فهرست تعرفه های سال ۱۳۹۹ کتاب مقررات صادرات و واردات

فهرست تعرفه های سال ۱۳۹۹ کتاب مقررات صادرات و واردات و آخرین وضعیت گروه های کالایی کد های ردیف تعرفه و حقوق ورودی آن

 

ردیفکد تعرفهعنوانحقوق ورودیوضعیت تعرفهگروه کالایی مندرج در سامانه
11012100ـ ـ حيوانات مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات27
21012910ـ ـ ـ اسب براي مسابقه26غیرفعال - ممنوع الورود4
31012990ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود27
41013000ـ الاغ5غیرفعال - ممنوع الورود4
51019000ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
61022110ـ ـ ـ گاو شيري5فعال - مجاز به واردات1
71022120ـ ـ ـ گاو گوشتي5فعال - مجاز به واردات1
81022130--- گاو دو منظوره (شيري و گوشتي)5فعال - مجاز به واردات22
91022140--- گاو نر مولد نژاد (شيري، گوشتي، دو منظوره)5فعال - مجاز به واردات1
101022190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
111022900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات21
121023100ـ ـ مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات22
131023900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
141029000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
151031000ـ مولد نژاد خالص5غیرفعال - ممنوع الورود4
161039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم5غیرفعال - ممنوع الورود4
171039200ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
181041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات1
191041090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات21
201042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات1
211042090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات25
221051110ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتي يكروزه5فعال - مجاز به واردات1
231051120ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتي يكروزه5فعال - مجاز به واردات1
241051130ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار يكروزه5فعال - مجاز به واردات1
251051140ـ ـ ـ جوجه مادر يكروزه تخم‌گذار5فعال - مجاز به واردات1
261051150ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي5فعال - مجاز به واردات1
271051160ـ ـ ـ جوجه يكروزه تخمگذار5فعال - مجاز به واردات22
281051190ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات22
291051210ـ ـ ـ مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات1
301051220ـ ـ ـ جوجه يکروزه گوشتي بوقلمون5فعال - مجاز به واردات21
311051290ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
321051310ـ ـ ـ جوجه يكروزه مرغابي و اردک مولد5فعال - مجاز به واردات22
331051390ـ ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات2
341051410ـ ـ ـ جوجه يكروزه غاز مولد15فعال - مجاز به واردات22
351051490ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات27
361051500ـ ـ مرغ شاخدار15فعال - مجاز به واردات27
371059410ـ ـ ـ مرغ هيبريد تجاري55فعال - مجاز به واردات27
381059420ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار55فعال - مجاز به واردات27
391059490ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات2
401059900ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات2
411061110ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)5فعال - مجاز به واردات1
421061190ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات2
431061210--- براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)5فعال - مجاز به واردات22
441061290ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
451061310--- مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات22
461061390--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
471061400ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌هاي صحرايي20فعال - مجاز به واردات27
481061910ـ ـ ـ سگ و گربه معمولي55غیرفعال - ممنوع الورود27
491061920ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌براي‌ تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي و تربيت شده پليس و راهنما5غیرفعال - ممنوع الورود25
501061930ـ ـ ـ ساير براي تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي5غیرفعال - ممنوع الورود25
511061990ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
521062010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي‌ و سرم‌سازي)5فعال - مجاز به واردات27
531062090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
541063110ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم ‌سازي)5فعال - مجاز به واردات25
551063190ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
561063210ـ ـ ـ براي تحقيقات پزشكي،آزمايشگاهي و سرم‌سازي5فعال - مجاز به واردات25
571063290ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
581063310ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد5فعال - مجاز به واردات22
591063320ـ ـ ـ شترمرغ استراليايي20فعال - مجاز به واردات25
601063330ـ ـ ـ جوجه يكروزه شترمرغ5فعال - مجاز به واردات22
611063390ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
621063910ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم­سازي)5فعال - مجاز به واردات25
631063920ـ ـ ـ پرندگان زينتي شامل قناري، مرغ عشق و فنچ5فعال - مجاز به واردات27
641063990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
651064110ـ ـ ـ كلني زنبور عسل32فعال - مجاز به واردات2
661064120ـ ـ ـ ملكه زنبور عسل10فعال - مجاز به واردات22
671064130ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
681064900ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
691069010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي ‌و سرم­­سازي)5فعال - مجاز به واردات25
701069020ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي هرزه)5فعال - مجاز به واردات1
711069090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
722011010ـ ـ ـ گوساله (Veal)26فعال - مجاز به واردات22
732011090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات22
742012010ـ ـ ـ ران26فعال - مجاز به واردات22
752012020ـ ـ ـ راسته26فعال - مجاز به واردات22
762012030ـ ـ ـ سردست و سينه26فعال - مجاز به واردات22
772012090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات22
782013010ـ ـ ـ ران4فعال - مجاز به واردات21
792013020ـ ـ ـ راسته4فعال - مجاز به واردات21
802013030ـ ـ ـ سردست و سينه4فعال - مجاز به واردات21
812013090ـ ـ ـ ساير4فعال - مجاز به واردات21
822021010ـ ـ ـ گوساله (Veal)4فعال - مجاز به واردات21
832021090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات22
842022010ـ ـ ـ ران26فعال - مجاز به واردات22
852022020ـ ـ ـ راسته26فعال - مجاز به واردات22
862022030ـ ـ ـ سردست و سينه26فعال - مجاز به واردات22
872022090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات22
882023010ـ ـ ـ ران4فعال - مجاز به واردات21
892023020ـ ـ ـ راسته4فعال - مجاز به واردات21
902023030ـ ـ ـ سردست و سينه4فعال - مجاز به واردات21
912023090ـ ـ ـ ساير4فعال - مجاز به واردات21
922031100ـ ـ لاشه يا شقه15غیرفعال - ممنوع الورود4
932031200ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15غیرفعال - ممنوع الورود4
942031900ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
952032100ـ ـ لاشه يا شقه15غیرفعال - ممنوع الورود4
962032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15غیرفعال - ممنوع الورود4
972032900ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
982041000ـ لاشه و شقه بره، تازه يا سرد‌كرده4فعال - مجاز به واردات21
992042100ـ ـ لاشه يا شقه4فعال - مجاز به واردات21
1002042200ـ ـ ساير قطعات با استخوان4فعال - مجاز به واردات21
1012042300ـ ـ بي‌استخوان5فعال - مجاز به واردات22
1022043000ـ لاشه و شقه بره، منجمد4فعال - مجاز به واردات21
1032044100ـ ـ لاشه يا شقه4فعال - مجاز به واردات21
1042044200ـ ـ ساير قطعات با استخوان4فعال - مجاز به واردات21
1052044300ـ ـ بي‌استخوان4فعال - مجاز به واردات21
1062045000ـ گوشت بز5فعال - مجاز به واردات22
1072050000گوشت اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
1082061000ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده40غیرفعال - ممنوع الورود27
1092062100ـ ـ زبان40غیرفعال - ممنوع الورود27
1102062200ـ ـ جگر40غیرفعال - ممنوع الورود27
1112062900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود27
1122063000ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده5غیرفعال - ممنوع الورود4
1132064100ـ ـ جگر5غیرفعال - ممنوع الورود4
1142064900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
1152068000ـ ساير، تازه يا سردكرده40غیرفعال - ممنوع الورود4
1162069000ـ ساير، منجمد40فعال - مجاز به واردات27
1172071100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده26غیرفعال - ممنوع الورود1
1182071200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد26فعال - مجاز به واردات1
1192071310ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سينه، کتف و بال55فعال - مجاز به واردات2
1202071320ـ ـ ـ احشاء55فعال - مجاز به واردات2
1212071330ـ ـ ـ پاي مرغ55فعال - مجاز به واردات2
1222071390ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات2
1232071410ـ ـ ـ خمير55غیرفعال - ممنوع الورود2
1242071420ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سينه، کتف و بال55فعال - مجاز به واردات2
1252071430ـ ـ ـ احشاء55فعال - مجاز به واردات2
1262071440ـ ـ ـ پاي مرغ55فعال - مجاز به واردات2
1272071490ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود2
1282072400ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1292072500ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1302072600ـ ـ قطعات و احشاي تازه يا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1312072710ـ ـ ـ خمير55فعال - مجاز به واردات2
1322072790ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات2
1332074100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1342074200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1352074300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سرد كرده55فعال - مجاز به واردات2
1362074400ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1372074500ـ ـ ساير، منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1382075100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55فعال - مجاز به واردات26
1392075200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1402075300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1412075410ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بريده نشده به­صورت قطعات تازه يا سرد کرده55فعال - مجاز به واردات2
1422075490ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات2
1432075510ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بريده نشده به­صورت قطعات منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1442075520ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بريده شده به­صورت قطعات تازه يا منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1452075590ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات2
1462076000ـ مرغ شاخدار55فعال - مجاز به واردات2
1472081000ـ از خرگوش اهلي يا وحشي20غیرفعال - ممنوع الورود2
1482083000ـ از ميمون‌ها (Primates)20غیرفعال - ممنوع الورود2
1492084000ـ از نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌هاي كوچك دريايي گاو دريايي و گاو آبي (پستانداران از راسته Sirenia)، از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گراز ماهي‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)20غیرفعال - ممنوع الورود2
1502085000ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاك‌پشت دريايي)20غیرفعال - ممنوع الورود2
1512086000ـ از شترها و ساير گونه‌هاي شتر (camelidae)20غیرفعال - ممنوع الورود22
1522089000ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود2
1532091000ـ از خوك‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
1542099000ـ‌ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
1552101100ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان5غیرفعال - ممنوع الورود4
1562101200ـ ـ سينه (با رگه‌هاي چربي چسبيده به گوشت) و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
1572101900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
1582102000ـ گوشت حيوانات از نوع گاو40غیرفعال - ممنوع الورود2
1592109100-- از ميمون40غیرفعال - ممنوع الورود4
1602109200-- از نهنگ‌ها، دلفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌هاي كوچك دريايي و گاو دريايي (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گرازماهي‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia).32غیرفعال - ممنوع الورود2
1612109300-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دريايي)32غیرفعال - ممنوع الورود2
1622109900-- ساير32غیرفعال - ممنوع الورود2
1633011100ـ ـ آب شيرين15فعال - مجاز به واردات27
1643011900ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات27
1653019110ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5فعال - مجاز به واردات22
1663019120ـ ـ ـ تخم چشم‌زده5فعال - مجاز به واردات21
1673019190ـ ـ ـ‌ ساير32فعال - مجاز به واردات27
1683019200ـ ـ مارماهي (گونه Anguilla)26غیرفعال - ممنوع الورود4
1693019310ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5فعال - مجاز به واردات22
1703019390ـ ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات27
1713019400ـ ـ ماهي تن بلوفين (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)5غیرفعال - ممنوع الورود27
1723019500ـ ـ ماهي‌هاي تن بلوفين جنوب (thunnus maccoyii)5فعال - مجاز به واردات27
1733019910ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5فعال - مجاز به واردات1
1743019920ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهي5فعال - مجاز به واردات1
1753019990ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
1763021100-- قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)40فعال - مجاز به واردات27
1773021300ـ ـ ماهي آزاد اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)26فعال - مجاز به واردات27
1783021400ـ ـ ماهي آزاد اقيانوس اطلس و ماهي آزاد دانوب.26فعال - مجاز به واردات27
1793021900ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
1803022100ـ ـ هاليبوت (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)26فعال - مجاز به واردات27
1813022200ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa)26فعال - مجاز به واردات27
1823022300ـ ـ كفشك ماهيان )گونه (Solea26فعال - مجاز به واردات27
1833022400ـ ـ ماهي توربوت (پستا ماکسيما)26فعال - مجاز به واردات27
1843022900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
1853023100ـ ـ آلباكور10فعال - مجاز به واردات27
1863023200ـ ـ يلوفين10فعال - مجاز به واردات27
1873023300ـ ـ‌اسكيپ جك يا بونيت با شكم راه راه5فعال - مجاز به واردات27
1883023400ـ ـ بيگ آي10فعال - مجاز به واردات27
1893023500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس10فعال - مجاز به واردات27
1903023600ـ ـ تن بلوفين جنوب10فعال - مجاز به واردات27
1913023900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
1923024100-- شاه‌ماهي (Clupea harengus, Clupea pallasii)5فعال - مجاز به واردات27
1933024200-- ماهي آنچوي.5فعال - مجاز به واردات27
1943024300-- ماهي ساردين‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهي كوچك (sprsttus sparttus)5فعال - مجاز به واردات27
1953024410ـ ـ ـ بلومكرل26فعال - مجاز به واردات27
1963024490ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات27
1973024500ـ ـ جك و هورس مكرل26فعال - مجاز به واردات27
1983024600ـ ـ كوبيا5فعال - مجاز به واردات27
1993024700ـ ـ شمشير ماهي يا نيزه ماهي5فعال - مجاز به واردات27
2003024900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
2013025100-- ماهي كاد5غیرفعال - ممنوع الورود4
2023025200-- ماهي هاد داك5فعال - مجاز به واردات27
2033025300-- زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)5فعال - مجاز به واردات27
2043025400-- ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.)5فعال - مجاز به واردات27
2053025500-- زغال ماهي آلاسكا (تراگرا کالکوگراما)5فعال - مجاز به واردات27
2063025600-- ماهي بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)5فعال - مجاز به واردات27
2073025900-- ساير5فعال - مجاز به واردات27
2083027100ـ ـ‌ تيلاپيا (Oreochromis spp.)55فعال - مجاز به واردات27
2093027200ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)40فعال - مجاز به واردات27
2103027300ـ ـ ماهي­هاي کپور (گونه­هاي سيپرينوس، گونه­هاي کاراسيوس، ستونرفارينگودون ايدلوس، گونه­هاي هيپوفتالميچيتس، گونه­هاي سيرينوس، ميلو فارينگودون پيسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­هاي لابئو، اوستئوچيلوس هاسلتي، لپتوباربوس هووني، گونه­هاي مگالوبراما)40فعال - مجاز به واردات27
2113027400ـ ـ مارماهي (Anguilla spp.)26غیرفعال - ممنوع الورود4
2123027900ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
2133028100ـ ـ‌ سگ‌ماهي و ساير كوسه‌ماهي‌ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
2143028200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae)40غیرفعال - ممنوع الورود4
2153028300ـ ـ ماهي نيش‌دندان (Dissostichus spp.)40غیرفعال - ممنوع الورود4
2163028400ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.)32فعال - مجاز به واردات27
2173028500ـ ـ ماهي سي‌بريم (Sparidae)20فعال - مجاز به واردات27
2183028900ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
2193029100ـ ـ جگر، تخم و مني5فعال - مجاز به واردات27
2203029200ـ ـ باله­هاي کوسه55فعال - مجاز به واردات27
2213029900ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
2223031100ـ ـ ماهي آزاد ريز شمال كلمبيا20فعال - مجاز به واردات27
2233031200ـ ـ ساير ماهي آزاد اقيانوس آرام26فعال - مجاز به واردات27
2243031300ـ ـ ماهي‌هاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho)5فعال - مجاز به واردات27
2253031400ـ ـ ماهي قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)55فعال - مجاز به واردات27
2263031900ـ ـ‌ ساير32فعال - مجاز به واردات27
2273032300ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp.)55فعال - مجاز به واردات27
2283032400ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2293032500ـ ـ ماهي­هاي کپور (گونه­هاي سيپرينوس، گونه­هاي کاراسيوس، ستونرفارينگودون ايدلوس، گونه­هاي هيپوفتالميچيتس، گونه­هاي سيرينوس، ميلو فارينگودون پيسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­هاي لابئو، اوستئوچيلوس هاسلتي، لپتوباربوس هووني ، گونه­هاي مگالوبراما)55فعال - مجاز به واردات27
2303032600ـ ـ مارماهي (Anguilla spp)26غیرفعال - ممنوع الورود4
2313032900ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات27
2323033100ـ ـ هاليبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)20فعال - مجاز به واردات27
