619048041100ـ ـ سفيد نشده22
3620048041900ـ ـ ساير21
3621048042100ـ ـ سفيد نشده21
3622048042900ـ ـ ساير21
3623048043110ـ ـ ـ كاغذ كرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول و عرض حداكثر 94 سانتيمتر22
3624048043190ـ ـ ـ ساير22
3625048043900ـ ـ ساير22
3626048044110ـ ـ ـ كاغذ كرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول و عرض حداكثر 94 سانتيمتر22
3627048044190ـ ـ ـ ساير3
3628048044200ـ ـ خمير آن كلاً در توده به صورتي يكنواخت سفيدشده و بيش از 95 درصد وزن كل الياف آن را الياف چوب حاصل از يك فرآيندشيميايي تشكيل داده باشد.22
3629048044900ـ ـ ساير22
3630048045100ـ ـ سفيد نشده22
3631048045200ـ ـ خمير آن كلاً در توده به صورتي يكنواخت سفيد شده و بيش از 95 درصد وزن كل الياف آن را الياف چوب حاصل از يك فرآيند شيميايي تشكيل داده باشد.22
3632048045900ـ ـ ساير22
3633048051100ـ ـ كاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي22
3634048051210ـ ـ ـ كاغذ توليد شده از حداقل 50% خمير بكر3
3635048051290ـ ـ ـ ساير3
3636048051910ـ ـ ـ كاغذ توليدشده از حداقل 20% خمير بكر3
3637048051990ـ ـ ـ ساير3
3638048052410ـ ـ ـ كاغذ توليد شده از حداقل 20 درصد خمير بكر22
3639048052490ـ ـ ـ ساير3
3640048052510ـ ـ ـ كاغذ توليد شده از حداقل 20 درصد خمير بكر3
3641048052590ـ ـ ـ ساير22
3642048053000ـ كاغذ سولفيت براي لفاف21
3643048054000ـ كاغذ و مقواي صافي22
3644048055000ـ كاغذ و مقواي نمدي22
3645048059110ـ ـ ـ كاغذ توليد شده از حداقل 20% خمير بكر3
3646048059190ـ ـ ـ ساير22
3647048059210ـ ـ ـ كاغذ توليدشده از حداقل 20% خمير بكر3
3648048059290ـ ـ ـ ساير3
3649048059310ـ ـ ـ كاغذ توليد شده از حداقل 20% خمير بكر21
3650048059390ـ ـ ـ ساير22
3651048061000ـ كاغذ و مقواي سولفوريزه (پارشمينه نباتي)3
3652048062000ـ كاغذ غيرقابل نفوذ در مقابل چربي21
3653048063000ـ كاغذ رسامي (كالك)3
3654048064000ـ كاغذ شيشه نما و ساير كاغذهاي براق شده شفاف يا نيمه شفاف22
3655048070000كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم‌چسباندن لايه‌هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق.21
3656048081000ـ كاغذ و مقواي موج‌دار، حتي سوراخ‌شده3
3657048084000ـ كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،‌حتي نقش برجسته يا سوراخ شده22
3658048089000ـ ساير22
3659048092000ـ كاغذ خودكپي22
3660048099010ـ ـ ـ كاغذ استنسيل تكميل نشده3
3661048099020ـ ـ ـ كاغذ كاربن و كاغذهاي كپي همانند22
3662048099090ـ ـ ـ ساير22
3663048101300ـ ـ به صورت رول22
3664048101400ـ ـ به صورت ورق كه به حالت تا نشده يك ضلع آن از 435 ميليمتر و ضلع ديگر از 297 ميليمتر بيشتر نباشد.22
3665048101900ـ ـ ساير22
3666048102200ـ ـ كاغذ سبك اندود شده1
3667048102900ـ ـ‌ ساير22
3668048103100ـ ـ خمير آن كلاً در توده به صورتي يكنواخت سفيد شده و بيش از 95 درصد وزن كل الياف آن از الياف چوب حاصل از يك فرآيند شيميايي تشكيل شده و وزن هر متر مربع آن بيش از 150 گرم نباشد.22
3669048103200ـ ـ خمير آن كلاً در توده به صورتي يكنواخت سفيد شده و بيش از 95 درصد وزن كل الياف آن از الياف چوب حاصل از يك فرآيند شيميايي تشكيل شده و وزن هر متر مربع آن بيش از 150 گرم باشد22
3670048103900ـ ـ ساير21
3671048109200ـ ـ‌ چند لا22
3672048109900ـ ـ ساير22
3673048111000ـ كاغذ و مقواي قطران زده، قيرزده يا آسفالت‌زده22
3674048114100ـ ـ خود چسب22
3675048114900ـ ـ ساير1
3676048115100ـ ـ سفيد شده به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم22
3677048115900ـ ـ ساير21
3678048116000ـ كاغذ و مقوا، اندوده، آغشته يا پوشانده شده با موم، موم پارافين، استئارين، روغن يا گليسرول22
3679048119010--- كاغذ چندلايه عايق رطوبت متشكل از كاغذ، پليمر، آلومينيوم یا پلمیر متالایز و الياف شيشه22
3680048119020--- قوطي و جعبه چندلايه به‌هم فشرده از لايه‌هاي متفاوت كه لايه‌هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به‌صورت يكنواخت و همگن به‌هم اتصال داده شده باشند براي بسته‌بندي مواد غذايي به صورت رول1
3681048119030--- کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول به عرض بیشتر از 210 میلی متر یا به شکل ورق22
3682048119040--- کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول به عرض حداکثر 210 میلی متر3
3683048119090--- ساير3
3684048120000بلوك‌ها، لوحه‌ها‌و صفحه‌هاي صافي، از خمير كاغذ.3
3685048131000ـ به شكل دفترچه يا لوله3
3686048132000ـ به صورت رول به عرض حداكثر 5 سانتيمتر22
3687048139000ـ ساير3
3688048142000ـ كاغذ ديواري و پوشش‌هاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه‌اي از ماده پلاستيكي، دانه‌دار شده (Grained)، داغ‌زده، رنگ‌شده، چاپ‌شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين‌شده باشد.3
3689048149000ـ ساير3
3690048162000ـ كاغذ خودكپي22
3691048169010ـ ـ ـ كاغذ كاربن و كاغدهاي كپي همانند22
3692048169090ـ ـ ـ ساير3
3693048171000ـ پاكت4
3694048172000ـ نامه کارتی ( کارت کاغذی)، كارت پستال غيرمصور و كارت نامه‌نگاري4
3695048173000ـ جعبه، كيسه، كيف و مجموعه‌هاي نگارشي از كاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه‌اي از اشيای نامه‌نگاري كاغذي3
3696048181000ـ كاغذ توالت4
3697048182000ـ دستمال، دستمال پاك‌كردن آرايش و حوله4
3698048183000ـ روميزي و دستمال سفره4
3699048185000ـ لباس و متفرعات لباس3
3700048189010ـ ـ ـ كاغذ تيشو كارير (Carrier-Tissue)3
3701048189090ـ ـ ـ ساير22
3702048191000ـ كارتن، قوطي وجعبه، از كاغذ يا مقواي موجدار22
3703048192010--- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه­های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی (به شکل پاکت)1
3704048192090--- سایر22
3705048193000ـ كيسه به عرض پايه 40 سانتيمتر يا بيشتر22
3706048194000ـ ساير كيسه‌ها، از جمله كيسه‌هاي قيفي22
3707048195000ـ سايرمحفظه‌هاي‌بسته‌بندي‌همچنين‌جلدصفحه گرامافون3
3708048196000ـ جعبه جاي كلاسور، كازيه، جزوه‌دان و اشيای همانند از انواع مورد استفاده در دفتر كار، مغازه يا همانند22
3709048201000ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته‌هاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشيای همانند4
3710048202000ـ دفترچه مشق4
3711048203000ـ جلد (غير از جلد كتاب)، پوشه و جلد پرونده4
3712048204000ـ فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري و دسته اوراق كاربن‌دار4
3713048205000ـ آلبوم براي نمونه يا براي كلكسيون3
3714048209000ـ ساير3
3715048211000ـ چاپ‌شده22
3716048219000ـ ساير22
3717048221000ـ از انواع مورد استفاده براي پيچيدن نخ‌هاي نسجي22
3718048229000ـ ساير3
3719048232000ـ كاغذ و مقواي صافي22
3720048234000ـ رول‌ها، اوراق و صفحات مدرج (Dial)، چاپ شده براي دستگاه‌هاي خود ثبت3
3721048236100ـ ـ از بامبو4
3722048236900ـ ـ ساير4
3723048237000ـ اشيای قالب‌گيري شده يا پرس شده از خمير كاغذ21
3724048239010ـ ـ ـ شبكه لانه زنبوري3
3725048239020ـ ـ ـ پاپيه ماشه (اشيای دست‌ساز از خمير كاغذ)3
3726048239030ـ ـ ـ تذهيب، تشعير نگارگري ايران3
3727048239090ـ ـ ـ ساير3
3728049011000ـ به صورت اوراق مجزا، حتي تا شده3
3729049019100ـ ـ فرهنگ لغت و دائره‌المعارف و قسمت‌هاي مسلسل مربوط به آنها3
3730049019900ـ ـ ساير3
3731049021010ـ ـ ـ آگهي و نشريات3
3732049021090ـ ـ ـ ساير3
3733049029010ـ ـ ـ كاتالوگ‌هاي تجاري و همانند3
3734049029020ـ ـ ـ كاتالوگ‌هاي طبي3
3735049029030ـ ـ ـ نشريات و مجلات علمي22
3736049029040ـ ـ ـ مجموعه و گراور و محصولات نقاشي و رسم و مجموعه صفحات كه جنبه علمي و فني ندارد3
3737049029090ـ ـ ـ ساير3
3738049030000كتاب‌هاي تصوير نقاشي يا رنگ‌‌آميزي، براي كودكان.3
3739049040000كتاب نت موسيقي خطي يا چاپي، با يا بدون تصوير، حتي صحافي شده.3
3740049051000ـ كره جغرافيايي22
3741049059100ـ ـ ‌به شكل كتاب22
3742049059900ـ ـ ساير22
3743049060000نقشه‌ها و رسم‌ها براي معماري، مهندسي و ساير نقشه‌ها و رسم‌هاي صنعتي، تجارتي، توپوگرافي يا همانند كه اصل آنها با دست تهيه شده، متون نوشته شده با دست، نسخه‌برداري به طريقه عكاسي روي كاغذ حساس شده و نسخه‌برداري با كاربن از نقشه‌ها و رسم‌ها با متون مذكور در ف22
3744049070010ـ ـ ـ تمبر باطل نشده وارداتي توسط دولت3
3745049070020ـ ـ ـ تمبر باطل نشده وارداتي توسط غيردولت3
3746049070030ـ ـ ـ اسكناس رايج و نو3
3747049070040ـ ـ ـ چك‌هاي مسافرتي رايج و نو3
3748049070090ـ ـ ـ ساير3
3749049081000ـ عكس‌برگردان، شفاف22
3750049089000ـ ساير21
3751049090000كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارت‌هاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيه‌هاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات.4
3752049100000تقويم از هر نوع، چاپ‌شده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل مي‌شود.4
3753049111000ـ محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، كاتالوگ‌هاي بازرگاني و همانند3
3754049119100ـ ـ تصاوير، گراورها، عكس‌ها3
3755049119910ـ ـ ـ نقشه‌هاي تعليمي، علمي و جغرافيايي تجسمي و بدون مشخصات توپوگرافي3
3756049119930ـ ـ ـ بليت، بارنامه و بارنامه پرواز3
3757049119990ـ ـ ـ ساير3
3758050010000پيله كرم ابريشم مناسب براي بازكردن.21
3759050020000ابريشم خام (نتابيده).22
3760050030000ضايعات ابريشم (شامل پيله‌هاي نامناسب براي قرقره پيچ (reeling)، ضايعات نخ و انباشت ناخالصي‌هاي قبل از حلاجي (Garnetted stock).3
3761050040010ـ ـ ـ مورد مصرف در توليد انواع نخ‌هاي جراحي21
3762050040090ـ ـ ـ ساير3
3763050050010ـ ـ ـ مورد مصرف در توليد انواع نخ‌هاي جراحي21
3764050050090ـ ـ ـ ساير3
3765050060000نخ ابريشم و نخ تابيده از آخال ابريشم، آماده شده براي خرده­فروشي؛ تار حاصل از احشای كرم ابريشم (Silk-Worm Gut).3
3766050071010ـ ـ ـ ترمه4
3767050071020ـ ـ ـ شعر دستباف4
3768050071030ـ ـ ـ زري دستباف4
3769050071090ـ ـ ـ ساير3
3770050072010ـ ـ ـ كلاقه‌اي (باتيك)4
3771050072090ـ ـ ـ ساير3
3772050079000ـ ساير پارچه‌ها3
3773051011100ـ ـ پشم چيده‌شده22
3774051011900ـ ـ ساير22
3775051012100ـ ـ پشم چيده‌شده21
3776051012900ـ ـ ساير22
3777051013000ـ كربونيزه‌شده22
3778051021100ـ ـ از بز كشميري3
3779051021900ـ ـ ساير3
3780051022000ـ موي زبر حيوان3
3781051031000ـ خرده پشم يا خرده موي نرم (كرك) حيوان3
3782051032000ـ ساير آخال پشم يا آخال موي نرم (كرك) حيوان4
3783051033000ـ آخال موي زبر حيوان4
3784051040000الياف كهنه و پس‌مانده پشم يا موي نرم (كرك) يا زبر حيوان.4
3785051051000ـ پشم حلاجي‌شده22
3786051052100ـ ـ «پشم شانه‌زده به صورت توده»21
3787051052900ـ ـ ساير22
3788051053100ـ ـ از بز كشميري3
3789051053900ـ ـ ساير3
3790051054000ـ موي زبر حيوان، حلاجي شده يا شانه‌زده3
3791051061000ـ داراي حداقل 85 درصد وزني پشم22
3792051062000ـ داراي كمتر از 85 درصد وزني پشم22
3793051071000ـ داراي حداقل 85 درصد وزني پشم22
3794051072010ـ ـ ـ با نمره كمتر از 60 متريك22
3795051072090ـ ـ ـ ساير22
3796051081000ـ حلاجي شده22
3797051082000ـ شانه‌زده22
3798051091000ـ داراي حداقل 85 درصد وزني پشم يا موي نرم (كرك) حيوان22
3799051099000ـ ساير22
3800051100000نخ از موي زبر حيوان يا از موي يال و دم