2333033200ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa)20فعال - مجاز به واردات27
2343033300ـ ـ كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea)26فعال - مجاز به واردات27
2353033400ـ ـ ماهي­هاي توربوت (پستا ماکسيما)20فعال - مجاز به واردات27
2363033900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
2373034100ـ ـ تن سفيد يا ژرمون (Thunnus alalunga)15فعال - مجاز به واردات27
2383034200ـ ـ يلوفين (Thunnus albacares)5فعال - مجاز به واردات22
2393034300ـ ـ اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه5فعال - مجاز به واردات22
2403034400ـ ـ تن بسيار چرب و چاق(Thunnus obesus)5فعال - مجاز به واردات25
2413034500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس اطلس و آرام (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)20فعال - مجاز به واردات25
2423034600ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)15فعال - مجاز به واردات25
2433034900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
2443035100ـ ـ شاه‌ماهي‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii)5فعال - مجاز به واردات27
2453035300ـ ـ ساردين‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهي كوچك (Sprattus sprattus)26فعال - مجاز به واردات27
2463035410ـ ـ ـ بلو مكرل5فعال - مجاز به واردات22
2473035490ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
2483035500ـ ـ ماهي جك و هورس مكرل (Trachurus spp)32فعال - مجاز به واردات27
2493035600ـ ـ ماهي كوبيا(Rachycentron canadum)32فعال - مجاز به واردات27
2503035700ـ ـ نيزه ماهي (Xiphias gladius)10فعال - مجاز به واردات27
2513035900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
2523036300ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)5فعال - مجاز به واردات27
2533036400ـ ـ ماهي هداك (Melanogrammus aeglefinus)5فعال - مجاز به واردات27
2543036500ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)26فعال - مجاز به واردات27
2553036600ـ ـ ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.)5فعال - مجاز به واردات27
2563036700ـ ـ زغال ماهي آلاسکا (تراگراکالکوگراما)32فعال - مجاز به واردات27
2573036800ـ‌‌ ـ ماهي‌بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)5فعال - مجاز به واردات27
2583036900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
2593038100ـ ـ سگ ماهي و انواع كوسه‌ها26غیرفعال - ممنوع الورود4
2603038200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2613038300ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)26غیرفعال - ممنوع الورود4
2623038400ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.)32فعال - مجاز به واردات27
2633038900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات25
2643039100ـ ـ جگر، تخم و مني26فعال - مجاز به واردات27
2653039200ـ ـ باله­هاي کوسه55فعال - مجاز به واردات27
2663039900ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
2673043100ـ ـ ماهي تيلاپيا (Oreochromis spp)55فعال - مجاز به واردات27
2683043200ـ ـ گربه‌‌ماهي(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2693043300ـ ـ ماهي سوف ‌نيل (lates niloticus)40فعال - مجاز به واردات27
2703043900ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات27
2713044100ـ ـ ماهي آزاد اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), سالمون اقيانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)40فعال - مجاز به واردات27
2723044200ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)55فعال - مجاز به واردات27
2733044300ـ ـ ماهي‌هاي پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)40فعال - مجاز به واردات27
2743044400ـ ـ ماهي از خانواده‌‌هاي Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae40فعال - مجاز به واردات27
2753044500-- نيزه ماهي (xiphias gladius)40فعال - مجاز به واردات27
2763044600-- ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55فعال - مجاز به واردات27
2773044700-- سگ ماهي و ساير کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
2783044800-- پرتو ماهي­ها و چارگوش ماهي­ها (راجيدا)40غیرفعال - ممنوع الورود4
2793044900-- ساير40فعال - مجاز به واردات27
2803045100ـ ـ ماهي­هاي تيلاپيا (گونه­هاي اوروکروميس)؛ گربه ماهي­ها (گونه­هاي پانگاسيوس، گونه­هاي سيلوروس، گونه­هاي کلارياس، گونه­هاي ايکتالوروس)، ماهي­هاي کپور (گونه­هاي سيپرينوس، گونه­هاي کراسيوس، ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه­هاي هيپوفتالميچتيس، گونه­هاي کرينوس، ما40فعال - مجاز به واردات27
2813045200ـ ـ ماهي آزاد40فعال - مجاز به واردات27
2823045300ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae40فعال - مجاز به واردات27
2833045400ـ ـ نيزه ماهي (xiphias gladius)40فعال - مجاز به واردات27
2843045500ـ ـ‌ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2853045600-- سگ ماهي و ساير کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
2863045700-- پرتو ماهي­ها و چارگوش ماهي­ها (راجيدا)40غیرفعال - ممنوع الورود4
2873045900ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات27
2883046100ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp)55فعال - مجاز به واردات25
2893046200ـ ـ گربه‌‌ماهي (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2903046300ـ ـ سوف ‌نيل (Lates niloticus)26فعال - مجاز به واردات27
2913046900ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات27
2923047100ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)26فعال - مجاز به واردات27
2933047200ـ ـ ماهي هادداك (Melanogrammus aeglefinus)40فعال - مجاز به واردات27
2943047300ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)55فعال - مجاز به واردات27
2953047400ـ ـ ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.)26فعال - مجاز به واردات27
2963047500ـ ـ زغال ماهي آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )26فعال - مجاز به واردات27
2973047900ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات25
2983048100ـ ـ سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقيانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)40فعال - مجاز به واردات27
2993048200ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)55فعال - مجاز به واردات27
3003048300ـ ـ انواع ماهي پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)40فعال - مجاز به واردات27
3013048400ـ ـ اره ماهي (Xiphias gladius)32فعال - مجاز به واردات27
3023048500ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55فعال - مجاز به واردات27
3033048600ـ ـ شاه‌ماهي‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii)55فعال - مجاز به واردات27
3043048700ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونيتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)26فعال - مجاز به واردات22
3053048800-- سگ ماهي، ساير کوسه­ها، پرتوماهي­ها و چهارگوش ماهي­ها (راجيدا)40فعال - مجاز به واردات27
3063048900ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات27
3073049100ـ ـ شمشيرماهي32فعال - مجاز به واردات27
3083049200ـ ـ ماهي نيش دندان32غیرفعال - ممنوع الورود4
3093049300ـ ـ ماهي­هاي تيلاپيا (گونه­هاي اوروکروميس)؛ گربه ماهي­ها (گونه­هاي پانگاسيوس، گونه­هاي سيلوروس، گونه­هاي کلارياس، گونه­هاي ايکتالوروس)، ماهي­هاي کپور (گونه­هاي سيپرينوس، گونه­هاي کراسيوس، ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه­هاي هيپوفتالميچتيس، گونه­هاي کرينوس، ما40فعال - مجاز به واردات27
3103049400ـ ـ زغال ماهي آلاسكا (تراگارا کالکوگراما)40فعال - مجاز به واردات27
3113049500ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غير از زغال ماهي‌ آلاسكا (تراگارا چالکوگراما)40غیرفعال - ممنوع الورود27
3123049600ـ ـ سگ ماهي، ساير کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
3133049700ـ ـ پرتوماهي­ها و چهارگوش ماهي­ها (راجيدا)40غیرفعال - ممنوع الورود4
3143049900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود27
3153051000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان5فعال - مجاز به واردات27
3163052000ـ جگر، تخم و اسپرم ماهي، خشک شده، دودي شده، نمک زده يا در آب نمک20فعال - مجاز به واردات27
3173053100ـ ـ ماهي­هاي تيلاپيا (گونه­هاي اوروکروميس)؛ گربه ماهي­ها (گونه­هاي پانگاسيوس، گونه­هاي سيلوروس، گونه­هاي کلارياس، گونه­هاي ايکتالوروس)، ماهي­هاي کپور (گونه­هاي سيپرينوس، گونه­هاي کراسيوس، ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه­هاي هيپوفتالميچتيس، گونه­هاي کرينوس، ما10فعال - مجاز به واردات27
3183053200ـ ـ انواع ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae10فعال - مجاز به واردات27
3193053900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات27
3203054100ـ ـ سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقيانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube sal15فعال - مجاز به واردات27
3213054200ـ ـ شاه‌ماهي( (Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)15غیرفعال - ممنوع الورود27
3223054300ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)55فعال - مجاز به واردات27
3233054400ـ ـ ماهي­هاي تيلاپيا (گونه­هاي اوروکروميس)؛ گربه ماهي­ها (گونه­هاي پانگاسيوس، گونه­هاي سيلوروس، گونه­هاي کلارياس، گونه­هاي ايکتالوروس)، ماهي­هاي کپور (گونه­هاي سيپرينوس، گونه­هاي کراسيوس، ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه­هاي هيپوفتالميچتيس، گونه­هاي کرينوس، ما55فعال - مجاز به واردات27
3243054900ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات27
3253055100ـ ـ ماهي كاد باگونه هاي (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)10فعال - مجاز به واردات27
3263055200ـ ـ ماهي­هاي تيلاپيا (گونه­هاي اوروکروميس)؛ گربه ماهي­ها (گونه­هاي پانگاسيوس، گونه­هاي سيلوروس، گونه­هاي کلارياس، گونه­هاي ايکتالوروس)، ماهي­هاي کپور (گونه­هاي سيپرينوس، گونه­هاي کراسيوس، ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه­هاي هيپوفتالميچتيس، گونه­هاي کرينوس، ما55فعال - مجاز به واردات27
3273055300ـ ـ ماهي­هاي از خانواده­هاي برگما سروتيدا، يوکليچتيدا، گاديدا، ماکرو ريدا، ملانونيدا، مرلوسيدا، مورانو لپيديدا و موريدا به غيراز ماهي­هاي کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)55فعال - مجاز به واردات27
3283055400- شاه­ماهي­ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسي)، ماهي­هاي آنچووي (گونه­هاي انگروليس)، ماهي­هاي ساردين (ساردينا پيلکاردوس، گونه­هاي ساردينوپس)، ماهي­هاي ساردينلا (گونه­هاي ساردينلا)، ماهي­هاي خمسي (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهي­هاي مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبرا55فعال - مجاز به واردات27
3293055900ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
3303056100ـ ـ شاه‌ماهي Herring)) (Clupea pallasii Clupea harengus)10فعال - مجاز به واردات27
3313056200ـ ـ ماهي كاد با گونه هاي (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)10فعال - مجاز به واردات27
3323056300ـ ـ ماهي‌كيلكا، ‌آنچوي ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)15فعال - مجاز به واردات27
3333056400ـ ـ ماهي­هاي تيلاپيا (گونه­هاي اوروکروميس)؛ گربه ماهي­ها (گونه­هاي پانگاسيوس، گونه­هاي سيلوروس، گونه­هاي کلارياس، گونه­هاي ايکتالوروس)، ماهي­هاي کپور (گونه­هاي سيپرينوس، گونه­هاي کراسيوس، ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه­هاي هيپوفتالميچتيس، گونه­هاي کرينوس، ما20غیرفعال - ممنوع الورود27
3343056900ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
3353057100ـ ـ باله كوسه55فعال - مجاز به واردات27
3363057200ـ ـ سر ماهي، دم و امعاء55فعال - مجاز به واردات27
3373057900ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
3383061100ـ ـ خرچنگ صخره‌اي و ساير خرچنگ‌هاي دريايي آب‌شيرين يا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus20غیرفعال - ممنوع الورود4
3393061200ـ ـ لابستر دريايي(گونه Homarus)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3403061400ـ ـ خرچنگ دم‌كوتاه55غیرفعال - ممنوع الورود4
3413061500ـ ـ لابستر نروژي (Nephrops norvegicus)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3423061600ـ ـ انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon)55فعال - مجاز به واردات27
3433061700ـ ـ ساير انواع ميگو55فعال - مجاز به واردات27
3443061900ـ ـ ساير، همچنين، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شكل حبه از قشرداران، مناسب براي خوراك انسان32فعال - مجاز به واردات27
3453063100-- لابستر صخره­اي و ساير خرچنگ­هاي دريائي (گونه­هاي پالينوروس، گونه­هاي پانو ليروس، گونه­هاي ژاسوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3463063200-- شاه ميگوها (گونه­هاي هوماروس)32فعال - مجاز به واردات27
3473063300-- خرچنگ­ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
3483063400-- شاه ميگوهاي نروژي (نفروپس نوروژي­کوس)55فعال - مجاز به واردات27
3493063510--- ميگو مولد زنده براي تکثير5فعال - مجاز به واردات1
3503063520--- پست لارو و ميگوي زنده10فعال - مجاز به واردات2
3513063590--- ساير55فعال - مجاز به واردات2
3523063610--- ميگو مولد نژاد براي تکثير5فعال - مجاز به واردات1
3533063620--- پست لارو و ميگوي زنده5فعال - مجاز به واردات2
3543063690--- ساير32فعال - مجاز به واردات2
3553063900-- ساير از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5فعال - مجاز به واردات27
3563069100-- لابستر صخره­اي و ساير خرچنگ هاي دريائي (گونه هاي پالينوروس، گونه هاي پانو ليروس ، گونه هاي ژاسوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3573069200-- لابسترها (گونه­هاي­ هوماروس)32غیرفعال - ممنوع الورود4
3583069300-- خرچنگ­ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
3593069400-- لابسترهاي نروژي (نفروپس نوروژي­کوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3603069510--- ميگو مولد نژاد براي تکثير5فعال - مجاز به واردات1
3613069520--- پست لارو و ميگوي زنده5فعال - مجاز به واردات2
3623069590--- ساير32فعال - مجاز به واردات2
3633069900-- ساير از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5فعال - مجاز به واردات27
3643071100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده5فعال - مجاز به واردات27
3653071200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3663071900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3673072100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده5فعال - مجاز به واردات27
3683072200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3693072900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3703073100ـ ـ زنده، تازه يا سرد كرده5فعال - مجاز به واردات27
3713073200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3723073900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3733074200ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده10فعال - مجاز به واردات27
3743074300ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3753074900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3763075100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده5فعال - مجاز به واردات27
3773075200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3783075900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3793076000ـ حلزون باستثناي نوع دريايي آن5فعال - مجاز به واردات27
3803077100ـ ـ زنده، تازه يا سرده شده26فعال - مجاز به واردات27
3813077200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3823077900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3833078100-- صدف زنده، تازه يا سردکرده (گونه­هاي هاليوتيس(26فعال - مجاز به واردات27
3843078200-- صدف­ زنده، تازه يا سردکرده (گونه­هاي استرومبوس)26فعال - مجاز به واردات27
3853078300-- صدف منجمد (گونه­هاي هاليوتيس)5فعال - مجاز به واردات27
3863078400-- صدف­هاي حلزوني منجمد (گونه­هاي استرومبوس)5فعال - مجاز به واردات27
3873078700-- ساير صدف­ها (گونه­هاي هاليوتيس)5فعال - مجاز به واردات27
3883078800-- ساير صدف­هاي حلزوني (گونه­هاي استرومبوس)5فعال - مجاز به واردات27
3893079100ـ ـ زنده، تازه شده يا سرد شده26فعال - مجاز به واردات27
3903079200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3913079900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3923081100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده26فعال - مجاز به واردات27
3933081200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3943081900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3953082100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده26فعال - مجاز به واردات27
3963082200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3973082900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
3983083000ـ عروس دريايي (Rhopilema spp)55فعال - مجاز به واردات27
3993089000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
4004011000ـ ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد.32غیرفعال - ممنوع الورود4
4014012000ـ ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از 6 درصد وزني بيشتر نباشد.32غیرفعال - ممنوع الورود4
4024014000ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد.15غیرفعال - ممنوع الورود4
4034015010ـ ـ ـ خامه شير15غیرفعال - ممنوع الورود4
4044015090ـ ـ ـ شير15غیرفعال - ممنوع الورود4
4054021010ـ ـ ـ شير خشك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر10فعال - مجاز به واردات1
4064021020--- شير خشک صنعتي از شير گاو40فعال - مجاز به واردات27
4074021030--- شير خشک صنعتي از شير شتر40فعال - مجاز به واردات22
4084021090ـ ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
4094022110ـ ـ ـ شير خشك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر5فعال - مجاز به واردات1
4104022120ـ ـ ـ مواد اوليه شير خشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي5فعال - مجاز به واردات22
4114022130--- شير خشک صنعتي از شير گاو40فعال - مجاز به واردات2
4124022140--- شير خشک صنعتي از شير شتر40غیرفعال - ممنوع الورود4
4134022190ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
4144022900ـ ـ ساير:40غیرفعال - ممنوع الورود4
4154029110ـ ـ ـ خامه شير40غیرفعال - ممنوع الورود4
4164029190ـ ـ ـ شير40غیرفعال - ممنوع الورود4
4174029900ـ ـ‌ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
4184031010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار5فعال - مجاز به واردات27
4194031090ـ ـ ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
4204039010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار5فعال - مجاز به واردات27
4214039090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
4224041000ـ آب پنير و آب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ‌شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده32فعال - مجاز به واردات22
4234049000ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود22
4244051010ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي 500 گرمي و كمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
4254051020ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي بيش از 500 گرم5فعال - مجاز به واردات21
4264052000ـ خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان32غیرفعال - ممنوع الورود4
4274059000ـ ساير32فعال - مجاز به واردات27
4284061000- پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك55غیرفعال - ممنوع الورود4
4294062000ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع55غیرفعال - ممنوع الورود4
4304063000ـ پنير ذوب‌شده (Fondu) غير از رنده شده يا پودرشده55غیرفعال - ممنوع الورود4
4314064000ـ پنير داراي رگه‌هاي كپك‌آبي رنگ (Blue-Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه‌ توليد شده از طريق ركفورت پني‌سيليوم (Penicillium roqueforti)55غیرفعال - ممنوع الورود4
4324069000ـ ساير پنيرها55غیرفعال - ممنوع الورود4
4334071111ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون براي توليد گوشت5فعال - مجاز به واردات21
4344071112ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF5فعال - مجاز به واردات1
4354071113ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتي5فعال - مجاز به واردات1
4364071114ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتي5فعال - مجاز به واردات1
4374071115ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار5فعال - مجاز به واردات1
4384071116ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار5فعال - مجاز به واردات1
4394071117ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون براي توليد مولد5فعال - مجاز به واردات22
4404071118ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه يكروزه گوشتي5فعال - مجاز به واردات1
4414071119ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه يكروزه تخم‌گذار5فعال - مجاز به واردات22
4424071191ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ براي توليد مولد5فعال - مجاز به واردات22
4434071199ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
4444071900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
4454072110ـ ـ ـ تخم خوراكي4فعال - مجاز به واردات1
4464072190ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
4474072900ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
4484079000ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
4494081100ـ ـ خشك‌كرده15فعال - مجاز به واردات23
4504081900ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات23
4514089100ـ ـ خشك كرده15فعال - مجاز به واردات23
4524089900ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات23
4534090000عسل طبيعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
4544100010ـ ـ ـ ژله رويال، زنبور عسل55فعال - مجاز به واردات27
4554100020--- بره موم32فعال - مجاز به واردات27
4564100030--- زهر زنبور عسل32فعال - مجاز به واردات27
4574100090ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
4585010000موي انسان، كار نشده، حتي شسته يا چربي گرفته‌شده؛ آخال موي انسان.55غیرفعال - ممنوع الورود4
4595021000ـ موي خوك يا موي گراز و آخال آنها5غیرفعال - ممنوع الورود4
4605029000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
4615040000روده، بادكنك و شكمبه حيوانات، كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخ‌زده، نمك‌زده يا در آب نمك، خشك‌كرده يا دودي.55فعال - مجاز به واردات27
4625051000ـ پر از انواعي كه براي انباشتن به كار مي‌رود؛ كرك40فعال - مجاز به واردات27
4635059000ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
4645061000ـ اوسئين (ماده اصلي استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسيد5فعال - مجاز به واردات22
4655069000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
4665071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج40غیرفعال - ممنوع الورود27
4675079000ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود27
4685080000مرجان و مواد مشابه،‌كار نشده يا آماده شده به طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كف‌دريا (Cuttle-bone)، كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها.40غیرفعال - ممنوع الورود27
4695100000عنبر خاكستري، جند بيد استر، غاليه و مشك؛ ذرايح؛ زهره، حتي خشك كرده؛ غده و ساير مواد داراي منشأ حيواني كه براي ساخت محصولات داروسازي به كار مي‌رود، تازه، سرد كرده، يخ‌زده يا به نحو موقت ديگري محفوظ شده باشد.5فعال - مجاز به واردات27
4705111000ـ اسپرم گاو5فعال - مجاز به واردات1
4715119100ـ ـ محصولات از ماهي‌ها يا از قشرداران، صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات؛ حيوانات مرده فصل 355فعال - مجاز به واردات27
4725119910ـ ـ ـ نطفه زنده5فعال - مجاز به واردات1
4735119920ـ ـ ـ قرمز دانه5فعال - مجاز به واردات22
4745119940ـ ـ ـ اسپرم5فعال - مجاز به واردات1
4755119950ـ ـ ـ تخم نوغان5فعال - مجاز به واردات1
4765119960--- دم قيچي و آخال از پوست خام گاو (آشپالت)5فعال - مجاز به واردات22
4775119990ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
4786011010ـ ـ ـ پياز زعفران55فعال - مجاز به واردات27
4796011090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
4806012010--- انواع پياز، غده و ريزوم شامل: ليليوم، سنبل، لاله، گلايول، زنبق، شيپوري، آماريليس، هوستا، فرزيا، لاله واژگون، موسکاريا، آنمون، استرليتزيا، نرگس و کورکوما5فعال - مجاز به واردات21
4816012090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
4826021010--- لاكي بامبو5غیرفعال - ممنوع الورود27
4836021020--- گياهان زينتي فصلي و نشايي نظير کوکب، شمعداني، بگونيا، حنا و فوشيا، استئوسپرموم و ماندويلا5فعال - مجاز به واردات22
4846021030--- اندام‌هاي تکثيري نظير رز، داوودي، ميخک، آنتوريم، ژربرا، ليسيانتوس، ارکيده، آلسترومريا، ورزيا، هورتانسيا، هبه، کامليا، آناناس زينتي، بنت قنسول و سيکلمن5فعال - مجاز به واردات21
4856021090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
4866022000ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده5فعال - مجاز به واردات1
4876023000ـ آزاليا، حتي پيوندزده20غیرفعال - ممنوع الورود22
4886024000ـ رز، حتي پيوندزده5فعال - مجاز به واردات22
4896029010ـ ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکي5فعال - مجاز به واردات1
4906029020ـ ـ ـ قلمه ريشه‌دار گل محمدي5غیرفعال - ممنوع الورود22
4916029030--- نشاء: فيتونيا، زاميفوليا، ختمي، سانسوريا، کالانکوئه، کاج مطبق، رودودندرو، گل کاغذي، آگلونما، شفلرا، آزليا، سينگونيم، فيلودندرون، کالاديوم، ليندا، افوربيا، فيکوس، دراسنا، پتوس، کروتونف، ديفن باخيا و حسن‌يوسف5غیرفعال - ممنوع الورود22
4926029090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
4936031100ـ ـ گل‌هاي سرخ55غیرفعال - ممنوع الورود4
4946031200ـ ـ ميخك55غیرفعال - ممنوع الورود4
4956031300ـ ـ اركيده55غیرفعال - ممنوع الورود4
4966031400ـ ـ داوودي55غیرفعال - ممنوع الورود4
4976031500ـ ـ سوسن55غیرفعال - ممنوع الورود4
4986031910ـ ـ ـ گل‌هاي انتوريوم55غیرفعال - ممنوع الورود4
4996031990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5006039000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5016042010ـ ـ ـ برگ‌هاي زنبق55غیرفعال - ممنوع الورود4
5026042020ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5036049000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5047011000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
5057019000ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
5067020010--- گوجه فرنگي زراعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
5077020020--- گوجه فرنگي گلخانه­اي55غیرفعال - ممنوع الورود4
5087020030--- گوجه فرنگي گيلاسي (cherry)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5097031010--- پياز32غیرفعال - ممنوع الورود4
5107031020--- موسير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5117032000ـ سير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5127039000ـ تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سير گونه55غیرفعال - ممنوع الورود4
5137041000ـ گل‌كلم و گل كلم بروكولي55غیرفعال - ممنوع الورود4
5147042000ـ كلم بروكسل55غیرفعال - ممنوع الورود4
5157049000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5167051100ـ ـ كاهو كروي (سالادي)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5177051900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5187052100ـ ـ كاسني سالادي (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5197052900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5207061000ـ هويج و شلغم55غیرفعال - ممنوع الورود4
5217069000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5227070000خيار و خيار ترشي، تازه يا سردكرده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
5237081000ـ نخودفرنگي (Pisum sativum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5247082000ـ لوبيا (گونه Phaselous، گونه Vigna)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5257089000ـ ساير سبزيجات غلافدار55غیرفعال - ممنوع الورود4
5267092000ـ مارچوبه40غیرفعال - ممنوع الورود4
5277093000ـ بادمجان55غیرفعال - ممنوع الورود4
5287094000ـ كرفس به­غير از كرفس غده‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
5297095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاريكوس‌ (دکمه‌اي)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5307095910--- قارچ‌هاي دنبلان55غیرفعال - ممنوع الورود4
5317095990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5327096000ـ فلفل‌فرنگي از نوع (Capsicum) يا از نوع (Pimenta)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5337097000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Orache)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5347099100ـ ـ آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد55غیرفعال - ممنوع الورود4
5357099200ـ ـ زيتون Squash55غیرفعال - ممنوع الورود4
5367099300ـ ـ كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي55غیرفعال - ممنوع الورود4
5377099900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5387101000ـ سيب‌زميني55غیرفعال - ممنوع الورود4
5397102100ـ ـ ‌نخودفرنگي (Pisum sativum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5407102200ـ ـ لوبيا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna55غیرفعال - ممنوع الورود4
5417102900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5427103000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5437104010--- بذر ذرت شيرين15فعال - مجاز به واردات22
5447104090--- ساير15فعال - مجاز به واردات25
5457108000ـ ساير سبزيجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
5467109000ـ مخلوط سبزيجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
5477112000ـ زيتون55غیرفعال - ممنوع الورود4
5487114000ـ خيار و خيارترشي (خيار ريز)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5497115100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (دکمه‌اي)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5507115910--- قارچ‌هاي دنبلان55غیرفعال - ممنوع الورود4
5517115990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5527119000ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
5537122000ـ پياز55غیرفعال - ممنوع الورود4
5547123100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (دکمه‌اي)40غیرفعال - ممنوع الورود4
5557123200-- قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهاي چين (گونه Auricularia)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5567123300ـ ـ قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5577123910--- قارچ‌هاي دنبلان20غیرفعال - ممنوع الورود4
5587123990--- ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
5597129010ـ ـ ـ سير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5607129090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5617131010--- بذر5فعال - مجاز به واردات25
5627131090--- ساير55فعال - مجاز به واردات25
5637132010--- لپه10فعال - مجاز به واردات21
5647132020--- بذر نخود5فعال - مجاز به واردات21
5657132030--- نخود معمولي5فعال - مجاز به واردات21
5667132040--- نخود رسمي (دسي)5فعال - مجاز به واردات21
5677132090--- ساير5فعال - مجاز به واردات21
5687133110--- بذر5فعال - مجاز به واردات25
5697133120-- ماش سبز0فعال - مجاز به واردات25
5707133190--- ساير5فعال - مجاز به واردات25
5717133210--- بذر5فعال - مجاز به واردات21
5727133290--- ساير5فعال - مجاز به واردات21
5737133310ـ ـ ـ لوبيا چيتي5فعال - مجاز به واردات21
5747133320--لوبيا قرمز5فعال - مجاز به واردات21
5757133330--- بذر5فعال - مجاز به واردات21
5767133390ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
5777133400ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)55فعال - مجاز به واردات27
5787133510--- بذر5فعال - مجاز به واردات22
5797133590--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
5807133910--- بذر5فعال - مجاز به واردات22
5817133990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
5827134010--- بذر5فعال - مجاز به واردات21
5837134020--- دال عدس5فعال - مجاز به واردات21
5847134090--- ساير5فعال - مجاز به واردات21
5857135010--- بذر5فعال - مجاز به واردات27
5867135090--- ساير55فعال - مجاز به واردات27
5877136010--- بذر5غیرفعال - ممنوع الورود4
5887136090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5897139000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5907141000ـ ريشه مانيوك (Cassava)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5917142000ـ سيب‌زميني شيرين55غیرفعال - ممنوع الورود4
5927143000ـ سيب‌زميني هندي55غیرفعال - ممنوع الورود4
5937144000ـ‌ قلقاس55غیرفعال - ممنوع الورود4
5947145000ـ يائوتيا55غیرفعال - ممنوع الورود4
5957149000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
5968011100ـ ـ رنده خشك‌كرده5فعال - مجاز به واردات23
5978011200ـ ـ در قسمت دروني پوسته32فعال - مجاز به واردات22
5988011900ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات22
5998012100ـ ـ با پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
6008012200ـ ـ بدون پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
6018013100ـ ـ با پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
6028013200ـ ـ بدون پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
6038021100ـ ـ درون غلاف سخت40غیرفعال - ممنوع الورود4
6048021200ـ ـ‌ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6058022100ـ ـ‌ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6068022200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6078023100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6088023200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6098024100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6108024200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6118025100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6128025210ـ ـ ـ بدون پوست دوم55غیرفعال - ممنوع الورود4
6138025220ـ ـ ـ خلال مغز پسته55غیرفعال - ممنوع الورود4
6148025290ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6158026100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6168026200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6178027000ـ گردوي کولا (گونه کولا)55غیرفعال - ممنوع الورود4
6188028000ـ 'گردوي آرکا (Areca nuts)55غیرفعال - ممنوع الورود4
6198029000ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
6208031000ـ موز سبز20فعال - مجاز به واردات27
6218039000ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
6228041010ـ ـ ـ استعمران55غیرفعال - ممنوع الورود4
6238041015--- برحي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6248041020ـ ـ ـ كبكاب55غیرفعال - ممنوع الورود4
6258041025--- رَبي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6268041030ـ ـ ـ پياروم55غیرفعال - ممنوع الورود4
6278041035--- کلوته55غیرفعال - ممنوع الورود4
6288041040ـ ـ ـ مضافتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6298041045--- خاصويي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6308041050ـ ـ ـ شاهاني55غیرفعال - ممنوع الورود4
6318041060ـ ـ ـ زاهدي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6328041090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6338042010--- انجير خشک55غیرفعال - ممنوع الورود4
6348042020--- انجير تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6358042090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6368043000ـ آناناس26فعال - مجاز به واردات27
6378044000ـ آواكادو40غیرفعال - ممنوع الورود4
6388045010--- گلابي هندي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6398045020--- انبه55فعال - مجاز به واردات27
6408045030--- منگوتين55غیرفعال - ممنوع الورود4
6418051000ـ پرتقال5غیرفعال - ممنوع الورود25
6428052100ـ ـ نارنگي­ها (شامل تنجرين­ها وسان سوماک)10غیرفعال - ممنوع الورود4
6438052200ـ ـ کلمانتين­ها10غیرفعال - ممنوع الورود4
6448052900ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
6458054000ـ گريپ فروت، شامل Pomelos55غیرفعال - ممنوع الورود4
6468055010--- ليمو خشک55غیرفعال - ممنوع الورود4
6478055020--- ليمو ترش تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6488055090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6498059000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6508061000ـ تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6518062010ـ ـ ـ مويز55غیرفعال - ممنوع الورود4
6528062020ـ ـ ـ تيزابي دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
6538062030ـ ـ ـ تيزابي بي‌دانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6548062040ـ ـ ـ آفتابي دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
6558062050ـ ـ ـ آفتابي بي‌دانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6568062060ـ ـ ـ انگوري بي‌دانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6578062070ـ ـ ـ كاشمري سبز بي‌دانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6588062080ـ ـ ـ كاشمري سبز دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
6598062090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6608071100ـ ـ هندوانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6618071900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6628072000ـ پاپايا55غیرفعال - ممنوع الورود4
6638081000ـ سيب10غیرفعال - ممنوع الورود4
6648083000ـ گلابي‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
6658084000ـ به55غیرفعال - ممنوع الورود4
6668091000ـ زردآلو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6678092100ـ ـ آلبالوهاي ترش55غیرفعال - ممنوع الورود4