( از جمله نخ گيپه از موي يال و دم)، حتي آماده شده براي خرده‌فروشي.
22
3801051111100ـ ـ به وزن هر متر مربع حداكثر 300 گرم3
3802051111900ـ ـ ساير3
3803051112000ـ ساير، كه عمدتاً يا منحصراً با رشته‌هاي سنتتيك يامصنوعي (Man-made filaments) مخلوط شده باشد3
3804051113000ـ ساير، كه عمدتاً يا منحصراً با الياف سنتتيك يا مصنوعي غير يكسره (Discontinues) مخلوط شده باشد.3
3805051119000ـ ساير3
3806051121100ـ ـ ‌به وزن هر متر مربع حداكثر 200 گرم3
3807051121900ـ ـ ساير3
3808051122000ـ ساير، كه عمدتاً يا منحصراً با رشته‌هاي مصنوعي يا سنتتيك مخلوط شده باشد.3
3809051123000ـ ساير، كه عمدتاً يا منحصراً با الياف سنتتيك يا مصنوعي غير يكسره مخلوط شده باشد3
3810051129000ـ ساير3
3811051130000پارچه‌هاي تار و پود باف از موي زبر حيوان يا ازموي يال و دم.3
3812052010000پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده.21
3813052021000ـ آخال نخ3
3814052029100ـ ـ الياف پسمانده پنبه3
3815052029900ـ ـ ساير3
3816052030000پنبه، حلاجي‌شده يا شانه‌زده.22
3817052041100ـ ـ داراي حداقل 85 درصد وزني پنبه22
3818052041900ـ ـ ساير22
3819052042000ـ آماده شده براي خرده فروشي22
3820052051100ـ ـ كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند).3
3821052051200ـ ـ‌كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي‌تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد).3
3822052051300ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد).22
3823052051400ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي‌تكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد).22
3824052051500ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 125 دسي‌تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك متجاوز از 80 باشد)22
3825052052100ـ ـ كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي‌تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد)3
3826052052200ـ ـ‌كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)3
3827052052300ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي‌تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)22
3828052052400ـ ـ‌كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد).22
3829052052600ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 125 دسي تكس بوده ولي كمتر از 38/106 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 80 بوده ولي از 94 بيشتر نباشد).22
3830052052700ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 38/106 دسي تكس بوده ولي كمتر از 33/83 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 94 بوده ولي از 120 بيشتر نباشد).22
3831052052800ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 33/83 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 120 باشد).22
3832052053100ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن 29/714 دسي‌تكس يا بيشتر باشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد).3
3833052053200ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسي‌تكس بوده ولي از 56/232 دسي‌تكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد).3
3834052053300ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 56/232 دسي‌تكس بوده ولي از 31/192 دسي‌تكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد).22
3835052053400ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسي‌تكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد).22
3836052053500ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 125 دسي‌تكس باشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 80 باشد).22
3837052054100ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن 29/714 دسي‌تكس يا بيشتر باشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد).3
3838052054200ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ولي از 56/232 دسي‌تكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد).3
3839052054300ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 56/232 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 31/192 نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد).22
3840052054400ـ ـ‌كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 31/192 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي‌تكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد).22
3841052054600ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 125 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 38/106 دسي‌تكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 80 بوده ولي از 94 بيشتر نباشد).22
3842052054700ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتراز 38/106 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 33/83 دسي‌تكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 94 بوده ولي از 120 فراتر نرود)22
3843052054800ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 33/83 دسي تكس باشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك از 120 بيشتر باشد)22
3844052061100ـ ـ كه اندازه آن 29/714 دسي‌تكس يا بيشتر باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد).3
3845052061200ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)3
3846052061300ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)22
3847052061400ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)22
3848052061500ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 125 دسي‌تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 80 باشد).22
3849052062100ـ ـ كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي‌تكس باشد

( نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد)
3
3850052062200ـ ـ كه اندازه آن 29/714 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسي‌تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)3
3851052062300ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي‌تكس بوده ولي از 31/192 دسي‌تكس كمتر نباشد ( نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)22
3852052062400ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي‌تكس بوده ولي از 125 دسي‌تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد).22
3853052062500ـ ـ كه اندازه آن كمتر از 125 دسي‌تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 80 باشد).22
3854052063100ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن 29/714 دسي‌تكس يا بيشتر باشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد).3
3855052063200ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسي‌تكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد).3
3856052063300ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 56/232 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي‌تكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد).22
3857052063400ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 31/192 دسي‌تكس بوده ولي از 125 دسي‌تكس كمتر نباشد(نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد).22
3858052063500ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 125 دسي‌تكس باشد(نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 80 باشد).22
3859052064100ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن 29/714 دسي‌تكس يا بيشتر باشد(نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد).3
3860052064200ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسي‌تكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد).3
3861052064300ـ ـ‌كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 56/232 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي‌تكس نباشد(نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد).22
3862052064400ـ ـ كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 31/192 دسي‌تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي‌تكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد).22
3863052064500ـ ـ‌كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 125 دسي‌تكس باشد(نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 80 باشد).22
3864052071000ـ داراي حداقل 85 درصد وزني پنبه باشد3
3865052079000ـ ساير3
3866052081100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداكثر 100 گرم3
3867052081200ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بيش از 100 گرم3
3868052081300ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف3
3869052081900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3870052082100ـ ـ ساده باف، به وزن هر مترمربع حداكثر 100 گرم3
3871052082200ـ ـ ساده باف، به وزن هر مترمربع بيش از 100 گرم3
3872052082300ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف3
3873052082900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3874052083100ـ ـ ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداكثر 100 گرم3
3875052083200ـ ـ ساده‌باف، به وزن هر متر مربع بيش از 100 گرم3
3876052083300ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف3
3877052083900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3878052084100ـ ـ ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداكثر 100 گرم3
3879052084210--- پارچه‌هاي دستباف3
3880052084290--- ساير3
3881052084300ـ ـ سه نخ يا چهارنخ جناغي‌باف، همچنين جناغي مورب باف3
3882052084900ـ ـ‌ ساير پارچه­ها3
3883052085100ـ ـ ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداكثر 100 گرم3
3884052085200ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بيش از 100 گرم3
3885052085900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3886052091100ـ ـ ساده باف3
3887052091200ـ ـ سه نخ يا چهارنخ جناغي‌باف، همچنين جناغي مورب باف3
3888052091900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3889052092100ـ ـ ساده باف3
3890052092200ـ ـ سه نخ يا چهارنخ جناغي‌باف، همچنين جناغي مورب باف3
3891052092900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3892052093100ـ ـ ساده باف3
3893052093200ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف3
3894052093900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3895052094100ـ ـ ساده باف3
3896052094200ـ ـ پارچه‌هاي موسوم به «دنيم (Denim)»3
3897052094300ـ ـ ساير پارچه‌هاي سه نخ يا چهارنخ جناغي‌باف، همچنين جناغي مورب باف3
3898052094900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3899052095100ـ ـ ساده باف3
3900052095200ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي‌باف، همچنين جناغي مورب باف3
3901052095900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3902052101100ـ ـ ساده باف3
3903052101900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3904052102100ـ ـ ساده باف3
3905052102900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3906052103100ـ ـ ساده باف3
3907052103200ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف3
3908052103900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3909052104100ـ ـ ساده باف3
3910052104900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3911052105100ـ ـ ساده باف3
3912052105900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3913052111100ـ ـ ساده باف3
3914052111200ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف همچنين جناغي مورب باف3
3915052111900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3916052112000ـ سفيد شده3
3917052113100ـ ـ ساده باف3
3918052113200ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف3
3919052113900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3920052114100ـ ـ ساده باف3
3921052114200ـ ـ پارچه‌هاي موسوم به «دنيم (Denim)»3
3922052114300ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف3
3923052114900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3924052115100ـ ـ ساده باف3
3925052115200ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب‌باف3
3926052115900ـ ـ ساير پارچه‌ها3
3927052121100ـ ـ سفيد نشده3
3928052121200ـ ـ سفيد شده3
3929052121300ـ ـ رنگرزي شده3
3930052121400ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
3931052121500ـ ـ چاپ شده3
3932052122100ـ ـ سفيد نشده3
3933052122200ـ ـ سفيد شده3
3934052122300ـ ـ رنگرزي شده3
3935052122400ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
3936052122500ـ ـ ‌چاپ‌شده3
3937053011000ـ كتان، خام يا خيسانده22
3938053012100ـ ـ خردشده يا از ساقه جدا شده22
3939053012900ـ ـ ساير22
3940053013000ـ آخال و ضايعات كتان22
3941053021000ـ شاهدانه‌، خام يا خيسانده22
3942053029000ـ ساير22
3943053031010ـ ـ ـ الياف كهنه كنف22
3944053031090ـ ـ ـ ساير22
3945053039000ـ ساير22
3946053050000نارگيل، آباكا (شادانه مانیل) (Abaca) (الياف حاصل از دمبرگ‌هاي برگ موز بومي فيليپين) (Manila hemp or Musa textilis Nee)، الياف گياه رامي Ramie، و ساير الياف نساجي گياهي، كه در جاي ديگري مصرح يا مشمول نشده، خام يا فرآوري شده وليكن ريسيده نشده(Not spun)؛ پ22
3947053061000ـ يك لا22
3948053062000ـ چندلا (تابيده) يا كابله22
3949053071000ـ يك لا21
3950053072000ـ چند لا (تابيده) يا كابله21
3951053082000ـ نخ شاهدانه22
3952053089000ـ ساير22
3953053091100ـ ـ سفيد نشده يا سفيدشده3
3954053091900ـ ـ ساير3
3955053092100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
3956053092900ـ ـ ساير3
3957053101000ـ سفيدنشده3
3958053109000ـ ساير3
3959053110000پارچه‌هاي تار و پود باف از ساير الياف نسجي نباتي؛ پارچه‌هاي تار و پود باف از نخ كاغذي.3
3960054011000ـ از رشته‌هاي سنتتيك22
3961054012000ـ از رشته‌هاي مصنوعي22
3962054021100ـ ـ از آراميدها (Aramids)22
3963054021910ـ ـ ـ نخ پلي‌آميد 6 با دسي‌تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/901
3964054021920ـ ـ ـ نخ پلي‌آميد 6/6 با دسي‌تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/901
3965054021990ـ ـ ـ‌ ساير:22
3966054022000ـ نخ با استحکام بالا از پلی­استرها حتی تکستوره1
3967054023100ـ ـ از نايلون يا از ساير پلي‌آميدها، كه اندازه هر نخ يك لاي آن بيش از 50 تكس نباشد22
3968054023200ـ ـ از نايلون يا از ساير پلي‌آميدها، كه اندازه هر نخ يك لاي آن بيش از 50 تكس باشد.22
3969054023300ـ ـ از پلي استرها22
3970054023400ـ ـ از پلي‌پروپيلن22
3971054023900ـ ـ ساير22
3972054024400ـ ـ كشش‌پذير21
3973054024500ـ ـ از نايلون يا ساير پلي‌آميدها22
3974054024600ـ ـ از پلي‌استرها، حدوداً جهت‌دار شده باشند.22
3975054024700ـ ـ از پلي‌استرها22
3976054024800ـ ـ از پلي‌پروپيلن22
3977054024900ـ ـ ساير22
3978054025100ـ ـ از نايلون يا از ساير پلي‌آميدها22
3979054025200ـ ـ از پلي استرها22
3980054025300ـ ـ از پلی پروپیلن22
3981054025900ـ ـ ساير22
3982054026100ـ ـ از نايلون يا از ساير پلي‌آميدها22
3983054026200ـ ـ‌ از پلي استرها22
3984054026300ـ ـ از پلی پروپیلن22
3985054026900ـ ـ ساير22
3986054031000ـ نخ بسيار مقاوم از ريون ويسكوز22
3987054033100ـ ـ از ريون ويسكوز بدون تاب يا با تابي كه از 120 دور درمتر بيشتر نباشد.22
3988054033200ـ ـ از ريون ويسكوز، (با تابي) كه از 120 دور در متر بيشتر باشد.22
3989054033300ـ ـ از استات سلولز22
3990054033900ـ ـ ساير22
3991054034100ـ ـ از ريون ويسكوز22
3992054034200ـ ـ از استات سلولز22
3993054034900ـ ـ ساير22
3994054041100ـ ـ كشش‌پذير21
3995054041200ـ ـ ساير، از پلي‌پروپيلن22
3996054041910ـ ـ ـ‌ از پلي اورتان، پلي‌ سولفان، پلي اترسولفان21
3997054041990ـ ـ ـ‌ ساير22
3998054049010ـ ـ ـ نوار براي توليد چمن مصنوعي با عرض كمتر از

5 ميلي‌متر
21
3999054049090ـ ـ ـ‌ ساير22
4000054050000تك‌رشته‌هاي مصنوعي 67 دسي‌تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر نباشد؛ نوارها و اشكال همانند(مثلاً، كاه مصنوعي) از مواد نسجي مصنوعي، كه عرض ظاهري آنها از