6688092900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6698093000ـ هلو و همچنين شليل و شفتالو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6708094000ـ آلو و گوجه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6718101000ـ توت‌فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6728102000ـ تمشك، توت‌كوهي، توت درختي و توت‌تمشكي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6738103000ـ انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشه‌اي40غیرفعال - ممنوع الورود4
6748104000ـ كران‌بري، زغال اخته و ساير ميوه‌ها از گونه واكينيوم55غیرفعال - ممنوع الورود4
6758105000ـ كيوي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6768106000ـ دوريان (ميوه درخت‌كلا يا قهوه سوداني)55غیرفعال - ممنوع الورود4
6778107000ـ خرمالوها55غیرفعال - ممنوع الورود4
6788109010ـ ـ ـ انار55غیرفعال - ممنوع الورود4
6798109020ـ ـ ـ زرشك55غیرفعال - ممنوع الورود4
6808109030ـ ـ ـ عناب55غیرفعال - ممنوع الورود4
6818109035ـ ـ ـ سنجد55غیرفعال - ممنوع الورود4
6828109040ـ ـ ـ زالزالک (وليک)55غیرفعال - ممنوع الورود4
6838109050ـ ـ ـ ميوه نسترن، ميوه پنج انگشت، ميوه آقطي (کشمش کولي)، ميوه محلب، هندوانه ابوجهل، ميوه ناخنک55غیرفعال - ممنوع الورود4
6848109090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6858111000ـ توت‌فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
6868112000ـ تمشك، توت سياه، توت، توت تمشكي، بي‌دانه و انگور فرنگي سياه، سفيد و قرمز55غیرفعال - ممنوع الورود4
6878119000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6888121000ـ گيلاس و آلبالو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6898129000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
6908131000ـ زردآلو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6918132000ـ آلو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6928133000ـ سيب55غیرفعال - ممنوع الورود4
6938134000ـ ساير ميوه‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
6948135000ـ مخلوط‌هاي ميوه‌هاي سخت پوست يا مخلوط ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل55غیرفعال - ممنوع الورود4
6958140000پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، يخ‌زده، خشك ‌كرده، عرضه ‌شده در آب‌نمك، در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محافظت كننده موقت.55غیرفعال - ممنوع الورود4
6969011110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر20غیرفعال - ممنوع الورود4
6979011120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير‌ خرده‌فروشي5فعال - مجاز به واردات23
6989011190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
6999011210ـ ـ ـ دربسته‌بندي آماده براي خرده­فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر32غیرفعال - ممنوع الورود4
7009011220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10فعال - مجاز به واردات23
7019011290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
7029012110ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به وزن يک کيلوگرم وکمتر به استثناي کپسول قهوه مخصوص دستگاه قهوه ساز32غیرفعال - ممنوع الورود4
7039012120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غيرخرده‌فروشي10فعال - مجاز به واردات23
7049012190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
7059012210ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به وزن يک کيلوگرم وکمتر به استثناي کپسول قهوه مخصوص دستگاه قهوه ساز32غیرفعال - ممنوع الورود4
7069012220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10فعال - مجاز به واردات23
7079012290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
7089019010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر32غیرفعال - ممنوع الورود4
7099019020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10فعال - مجاز به واردات23
7109019090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
7119021000ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد.20غیرفعال - ممنوع الورود4
7129022010--- انواع چاي20فعال - مجاز به واردات23
7139022090--- ساير20فعال - مجاز به واردات23
7149023010ـ ـ ـ چاي كيسه‌اي55غیرفعال - ممنوع الورود4
7159023020--- انواع چاي20غیرفعال - ممنوع الورود4
7169023090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
7179024010--- انواع چاي5فعال - مجاز به واردات21
7189024090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات21
7199030010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
7209030020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي10فعال - مجاز به واردات27
7219030090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
7229041110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7239041190ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
7249041210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7259041220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10فعال - مجاز به واردات22
7269041290ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
7279042110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7289042190ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
7299042210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7309042290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات25
7319051010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر10فعال - مجاز به واردات27
7329051090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات27
7339052010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر15فعال - مجاز به واردات25
7349052090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات27
7359061110ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌ آماده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7369061190ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
7379061910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌ آماده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7389061990ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
7399062010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7409062020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي10فعال - مجاز به واردات25
7419062090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
7429071010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7439071090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات22
7449072010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7459072090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
7469081110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7479081190ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات22
7489081210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7499081290ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات25
7509082110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7519082190ـ ـ‌ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
7529082210ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7539082290ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
7549083110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7559083190ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات22
7569083210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7579083290ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
7589092110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7599092190ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات25
7609092210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7619092290ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات25
7629093110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7639093190ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات25
7649093210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7659093290ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات25
7669096110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7679096190ـ ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات25
7689096210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7699096290ـ ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات27
7709101110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7719101190ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات22
7729101210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7739101290ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات25
7749102010- - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در بسته­بندي کمتر از ده گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
7759102020ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندي کمتر از ده گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
7769102030- - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در بسته­بندي 10-30 گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
7779102040ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
7789102090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
7799103010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر20فعال - مجاز به واردات27
7809103020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده ‌فروشي5فعال - مجاز به واردات25
7819103090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
7829109110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7839109120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي20فعال - مجاز به واردات25
7849109190ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات25
7859109911ـ ـ ـ ـ آويشن و برگ بو55فعال - مجاز به واردات27
7869109919ـ ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
7879109921ـ ـ ـ‌‌ ـ آويشن و برگ بو40فعال - مجاز به واردات27
7889109929ـ ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات25
7899109990ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات25
79010011100ـ ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
79110011900-- ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
79210019100ـ ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
79310019910--- گندم دامي10غیرفعال - ممنوع الورود4
79410019920--- گندم معمولي10غیرفعال - ممنوع الورود4
79510019990--- ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
79610021000ـ بذر32فعال - مجاز به واردات22
79710029000ـ ساير32فعال - مجاز به واردات27
79810031000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
79910039000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
80010041000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات22
80110049000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات25
80210051000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
80310059010ـ ـ ـ ذرت دامي5فعال - مجاز به واردات1
80410059090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات25
80510061010--- بذر برنج5فعال - مجاز به واردات22
80610061090--- ساير26فعال - مجاز به واردات22
80710062000ـ برنج قهوه‌اي5فعال - مجاز به واردات1
80810063000ـ برنج نيمه‌سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده10فعال - مجاز به واردات1
80910064000ـ خرده برنج55غیرفعال - ممنوع الورود25
81010071000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات22
81110079000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات27
81210081000ـ گندم سياه10فعال - مجاز به واردات27
81310082100ـ ـ بذر10فعال - مجاز به واردات22
81410082900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
81510083000ـ دانه قناري10فعال - مجاز به واردات27
81610084000ـ فونيو15فعال - مجاز به واردات27
81710085010--- بذر5فعال - مجاز به واردات25
81810085090--- ساير10فعال - مجاز به واردات25
81910086010--- بذر5فعال - مجاز به واردات27
82010086090--- ساير10فعال - مجاز به واردات27
82110089010--- بذر5فعال - مجاز به واردات27
82210089090--- ساير10فعال - مجاز به واردات27
82311010000آرد‌گندم يا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.55غیرفعال - ممنوع الورود4
82411022000ـ آرد ذرت32فعال - مجاز به واردات23
82511029010ـ ـ ـ آرد برنج55غیرفعال - ممنوع الورود4
82611029090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
82711031100ـ ـ از گندم26غیرفعال - ممنوع الورود4
82811031300ـ ـ از ذرت26غیرفعال - ممنوع الورود23
82911031900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
83011032000ـ به هم فشرده به صورت حبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
83111041200ـ ـ از جو دو سر55فعال - مجاز به واردات23
83211041900ـ ـ از ساير غلات55غیرفعال - ممنوع الورود4
83311042200ـ ـ از جو دو سر55فعال - مجاز به واردات23
83411042300ـ ـ از ذرت26فعال - مجاز به واردات23
83511042900ـ ـ از ساير غلات55غیرفعال - ممنوع الورود4
83611043000ـ جوانه غلات،‌كامل، پهن شده، فلس‌شده يا آسياب‌شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
83711051000ـ آرد، زبره و پودر55غیرفعال - ممنوع الورود4
83811052000ـ فلس،‌دانه‌هاي‌ريز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»26فعال - مجاز به واردات23
83911061000ـ از سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 0755غیرفعال - ممنوع الورود4
84011062000ـ از ساگو يا از ريشه‌ها يا غده‌هاي زير خاكي شماره 14 0755غیرفعال - ممنوع الورود4
84111063000ـ از محصولات فصل 820فعال - مجاز به واردات23
84211071000ـ بو نداده10فعال - مجاز به واردات22
84311072000ـ بو داده10فعال - مجاز به واردات22
84411081100ـ ـ نشاسته گندم55غیرفعال - ممنوع الورود4
84511081210ـ ـ ـ گريد دارويي20فعال - مجاز به واردات1
84611081290ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
84711081300ـ ـ فكول سيب‌زميني55غیرفعال - ممنوع الورود4
84811081400ـ ـ فكول مانيوك (آرد ريشه مانيوك Cassava)55غیرفعال - ممنوع الورود4
84911081900ـ ـ ساير نشاسته‌ها و فكول‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
85011082000ـ اينولين15فعال - مجاز به واردات22
85111090000گلوتن گندم، حتي خشك‌كرده20غیرفعال - ممنوع الورود4
85212011000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
85312019010--- دانه سويا تراريخته10فعال - مجاز به واردات1
85412019090--- ساير10فعال - مجاز به واردات1
85512023000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات22
85612024100ـ ـ درون غلاف سخت32فعال - مجاز به واردات25
85712024200ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتي شكسته شده32فعال - مجاز به واردات25
85812030000كپرا (مغز نارگيل پوست‌كنده و خشك‌كرده (Copra5فعال - مجاز به واردات25
85912040000دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده5فعال - مجاز به واردات22
86012051010--- بذر کلزا5فعال - مجاز به واردات1
86112051020--- دانه کلزا تراريخته10فعال - مجاز به واردات1
86212051090--- ساير10فعال - مجاز به واردات1
86312059010--- تراريخته10فعال - مجاز به واردات22
86412059090--- ساير10فعال - مجاز به واردات22
86512060010ـ ـ ـ براي روغن­کشي10غیرفعال - ممنوع الورود25
86612060020--- بذر آفتابگردان5فعال - مجاز به واردات1
86712060090ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات25
86812071000ـ هسته ميوه نخل و مغز آن5فعال - مجاز به واردات27
86912072100ـ ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
87012072910ـ ـ ـ دانه پنبه تراريخته5فعال - مجاز به واردات22
87112072990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
87212073000ـ دانه روغن كرچك5فعال - مجاز به واردات27
87312074010--- بذر5فعال - مجاز به واردات22
87412074090--- ساير10فعال - مجاز به واردات22
87512075000ـ دانه خردل10فعال - مجاز به واردات27
87612076010--- بذر5فعال - مجاز به واردات1
87712076090--- ساير10فعال - مجاز به واردات1
87812077000ـ دانه خربزه5فعال - مجاز به واردات27
87912079100ـ ـ دانه خشخاش55غیرفعال - ممنوع الورود4
88012079900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات25
88112081000ـ از دانه سويا55فعال - مجاز به واردات27
88212089010ـ ـ ـ آرد بادام زميني55فعال - مجاز به واردات27
88312089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش55غیرفعال - ممنوع الورود4
88412089090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
88512091000ـ بذر چغندر5فعال - مجاز به واردات1
88612092100ـ ـ بذر يونجه (alfalfa)5فعال - مجاز به واردات1
88712092200ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)5فعال - مجاز به واردات1
88812092300ـ ـ بذرهاي Fescue5فعال - مجاز به واردات22
88912092400ـ ـ‌ بذر چمن آبي متعلق به ايالت كنتاكي5فعال - مجاز به واردات22
89012092500ـ ـ بذر گياه تلخه (Loliom multiflorum lam)5فعال - مجاز به واردات22
89112092910ـ ـ ـ بذر چمن5فعال - مجاز به واردات22
89212092920--- بذر اسپرس5فعال - مجاز به واردات22
89312092990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
89412093000ـ بذر نباتات علفي كه بيشتر به‌منظور استفاده از گل آنها كاشته مي‌شوند5فعال - مجاز به واردات22
89512099110ـ ـ ـ بذر خيار5فعال - مجاز به واردات21
89612099115ـ ـ ـ بذر گوجه فرنگي5فعال - مجاز به واردات21
89712099120ـ ـ ـ بذر فلفل5فعال - مجاز به واردات21
89812099125ـ ـ ـ بذر بادمجان5فعال - مجاز به واردات21
89912099130--بذر پياز5فعال - مجاز به واردات21
90012099190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات21
90112099910--- بذر گياهان زينتي نظير: شمعداني، حنا، بگونيا، کنتيا، شبدر زينتي، اريکاء شامودرا، هميشه بهار، پريوش، وينکا، رعنا، ميموزا، مغربي، آروکاريا، نولينا، کاکتوس، ساکيولنت، کالانکوئه، آدونيوم، راقيس، اطلسي، حسن يوسف، آليسوم، سلوي، سيکاس، جعفري، گازانيا، ميمون،5فعال - مجاز به واردات21
90212099920--- بذر ملون5فعال - مجاز به واردات21
90312099930--- بذر ساير گونه هاي گياهي علوفه اي5فعال - مجاز به واردات21
90412099990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
90512101000ـ گل رازك، آسياب‌نشده، پودر نشده يا به شكل حبه در نيامده55فعال - مجاز به واردات27
90612102000ـ گل رازك، آسياب‌شده، پودر شده، يا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك20فعال - مجاز به واردات25
90712112000ـ ريشه جينسينگ15فعال - مجاز به واردات25
90812113000ـ برگ كوكا15غیرفعال - ممنوع الورود4
90912114000ـ كاه خشخاش15غیرفعال - ممنوع الورود4
91012115000ـ افدرا (Ephedra)5فعال - مجاز به واردات27
91112119010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه5فعال - مجاز به واردات27
91212119020ـ ـ ـ ريشه شيرين‌بيان5فعال - مجاز به واردات22
91312119025--- اسپند15فعال - مجاز به واردات27
91412119030--- نعناع10فعال - مجاز به واردات27
91512119035--- تخم شربتي10فعال - مجاز به واردات27
91612119040--- گل و سرشاخه گلدار پنيرک5فعال - مجاز به واردات27
91712119045--- نعناع فلفلي10فعال - مجاز به واردات27
91812119050--- ريشه سنبل­الطيب10فعال - مجاز به واردات27
91912119091ـ ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمدي55غیرفعال - ممنوع الورود27
92012119099ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
92112122100ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان20فعال - مجاز به واردات25
92212122910ـ ـ ـ بادرنجبويه55فعال - مجاز به واردات27
92312122920ـ ـ ـ بابونه55فعال - مجاز به واردات27
92412122930ـ ـ ـ گزنه55فعال - مجاز به واردات27
92512122940ـ ـ ـ مرزه55فعال - مجاز به واردات27
92612122990ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
92712129100ـ ـ چغندر قند20فعال - مجاز به واردات27
92812129200ـ ـ دانه‌هاي اقاقيا (خرنوپ)10فعال - مجاز به واردات27
92912129300ـ ـ نيشكر10فعال - مجاز به واردات27
93012129400ـ ـ ريشه‌هاي كاسني تلخ10فعال - مجاز به واردات27
93112129910ـ ـ ـ دانه کدو مصرف آجيلي40فعال - مجاز به واردات25
93212129920--- بذر دانه کدو5فعال - مجاز به واردات1
93312129930--- دانه کدو براي مصارف روغن کشي40فعال - مجاز به واردات25
93412129940--- رز چيني (چاي ترش)40فعال - مجاز به واردات27
93512129990ـ ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات27
93612130000كاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتي قطعه‌قطعه شده، آسياب‌شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه.10فعال - مجاز به واردات25
93712141000ـ يونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه5فعال - مجاز به واردات22
93812149000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
93913012000ـ صمغ عربي5فعال - مجاز به واردات22
94013019010ـ ـ ـ باريچه5فعال - مجاز به واردات22
94113019020ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شيرين)10فعال - مجاز به واردات22
94213019030ـ ـ ـ سقز5فعال - مجاز به واردات22
94313019040ـ ـ ـ كتيرا5فعال - مجاز به واردات22
94413019090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
94513021100ـ ـ ترياك55غیرفعال - ممنوع الورود4
94613021200ـ ـ از شيرين‌بيان10غیرفعال - ممنوع الورود4
94713021300ـ ـ از رازك5فعال - مجاز به واردات22
94813021400ـ ـ از افدرا10فعال - مجاز به واردات22
94913021900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
95013022000ـ مواد پكتيني، پكتينات‌ها و پكتات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
95113023100ـ ـ آگارآگار5فعال - مجاز به واردات22
95213023200ـ ـ لعاب‌ها و مواد غليظ‌كننده،‌حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گوار5فعال - مجاز به واردات22
95313023900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
95414011000ـ بامبو20فعال - مجاز به واردات25
95514012000ـ خيزران20فعال - مجاز به واردات27
95614019000ـ ساير20فعال - مجاز به واردات27
95714042000ـ لينتر پنبه5فعال - مجاز به واردات22
95814049010ـ ـ ـ حنا به غير از عصاره آن32فعال - مجاز به واردات25
95914049020ـ ـ ـ وسمه32فعال - مجاز به واردات25
96014049030ـ ـ ـ كوكوپيت5فعال - مجاز به واردات21
96114049040ـ ـ ـ کاه و کلش حبوبات15فعال - مجاز به واردات25
96214049050--- پوست گردو، بادام، پسته، فندق15فعال - مجاز به واردات25
96314049090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات25
96415011000ـ روغن خوك5غیرفعال - ممنوع الورود4
96515012000ـ ‌ساير چربي خوك5غیرفعال - ممنوع الورود4
96615019000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
96715021010ـ ـ ـ پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5فعال - مجاز به واردات23
96815021090ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
96915029010--- پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5فعال - مجاز به واردات23
97015029090--- ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
97115030000استئارين لارد، روغن لارد، اولئواسته آرين، اولئومارگارين و روغن پيه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسيونه نشده يا مخلوط نشده يا آماده نشده به نحوي ديگر.5فعال - مجاز به واردات27
97215041000ـ روغن‌جگر ماهي و اجزاي آن5فعال - مجاز به واردات22
97315042000ـ چربي و روغن ماهي و اجزاي آنها، به­غير از روغن جگر5فعال - مجاز به واردات22
97415043000ـ چربي و روغن پستانداران دريايي و اجزاي آنها5فعال - مجاز به واردات22
97515050010ـ ـ ـ لانولين مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5فعال - مجاز به واردات22
97615050090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
97715060000ساير چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزاي آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.5غیرفعال - ممنوع الورود4
97815071000ـ روغن خام، حتي صمغ گرفته20فعال - مجاز به واردات1
97915079000ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
98015081000ـ روغن خام15فعال - مجاز به واردات22
98115089000ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
98215091010ـ ـ ـ با بسته­بندي سه ليتر و کمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
98315091090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات22
98415099000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
98515100000ساير روغن‌ها و اجزاي آنها كه منحصراً از زيتون به دست مي‌آيد، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته و مخلوط اين روغن‌ها يا اجزاي آنها با روغن‌ها يا اجزاي روغن‌هاي مشمول شماره 09 15.55غیرفعال - ممنوع الورود4
98615111000ـ روغن خام40فعال - مجاز به واردات22
98715119010ـ ـ ـ R.B.D40فعال - مجاز به واردات1
98815119020--- R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي5فعال - مجاز به واردات22
98915119040ـ ـ ـ استئارين بدون بو تصفيه شده بي‌رنگ RBD40فعال - مجاز به واردات22
99015119090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
99115121100ـ ـ روغن خام20فعال - مجاز به واردات1
99215121900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
99315122100ـ ـ روغن خام، حتي ماده سمي (گوسيپول Gossypol) آن گرفته شده20فعال - مجاز به واردات22
99415122900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
99515131100ـ ـ روغن خام10فعال - مجاز به واردات22
99615131910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي خرده‌فروشي55غیرفعال - ممنوع الورود4
99715131990ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
99815132100ـ ـ‌ روغن خام40فعال - مجاز به واردات22
99915132911ـ ـ ـ ـ استئارين40فعال - مجاز به واردات25
100015132912ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارين40فعال - مجاز به واردات25
100115132913ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي40فعال - مجاز به واردات22
100215132919ـ ـ ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات22
100315132990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
100415141100ـ ـ روغن خام20فعال - مجاز به واردات1
100515141900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
100615149100ـ ـ روغن خام10فعال - مجاز به واردات1
100715149900ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
100815151100ـ ـ روغن خام5فعال - مجاز به واردات22
100915151900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
101015152100ـ ـ روغن خام10فعال - مجاز به واردات22
101115152900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
101215153000ـ روغن كرچك و اجزاي آن5فعال - مجاز به واردات22
101315155000ـ روغن كنجد و اجزاي آن10فعال - مجاز به واردات22
101415159010ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاي آن5فعال - مجاز به واردات23
101515159090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات22
101615161000ـ چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزاي آنها20غیرفعال - ممنوع الورود4
101715162010ـ ـ ـ روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)5فعال - مجاز به واردات22
101815162020ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR5فعال - مجاز به واردات22
101915162090ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات23
102015171000ـ مارگارين، باستثناي مارگارين مايع40فعال - مجاز به واردات27
102115179010ـ ـ ـ روغن خوك بدلي5غیرفعال - ممنوع الورود4
102215179090ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات23
102315180000چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني يا نباتي و اجزاي آنها، پخته، اكسيدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پليمريزه شده به‌‌وسيله حرارت در خلأ يا در‌گاز بي‌اثر (Inert Gas) يا به نحوي ديگر از لحاظ شيميايي تغيير يافته، به­استثناي آنهايي كه مشمول شماره 110فعال - مجاز به واردات22
102415200000گليسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌هاي قليايي گليسيرين‌دار.5فعال - مجاز به واردات22
102515211010ـ ـ ـ موم‌هاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس5فعال - مجاز به واردات23
102615211090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات25
102715219010ـ ـ ـ موم زنبور عسل5فعال - مجاز به واردات22
102815219020ـ ـ ـ موم‌هاي حشرات (شلاك)5فعال - مجاز به واردات22
102915219090ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات27
103015220000دگراها (Degras)؛ تفاله‌هاي حاصل از عمل آوردن اجسام چرب يا موم‌هاي حيواني يا نباتي.5غیرفعال - ممنوع الورود4
103116021010ـ ـ‌ ـ غذاهاي رژيمي (چيكن ميت)32غیرفعال - ممنوع الورود27
103216021090ـ ـ‌ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
103316022000ـ از جگر حيوانات40غیرفعال - ممنوع الورود4
103416023100ـ ـ‌ از بوقلمون40غیرفعال - ممنوع الورود4
103516023200ـ ـ مرغان خانگي (Gallus domesticus)40غیرفعال - ممنوع الورود4
103616023900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
103716024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
103816024200ـ ـ سردست و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
103916024900ـ ـ ساير و همچنين مخلوط‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
104016025000ـ از نوع گاو40غیرفعال - ممنوع الورود4
104116029000ـ ساير، همچنين فرآورده‌هاي خون حيوانات40غیرفعال - ممنوع الورود4
104216030000عصاره و شيره گوشت، ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات40غیرفعال - ممنوع الورود4
104316041100ـ ـ ماهي آزاد (Salmon)40غیرفعال - ممنوع الورود4
104416041200ـ ـ شاه ماهي (Herrings)55غیرفعال - ممنوع الورود4
104516041300ـ ـ ماهي ساردين، ساردين كوچك55غیرفعال - ممنوع الورود4
104616041400ـ ـ ماهي تن، ‌ليستائو (Listaos) و بونيت ( گونه Sarda )40غیرفعال - ممنوع الورود4
104716041500ـ ـ‌ ماهي مكرل (Mackerel)40غیرفعال - ممنوع الورود4
104816041600ـ ـ‌ ماهي كولي، آنچوي (Anchois)55غیرفعال - ممنوع الورود4
104916041700ـ ـ مارماهي‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
105016041800ـ ـ باله­هاي کوسه40غیرفعال - ممنوع الورود4
105116041900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
105216042000ـ ساير ماهي آماده55غیرفعال - ممنوع الورود4
105316043100ـ ـ خاويار55غیرفعال - ممنوع الورود4
105416043200ـ ـ بدل خاويار55غیرفعال - ممنوع الورود4
105516051000ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab)55غیرفعال - ممنوع الورود4
105616052100ـ ـ در ظرف غيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد55غیرفعال - ممنوع الورود4
105716052900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
105816053000ـ لابستر دريايي (Lobster)55غیرفعال - ممنوع الورود4
105916054000ـ ساير قشرداران55غیرفعال - ممنوع الورود4
106016055100ـ ـ صدف خوراكي oysters55غیرفعال - ممنوع الورود4
106116055200ـ ـ گوش‌ماهي، شامل گوش‌ماهي‌هاي ماده55غیرفعال - ممنوع الورود4
106216055300ـ ـ صدف دوكفه‌اي55غیرفعال - ممنوع الورود4
106316055400ـ ـ ماهي نرم‌تن و ماهي مركب55غیرفعال - ممنوع الورود4
106416055500ـ ـ هشت پا55غیرفعال - ممنوع الورود4
106516055600ـ ـ گوشت صدف55غیرفعال - ممنوع الورود4
106616055700ـ ـ حلزون صدف خوراكي55غیرفعال - ممنوع الورود4
106716055800ـ ـ حلزون‌ها، به‌غير از حلزون دريايي55غیرفعال - ممنوع الورود4
106816055900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
106916056100ـ ـ خيار دريايي55غیرفعال - ممنوع الورود4
107016056200ـ ـ توتياي دريايي55غیرفعال - ممنوع الورود4
107116056300ـ ـ عروس دريايي55غیرفعال - ممنوع الورود4
107216056900-- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
107317011200ـ ـ از چغندر5فعال - مجاز به واردات22
107417011300ـ ـ از نيشکر5فعال - مجاز به واردات21
107517011400ـ ـ از ساير نيشکرها20فعال - مجاز به واردات22
107617019100ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌يا رنگ‌كننده اضافه‌شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
107717019900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
107817021100ـ ـ از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد5فعال - مجاز به واردات22
107917021900ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
108017022000ـ قند و شربت درخت افرا32غیرفعال - ممنوع الورود4
108117023010ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز20غیرفعال - ممنوع الورود4
108217023090ـ ـ‌ ـ دکستروز20فعال - مجاز به واردات1
108317024000ـ گلوكز و شربت گلوكز، كه به حالت خشك داراي 20 درصد تا كمتر از 50 درصد وزني فروكتوز باشد، به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)20غیرفعال - ممنوع الورود4
108417025000ـ فروكتوز خالص از لحاظ شيميايي5فعال - مجاز به واردات1
108517026000ـ ساير فروكتوز و شربت فروكتوز كه به حالت خشك داراي بيش از 50 درصد وزني فروكتوز باشد، به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)(Invert sugar)15غیرفعال - ممنوع الورود4
108617029010ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترين20فعال - مجاز به واردات23
108717029020---کارامل (قند سوخته)10فعال - مجاز به واردات23
108817029090ـ ـ‌ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
108917031000ـ ملاس‌هاي نيشكر5فعال - مجاز به واردات22
109017039000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
109117041000ـ آدامس (Chewing-gum) حتي پوشيده شده از قند و شكر55غیرفعال - ممنوع الورود4
109217049010--- سوهان55غیرفعال - ممنوع الورود4
109317049020--- گز55غیرفعال - ممنوع الورود4
109417049090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
109518010010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم15فعال - مجاز به واردات27
109618010090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
109718020010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم15فعال - مجاز به واردات22
109818020090ـ ـ‌ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات27
109918031000ـ چربي نگرفته15فعال - مجاز به واردات22
110018032000ـ كلاً ‌يا جزئاً چربي گرفته15فعال - مجاز به واردات22
110118040000كره، چربي و روغن كاكائو.15فعال - مجاز به واردات22
110218050010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم15غیرفعال - ممنوع الورود4
110318050090ـ ـ‌ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات22
110418061000ـ پودر كاكائو حاوي قند يا شكر يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوه شده به آن40غیرفعال - ممنوع الورود4
110518062000ـ ساير فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه‌ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته‌بندي‌هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از 2 كيلوگرم باشد.32غیرفعال - ممنوع الورود4
110618063100ـ ـ پر شده (Filled)55غیرفعال - ممنوع الورود4
110718063200ـ ـ پرنشده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
110818069000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
110919011000ـ فرآورده‌هاي مناسب براي نوزادان يا كودكان، عرضه شده براي خرده‌­فروشي5فعال - مجاز به واردات27
111019012000ـ مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي شماره 05 1920غیرفعال - ممنوع الورود4
111119019010ـ ـ ـ خوراك دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 23885فعال - مجاز به واردات21
111219019090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات22
111319021100ـ ـ حاوي تخم‌مرغ55غیرفعال - ممنوع الورود4
111419021900ـ ـ ساير:55غیرفعال - ممنوع الورود4
111519022000ـ خميرهاي غذايي پر شده ( حتي پخته شده يا آماده شده به نحوي ديگر)55غیرفعال - ممنوع الورود4
111619023000ـ ساير خميرهاي غذايي55غیرفعال - ممنوع الورود4
111719024000ـ كوسكوس55غیرفعال - ممنوع الورود4
111819030000تاپيوكا و بدل‌هاي آن تهيه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌هاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند.15فعال - مجاز به واردات23
111919041000ـ فرآورده‌هاي غلات كه با عمل پف‌كردن يا تفت دادن به دست آمده باشد.55غیرفعال - ممنوع الورود4
112019042000ـ فرآورده‌هاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگه‌هاي غلات تفت داده نشده و برگه‌هاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
112119043000ـ خرده گندم برشته55غیرفعال - ممنوع الورود4
112219049000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
112319051000ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot)55غیرفعال - ممنوع الورود4
112419052000ـ نان زنجبيلي و همانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
112519053100ـ ـ بيسكوئيت‌هايي كه به آنها مواد شيرين‌كننده افزوده‌اند55غیرفعال - ممنوع الورود4
112619053200ـ ـ وافل‌ها و ويفرها55غیرفعال - ممنوع الورود4
112719054000ـ نان سوخاري (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه55غیرفعال - ممنوع الورود4
112819059010ـ ـ‌ ـ كاشه براي دارو5فعال - مجاز به واردات1
112919059090ـ ـ‌ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
113020011000ـ خيار و خيار ريز (خيار ترشي)40غیرفعال - ممنوع الورود4
113120019000ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
113220021000ـ گوجه فرنگي، كامل يا به صورت قطعه قطعه55غیرفعال - ممنوع الورود4
113320029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
113420029090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
113520031000ـ قارچ از گونه آگاريكوس (دکمه‌اي)40غیرفعال - ممنوع الورود4
113620039010--- قارچ‌هاي دنبلان40غیرفعال - ممنوع الورود4
113720039090--- ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
113820041000ـ سيب‌زميني40غیرفعال - ممنوع الورود4
113920049000ـ ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي آنها40غیرفعال - ممنوع الورود4
114020051000ـ سبزيجات هموژنيزه40غیرفعال - ممنوع الورود4
114120052000ـ سيب‌زميني40غیرفعال - ممنوع الورود4
114220054000ـ نخود فرنگي (Pisum sativum)40غیرفعال - ممنوع الورود4
114320055100ـ ـ لوبيا به صورت دانه40غیرفعال - ممنوع الورود4
114420055900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
114520056000ـ مارچوبه40غیرفعال - ممنوع الورود4
114620057000ـ زيتون55غیرفعال - ممنوع الورود4
114720058000ـ ذرت شيرين Zea mays) نوع (Saccharata40غیرفعال - ممنوع الورود27
114820059100ـ ـ جوانه بامبو40غیرفعال - ممنوع الورود4
114920059900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