5 ميليمتر بيشتر نباشد.
22
4001054060000نخ از رشته‌هاي مصنوعي (به غير از نخ دوخت و دوز)، عرضه شده براي خرده فروشي.22
4002054071000ـ پارچه‌هاي تار و پودباف كه از نخ بسيار مقاوم نايلوني يا از نخ ساير پلي‌آميدها يا از نخ پلي‌استرها به دست مي‌‌آيند.3
4003054072010ـ ـ ـ از پلي‌پروپيلن با تراكم تاري از 105 در دسيمتر و تراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر و بيشتر و وزن حداقل 90 گرم در متر مربع22
4004054072020ـ ـ ـ ساير از پلي‌پروپيلن3
4005054072090ـ ـ ـ ساير3
4006054073000ـ پارچه‌هاي مذكور در يادداشت 9 قسمت يازدهم3
4007054074100ـ ـ سفيدنشده يا سفيدشده3
4008054074200ـ ـ رنگرزي شده3
4009054074300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4010054074400ـ ـ چاپ‌شده3
4011054075100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
4012054075200ـ ـ رنگرزي شده3
4013054075300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4014054075400ـ ـ چاپ‌شده3
4015054076100ـ ـ كه داراي 85 درصد وزني يا بيشتر رشته‌هاي پلي‌استر غير تكستوره باشند3
4016054076900ـ ـ ساير3
4017054077100ـ ـ سفيدنشده يا سفيدشده3
4018054077200ـ ـ رنگرزي شده3
4019054077300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4020054077400ـ ـ ‌چاپ شده3
4021054078100ـ ـ سفيد نشده يا سفيد شده3
4022054078200ـ ـ رنگرزي شده3
4023054078300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4024054078400ـ ـ ‌چاپ‌شده3
4025054079100ـ ـ سفيدنشده يا سفيدشده3
4026054079200ـ ـ رنگرزي شده3
4027054079300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4028054079400ـ ـ چاپ‌شده3
4029054081000ـ پارچه‌هاي تار و پود باف كه از نخ بسيار مقاوم از ريون ويسكوز به دست مي‌آيند3
4030054082100ـ ـ سفيد‌نشده يا سفيدشده3
4031054082200ـ ـ رنگرزي شده3
4032054082300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4033054082400ـ ـ چاپ‌شده3
4034054083100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
4035054083200ـ ـ رنگرزي شده3
4036054083300ـ ـ‌ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4037054083400ـ ـ ‌چاپ‌شده3
4038055011000ـ از نايلون يا از ساير پلي‌آميدها22
4039055012000ـ از پلي‌استرها21
4040055013000ـ از آكريليك‌يا مدآكريليك21
4041055014000ـ از پلي‌پروپيلن22
4042055019000ـ ساير22
4043055021000ـ ـ از استات سلولز22
4044055029000ـ ـ سایر22
4045055031100ـ ـ از آراميدها22
4046055031900ـ ـ ساير22
4047055032000ـ از پلي‌استرها22
4048055033000ـ آكريليك يا مدآكريليك21
4049055034000ـ از پلي‌پروپيلن22
4050055039000ـ ساير22
4051055041000ـ از ريون ويسكوز21
4052055049000ـ‌ ساير22
4053055051000ـ از الياف سنتتيك22
4054055052000ـ از الياف مصنوعي22
4055055061000ـ از نايلون يا از ساير پلي‌آميدها:22
4056055062000ـ از پلي استرها21
4057055063000ـ آكريليك يا مداكريليك21
4058055064000ـ از پلی پروپیلن22
4059055069000ـ ساير22
4060055070000الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانه‌زده يا به نحو ديگري براي نخ‌ريسي عمل‌آورده شده باشند.22
4061055081000ـ از الياف سنتتيك غيريكسره22
4062055082000ـ از الياف مصنوعي غير يكسره22
4063055091100ـ ـ يك لا22
4064055091200ـ ـ چندلا (تابيده) يا كابله22
4065055092100ـ ـ يك لا22
4066055092200ـ ـ چندلا (تابيده ) يا كابله22
4067055093100ـ ـ يك لا22
4068055093200ـ ـ چندلا (تابيده) يا كابله22
4069055094100ـ ـ‌يك لا22
4070055094200ـ ـ چندلا (تابيده) يا كابله22
4071055095100ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با الياف مصنوعي غير يكسره مخلوط شده باشند22
4072055095200ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پشم يا با موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده باشند22
4073055095300ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند22
4074055095900ـ ـ ساير22
4075055096100ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پشم يا موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده باشند22
4076055096200ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند22
4077055096900ـ ـ ساير22
4078055099100ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پشم يا موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده باشند22
4079055099200ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند1
4080055099900ـ ـ ساير22
4081055101100ـ ـ‌يك لا22
4082055101200ـ ـ چندلا (تابيده)‌يا كابله22
4083055102000ـ ساير نخ‌ها، كه عمدتاً يا منحصراً‌ با پشم يا موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده باشند22
4084055103000ـ ساير نخ‌ها، كه عمدتاً يا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند22
4085055109000ـ ساير نخ‌ها22
4086055111000ـ از الياف سنتتيك غير يكسره، كه حداقل 85 درصد وزن آن از اين الياف باشد22
4087055112000ـ از الياف سنتتيك غير يكسره، كه كمتر از 85 درصد وزن آن از اين الياف باشد22
4088055113000ـ از الياف مصنوعي غير يكسره22
4089055121100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
4090055121900ـ ـ ساير3
4091055122100ـ ـ سفيد‌نشده يا سفيد شده3
4092055122900ـ ـ ساير3
4093055129100ـ ـ سفيدنشده يا سفيدشده3
4094055129900ـ ـ ساير3
4095055131100ـ ـ از الياف غير يكسرة پلي استر، ساده­باف3
4096055131200ـ ـ از الياف غير يكسرة پلي‌استر، سه نخ يا چهار نخ جناغي، همچنين جناغي مورب­باف3
4097055131300ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پود باف از الياف غير يكسره پلي استر3
4098055131900ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف3
4099055132100ـ ـ از الياف غير يكسره پلي استر، ساده­باف3
4100055132300ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف از الياف غير يكسره پلي استر3
4101055132900ـ‌ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف3
4102055133100ـ ـ ‌از الياف غيريكسره پلي استر، ساده­باف3
4103055133900ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف3
4104055134100ـ ـ از الياف غير يكسره پلي‌استر، ساده­باف3
4105055134900ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف3
4106055141100ـ ـ از الياف غيريكسره پلي‌استر، ساده­باف3
4107055141200ـ‌ ـ از الياف غيريكسره پلي استر، سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب­باف3
4108055141900ـ ـ ساير پارچه‌‌هاي تار و پودباف3
4109055142100ـ ـ از الياف غيريكسره پلي استر، ساده­باف3
4110055142200ـ ـ از الياف غيريكسره پلي‌استر، سه نخ يا چهار نخ جناغي‌باف، همچنين جناغي مورب­باف3
4111055142300ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف از الياف غير يكسره پلي‌استر3
4112055142900ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف3
4113055143000ـ از نخ‌هايي به رنگ‌هاي متفاوت3
4114055144100ـ ـ‌ از الياف غير يكسره پلي‌استر، ساده­باف3
4115055144200ـ ـ از الياف غيريكسره پلي‌استر، سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب­باف3
4116055144300ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف از الياف غير يكسره پلي‌استر3
4117055144900ـ ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف3
4118055151100ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با الياف غيريكسره ريون ويسكوز مخلوط شده باشند3
4119055151200ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با الياف سنتتيك يا مصنوعي مخلوط شده‌باشند3
4120055151300ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پشم يا موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده باشند3
4121055151900ـ ـ ساير3
4122055152100ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با الياف سنتتيك يا مصنوعي مخلوط شده باشند3
4123055152200ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پشم يا موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده باشند3
4124055152900ـ ـ ساير3
4125055159100ـ ـ كه عمدتاً‌يا منحصراً با الياف سنتتيك يا مصنوعي مخلوط شده باشند3
4126055159900ـ ـ ساير3
4127055161100ـ ـ سفيدنشده يا سفيدشده3
4128055161200ـ ـ رنگرزي شده3
4129055161300ـ ـ از نخ‌ به رنگ­هاي گوناگون3
4130055161400ـ ـ چاپ‌شده3
4131055162100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
4132055162200ـ ـ رنگرزي‌شده3
4133055162300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4134055162400ـ ـ چاپ شده3
4135055163100ـ ـ سفيدنشده يا شده3
4136055163200ـ ـ رنگرزي شده3
4137055163300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4138055163400ـ ـ چاپ شده3
4139055164100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
4140055164200ـ ـ‌ رنگرزي شده3
4141055164300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4142055164400ـ ـ‌ چاپ‌شده3
4143055169100ـ ـ سفيد نشده يا سفيدشده3
4144055169200ـ ـ‌ رنگرزي شده3
4145055169300ـ ـ از نخ‌هاي به رنگ‌هاي گوناگون3
4146055169400ـ ـ چاپ شده3
4147056012110ـ ـ ـ پنبه هیدروفیل22
4148056012190ـ ـ ـ سایر22
4149056012200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي22
4150056012900ـ ـ ساير22
4151056013000ـ پرز منسوجات، گرد و گره و گلوله‌هاي كوچك22
4152056021000ـ نمد سوزن‌زده و پارچه‌هاي با الياف دوخته بافته (Stitch-bonded)22
4153056022100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان22
4154056022900ـ ـ از ساير مواد نسجي22
4155056029000ـ ساير22
4156056031110ـ ـ ـ پارچه‌هاي نبافته (Spunlace) كه از طريق

High Pressure Water Jet به صورت رول توليد گرديده است
3
4157056031190ـ ـ ـ ساير3
4158056031210--- پارچه نبافته Spun lace كه از طريق

High Pressure Water Jet توليد گرديده است.
3
4159056031290ـ ـ ـ ساير3
4160056031310--- نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم استرچ22
4161056031390--- سایر3
4162056031400ـ ـ به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع3
4163056039100ـ ـ به وزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع3
4164056039200ـ ـ به وزن بيش از 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در هر متر مربع نباشد3
4165056039300ـ ـ به وزن بيش از 70 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد3
4166056039400ـ ـ به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع3
4167056041000ـ نخ و طناب لاستیکی، پوشانده شده با منسوج22
4168056049000ـ ساير22
4169056050000نخ‌هاي نسجي جورشده با فلز

(Metallised yarn)، حتي به صورت گيپه (gimped) متشكل از نخ‌هاي نسجي، نوار، يا اشكال همانند مشمول شماره 04 54 يا

05 54، جور شده با فلز به شكل نخ، نوار يا پودر يا پوشانده شده با فلز.
22
4170056060000نخ‌هاي گيپه، و نوارها (Strips) و اشكال همانند مشمول شماره 04 54 يا 05 54 (غير از آنهايي كه مشمول شماره 05 56 مي‌شوند و غير از نخ‌هاي گيپه از موي يال و دم)؛ نخ شنيل (از جمله نخ شنيل پرزدار)؛ نخ گردباف موسوم به (Loop Wale-yarn).22
4171056072100ـ ـ ريسمان براي بستن يا عدل‌بندي22
4172056072900ـ ـ ساير22
4173056074100ـ ـ ريسمان براي بستن يا براي عدل‌بندي22
4174056074910ـ ـ ـ نخ مورد مصرف در توليد تسمه پروانه‌هاي لاستيكي22
4175056074990ـ ـ ـ ساير22
4176056075010ـ ـ ـ نخ مورد مصرف در توليد تسمه پروانه هاي لاستيكي22
4177056075090ـ ـ ـ ساير22
4178056079010ـ ـ ـ از كنف يا ساير الياف نسجي از پوست نباتات شماره 530322
4179056079090ـ ـ ـ ساير22
4180056081100ـ ـ تورهاي آماده شده براي ماهيگيري3
4181056081900ـ ـ ساير3
4182056089000ـ ساير3
4183056090000اشيای از نخ، نوار يا اشكال همانند مشمول شماره 04 54 يا 05 54، ريسمان، طناب يا كابل، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد.3
4184057011010ـ ـ ـ گبه4
4185057011090ـ ـ ـ ساير4
4186057019000ـ از ساير مواد نسجي4
4187057021010ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق به‌جز سيرجان4
4188057021020ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ)4
4189057021030ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ)4
4190057021040ـ ـ ـ گليم دورو پشمي4
4191057021050ـ ـ ـ گليم كف ابريشم4
4192057021060ـ ـ ـ گليم تمام ابريشم4
4193057021090ـ ـ ـ ساير4
4194057022000ـ كفپوش‌ها از الياف نارگيل (Coir)4
4195057023100ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4196057023200ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي4
4197057023900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4198057024100ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4199057024200ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي4
4200057024900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4201057025000ـ ساير، نه با ساختار پرزدار (Not of pile)، پرداخت نشده (Not made up )4
4202057029110ـ ـ ـ احرامي (سجاده)4
4203057029190ـ ـ ـ ساير4
4204057029200ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي4
4205057029910ـ ـ ـ زيلو4
4206057029990ـ ـ ـ ساير4
4207057031000ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4208057032010--- چمن مصنوعی4
4209057032090--- سایر4
4210057033010--- چمن مصنوعی4
4211057033090--- سایر4
4212057039000ـ از ساير مواد نسجي4
4213057041000ـ چهارگوش، كه مساحت آن حداكثر 3/0 متر مربع باشد4
4214057042000ـ چهار گوش­ها، به مساحت بیش از 3/0 متر مربع و حداکثر 1 متر مربع4
4215057049010ـ ـ ـ كفپوش نسجي از نمد4
4216057049090ـ ـ ـ ساير4
4217057050010ـ ـ ـ جاجيم4
4218057050090ـ ـ ـ ساير21
4219058011000ـ از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان3
4220058012100ـ ـ پارچه‌هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع‌نشده3
4221058012200ـ ـ ساير پارچه‌هاي مخمل و پلوش با پرز پودي قطع شده، راه‌راه (مخمل كبريتي Corduroy)3
4222058012300ـ ـ ساير پارچه‌هاي مخمل و پلوش با پرز پودي3
4223058012600ـ ـ پارچه‌هاي شنيل3
4224058012700ـ ـ پارچه‌هاي مخمل و پلوش3
4225058013100ـ ـ پارچه‌هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع نشده3
4226058013200ـ ـ پارچه‌هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع‌شده،