115020060000سبزيجات، ميوه،‌ميوه‌هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاي نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور).40غیرفعال - ممنوع الورود4
115120071010ـ ـ‌ ـ پوره ميوه‌هاي گرمسيري (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي و تمبر هندي)5فعال - مجاز به واردات22
115220071090ـ ـ‌ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات23
115320079100ـ ـ مركبات55فعال - مجاز به واردات23
115420079910ـ ـ‌ ـ پوره ميوه‌هاي گرمسيري (موز، انبه، پشن‌فروت، ليچي، آناناس و تمبر هندي)5فعال - مجاز به واردات22
115520079990ـ ـ‌ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات23
115620081100ـ ـ بادام زميني40غیرفعال - ممنوع الورود4
115720081900ـ ـ ساير، همچنين مخلوط‌ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
115820082010--- در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.32فعال - مجاز به واردات27
115920082090ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات27
116020083010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.20فعال - مجاز به واردات22
116120083090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
116220084010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
116320084090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
116420085010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
116520085090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
116620086010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
116720086090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
116820087010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.20فعال - مجاز به واردات22
116920087090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
117020088010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
117120088090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
117220089100ـ ـ مغز نخل (Palm heart)40غیرفعال - ممنوع الورود4
117320089300-- قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)40غیرفعال - ممنوع الورود4
117420089710---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
117520089790ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
117620089910---انبه در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40فعال - مجاز به واردات22
117720089920---آلوئه ورا در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40فعال - مجاز به واردات27
117820089930ـ ـ ـ ساير ميوه­ها در ظرفي که حداقل10 کيلوگرم گنجايش داشته باشد40غیرفعال - ممنوع الورود4
117920089990ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
118020091100ـ ـ يخ‌زده32فعال - مجاز به واردات22
118120091200ـ ـ يخ نزده، با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
118220091900ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات22
118320092100ـ‌ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
118420092900ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات22
118520093100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
118620093900ـ ـ‌ ساير32فعال - مجاز به واردات22
118720094100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
118820094910ـ ـ‌ ـ آب‌ميوه تغليظ شده (كنسانتره)5فعال - مجاز به واردات22
118920094990ـ ـ‌ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات22
119020095000ـ آب گوجه‌فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
119120096100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 30 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
119220096900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
119320097100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
119420097900ـ ـ ‌ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
119520098100ـ ـ آب قره‌قاط55غیرفعال - ممنوع الورود4
119620098910ـ ـ‌ ـ آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)5فعال - مجاز به واردات22
119720098990ـ ـ‌ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات22
119820099000ـ مخلوط‌هاي آب‌ميوه و سبزيجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
119921011110ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوري)15فعال - مجاز به واردات27
120021011190ـ ـ‌ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات27
120121011200ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس قهوه15غیرفعال - ممنوع الورود4
120221012000ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌هاي چاي يا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس اين عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس چاي يا ماته10فعال - مجاز به واردات23
120321013000ـ كاسني بو داده و ساير بدل قهوه‌هاي بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده آنها10غیرفعال - ممنوع الورود4
120421021000ـ مخمرهاي فعال10فعال - مجاز به واردات23
120521022000ـ مخمرهاي غيرفعال، ساير موجودات ذره‌بيني تك سلولي مرده5فعال - مجاز به واردات22
120621023000‌ـ بيكينگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).15غیرفعال - ممنوع الورود4
120721031000ـ سس سويا40غیرفعال - ممنوع الورود4
120821032000ـ كچاپ گوجه‌فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سس‌هاي گوجه فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
120921033000ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده5فعال - مجاز به واردات23
121021039000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
121121041000ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها55فعال - مجاز به واردات27
121221042000ـ فرآورده‌هاي غذايي ‌مركب (Composite)،‌ هموژنيزه55فعال - مجاز به واردات27
121321050000بستني و ساير شربت‌هاي يخ‌زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو.55غیرفعال - ممنوع الورود4
121421061010--- مواد پروتئيني تكستوره5فعال - مجاز به واردات23
121521061011ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئيني تكستوره سويا15فعال - مجاز به واردات26
121621061019---- ساير5فعال - مجاز به واردات23
121721061030ـ ـ‌ ـ شير لاكتومي5غیرفعال - ممنوع الورود4
121821061090ـ ـ‌ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات22
121921069010ـ ـ‌ ـ استابيلايزر5فعال - مجاز به واردات22
122021069020ـ ـ‌ ـ امولسيفاير5فعال - مجاز به واردات22
122121069030ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراكي5فعال - مجاز به واردات22
122221069040ـ ـ‌ ـ ژل كيك20غیرفعال - ممنوع الورود4
122321069050ـ ـ‌ ـ آنتي‌اكسيدان5فعال - مجاز به واردات22
122421069060ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده15فعال - مجاز به واردات23
122521069080ـ ـ‌ ـ مكمل غذايي20فعال - مجاز به واردات23
122621069085ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند40غیرفعال - ممنوع الورود4
122721069090ـ ـ‌ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
122822011000ـ آب‌معدني و آب گازدار شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
122922019000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
123022021000ـ آب، همچنين آب‌هاي معدني و آب‌هاي گازدار شده كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد55غیرفعال - ممنوع الورود4
123122029100-- آبجوي غيرالکلي55غیرفعال - ممنوع الورود4
123222029910--- مكمل‌هاي غذايي مايع20فعال - مجاز به واردات27
123322029990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
123422030000آبجو تهيه شده از مالت5غیرفعال - ممنوع الورود4
123522041000ـ شراب كف‌دار5غیرفعال - ممنوع الورود4
123622042100ـ ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
123722042200ـ ـ در ظرف بيشتر از 2 ليتر تا 10 ليتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
123822042900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
123922043000ـ ساير آب‌انگورهاي تازه (Grape must)5غیرفعال - ممنوع الورود4
124022051000ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
124122059000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
124222060000ساير نوشابه‌هاي‌تخميرشده (مثلاً: شراب‌ سيب (Cidre)، شراب گلابي (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌هاي‌ تخميرشده و مخلوط نوشابه‌هاي تخمير شده و مخلوط نوشابه‌هاي غيرالكلي، كه در جاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.5غیرفعال - ممنوع الورود4
124322071010ـ ـ‌ ـ اتانول (الكل اتيليك، هيدرواكسيد) 100 درصد خالص10فعال - مجاز به واردات1
124422071090ـ ـ‌ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات21
124522072000ـ الكل اتيليك و ساير عرق‌ها، تقليب شده،به هر ميزان55غیرفعال - ممنوع الورود4
124622082000ـ عرق حاصل از تقطير شراب انگور يا تفاله انگور5غیرفعال - ممنوع الورود4
124722083000ـ ويسكي5غیرفعال - ممنوع الورود4
124822084000ـ رم (Rum) (نوشيدني الكلي كه از نيشكر، شيره قند و غيره مي‌گيرند) و ساير مشروبات الكلي (Spirits) حاصل از تقطير فرآوردهاي تخمير شده نيشكر5غیرفعال - ممنوع الورود4
124922085000ـ نوشابه‌هاي الكل‌دار موسوم به جين (Gin) و عرق سرو كوهي (Geneva)5غیرفعال - ممنوع الورود4
125022086000ـ ودكا5غیرفعال - ممنوع الورود4
125122087000ـ ليكورها و كورديال‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
125222089000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
125322090010ـ ـ‌ ـ سرکه بالزاميک با بسته­بندي 5 ليتر و کمتر15غیرفعال - ممنوع الورود4
125422090020ـ ـ‌ ـ ساير سرکه­هاي بالزاميک10فعال - مجاز به واردات26
125522090090ـ ـ‌ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
125623011000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربي‌هاي حيواني5فعال - مجاز به واردات22
125723012000ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات5فعال - مجاز به واردات22
125823021000ـ از ذرت5فعال - مجاز به واردات22
125923023000ـ از گندم5فعال - مجاز به واردات22
126023024000ـ از ساير غلات15فعال - مجاز به واردات22
126123025000ـ از نباتات غلافدار5فعال - مجاز به واردات22
126223031000ـ تفاله نشاسته‌سازي و تفاله‌هاي همانند5فعال - مجاز به واردات22
126323032000ـ تفاله چغندر، تفاله نيشكر و ساير آخال‌هاي قندسازي5فعال - مجاز به واردات22
126423033000ـ تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير5غیرفعال - ممنوع الورود4
126523040000كنجاله (Oil-cake) و ساير آخال‌هاي جامد، حتي خرد‌شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله‌ كه از استخراج روغن سويا به دست مي‌آيد.20فعال - مجاز به واردات1
126623050000كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد، حتي‌ ساييده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن‌ بادام زميني (Arachide) به دست مي‌آيد.10فعال - مجاز به واردات22
126723061000ـ از پنبه‌دانه10فعال - مجاز به واردات1
126823062000ـ از دانه كتان10فعال - مجاز به واردات22
126923063000ـ از تخم آفتابگردان10فعال - مجاز به واردات1
127023064100ـ ـ از دانه‌هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك10فعال - مجاز به واردات1
127123064900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
127223065000ـ از نارگيل يا از كپرا (Copra)10فعال - مجاز به واردات22
127323066000ـ از مغز هسته و ميوه نخل10فعال - مجاز به واردات22
127423069010ـ ـ ـ كنجاله گلرنگ10فعال - مجاز به واردات22
127523069090ـ ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
127623070000لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).55غیرفعال - ممنوع الورود4
127723070010---تارتر خام (ARGOL)55غیرفعال - ممنوع الورود4
127823070090---ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
127923080010---تفاله (پوست و دانه) حاصل از فرآوري گوجه فرنگي5غیرفعال - ممنوع الورود4
128023080090--ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
128123091000ـ غذا براي سگ يا گربه، بسته‌بندي شده بـــراي خرده فروشي5غیرفعال - ممنوع الورود4
128223099010ـ ـ ـ خوراک آماده آبزيان5فعال - مجاز به واردات1
128323099020ـ ـ ـ افزودني‌هاي خوراک آبزيان5فعال - مجاز به واردات1
128423099030ـ ـ ـ افزودني‌هاي خوراك آماده دام و طيور5فعال - مجاز به واردات1
128523099040ـ ـ ـ ساير خوراكي­هاي آماده دام و طيور5فعال - مجاز به واردات27
128623099050ـ ـ ـ کنسانتره خوراک طيور10فعال - مجاز به واردات22
128723099090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
128824011000ـ توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده5فعال - مجاز به واردات22
128924012010---توتون که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد.15فعال - مجاز به واردات23
129024012020---تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد.15فعال - مجاز به واردات23
129124012090---ساير15فعال - مجاز به واردات23
129224013000ـ آخال توتون و تنباكو5فعال - مجاز به واردات23
129324021000‌ـ سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده) و سيگاريلو، حاوي توتون26غیرفعال - ممنوع الورود4
129424022000ـ سيگار حاوي توتون26فعال - مجاز به واردات27
129524029000ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
129624031100-- تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل5فعال - مجاز به واردات23
129724031910---توتون آماده يا فرآوري شده (خرمن آماده) براي توليد سيگارت15فعال - مجاز به واردات23
129824031990---ساير5فعال - مجاز به واردات23
129924039100ـ ـ‌ توتون و تنباكوي «هموژنيزه» يا «دوباره ساخته»5فعال - مجاز به واردات23
130024039900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
130125010010ـ ـ‌ ـ نمك معمولي (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب شده)5غیرفعال - ممنوع الورود4
130225010020ـ ـ‌ ـ براي تغيير شيميايي (جداسازي سديم از كلر) براي تهيه ساير مواد10فعال - مجاز به واردات24
130325010030ـ ـ‌ ـ تغيير يافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده)5فعال - مجاز به واردات22
130425010040ـ ـ‌ ـ كلرور سديم داراي گريد دارويي5فعال - مجاز به واردات1
130525010090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
130625020000پيريت آهن تفته نشده.5فعال - مجاز به واردات22
130725030010ـ ـ‌ ـ خام يا تصفيه نشده5فعال - مجاز به واردات22
130825030090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
130925041010ـ ـ‌ ـ فلس كريستالين ( به­جز گرد)5فعال - مجاز به واردات22
131025041090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
131125049000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
131225051010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن5فعال - مجاز به واردات22
131325051090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
131425059000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
131525061010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غير از طبيعي) داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن5فعال - مجاز به واردات22
131625061090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
131725062000ـ كوارتزيت (Quartzite)5فعال - مجاز به واردات22
131825070010ـ ـ‌ ـ كائولن5فعال - مجاز به واردات22
131925070090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
132025081000ـ بنتونيت5فعال - مجاز به واردات22
132125083000ـ خاك رس نسوز5فعال - مجاز به واردات22
132225084010ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور5غیرفعال - ممنوع الورود4
132325084090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
132425085000ـ آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت5فعال - مجاز به واردات22
132525086000ـ موليت5فعال - مجاز به واردات22
132625087010ـ ـ‌ ـ خاك شاموت10فعال - مجاز به واردات22
132725087020ـ ـ‌ ـ خاك ديناس10فعال - مجاز به واردات22
132825090010ـ ـ‌ ـ خام5فعال - مجاز به واردات22
132925090090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
133025101000ـ آسياب‌نشده5فعال - مجاز به واردات26
133125102000ـ آسياب شده5فعال - مجاز به واردات1
133225111010ـ ـ‌ ـ آسياب شده15فعال - مجاز به واردات22
133325111090ـ ـ‌ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات22
133425112000ـ كربنات باريم طبيعي (ويتريت)5فعال - مجاز به واردات22
133525120000خاك سيليسي سنگواره (مثلاً، كيزلگور، تريپوليت، دياتوميت) و ساير خاك‌هاي سيليسي همانند،‌كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 1 تجاوز نكند، حتي تكليس شده.5فعال - مجاز به واردات22
133625131000ـ سنگ پا5غیرفعال - ممنوع الورود4
133725132010ـ ـ‌ ـ كار نشده يا به صورت قطعات نامنظم5غیرفعال - ممنوع الورود4
133825132090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
133925140000سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مستطيل.26غیرفعال - ممنوع الورود4
134025151110ـ ـ‌ ـ مرمر5غیرفعال - ممنوع الورود4
134125151120ـ ـ‌ ـ تراورتن5غیرفعال - ممنوع الورود4
134225151130ـ ـ‌ ـ سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال فاقد سطح صيقلي با ابعاد و ضخامت­هاي مختلف5فعال - مجاز به واردات22
134325151190ـ ـ‌ ـ مرمريت5غیرفعال - ممنوع الورود4
134425151200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل5غیرفعال - ممنوع الورود4
134525152000ـ سنگ‌هاي اكوسين و ساير سنگ‌هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)5غیرفعال - ممنوع الورود4
134625161100ـ ـ كار نشده يا ناهمواري گرفته شده5فعال - مجاز به واردات22
134725161200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل:20غیرفعال - ممنوع الورود4
134825162000ـ ماسه سنگ (Sandstone)5غیرفعال - ممنوع الورود4
134925169000ـ ساير سنگ‌هاي تراش يا ساختمان5غیرفعال - ممنوع الورود4
135025171010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ريگ، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق10غیرفعال - ممنوع الورود4
135125171020ـ ـ‌ ـ دولوميت خرد شده يا شکسته شده5غیرفعال - ممنوع الورود4
135225171090ـ ـ‌ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
135325172000ـ ماكادام مواد مذاب معدني، ماكادام جوش يا ساير آخال صنعتي همانند، حتي اگر حاوي مواد مذكور در شماره فرعي 10 2517 باشد5فعال - مجاز به واردات22
135425173000ـ تارماكادام5فعال - مجاز به واردات22
135525174100ـ ـ از مرمر10غیرفعال - ممنوع الورود4
135625174900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
135725181000ـ دولوميت تكليس يا تفته نشده5فعال - مجاز به واردات22
135825182000ـ دولوميت تكليس شده يا تفته شده5غیرفعال - ممنوع الورود4
135925183000ـ چينه دولوميت (ramming mix)15فعال - مجاز به واردات22
136025191000ـ كربنات منيزيم طبيعي (منيزيت)5فعال - مجاز به واردات22
136125199010ـ ـ‌ ـ منيزيت مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميايي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 كمتر از سه درصد5فعال - مجاز به واردات22
136225199020ـ ـ‌ ـ كربنات منيزيم تكليس شده5فعال - مجاز به واردات22
136325199030ـ ـ‌ ـ پودر اكسيد منيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنندگان لامپ5فعال - مجاز به واردات22
136425199090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
136525201000ـ سنگ گچ؛ انيدريت5غیرفعال - ممنوع الورود4
136625202000ـ گچ15غیرفعال - ممنوع الورود4
136725210000گدازه سنگ آهک (limestone flux)؛ سنگ آهک و ساير سنگ­هاي آهکي از نوع مورد استفاده در ساخت آهک يا سيمان.5غیرفعال - ممنوع الورود4
136825221000ـ آهك زنده5فعال - مجاز به واردات22
136925222000ـ آهك آبديده (آهك مرده)5فعال - مجاز به واردات22
137025223000ـ‌ آهك هيدروليك5فعال - مجاز به واردات22
137125231000ـ کلينکر سيمان5غیرفعال - ممنوع الورود4
137225232100ـ ـ سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي5غیرفعال - ممنوع الورود4
137325232900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
137425233000ـ سيمان آلومينو5فعال - مجاز به واردات22
137525239010ـ ـ‌ ـ سيمان كوره بلند5غیرفعال - ممنوع الورود4
137625239020ـ ـ‌ ـ سيمان پوزولاني (Pozzolanic Cement)5غیرفعال - ممنوع الورود4
137725239090ـ ـ‌ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
137825241000ـ پنبه‌هاي نسوز كروسيدوليت (Crocidolite)5غیرفعال - ممنوع الورود22
137925249000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود22
138025251010ـ ـ‌ ـ بريده شده به صورت ورق5فعال - مجاز به واردات22
138125251020ـ ـ‌ ـ بريده شده به صورت تيغه‌هاي نامنظم15فعال - مجاز به واردات22
138225251090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
138325252010ـ ـ‌ ـ در اندازه‌هاي از 250 ميكرون به بالا15فعال - مجاز به واردات22
138425252090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
138525253000ـ آخال ميكا5فعال - مجاز به واردات22
138625261000ـ خردنشده، پودر نشده5فعال - مجاز به واردات22
138725262010ـ ـ‌ ـ پودر تالك بهداشتي و دارويي5فعال - مجاز به واردات22
138825262090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
138925280000ـ بورات­هاي طبيعي و كنستانتره‌هاي آن (حتي تكليس شده)، غير از بورات­هايي که از آب نمک طبيعي به دست مي­آيد؛ اسيد بوريک طبيعي که بر حسب وزن خشک حاوي حداکثر 85 درصد H3BO3 باشد.5فعال - مجاز به واردات22
139025291000ـ فلدسپار (Feldspar)5فعال - مجاز به واردات22
139125292100ـ ـ حاوي 97 درصد وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم5فعال - مجاز به واردات22
139225292200ـ ـ حاوي بيش از 97 درصد وزني فلوئورور كلسيم5فعال - مجاز به واردات22
139325293010ـ ـ‌ ـ نفلين سي انيت5فعال - مجاز به واردات22
139425293090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
139525301010ـ ـ‌ ـ پرليت5فعال - مجاز به واردات22
139625301020ـ ـ‌ ـ ورميكوليت و كلريت5فعال - مجاز به واردات22
139725302010ـ ـ‌ ـ كيه زريت5فعال - مجاز به واردات22
139825302020ـ ـ‌ ـ اپسوميت (سولفات منيزيم طبيعي)5فعال - مجاز به واردات22
139925309010ـ ـ‌ ـ كريوليت طبيعي، كيوليت طبيعي5فعال - مجاز به واردات22
140025309020ـ ـ‌ ـ سپيوليت5فعال - مجاز به واردات22
140125309030ـ ـ‌ ـ سلستيت5فعال - مجاز به واردات22
140225309090ـ ـ‌ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
140326011110ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد5غیرفعال - ممنوع الورود4
140426011120ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا5غیرفعال - ممنوع الورود4
140526011130ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد5غیرفعال - ممنوع الورود4
140626011140ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا5غیرفعال - ممنوع الورود4
140726011150ـ ـ ـ کنسانتره آهن5غیرفعال - ممنوع الورود4
140826011190ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
140926011200ـ ـ به هم فشرده شده5فعال - مجاز به واردات22
141026012000ـ پيريت آهن تفته (خاكستر پيريت)5غیرفعال - ممنوع الورود4
141126020000سنگ منگنز و‌كنستانتره آن، از جمله سنگ‌هاي منگنز آهن‌دار و‌كنستانتره‌هاي آن كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد.5فعال - مجاز به واردات22
141226030010ـ ـ ـ سنگ مس5فعال - مجاز به واردات22
141326030090ـ ـ ـ کنسانتره مس5فعال - مجاز به واردات22
141426040000سنگ نيكل و كنستانتره‌هاي آن.5فعال - مجاز به واردات22
141526050000سنگ كبالت و كنستانتره‌هاي آن.5فعال - مجاز به واردات22
141626060000سنگ آلومينيوم و كنستانتره‌هاي آن.5فعال - مجاز به واردات22
141726070010ـ ـ ـ سنگ سرب5فعال - مجاز به واردات22
141826070020ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسيدي5فعال - مجاز به واردات22
141926070030ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي5فعال - مجاز به واردات22
142026070090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
142126080010ـ ـ ـ سنگ روي5فعال - مجاز به واردات22
142226080020ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روي اکسيدي5فعال - مجاز به واردات22
142326080030ـ ـ ـ کنسانتره روي کربناتي5فعال - مجاز به واردات22
142426080040ـ ـ ـ کنسانتره روي سولفيدي5فعال - مجاز به واردات22
142526080090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
142626090000سنگ قلع و كنستانتره‌هاي آن.5فعال - مجاز به واردات22
142726100010ـ ـ ـ سنگ كروم5غیرفعال - ممنوع الورود4
142826100090ـ ـ ـ كنستانتره‌ كروم5فعال - مجاز به واردات22
142926110000سنگ تنگستن و كنستانتره‌هاي آن.5فعال - مجاز به واردات22
143026121010ـ ـ ـ با محتوي اورانيوم 5 درصد يا بيشتر5فعال - مجاز به واردات22
143126121090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
143226122010ـ ـ ـ مونازيت، اورانوتوريانيت و ساير سنگ‌هاي توريوني و كنستانتره محتوي 20 % يا بيشتر توريوم5فعال - مجاز به واردات22
143326122090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
143426131000ـ تفته شده5غیرفعال - ممنوع الورود22
143526139000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود22
143626140000سنگ تيتان و كنستانتره‌هاي آن.5فعال - مجاز به واردات22
143726151010ـ ـ ـ پودر سيليکات زيرکونيوم با مش بالاي 20015فعال - مجاز به واردات22
143826151090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
143926159010ـ ـ ـ سنگ واناديوم و كنستانتره‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات22
144026159090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
144126161000ـ سنگ نقره و كنستانتره‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات22
144226169000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
144326171000ـ سنگ آنتيمون و كنستانتره‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات22
144426179000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
144526180000سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست مي‌آيد.5فعال - مجاز به واردات22
144626190010ـ ـ ـ خاك كوره5فعال - مجاز به واردات22
144726190020ـ ـ ـ آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز5فعال - مجاز به واردات22
144826190030ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج اكسيد تيتان5فعال - مجاز به واردات22
144926190040ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج واناديوم5فعال - مجاز به واردات22
145026190090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
145126201100ـ ـ مات‌هاي گالوانيزاسيون5فعال - مجاز به واردات22
145226201900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
145326202100ـ ـ گل و لاي بنزين سرب‌دار و گل و لاي تركيبات ضدانفجار حاوي سرب5فعال - مجاز به واردات22
145426202900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
145526203000ـ حاوي عمدتاً مس5فعال - مجاز به واردات22
145626204000ـ حاوي عمدتاً آلومينيوم5فعال - مجاز به واردات22
145726206000ـ حاوي آرسنيك، جيوه، تاليوم يا مخلوط آنها، از انواعي كه براي استخراج آرسنيك يا اين فلزات يا براي ساخت تركيبات شيميايي آنها به كار مي‌رود.5فعال - مجاز به واردات22
145826209100ـ ـ حاوي آنتيموان . بريليوم؛ كادميوم، كروم يا مخلوط آنها5فعال - مجاز به واردات22
145926209910ـ ـ ـ حاوي عمدتاً نيكل5فعال - مجاز به واردات22
146026209920ـ ـ ـ حاوي عمدتاً نيوبيوم و تانتاليم5فعال - مجاز به واردات22
146126209930ـ ـ ـ حاوي عمدتاً تنگستن5فعال - مجاز به واردات22
146226209940ـ ـ ـ حاوي عمدتاً قلع5فعال - مجاز به واردات22
146326209950ـ ـ ـ حاوي عمدتاً موليبدن5فعال - مجاز به واردات22
146426209960ـ ـ ـ حاوي عمدتاً تيتانيوم5فعال - مجاز به واردات22
146526209970ـ ـ ـ حاوي عمدتاً كبالت5فعال - مجاز به واردات22
146626209980ـ ـ ـ حاوي عمدتاً زيركونيم5فعال - مجاز به واردات22
146726209990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
146826211000ـ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداري‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
146926219000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
147027011110ـ ـ ـ حاوي ماده فرار5فعال - مجاز به واردات22
147127011190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
147227011200ـ ـ زغال سنگ قيري5فعال - مجاز به واردات22
147327011900ـ ـ ساير زغال سنگ‌ها5فعال - مجاز به واردات22
147427012000ـ زغال قالبي،‌گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌هاي جامد همانند كه از زغال‌سنگ تهيه شده باشد5فعال - مجاز به واردات22
147527021000ـ زغال سنگ چوب‌نما، حتي پودر شده ولي به هم فشرده نشده5فعال - مجاز به واردات22
147627022000ـ‌ زغال سنگ چوب‌نماي به هم فشرده5فعال - مجاز به واردات22
147727030010ـ ـ ـ پيت ماس5فعال - مجاز به واردات21
147827030090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
147927040010ـ ـ ـ براي ساخت الكترودها10فعال - مجاز به واردات22
148027040020ـ ـ ـ كك و نيمه كك از ليگنيت10فعال - مجاز به واردات22
148127040090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
148227050000گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهاي همانند، غير از گاز نفت (petroleum gas) و ساير هيدروكربورهاي گازي.5فعال - مجاز به واردات22
148327060000قطران زغال‌سنگ، قطران لينييت يا قطران تورب و ساير قطران‌هاي معدني، حتي آب گرفته‌شده يا تا اندازه‌اي تقطير شده و همچنين قطران دوباره تركيب شده.5فعال - مجاز به واردات22
148427071000ـ بنزول Benzol (benzene)5فعال - مجاز به واردات24
148527072000ـ تولوئول Toluol (toluene)5فعال - مجاز به واردات24
148627073000ـ كسيلول Xylol (xylenes)5فعال - مجاز به واردات24
148727074000ـ نفتالن5فعال - مجاز به واردات22
148827075000ـ ساير مخلوط‌هاي هيدروكربورهاي آروماتيک (بودار) كه 65 درصد حجمي يا بيشتر (از جمله هدر رفته­ها) در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ايزو 3405 (معادل روش ASTMD 86)، تقطير شوند5فعال - مجاز به واردات22
148927079100ـ ـ روغن‌هاي كرئوزوت5فعال - مجاز به واردات24
149027079900ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات24
149127081000ـ زفت5فعال - مجاز به واردات22
149227082000ـ كك زفت5فعال - مجاز به واردات24
149327090010ـ ـ ـ ميعانات گازي5فعال - مجاز به واردات22
149427090090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات24
149527101210ـ ـ ـ بنزين5فعال - مجاز به واردات22
149627101290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
149727101910ـ ـ ـ روغن موتور40فعال - مجاز به واردات24
149827101920ـ ـ ـ گريس10فعال - مجاز به واردات23
149927101930ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور5فعال - مجاز به واردات22
150027101940---روغن پايه معدني5فعال - مجاز به واردات22
150127101950--- روغن صنعتي15فعال - مجاز به واردات23
150227101990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
150327102000ـ روغن‌هاي نفتي و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري (غيرخام) و فرآورده‌هايي كه در جا‌هاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند به شرطي كه داراي 70% درصد وزني يا بيشتر نفت يا روغن‌هاي مواد معدني قيري بوده و اين روغن‌ها اجزاي اصلي تشكيل دهنده اي5فعال - مجاز به واردات24
150427109100ـ ـ حاوي بي‌فنيل‌هاي پلي كلره (PCBs)، ترفنيل‌هاي پلي­كلره (PCTs) يا بي فنيل‌هاي پلي برومه (PBBs)5فعال - مجاز به واردات24
150527109900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات24
150627111110ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
150727111190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
150827111210ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
150927111290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات24
151027111310ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151127111390ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
151227111410ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151327111490ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
151427111910ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌ متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151527111990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
151627112110ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151727112190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
151827112910ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151927112990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
152027121010ـ ـ ـ ژله كابل15فعال - مجاز به واردات1
152127121090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
152227122000ـ موم پارافين داراي كمتر از 75/0 درصد‌وزني روغن10فعال - مجاز به واردات1
152327129010ـ ـ ـ پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن5فعال - مجاز به واردات22
152427129020ـ ـ ـ اسلاك واكس (Slack Wax)5فعال - مجاز به واردات22
152527129090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
152627131100ـ ـ ‌تكليس نشده5فعال - مجاز به واردات22
152727131200ـ ـ تكليس شده5فعال - مجاز به واردات22
152827132000ـ قير نفت5فعال - مجاز به واردات25
152927139000ـ ساير تفاله‌هاي نفت يا روغن‌حاصل از مواد معدني قيري5فعال - مجاز به واردات25
153027141000ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه‌هاي قيري5فعال - مجاز به واردات22
153127149000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
153227150010ـ ـ ـ بيتومن انامل10فعال - مجاز به واردات23
153327150090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
153427160000نيروي برق (Electrical energy) (شماره اختياري).5فعال - مجاز به واردات23
153528011000ـ كلر10فعال - مجاز به واردات23
153628012000ـ يد15فعال - مجاز به واردات23
153728013000ـ فلوئور؛ برم5فعال - مجاز به واردات22
153828020000گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال.5فعال - مجاز به واردات1
153928030000كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).10فعال - مجاز به واردات1
154028041000ـ هيدروژن5فعال - مجاز به واردات22
154128042100ـ ـ آرگون5فعال - مجاز به واردات22
154228042910ـ ـ ـ‌ هليم مايع جهت دستگاه‌هاي MRI صرفا با درجه خلوص 999/99 درصد5فعال - مجاز به واردات22
154328042990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
154428043000ـ ازت5فعال - مجاز به واردات22
154528044000ـ اكسيژن5فعال - مجاز به واردات22
154628045000ـ بور، تلوريم5فعال - مجاز به واردات22
154728046100ـ ـ حاوي حداقل 99/99 درصد وزني سيليکم5فعال - مجاز به واردات22
154828046900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
154928047000ـ فسفر5فعال - مجاز به واردات22
155028048000ـ ارسنييك5فعال - مجاز به واردات22
155128049000ـ سلينيوم10فعال - مجاز به واردات22
155228051100ـ ـ سديم5فعال - مجاز به واردات22
155328051200ـ ـ كلسيم5فعال - مجاز به واردات22
155428051900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
155528053000ـ فلزات خاكي كمياب، اسكانديوم وايتريوم، حتي مخلوط يا آلياژ شده يا نشده باهم5فعال - مجاز به واردات22
155628054000ـ جيوه5فعال - مجاز به واردات22
155728061010ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و كمتر5فعال - مجاز به واردات24
155828061090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
155928062000ـ اسيد كلروسولفوريك5فعال - مجاز به واردات22
156028070000اسيد سولفوريك (جوهر گوگرد)؛ اولئوم.5فعال - مجاز به واردات1
156128080010ـ ـ ـ اسيد نيتريك5فعال - مجاز به واردات22
156228080020ـ ـ ـ اسيد سولفونيتريك5فعال - مجاز به واردات22
156328091000ـ پنتا اكسيد دي‌فسفر (انيدريد فسفريك)5فعال - مجاز به واردات22
156428092010ـ ـ ـ اسيد فسفريك با درجه خلوص كمتر از 55 درصد5فعال - مجاز به واردات22
156528092020ـ ـ ـ اسيد فسفريك با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر10فعال - مجاز به واردات22
156628092090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
156728100010ـ ـ ـ اسيد بُريك5فعال - مجاز به واردات22
156828100090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
156928111100-- فلوئور هيدروژن (اسيد فلوئور هيدريك)5فعال - مجاز به واردات22
157028111200-- سيانيد هيدروژن (اسيد هيدروسيانيک)5فعال - مجاز به واردات22
157128111910--- اسيد سولفاميك10فعال - مجاز به واردات23
157228111990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
157328112100-- دي اكسيد كربن5فعال - مجاز به واردات22
157428112200-- دي اكسيد سيليسيم5فعال - مجاز به واردات1
157528112910--- دي‌نيتروژن تري اکسايد5فعال - مجاز به واردات22
157628112920--- نيتروژن دي‌اکسايد5فعال - مجاز به واردات22
157728112930--- دي‌نيتروژن تتروکسايد5فعال - مجاز به واردات22
157828112940--- دي‌نيتروژن پنتوکسايد5فعال - مجاز به واردات22
157928112990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
158028121100ـ ـ دي کلرو کربونيل (فوسژن)5فعال - مجاز به واردات22
158128121200ـ ـ اکسي کلرور فسفر5فعال - مجاز به واردات22
158228121300ـ ـ تري کلرور فسفر5فعال - مجاز به واردات22
158328121400ـ ـ پنتا کلرور فسفر5فعال - مجاز به واردات22
158428121500ـ ـ مونوکلرور سولفور5فعال - مجاز به واردات22
158528121600ـ ـ دي کلرور سولفور5فعال - مجاز به واردات22
158628121700ـ ـ کلرورتيونيل5فعال - مجاز به واردات22
158728121910--- آرسنيک تري کلرايد5فعال - مجاز به واردات22
158828121990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
158928129000- ساير5فعال - مجاز به واردات22
159028131000ـ دي سولفوركربن5فعال - مجاز به واردات22
159128139010--- فسفرپنتاسولفيد5فعال - مجاز به واردات22
159228139090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
159328141000ـ آمونياك بدون آب5فعال - مجاز به واردات22
159428142000ـ آمونياك محلول در آب5فعال - مجاز به واردات22
159528151110--- به صورت پرک5فعال - مجاز به واردات22
159628151190--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
159728151200-- محلول آبي (محلول هيدروکسيد سديم يا سود مايع)5فعال - مجاز به واردات22
159828152000ـ هيدرواكسيد پتاسيم (پتاس سوز آور)5فعال - مجاز به واردات22
159928153000ـ پراكسيد سديم يا پراكسيد پتاسيم5فعال - مجاز به واردات22
160028161010ـ ـ ـ ژل منيزيم هيدروكسايد گريد دارويي20فعال - مجاز به واردات1
160128161020ـ ـ ـ ماده موثره پودر منيزيم هيدروكسايد گريد دارويي20فعال - مجاز به واردات1
160228161090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
160328164000ـ اكسيدها، هيدرواكسيدها و پراكسيدهاي استرونسيم يا باريم5فعال - مجاز به واردات22
160428170011ـ ـ ـ ـ اكسيد روي داراي گريد دارويي5فعال - مجاز به واردات1
160528170019ـ ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
160628170020ـ ـ ـ پراكسيد روي5فعال - مجاز به واردات22