راه راه (مخمل كبريتي Corduroy)
3
4227058013310ـ ـ ـ مخمل دستباف3
4228058013390ـ ـ ـ ساير3
4229058013600ـ ـ پارچه‌هاي شنيل3
4230058013700ـ ـ پارچه‌هاي مخمل و پلوش3
4231058019000ـ از ساير مواد نسجي3
4232058021100ـ ـ سفيد نشده3
4233058021900ـ ـ ساير3
4234058022000ـ‌ پارچه‌هاي حوله باف اسفنجي و پارچه‌هاي تار و پودباف اسفنجي (پرز حلقوي) همانند، از مواد نسجي3
4235058023000ـ پارچه‌هاي نسجي منگوله باف (Tufted)3
4236058030000گاز (Gauze)، به غير از پارچه‌هاي باريك مشمول رديف 06 58.3
4237058041000ـ تورباف‌ها و ساير پارچه‌هاي توري3
4238058042100ـ ـ‌ ‌از الياف سنتتيك يا مصنوعي3
4239058042900ـ ـ از ساير مواد نسجي3
4240058043000ـ دانتل‌هاي دستباف3
4241058050000ديوار كوب‌هاي دستباف از نوع گوبلن،

فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديوار كوب‌هاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3
4242058061000ـ پارچه‌هاي مخمل و پلوش تار و پودباف ( از جمله پارچه‌هاي حوله­باف اسفنجي و پارچه‌هاي اسفنجي (پرز حلقوي) همانند) و پارچه‌‌هاي شنيل3
4243058062000ـ ساير پارچه‌هاي تار و پودباف، داراي حداقل 5 درصد وزني نخ كشش‌پذير يا نخ كائوچويي3
4244058063100ـ ـ از پنبه3
4245058063200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي3
4246058063910ـ ـ ـ نواربافي ابريشمي دستباف (پن‌بافي، گارت‌بافي)3
4247058063990ـ ـ ـ ساير3
4248058064000ـ پارچه متشكل از تار و بدون پود، كه به وسيله چسب به هم متصل شده است (Bolducs)3
4249058071000ـ تار و پودباف3
4250058079000ـ ساير3
4251058081000ـ قيطان‌باف‌ها به صورت توپ3
4252058089000ـ ساير3
4253058090000پارچه‌هاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچه‌هاي تار و پود باف از نخ‌هاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره

05 56، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار مي‌روند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند.
3
4254058101000ـ گلدوزي و قلابدوزي بدون زمينه نمايان3
4255058109100ـ ـ‌ از پنبه3
4256058109200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي3
4257058109900ـ ـ از ساير مواد نسجي3
4258058110000محصولات نسجي لايه‌دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايه‌گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 10 58 جور شده باشند.3
4259059011000ـ پارچه‌هاي نسجي اندوده با صمغ يا با مواد نشاسته‌اي، از انواعي كه براي صحافي، جلدسازي، غلاف‌سازي يا مصارف همانند به كار مي‌روند.3
4260059019000ـ ساير3
4261059021010ـ ـ ـ از پلي‌آميد 6 آغشته شده1
4262059021020ـ ـ ـ از پلي‌آميد 6 آغشته نشده1
4263059021030ـ ـ ـ از پلي‌آميد 6 / 6 آغشته شده1
4264059021040ـ ـ ـ از پلي‌آميد 6 / 6 آغشته نشده1
4265059021050ـ ـ ـ شيفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ1
4266059021090ـ ـ ـ ساير3
4267059022010ـ ـ ـ آغشته شده1
4268059022020ـ ـ ـ آغشته نشده1
4269059029000ـ ساير3
4270059031000ـ با پلي وينيل كلرايد (P.V.C)3
4271059032000ـ با پلي اوره‌تان3
4272059039010ـ ـ ـ نوار نسجی مخصوص لبه تایر (Bead Tape)1
4273059039020ـ ـ ـ نوار جلوی پوشک (fontal tape) متشکل از یک لایه فیلم پلیمری و یک لایه منسوج حلقوی بافت21
4274059039030ـ ـ ـ نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم الاستیک21
4275059039090ـ ـ ـ ساير3
4276059041000ـ لينولئوم3
4277059049000ـ ساير3
4278059050000پوشش‌هاي ديواري از مواد نسجي.3
4279059061000ـ نوار چسب با عرض حداكثر 20 سانتيمتر3
4280059069100ـ ـ كشباف يا قلاب باف3
4281059069900ـ ـ ساير1
4282059070010ـ ـ ـ پارچه مخصوص توليد سنباده پارچه‌اي3
4283059070090ـ ـ ـ ساير3
4284059080000فتيله‌هاي نسجي، تار و پودباف، گيس‌باف يا كش‌باف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچه‌هاي كشباف لوله‌اي كه براي ساختن توري به كار مي‌رود،‌حتي آغشته22
4285059090000لوله براي تلمبه ‌و لوله‌هاي همانند، از مواد نسجي با يا بدون پوشش داخلي حتي مسلح يا داراي ملحقات ازمواد ديگر.21
4286059100000تسمه نقاله يا تسمه انتقال نيرو، از مواد نسجي، حتي آغشته، اندوده، پوشانده شده يا مطبق شده با ماده پلاستيكي، يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر.3
4287059111000ـ پارچه‌هاي نسجي، نمد، و پارچه‌هاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه‌هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني به‌كار مي‌رود، از1
4288059112000ـ پارچه براي الك، حتي دوخته و مهيا22
4289059113100ـ ـ به وزن هر متر مربع كمتر از 650 گرم1
4290059113200ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 650 گرم1
4291059114000ـ پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنه‌هاي روغن‌كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار مي‌روند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند.22
4292059119000ـ ساير3
4293060011000ـ پارچه‌هاي معروف به «پرزبلند»3
4294060012100ـ ـ‌ از پنبه3
4295060012200ـ ـ‌ از الياف سنتتيك يا مصنوعي3
4296060012900ـ ـ از ساير مواد نسجي3
4297060019100ـ ـ از پنبه3
4298060019200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي3
4299060019900ـ ـ از ساير مواد نسجي3
4300060024000ـ داراي 5 درصد وزني يا بيشتر از نخ كشش‌پذير ولي فاقد نخ‌هاي كائوچويي3
4301060029000ـ ساير3
4302060031000ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان3
4303060032000ـ از پنبه3
4304060033000ـ از الياف سنتتيك3
4305060034000ـ از الياف مصنوعي3
4306060039000ـ ساير3
4307060041000ـ داراي 5 درصد وزني يا بيشتر از نخ كشش‌پذير ولي داراي نخ كائوچويي نباشد3
4308060049000ـ ساير3
4309060052100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
4310060052200ـ ـ رنگ شده3
4311060052300ـ ـ‌ از نخ‌هايي با رنگ‌هاي مختلف3
4312060052400ـ ـ چاپ‌شده3
4313060053500ـ ـ پارچه­های مذکور در یادداشت شماره فرعی یک این فصل3
4314060053600ـ ـ سایر، سفید شده یا نشده3
4315060053700ـ ـ سایر، رنگ شده3
4316060053800ـ ـ سایر، از نخ­هایی با رنگ­های مختلف3
4317060053900ـ ـ سایر، چاپ شده3
4318060054100ـ ـ سفيد نشده يا سفيدشده3
4319060054200ـ ـ رنگ‌شده3
4320060054300ـ ـ از نخ‌هايي با رنگ‌هاي مختلف3
4321060054400ـ ـ چاپ شده3
4322060059000ـ ساير3
4323060061000ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان3
4324060062100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
4325060062200ـ ـ رنگ‌شده3
4326060062300ـ ـ‌ از نخ‌هايي با رنگ‌هاي مختلف3
4327060062400ـ ـ چاپ‌شده3
4328060063100ـ ـ سفيد نشده يا سفيدشده3
4329060063200ـ ـ رنگ‌شده3
4330060063300ـ ـ از نخ‌هايي با رنگ‌هاي مختلف3
4331060063400ـ ـ‌چاپ‌شده3
4332060064100ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده3
4333060064200ـ ـ رنگ‌شده3
4334060064300ـ ـ از نخ‌هايي با رنگ‌هاي مختلف3
4335060064400ـ ـ چاپ‌شده3
4336060069000ـ ساير3
4337061012000ـ از پنبه4
4338061013000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4339061019000ـ از ساير مواد نسجي4
4340061021000ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4341061022000ـ از پنبه4
4342061023000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4343061029000ـ ساير مواد نسجي4
4344061031000ـ لباس رو (Suits) (متشكل از دو يا تعداد قسمت‌هايي كه در جنس و رنگ هماهنگ يا متناظر باشند (مانند كت، جليقه و شلوار براي مردان يا كت و دامن براي زنان) )4
4345061032200ـ ـ از پنبه4
4346061032300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4347061032900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4348061033100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4349061033200ـ ـ از پنبه4
4350061033300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4351061033900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4352061034100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4353061034200ـ ـ از پنبه4
4354061034300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4355061034900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4356061041300ـ ـ‌ از الياف سنتتيك4
4357061041900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4358061042200ـ ـ‌ از پنبه4
4359061042300ـ ـ‌ از الياف سنتتيك4
4360061042900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4361061043100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4362061043200ـ ـ از پنبه4
4363061043300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4364061043900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4365061044100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4366061044200ـ ـ از پنبه4
4367061044300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4368061044400ـ ـ از الياف مصنوعي4
4369061044900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4370061045100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4371061045200ـ ـ از پنبه4
4372061045300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4373061045900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4374061046100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4375061046200ـ ـ از پنبه4
4376061046300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4377061046900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4378061051000ـ از پنبه4
4379061052000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4380061059000ـ از ساير مواد نسجي4
4381061061000ـ از پنبه4
4382061062000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4383061069000ـ از ساير مواد نسجي4
4384061071100ـ ـ از پنبه4
4385061071200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4386061071900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4387061072100ـ ـ از پنبه4
4388061072200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4389061072900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4390061079100ـ ـ از پنبه4
4391061079900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4392061081100ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4393061081900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4394061082100ـ ـ از پنبه4
4395061082200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4396061082900ـ ـ از ساير موادنسجي4
4397061083100ـ ـ از پنبه4
4398061083200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4399061083900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4400061089100ـ ـ‌ از پنبه4
4401061089200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4402061089900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4403061091000ـ از پنبه4
4404061099000ـ از ساير مواد نسجي4
4405061101100ـ ـ‌ از پشم4
4406061101200ـ ـ از بز كشمير4
4407061101900ـ ـ ساير4
4408061102000ـ از پنبه4
4409061103000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4410061109000ـ از ساير مواد نسجي4
4411061112000ـ از پنبه4
4412061113000ـ از الياف سنتتيك4
4413061119000ـ از ساير مواد نسجي4
4414061121100ـ ـ از پنبه4
4415061121200ـ ـ از الياف سنتتيك4
4416061121900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4417061122000ـ لباس اسكي به صورت دست4
4418061123100ـ ـ از الياف سنتتيك4
4419061123900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4420061124100ـ ـ از الياف سنتتيك4
4421061124900ـ ـ از ساير موادنسجي4
4422061130000لباس‌هاي دوخته و مهيا از پارچه‌هاي كشباف يا قلاب‌باف مشمول شماره 03 59، 06 59 يا 07 59.4
4423061142000ـ از پنبه4
4424061143000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4425061149000ـ از ساير مواد نسجي4
4426061151000ـ جوراب آلات تراكمي درجه‌بندي شده (براي مثال، جوراب‌هاي واريس)3
4427061152100ـ ـ از الياف سنتتيك، اندازه‌گيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسي‌تكس4
4428061152200ـ ـ از الياف سنتتيك، اندازه‌گيري هر تار تك نخ 67 دسي‌تكس يا بيشتر4
4429061152900ـ ـ از ديگر مواد منسوج4
4430061153000ـ ساير جوراب‌آلات زنانه ساق بلند (Full-length) يا سه ربعي (Knee-Length)، اندازه‌گيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسي‌تكس4
4431061159400ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4432061159500ـ ـ از پنبه4
4433061159600ـ ـ از الياف سنتتيك4
4434061159900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4435061161000ـ آغشته، اندوده يا پوشانده شده با مواد پلاستيك يا كائوچو:4
4436061169100ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4437061169200ـ ـ از پنبه4
4438061169300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4439061169900ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي4
4440061171000ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشيای همانند4
4441061178000ـ ساير متفرعات4
4442061179000ـ اجزاء4
4443062011110ـ ـ ـ عباي دستباف از پشم شتر4
4444062011190ـ ـ ـ ساير4
4445062011200ـ ـ از پنبه4
4446062011300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4447062011900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4448062019100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4449062019200ـ ـ از پنبه4
4450062019300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4451062019900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4452062021100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4453062021200ـ ـ‌ از پنبه4
4454062021300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4455062021910ـ ـ ـ البسه محلي4
4456062021990ـ ـ ـ ساير4
4457062029100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4458062029200ـ ـ از پنبه4
4459062029300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4460062029900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4461062031100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4462062031200ـ ـ از الياف سنتتيك4
4463062031910ـ ـ ـ البسه محلي4
4464062031990ـ ـ ـ ساير4
4465062032200ـ ـ از پنبه4
4466062032300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4467062032900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4468062033100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4469062033200ـ ـ از پنبه4
4470062033300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4471062033900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4472062034100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4473062034200ـ ـ از پنبه4
4474062034300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4475062034900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4476062041100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4477062041200ـ ـ از پنبه4
4478062041310ـ ـ ـ البسه محلي4
4479062041390ـ ـ ـ ساير4
4480062041910ـ ـ ـ البسه محلي4
4481062041990ـ ـ ـ ساير4
4482062042100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4483062042200ـ ـ از پنبه4
4484062042300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4485062042900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4486062043100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4487062043200ـ ـ از پنبه4
4488062043300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4489062043900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4490062044100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4491062044200ـ ـ از پنبه4
4492062044300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4493062044400ـ ـ از الياف مصنوعي4
4494062044900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4495062045100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4496062045200ـ ـ‌ از پنبه4
4497062045300ـ ـ‌ از الياف سنتتيك4
4498062045900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4499062046100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4500062046200ـ ـ از پنبه4
4501062046300ـ ـ از الياف سنتتيك4
4502062046900ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي4
4503062052000ـ از پنبه4
4504062053000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4505062059000ـ از ساير مواد نسجي4
4506062061000ـ از ابريشم يا آخال ابريشم4
4507062062000ـ از پشم يا موي نرم (كرك)‌حيوان4
4508062063000ـ از پنبه4
4509062064000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4510062069000ـ از ساير مواد نسجي4
4511062071100ـ ـ از پنبه4
4512062071900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4513062072100ـ ـ از پنبه4
4514062072200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4515062072900ـ ـ ‌از ساير مواد نسجي4
4516062079100ـ ـ از پنبه4
4517062079900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4518062081100ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4519062081900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4520062082100ـ ـ از پنبه4
4521062082200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4522062082900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4523062089100ـ ـ از پنبه4
4524062089200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4525062089900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4526062092000ـ از پنبه4
4527062093000ـ از الياف سنتتيك4
4528062099000ـ از ساير مواد نسجي4
4529062101000ـ از پارچه‌هاي مشمول شماره‌هاي 02 56 يا 03 564
4530062102000ـ ساير لباس‌ها، از انواع مذكور در شماره‌هاي فرعي 11 6201 لغايت 19 62014
4531062103000ـ ساير لباس‌ها، از انواع مذكور در شماره‌هاي فرعي 11 6202 لغايت 19 62024
4532062104000ـ ساير لباس‌هاي مردانه يا پسرانه4
4533062105000ـ ساير لباس‌هاي زنانه يا دخترانه4
4534062111100ـ ـ مردانه يا پسرانه4
4535062111200ـ ـ زنانه يا دخترانه4
4536062112000ـ لباس اسكي به صورت دست4
4537062113200ـ ـ از پنبه4
4538062113300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4539062113900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4540062114200ـ ـ‌ از پنبه4
4541062114300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4542062114900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4543062121000ـ پستان‌بند و سينه‌بند4
4544062122000ـ گن و گن تنكه‌اي (Girdle)4
4545062123000ـ كرست گن4
4546062129000ـ ساير4
4547062132000ـ از پنبه4
4548062139000ـ از ساير مواد نسجي4
4549062141000ـ از ابريشم يا از آخال ابريشم4
4550062142000ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان4
4551062143000ـ از الياف سنتتيك4
4552062144000ـ از الياف مصنوعي4
4553062149000ـ از ساير مواد نسجي4
4554062151000ـ از ابريشم يا از آخال ابريشم4
4555062152000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4556062159000ـ از ساير مواد نسجي4
4557062160000دستكش، دستكش يك انگشتي و نيم دستكش.4
4558062171000ـ متفرعات4
4559062179000ـ اجزاء4
4560063011000ـ پتوهاي برقي4
4561063012000ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان4
4562063013000ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)،‌ ازپنبه4
4563063014000ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي) از الياف سنتتيك4
4564063019000ـ ساير پتوها و زيراندازهاي سفري4
4565063021000ـ شستني‌هاي رختخواب، كشباف يا قلاب‌باف4
4566063022100ـ ـ از پنبه4
4567063022200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4568063022900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4569063023100ـ ـ از پنبه4
4570063023200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4571063023900ـ‌ ـ از ساير مواد نسجي4
4572063024000ـ شستني‌هاي سرميز، كشباف يا قلاب‌باف4
4573063025100ـ ـ از پنبه4
4574063025300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4575063025900ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي4
4576063026000ـ شستني‌هاي توالت يا آشپزخانه، از پارچه‌هاي حوله‌باف اسفنجي (پرز حلقوي) همانند، از پنبه4
4577063029100ـ ـ از پنبه4
4578063029300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي4
4579063029900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4580063031200ـ ـ از الياف سنتتيك4
4581063031900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4582063039100ـ ـ از پنبه4
4583063039200ـ ـ از الياف سنتتيك4
4584063039900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4585063041110--- رودوزی‌های سنتی4
4586063041190--- سایر4
4587063041910--- رودوزی‌های سنتی4
4588063041990--- سایر4
4589063042000ـ پشه­بندهای تخت خواب در یادداشت­ شماره فرعی یک این فصل4
4590063049110--- انواع رومیزی با رودوزی‌های سنتی4
4591063049190--- سایر4
4592063049210--- انواع رومیزی با رودوزی‌های سنتی4
4593063049290--- سایر4
4594063049310--- انواع رومیزی با رودوزی‌های سنتی4
4595063049390--- سایر4
4596063049910--- انواع رومیزی با رودوزی‌های سنتی4
4597063049990--- سایر4
4598063051000ـ از كنف يا ساير الياف نسجي پوسته ساقه نباتات مشمول شماره 03 53.4
4599063052000ـ از پنبه4
4600063053200ـ ـ ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله4
4601063053300ـ ـ ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پلي‌اتيلن يا پلي پروپيلن3
4602063053900ـ ـ‌ ساير4
4603063059000ـ از ساير مواد نسجي4
4604063061200ـ ـ از الياف سنتتيك4
4605063061900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4606063062200ـ ـ از الياف سنتتيك4
4607063062900ـ ـ از ساير مواد نسجي4
4608063063000ـ بادبان‌ها (Sails)4
4609063064000ـ تشك‌هاي بادي (Pneumatic)4
4610063069000ـ ساير4
4611063071000ـ كف‌شور، قاب دستمال، قابشور، گردگير و ساير پارچه‌هاي همانند براي تميز كردن4
4612063072000ـ كمربند نجات و جليقه نجات22
4613063079010ـ ـ ـ ماسك مخصوص جراحان22
4614063079020ـ ـ ـ زيورآلات و اشياي تزئيني از نمد4
4615063079030--- پشه‌بند از جنس پلي‌اتيلن داراي Pormethrin4
4616063079090ـ ـ ـ ساير4
4617063080000مجموعه‌ها متشكل هستند از پارچه‌هاي تار و پودباف و نخ،‌ حتي داراي متفرعات، براي آماده‌كردن ‌آنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلاب‌دوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته‌بندي شده براي خرده­فروشي.4
4618063090000لباس و ساير اشيای مستعمل.4
4619063101000ـ جور شده4
4620063109000ـ ساير4
4621064011010--- کفش ضد آتش22
4622064011090--- سایر3
4623064019200ـ ـ‌كه قوزك پا را مي‌پوشاند ولي زانو را فرا نمي‌گيرند4
4624064019900ـ ـ ساير4
4625064021210ـ ـ ـ كفش براي اسكي روي برف و كفش براي تخته برف سواري (Snowboard)3
4626064021220ـ ـ ـ كفش‌هاي اسكي3
4627064021910ـ ـ ـ كفش‌هاي دوميداني زيرپيچ‌دار و ميخ‌دار3
4628064021990ـ ـ ـ ساير4
4629064022000ـ كفش با رويه تسمه‌اي يا نواري كه با توپي (Plug) به تخت متصل شده است.4
4630064029100ـ ـ كه قوزك پا را مي‌پوشانند4
4631064029900ـ ـ ساير4
4632064031210ـ ـ ـ كفش براي اسكي روي برف و كفش براي تخته ‌برف سواري (Snowboard)3
4633064031220ـ ـ ـ كفش‌هاي اسكي3
4634064031910ـ ـ ـ كفش‌هاي دو و ميداني زيرپيچ‌دار و ميخ‌دار3
4635064031990ـ ـ ـ ساير4
4636064032000ـ كفش با تخت بيروني از چرم طبيعي، و رويه متشكل از تسمه‌هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور و شست پا را دور مي‌زند4
4637064034000ـ ساير كفش‌ها كه در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي باشند3
4638064035100ـ ـ كه قوزك پا را مي‌پوشانند4
4639064035900ـ ـ ساير4
4640064039100ـ ـ‌كه قوزك پا را مي‌پوشانند4
4641064039900ـ ـ ساير4
4642064041110ـ ـ ـ كفش‌هاي دو و ميداني زيرپيچ‌دار و ميخ‌دار3
4643064041190ـ ـ ـ ساير4
4644064041900ـ ـ‌ ساير4
4645064042000ـ كفش با تخت بيروني از چرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده4
4646064051000ـ با رويه از چرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته4
4647064052010ـ ـ ـ كفش ضدآتش فاقد پنبه نسوز22
4648064052090ـ ـ ـ ساير4
4649064059000ـ ساير4
4650064061000ـ رويه كفش و اجزای آن، به­استثناي پشت پاشنه و سرپنجه‌هاي سفت‌كننده22
4651064062000ـ تخت‌هاي بيروني و پاشنه، از كائوچو يا از پلاستيك22
4652064069010ـ ـ ـ ازچوب4
4653064069020ـ ـ ـ سرپنجه كفش ايمني21
4654064069030ـ ـ ـ کفی كامل فلزي داخل كفش مخصوص كفش‌هاي ايمني و غيرقابل نفوذ در مقابل ميخ و اجسام برنده به صورت آماده21
4655064069090ـ ـ ـ ساير4
4656065010000كلاه نيمه‌ساخته، بدنة كلاه و باشلق‌ از نمد، قالب‌گيري‌نشده و لبه‌دار‌نشده، پلاتو (Plateaux) و مانشون (از جمله مانشون‌هاي چاكدار)، از نمد.3
4657065020000كلاه نيمه‌ساخته، گيس‌باف يا تهيه شده از جفت و جوركردن نوار از هر ماده، قالب‌گيري‌نشده، لبه‌دار نشده، آستر نشده، تزئين نشده.3
4658065040000كلاه و ساير پوشش‌هاي سر، گيس‌باف يا تهيه شده از جفت و جوركردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين‌شده.3
4659065050000كلاه و ساير پوشش‌هاي سر، كشباف يا قلاب‌باف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچه‌هاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري ‌شده يا تزئين شده، تور از هر ماده، حتي آستري شده يا تزئين شده.3
4660065061010ـ ـ ـ كلاه ضدآتش فاقد پنبه‌نسوز22
4661065061080--- کلاه ایمنی موتورسواران21
4662065061090ـ ـ ـ ساير4
4663065069100ـ ـ‌ از كائوچو يا از مادة پلاستيك4
4664065069900ـ ـ از ساير مواد4
4665065070000نوار داخلي، آستر، روپوش، اسكلت كلاه، آفتابگير و بند زير چانه، براي كلاه.4
4666066011000ـ چتر سايبان باغ و همانند4
4667066019100ـ ـ داراي ميله يا دسته تلسكوپي4
4668066019900ـ ـ ساير4
4669066020000عصا، عصاي صندلي‌شو، شلاق و تازيانه، تعليمي و همانند.4
4670066032000ـ اسكلت چتر، از جمله اسكلت سوارشده روي دسته يا ميله4
4671066039000ـ ساير4
4672067010000پوست و ساير اجزای پرندگان با پر يا پر نرم، پر، اجزای پر، پر نرم و اشيای ساخته شده از آنها (غير از محصولات مشمول شماره 05 05 و لوله و ساقة پر كار شده).4
4673067021000ـ از مواد پلاستيكي4
4674067029000ـ از ساير مواد4
4675067030000موي انسان، دسته شده، در جهت طبيعي نازك‌شده، سفيد‌شده يا به نحو ديگر كارشده؛ پشم يا موي حيوان يا ساير مواد نسجي، آماده شده براي ساختن كلاه گيس يا اشيای همانند4
4676067041100ـ ـ كلاه گيس كامل4
4677067041900ـ ـ ساير4
4678067042000ـ از موي انسان4
4679067049000ـ از ساير مواد4
4680068010000سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده‌رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي

(به­استثناي سنگ لوح).
4
4681068021000ـ چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع‌مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگ‌شده به طور مصنوعي4
4682068022100ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)4
4683068022300ـ ـ‌ سنگ خارا (گرانيت)4
4684068022900ـ ـ ساير سنگ‌ها4
4685068029110ـ ـ ـ رخام پوليش داده شده، شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده4
4686068029190ـ ـ ـ ساير4
4687068029210ـ ـ ـ رخام پوليش داده شده، شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده4
4688068029290ـ ـ ـ ساير4
4689068029310ـ ـ ـ پوليش داده شده، شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده4
4690068029390ـ ـ ـ ساير4
4691068029910ـ ـ ـ صيقل داده شده، شكل داده شده يا كار شده، اما كنده‌كاري و حكاكي نشده4
4692068029990ـ ـ ـ ساير4
4693068030010ـ ـ ـ سنگ براي كف و ديوار4
4694068030090ـ ـ ـ ساير4
4695068041000ـ سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب‌كردن، ساييدن يا خمير كردن (Pulping)21
4696068042100ـ ـ از الماس طبيعي يا سنتتيك فشرده شده22
4697068042230ـ ـ ـ از سراميك يا سيليكات‌ها22
4698068042290ـ ـ ـ ساير22
4699068042300ـ ـ از سنگ طبيعي4
4700068043000ـ سنگ براي تيزكردن يا صيقل كردن با دست22
4701068051010ـ ـ ـ تسمه‌هاي سنباده بي‌انتها (Endless) جهت واحدهاي توليدي نئوپان MDF و HDF22
4702068051020ـ ـ ـ تسمه‌هاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر22
4703068051090ـ ـ ـ ساير22
4704068052010ـ ـ ـ تسمه‌هاي سنباده بي‌انتها (Endless) جهت واحدهاي توليدي نئوپان MDF و HDF22
4705068052020ـ ـ ـ تسمه‌هاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر22
4706068052090ـ ـ ـ ساير22
4707068053010ـ ـ ـ تسمه‌هاي سنباده بي‌انتها (Endless) جهت واحدهاي توليدي نئوپان MDF و HDF22
4708068053020ـ ـ ـ تسمه‌هاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر22
4709068053090ـ ـ ـ ساير22
4710068061010ـ ـ ـ توده از الیاف سرامیک و همچنین نبافته­ها از الیاف سرامیک به شکل تخته، پتو و اشکال همانند22
4711068061090ـ ـ ـ ساير22
4712068062010ـ ـ ـ رس‌هاي منبسط شده22
4713068062090ـ ـ ـ ساير22
4714068069000ـ ساير21
4715068071010ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، كف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات، آب و ...)22
4716068071090ـ ـ ـ ساير4
4717068079010ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی (ساختمان، استخر، تاسیسات، آب و ....)4
4718068079090ـ ـ ـ سایر4
4719068080000لوحه (Panel)، صفحه (Board)،‌ چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشيای همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خرده‌چوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده‌هاي معدني به هم فشرده شده باشد.22
4720068091100ـ ـ ‌فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا4
4721068091900ـ ـ ساير22
4722068099000ـ ساير اشياء4
4723068101110ـ ـ ـ از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه‌بندي شده)4
4724068101190ـ ـ ـ ساير4
4725068101910ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام4
4726068101920ـ ـ ـ مورد مصرف براي سنگفرش4
4727068101930ـ ـ ـ از بتون4
4728068101990ـ ـ ـ ساير4
4729068109110ـ ـ ـ براي كف4
4730068109190ـ ـ ـ ساير4
4731068109900ـ ـ ساير4
4732068114000ـ حاوي پنبه نسوز (Asbestos)22
4733068118100ـ ـ ورق‌هاي موجدار (Corrugated sheets)22
4734068118200ـ ـ ساير ورق‌ها، پانل‌ها و سفال‌هاي (Tiles)‌ و اقلام مشابه4
4735068118900ـ ـ ساير اقلام (Articles)4
4736068128000ـ از پنبه نسوز كروسيدوليت (Crocidolite)22
4737068129100ـ ـ پوشاك، متفرعات پوشاك، پاي‌پوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear)4
4738068129200ـ ـ كاغذ، مقوا (Millboard) و نمد (Felt)

(Sheets or rolls)
4
4739068129300ـ ـ مفصل‌بندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول

(Seets or rolls)
4
4740068129900ـ ـ ساير4
4741068132000ـ حاوي پنبه نسوز22
4742068138100ـ ـ لنت‌ها و بالشتك‌هاي ‌ترمز(Pads)21
4743068138900ـ ـ ساير22
4744068141000ـ صفحه (Plate)، ورق و نوار از ميكاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه‌گاه22
4745068149010ـ ـ ـ بصورت ورق (Splite, sheet)22
4746068149090ـ ـ ـ ساير21
4747068151010ـ ـ ـ الياف‌هاي كربن و اشيای ساخته شده از آنها21
4748068151090ـ ـ ـ ساير21
4749068152000ـ اشيای از تورب22
4750068159100ـ ـ داراي منيزيت، دولوميت يا كروميت22
4751068159910ـ ـ ـ مصنوعات سنگي روميزي دست‌ساز و بدون نقش4
4752068159920ـ ـ ـ مصنوعات سنگي روميزي نقش‌دار و حكاكي شده4
4753068159930ـ ـ ـ مصنوعات سنگي تراش‌خورده مورداستفاده در معماري4
4754068159940ـ ـ ـ تابلو معرق سنگي صنايع دستي4
4755068159990ـ ـ ـ ساير21
4756069010010ـ ـ ـ آجرهاي با وزن بيش از 450 كيلوگرم بر متر مكعب22
4757069010090ـ ـ ـ ساير22
4758069021000ـ كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم (Mg)، كلسيم (Ca)، يا كرم (Cr)، به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم (MgO)، اكسيد كلسيم (CaO) يا اكسيد كرم (Cr2O3)22
4759069022010ـ ـ ـ داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) باشد21
4760069022020ـ ـ ـ محصولاتي كه به لحاظ وزني داراي بيش از

50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد.
21
4761069022090ـ ـ ـ ساير22
4762069029010ـ ـ ـ قطعات چيدمان واگن‌هاي كوره‌ها مانند: ساگار، پايه، صفحه، ساپورت21
4763069029020ـ ـ ـ محصولاتي كه به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 درصدآلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد.3
4764069029030ـ ـ ـ محصولاتي كه به لحاظ وزني بيش از 7 درصد اما كمتر از 45 درصد آن را آلومين (Al2O3) تشكيل مي‌دهد.22
4765069029090ـ ـ ـ ساير3
4766069031010ـ ـ ـ ظرف، به طور ویژه طراحی یا آماده شده برای حمل اورانیوم مذاب یا آلیاژهای اورانیوم21
4767069031090ـ ـ ـ ساير21
4768069032010ـ ـ ـ داراي كمتر از 45 درصد وزني آلومين (Al2O3) باشد22
4769069032020ـ ـ ـ داراي بيش از 45 درصد وزني آلومين (Al2O3) باشد3
4770069032030ـ ـ ـ گلوله‌هاي سراميكي كه داراي بيش از 50 درصد وزني آلومين و يا مخلوط يا تركيبي از آلومين و سيليس باشد.3
4771069032090ـ ـ ـ ساير3
4772069039010ـ ـ ـ قطعات چيدمان واگن‌هاي كوره‌ها از جنس ري‌كريستالايز ـ سيليكون كاربايد (R-SIC) و نيترات باند ـ سيليكون كاربايد (N-SIC)21
4773069039020ـ ـ ـ موادي كه بين 25 الي 50 درصد وزني آنها گرافيت يا ديگر تركيبات كربن باشند.22
4774069039030ـ ـ ـ موادي كه بيش از 50 درصد وزني عناصر تشكيل دهنده آنها منيزيم، كلسيم، كروم به تنهايي يا به­صورت اكسيد منيزيم MgO، اكسيد كلسيم CaO، اكسيد كروم Cr2O3 باشد.22
4775069039040ـ ـ ـ سایر ظروف، به طور ویژه طراحی یا آماده شده برای حمل اورانیوم مذاب یا آلیاژهای اورانیوم21
4776069039090ـ ـ ـ ساير21
4777069041000ـ آجر ساختمان4
4778069049000ـ ساير4
4779069051000ـ سفال پوشش بام4
4780069059000ـ ساير4
4781069060000لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌كشي از سراميك.4
4782069072100ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد4
4783069072200ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد4
4784069072300ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد4
4785069073000ـ ـ مکعب­های موزائیک­کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند.4
4786069074010ـ ـ ـ نقاشی شده، صنایع دستی4
4787069074020ـ ـ ـ معرق، صنایع دستی4
4788069074090ـ ـ ـ سایر4
4789069091100ـ ـ از چيني22
4790069091200ـ ـ اشيايي كه سختي آنها در مقياس موهر (Mohs) معادل 9 يا بيشتر باشد21
4791069091910ـ ـ ـ هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود (سرامیکی) اگزوز خودرو و موتور سیکلت21
4792069091920ـ ـ ـ هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز

خودرو(substrate) بدون محافظ فلزي‌ و پوشش داده شده(coating)
3
4793069091990ـ ـ ـ ساير21
4794069099010ـ ـ ـ گلوله‌هاي سراميكي كه داراي بيش از

50 درصد وزني آلومين يا مخلوط يا تركيبي از آلومين و سيليس باشد.
3
4795069099090ـ ـ ـ ساير3
4796069101000ـ از چيني4
4797069109000ـ ساير4
4798069111000ـ اشيای سرميز يا آشپزخانه4
4799069119000ـ ساير4
4800069120010ـ ـ ـ سفال لوكس (Earth ware)4
4801069120011ـ ـ ـ از سراميك، لعاب‌زده صنايع دستي4
4802069120012ـ ـ ـ از سراميك، بدون لعاب صنايع دستي4
4803069120013ـ ـ ـ از سفال لغاب زده صنايع دستي4
4804069120014ـ ـ ـ از سفال بدون لغاب صنايع دستي4
4805069120090ـ ـ ـ ساير4
4806069131000ـ از چيني4
4807069139010ـ ـ ـ از سراميك صنايع دستي4
4808069139020ـ ـ ـ از سفال صنايع دستي4
4809069139090ـ ـ ـ ساير4
4810069141000ـ از چيني4
4811069149010ـ ـ ـ از سراميك صنايع دستي4
4812069149020ـ ـ ـ از سفال صنايع دستي4
4813069149090ـ ـ ـ ساير4
4814070010000- خرده شيشه، ساير آخال و ضايعات شيشه، شيشه به­صورت توده3
4815070021000ـ گلوله3
4816070022010ـ ـ ـ از شيشه اپتيكي21
4817070022090ـ ـ ـ ساير21
4818070023100ـ ـ ‌از كوارتز ذوب شده يا از ساير سيليس‌هاي ذوب‌شده22
4819070023200ـ ـ از ساير شيشه‌ها كه ضريب انبساط خطي آنها بين صفر و 300 درجه سانتيگراد بيش از 6-10×5 بر حسب كلوين (Kelvin) نباشد21
4820070023900ـ ـ ساير22
4821070031210ـ ـ ـ براي شيشه اپتيكي21
4822070031220ـ ـ ـ داراي لايه يا پوشش غيرانعكاسي22
4823070031290ـ ـ ـ ساير21
4824070031910ـ ـ ـ براي شيشه اپتيكي21
4825070031990ـ ـ ـ ساير21
4826070032000ـ ورق‌هاي مسلح شده با سيم3
4827070033000ـ پروفيل3
4828070042010ـ ـ ـ براي شيشه اپتيكي21
4829070042020ـ ـ ـ داراي لايه يا پوشش غيرانعكاسي22
4830070042090ـ ـ ـ ساير21
4831070049010ـ ـ ـ براي شيشه اپتيكي21
4832070049020ـ ـ ـ ورق شيشه‌اي با ضخامت‌هاي 5/2 ميليمتر و كمتر از آن21
4833070049090ـ ـ ـ ورق شيشه‌اي با ضخامت‌هاي بيشتر از 5/2 ميليمتر22
4834070051010ـ ـ ـ داراي لايه يا پوشش مانع از انعكاس21
4835070051020ـ ـ ـ ساير با ضخامت‌هاي 5/2 ميليمتر و كمتر از آن21
4836070051030ـ ـ ـ ساير با ضخامت‌هاي بيشتر از 5/2 ميليمتر تا

5/4 ميليمتر
22
4837070051090ـ ـ ـ ساير با ضخامت‌هاي بيشتر از 5/4 ميليمتر22
4838070052110ـ ـ ـ با ضخامت 5/2 ميليمتر و كمتر از آن21
4839070052120ـ ـ ـ باضخامت بيشتر از 5/2 ميليمتر تا 5/4 ميليمتر22
4840070052130ـ ـ ـ با ضخامت بيشتر از 5/4 ميليمتر22
4841070052190ـ ـ ـ ساير22
4842070052910ـ ـ ـ با ضخامت بيش از يك ميليمتر و كمتر از 5/2 ميليمتر21
4843070052920ـ ـ ـ با ضخامت بيشتر از 5/2 ميليمتر تا 5/4 ميليمتر22
4844070052930ـ ـ ـ با ضخامت حداكثر يك ميليمتر21
4845070052940ـ ـ ـ با ضخامت بيشتر از 5/4 ميليمتر22
4846070052990ـ ـ ـ ساير22
4847070053000ـ شيشه‌مسلح شده22
4848070060010ـ ـ ـ براي شيشه اپتيكي21
4849070060090ـ ـ ـ ساير21
4850070071110ـ ـ ـ در اندازه و شكل مناسب براي نصب در وسایل نقليه زميني22
4851070071190ـ ـ ـ ساير22
4852070071910ـ ـ ـ ميناكاري شده3
4853070071920ـ ـ ـ كه خمير آن كلاً در توده رنگ شده باشد، تيره، روشن يا داراي لايه (پوشش) جاذب يا انعكاسي3
4854070071990ـ ـ ـ ساير3
4855070072110ـ ـ ـ شيشه قاب نشده، براي استفاده در هواپيماي غيرنظامي21
4856070072120ـ ـ ـ ساير در اندازه و شكل مناسب براي نصب در وسائل نقليه موتوري3
4857070072190ـ ـ ـ ساير3
4858070072900ـ ـ ساير3
4859070080010ـ ـ ـ كه خمير آن كلاً در توده رنگ شده باشد، تيره، روشن يا داراي لايه (پوشش) جاذب يا انعكاسي3
4860070080020ـ ـ ـ ساير شامل دو قاب شيشه‌اي به­گونه‌اي كه اطراف لبه‌ها درزگيري شده و به­صورت غيرقابل نفوذ به يكديگر متصل گرديده و به­وسيله لايه‌اي از هوا، ساير گازها يا خلأ از هم جداشده‌اند3
4861070080090ـ ـ ـ ساير3
4862070091000ـ آينه‌هاي عقب بين براي وسايل نقليه زميني22
4863070099100ـ ـ قاب‌نشده21
4864070099200ـ ـ قاب‌شده3
4865070101010ـ ـ ـ انواع پوكه آمپول، ويال و كارتريج از شيشه (گريددارويي)21
4866070101090ـ ـ ـ ساير آمپول‌ها21
4867070102000ـ در پوش، سرپوش و ساير درپوش‌ها21
4868070109010ـ ـ ـ ظروف بسته‌بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي‌سي22
4869070109020ـ ـ ـ شيشه شربتُ (گريددارويي)22
4870070109090ـ ـ ـ ساير21
4871070111010ـ ـ ـ حباب لامپ رشته‌اي22
4872070111020ـ ـ ـ تيوپ لامپ فلورسنت به قطر 25 ميلي‌متر و بيشتر3
4873070111030ـ ـ ـ حباب لامپ شمعي (B-35)22
4874070111090ـ ـ ـ ساير22
4875070112000ـ براي لوله‌هاي اشعه كاتدي3
4876070119000ـ ساير22
4877070131000ـ سفالينه‌هاي شيشه‌اي (Glass-ceramics)4
4878070132210ـ ـ ـ ساخته شده به صورت دستي با كليشه يا به­گونه‌اي ديگر تزئين شده4
4879070132220ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشيني با كليشه يا

به­گونه‌اي ديگر تزئين شده
4
4880070132800ـ ـ ساير4
4881070133300ـ ـ از كريستال سرب‌دار4
4882070133700ـ ـ ساير22
4883070134111ـ ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي4
4884