160728181000ـ كوروندوم مصنوعي، حتي با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخص5فعال - مجاز به واردات22
160828182000ـ اكسيد آلومينيوم غير از كورندوم مصنوعي5فعال - مجاز به واردات22
160928183010ـ ـ ـ ژل هيدرواكسيد آلومينيوم گريد دارويي26فعال - مجاز به واردات1
161028183020ـ ـ ـ پودر هيدرواكسيد آلومينيوم گريد دارويي26فعال - مجاز به واردات1
161128183090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
161228191000ـ تري اكسيد كروم5فعال - مجاز به واردات22
161328199010ـ ـ ـ اكسيد كروم20فعال - مجاز به واردات23
161428199090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
161528201000ـ دي اكسيد منگنز5فعال - مجاز به واردات1
161628209000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
161728211000ـ اكسيدها و هيدوركسيدهاي آهن5فعال - مجاز به واردات22
161828212000ـ خاك‌رنگي (Earth colours)5فعال - مجاز به واردات22
161928220000اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي.5فعال - مجاز به واردات1
162028230000اكسيدهاي تيتان.5فعال - مجاز به واردات22
162128241000ـ منواكسيد سرب (مردار سنگ)10فعال - مجاز به واردات22
162228249010ـ ـ ـ‌ سرنج و مين اورانژ به شکل پودر10فعال - مجاز به واردات23
162328249020--- سرنج و مين اورانژ به شکل گرانول5فعال - مجاز به واردات22
162428249090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
162528251010--- هيدرازينيوم دي‌نيترات5فعال - مجاز به واردات22
162628251020--- هيدرازينيوم دي‌پرکلرات5فعال - مجاز به واردات22
162728251090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
162828252000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي ليتيم5فعال - مجاز به واردات22
162928253000ـ اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم5فعال - مجاز به واردات22
163028254000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي نيكل5فعال - مجاز به واردات22
163128255000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي مس5فعال - مجاز به واردات22
163228256000ـ اكسيدهاي ژرمانيوم و اكسيد زيركنيوم5فعال - مجاز به واردات22
163328257000ـ اكسيدها و هيدرواكسيدهاي موليبدن5فعال - مجاز به واردات22
163428258000ـ اكسيدهاي آنتيموان5فعال - مجاز به واردات22
163528259000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
163628261200ـ ـ از آلومينيوم5فعال - مجاز به واردات22
163728261900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
163828263000ـ هگزافلوئورو آلومينات سديم (كريوليت سينتتيك)5فعال - مجاز به واردات22
163928269010--- سديم سيليکلو فلورايد (سديم فلورو سيليکات)5فعال - مجاز به واردات22
164028269090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
164128271000ـ كلرور آمونيم15فعال - مجاز به واردات23
164228272000ـ كلرور كلسيم10فعال - مجاز به واردات23
164328273100ـ ـ از منيزيم5فعال - مجاز به واردات22
164428273200ـ ـ از آلومينيوم5فعال - مجاز به واردات22
164528273500ـ ـ از نيكل5فعال - مجاز به واردات22
164628273910ـ ـ ـ از روي5فعال - مجاز به واردات22
164728273990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
164828274100ـ ـ از مس5فعال - مجاز به واردات22
164928274900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
165028275100ـ ـ برومورسديم يا پتاسيم5فعال - مجاز به واردات22
165128275910--- آمونيوم برومات5فعال - مجاز به واردات22
165228275990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
165328276010ـ ـ ـ يدور پتاسيم10فعال - مجاز به واردات23
165428276090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
165528281000ـ هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت‌هاي كلسيم5فعال - مجاز به واردات22
165628289010ـ ـ ـ هيپوكلريت سديم10فعال - مجاز به واردات23
165728289090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
165828291100ـ ـ از سديم5فعال - مجاز به واردات22
165928291910ـ ـ ـ كلرات پتاسيم10فعال - مجاز به واردات1
166028291990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
166128299010ـ ـ ـ يدات پتاسيم10فعال - مجاز به واردات1
166228299020ـ ـ ـ يدات کلسيم10فعال - مجاز به واردات23
166328299090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
166428301000ـ سولفور سديم10فعال - مجاز به واردات23
166528309010ـ ـ ـ سولفور باريم5فعال - مجاز به واردات22
166628309020ـ ـ ـ آمونيوم پلي سولفيد5فعال - مجاز به واردات22
166728309090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
166828311000ـ از سديم5فعال - مجاز به واردات22
166928319000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
167028321010ـ ـ ـ سولفيت سديم20فعال - مجاز به واردات23
167128321020ـ ـ ـ متابي سولفيت20فعال - مجاز به واردات23
167228321090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
167328322010ـ ـ ـ سولفيت سرب5فعال - مجاز به واردات22
167428322090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
167528323010--- تيوسولفات آمونيوم5فعال - مجاز به واردات22
167628323020--- تيوسولفات پتاسيم5فعال - مجاز به واردات22
167728323090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
167828331100ـ ـ سولفات دي سديم5فعال - مجاز به واردات22
167928331900ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات22
168028332100ـ ـ‌ از منيزيم5فعال - مجاز به واردات22
168128332200ـ ـ از آلومينيوم10فعال - مجاز به واردات22
168228332400ـ ـ از نيكل5فعال - مجاز به واردات22
168328332500ـ ـ از مس5فعال - مجاز به واردات22
168428332710ـ ـ ـ سولفات باريم داراي گريد دارويي10فعال - مجاز به واردات1
168528332790ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
168628332910ـ ـ ـ كادميوم5فعال - مجاز به واردات22
168728332920ـ ـ ـ كبالت، تيتانيوم5فعال - مجاز به واردات22
168828332931ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب (گريد دارويي)20فعال - مجاز به واردات23
168928332939ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
169028332940ـ ـ ـ جيوه5فعال - مجاز به واردات22
169128332950ـ ـ ـ سرب5فعال - مجاز به واردات22
169228332960ـ ـ ـ سولفات از كروم15فعال - مجاز به واردات23
169328332970ـ ـ ـ سولفات منگنز5فعال - مجاز به واردات22
169428332980ـ ـ ـ سولفات روي5فعال - مجاز به واردات22
169528332990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
169628333000ـ زاج‌ها (Alums)5فعال - مجاز به واردات22
169728334000ـ پراكسو سولفات‌ها (پرسولفا‌ت‌ها)5فعال - مجاز به واردات22
169828341010--- آمونيوم نيتريت5فعال - مجاز به واردات22
169928341090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
170028342100ـ‌ ـ از پتاسيم5فعال - مجاز به واردات22
170128342910ـ ـ ـ نيترات آمونيوم انفجاري5فعال - مجاز به واردات22
170228342920--- نيترات مس5غیرفعال - ممنوع الورود22
170328342930--- نيترات منگنز5فعال - مجاز به واردات22
170428342940--- نيترات آهن5فعال - مجاز به واردات22
170528342950--- نيترات منيزيم5فعال - مجاز به واردات22
170628342960--- نيترات روي5فعال - مجاز به واردات22
170728342990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
170828351010ـ ـ ـ فسفيت سرب5فعال - مجاز به واردات22
170928351090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
171028352200ـ ـ مونو يا دي‌سديم5فعال - مجاز به واردات22
171128352400ـ ـ پتاسيم5فعال - مجاز به واردات22
171228352500ـ ـ هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيم):10فعال - مجاز به واردات21
171328352610--- مونو كلسيم فسفات10فعال - مجاز به واردات21
171428352690--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
171528352900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
171628353100ـ ـ‌ تري فسفات سديم (تري‌پلي فسفات‌سديم)10فعال - مجاز به واردات23
171728353910--- سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات)15فعال - مجاز به واردات24
171828353990---ساير5فعال - مجاز به واردات23
171928362000ـ كربنات دي سديم5فعال - مجاز به واردات22
172028363010ـ ـ ـ سديم بي‌كربنات ـ غيرتزريقي گريد دارويي10فعال - مجاز به واردات1
172128363090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
172228364000ـ كربنات‌هاي پتاسيم5فعال - مجاز به واردات22
172328365000ـ كربنات كلسيم10فعال - مجاز به واردات22
172428366000ـ كربنات باريم5فعال - مجاز به واردات22
172528369110ـ ـ ـ كربنات‌هاي ليتيم گريد دارويي20فعال - مجاز به واردات1
172628369190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
172728369200ـ ـ كربنات‌استرونسيوم10فعال - مجاز به واردات23
172828369900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
172928371100ـ ـ از سديم5فعال - مجاز به واردات22
173028371910--- سيانيد5فعال - مجاز به واردات22
173128371990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
173228372000ـ سيانورهاي كمپلكس5فعال - مجاز به واردات22
173328391100ـ ـ متا سيليكات‌هاي سديم5فعال - مجاز به واردات22
173428391910ـ ـ ـ سيليكات سديم جامد10فعال - مجاز به واردات23
173528391920ـ ـ ـ سيليكات سديم مايع10فعال - مجاز به واردات23
173628391990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
173728399010--- سيليکات پتاسيم5فعال - مجاز به واردات22
173828399090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
173928401100ـ ـ بدون آب5فعال - مجاز به واردات22
174028401900ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات22
174128402000ـ ساير برات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
174228403000ـ پراكسوبرات‌ها (پربرات‌ها)5فعال - مجاز به واردات22
174328413000ـ دي كرومات سديم5فعال - مجاز به واردات22
174428415000ـ ساير كرومات‌ها و دي كرومات‌ها، پراكسوكرومات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
174528416100ـ ـ پرمنگنات پتاسيم20فعال - مجاز به واردات2
174628416910--- آمونيوم پرمنگنات5فعال - مجاز به واردات22
174728416990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
174828417000ـ موليبدات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
174928418000ـ تنگستات‌ها (ولفرامات‌ها)5فعال - مجاز به واردات22
175028419000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
175128421010--- زئوليت5فعال - مجاز به واردات22
175228421020--- سيليکات سديم آلومينيوم10فعال - مجاز به واردات23
175328421090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
175428429010--- آمونيوم فولمنات5فعال - مجاز به واردات22
175528429090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
175628431000ـ فلزات گرانبها به حالت كلوئيدال5فعال - مجاز به واردات22
175728432100ـ ـ نيترات نقره5فعال - مجاز به واردات22
175828432910--- نقره استيليد5فعال - مجاز به واردات22
175928432990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
176028433000ـ تركيبات طلا5فعال - مجاز به واردات22
176128439000ـ ساير تركيبات، ملغمه‌ها (Amalgames)5فعال - مجاز به واردات22
176228441000ـ اورانيوم طبيعي و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هايي كه حاوي اورانيوم طبيعي يا تركيبات اورانيوم طبيعي باشد.5فعال - مجاز به واردات22
176328442000ـ اورانيوم غني‌شده از لحاظ U235 و تركيبات آن؛ پلوتونيوم و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اورانيوم غني شده از لحاظ U235، پلوتونيوم يا تركيبات اين محصولات باشند.5فعال - مجاز به واردات22
176428443000ـ اورانيوم ضعيف شده از لحاظ U235 و تركيبات آن؛ توريم و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها)،‌ محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اورانيوم ضعيف شده از لحاظ U235، توريوم يا تركيبات اين محصولات5فعال - مجاز به واردات22
176528444000ـ عناصر و ايزوتوپ‌ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شماره‌هاي فرعي 10 2844، 20 2844 يا 30 2844 مي‌شوند؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ‌ها يا تركيبات آنها؛ فضولات را5فعال - مجاز به واردات22
176628445000ـ عناصر سوختي (فشنگ‌ها) مستعمل و متساطع رآكتورهاي هسته‌اي5فعال - مجاز به واردات22
176728451000ـ آب سنگين (اكسيد دوتريوم)5فعال - مجاز به واردات22
176828459010ـ ـ ـ ساير ترکيبات دوتريوم با نسبت اتم دوتريوم به هيدروژن بيش از 1 به 50005فعال - مجاز به واردات22
176928459090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
177028461000ـ تركيبات سريوم5فعال - مجاز به واردات22
177128469000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
177228470000پراكسيد هيدروژن (آب اكسيژنه)، حتي جامد شده با اوره.15فعال - مجاز به واردات22
177328491000ـ از كلسيم15فعال - مجاز به واردات23
177428492010ـ ـ ـ با اندازه ذرات كمتر و مساوي 10 ميلي‌متر به خلوص كمتر از 98 درصد15فعال - مجاز به واردات23
177528492090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
177628499000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
177728500010--- آزيدواتيل نيترات5فعال - مجاز به واردات22
177828500020--- باريم آزيد5فعال - مجاز به واردات22
177928500030--- بنزويل آزيد5فعال - مجاز به واردات22
178028500040--- بروماين آزيد5فعال - مجاز به واردات22
178128500050--- کلراين آزيد5فعال - مجاز به واردات22
178228500060--- مس آزيد5فعال - مجاز به واردات22
178328500070--- يد آزيد5فعال - مجاز به واردات22
178428500075--- سلينوم نيتريد5فعال - مجاز به واردات22
178528500080--- ترشيو – بوتوکسي کربونيل آزيد5فعال - مجاز به واردات22
178628500085--- سديم آزيد5فعال - مجاز به واردات22
178728500086--- پتاسيم آزيد5فعال - مجاز به واردات22
178828500087--- آرسين5فعال - مجاز به واردات22
178928500090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
179028521010--- جيوه استيليد5فعال - مجاز به واردات22
179128521090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
179228529000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود22
179328531000ـ سيانوژن کلرور (کلرسيان)5فعال - مجاز به واردات22
179428539010ـ ـ ـ آب مقطر10فعال - مجاز به واردات23
179528539020--- فسفين5فعال - مجاز به واردات22
179628539090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
179729011000ـ اشباع شده5فعال - مجاز به واردات22
179829012100ـ ـ اتيلن5فعال - مجاز به واردات22
179929012200ـ ـ پروپن (پروپيلن)5فعال - مجاز به واردات22
180029012300ـ ـ بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن5فعال - مجاز به واردات22
180129012400ـ ـ بوتا-1، 3 ـ دي‌ان و ايزوپرن (Isoprene)5فعال - مجاز به واردات22
180229012900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
180329021100ـ ـ سيكلوهگزان5فعال - مجاز به واردات22
180429021900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
180529022000ـ بنزن5فعال - مجاز به واردات22
180629023000ـ تولوئن5فعال - مجاز به واردات22
180729024100ـ ـ اورتو ـ اكسيلن (o-Xylene)5فعال - مجاز به واردات22
180829024200ـ ـ متا ـ اكسيلن (m-Xylene)5فعال - مجاز به واردات22
180929024300ـ ـ پارا ـ اكسيلن (p-Xylene)5فعال - مجاز به واردات22
181029024400- - ايزومرهاي اكسيلن به صورت مخلوط5فعال - مجاز به واردات22
181129025000ـ استيرن5فعال - مجاز به واردات22
181229026000ـ اتيل بنزن5فعال - مجاز به واردات22
181329027000ـ كومن5فعال - مجاز به واردات22
181429029000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
181529031100ـ ـ كلرومتان (كلرور متيل) و كلرو اتان (كلرور اتيل)5فعال - مجاز به واردات22
181629031200ـ ـ دي كلرومتان (كلرومتيلن)5فعال - مجاز به واردات22
181729031300ـ ـ كلروفرم (تري كلرومتان)5فعال - مجاز به واردات22
181829031400ـ ـ تترا كلرور كربن5فعال - مجاز به واردات22
181929031500ـ ـ دي‌كلرايداتيلن (ISO) (1، 2 – دي كلرواتان)5فعال - مجاز به واردات22
182029031900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
182129032100ـ ـ كلروروينيل (كلرواتيلن)5فعال - مجاز به واردات22
182229032200ـ ـ تري كلرواتيلن5فعال - مجاز به واردات22
182329032300ـ ـ‌تتراكلرواتيلن (پركلرواتيلن)5فعال - مجاز به واردات22
182429032900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
182529033100ـ ـ دي‌برومو اتيلن (ISO) (1، 2- دي‌برومواتان)5فعال - مجاز به واردات22
182629033910--- پي اف آي بي5فعال - مجاز به واردات22
182729033990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
182829037100ـ ـ كلرودي فلورو متان5فعال - مجاز به واردات22
182929037200ـ ـ دي كلرو تري فلورواتان5غیرفعال - ممنوع الورود22
183029037300ـ ـ دي كلرو فلورو اتان5فعال - مجاز به واردات22
183129037400ـ ـ كلرو دي فلورواتان5غیرفعال - ممنوع الورود22
183229037500ـ ـ دي كلرو پنتا فلورو پروپان5غیرفعال - ممنوع الورود22
183329037600ـ ـ برومو كلرو دي فلورومتان، بروموتري فلورو متان و دي برومو تترافلورو اتان5فعال - مجاز به واردات22
183429037700ـ ـ ‌ساير، تنها پر هالوژنه‌هاي فلوره يا كلره5فعال - مجاز به واردات22
183529037800ـ ـ ساير مشتقات پر هالوژنه5فعال - مجاز به واردات22
183629037900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
183729038110--- اچ سي اچ (ايزومرهاي مخلوط)5فعال - مجاز به واردات22
183829038120--- ليندين5فعال - مجاز به واردات22
183929038210--- آلدرين5فعال - مجاز به واردات22
184029038220--- کلردان5فعال - مجاز به واردات22
184129038230--- هپتاکلر5فعال - مجاز به واردات22
184229038300-- ميرکس (ISO) (Mirex)5فعال - مجاز به واردات22
184329038900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
184429039100ـ ـ كلروبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو بنزن5فعال - مجاز به واردات22
184529039210--- د.د.ت5فعال - مجاز به واردات22
184629039220--- هگزاکلروبنزن5فعال - مجاز به واردات22
184729039300-- پنتاکلروبنزن(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
184829039400-- هگزا برومو بي­فنيل­ها5فعال - مجاز به واردات22
184929039900ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات22
185029041000ـ مشتقاتي كه تنها داراي گروه‌هاي سولفونه مي‌باشند، املاح و استرها اتيليك آنها5فعال - مجاز به واردات22
185129042010--- متيل نيتريت5فعال - مجاز به واردات22
185229042020--- 1، 2- دي‌نيترو اتان5فعال - مجاز به واردات22
185329042030--- تري نيترواتيل نيترات5فعال - مجاز به واردات22
185429042040--- دي نيترومتان5فعال - مجاز به واردات22
185529042050--- 1 و 1- دي نيترواتان5فعال - مجاز به واردات22
185629042060--- دي نيترو زوبنزن5فعال - مجاز به واردات22
185729042070--- 1، 3 و 5 – تري ميتل - 2، 4 و 6 تري نيتروبنزن5فعال - مجاز به واردات22
185829042080--- 2، 2- دي نيترو استيلبن5فعال - مجاز به واردات22
185929042090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
186029043100ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونيک اسيد5فعال - مجاز به واردات22
186129043200ـ ـ‌ آمونيوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
186229043300ـ ـ‌ ليتيوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
186329043400ـ ـ‌ پتاسيم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
186429043500ـ ـ‌ ساير نمک­هاي پرفلورو اکتان سولفونيک اسيد5فعال - مجاز به واردات22
186529043600ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونيل فلورايد5فعال - مجاز به واردات22
186629049100ـ ـ‌ تري کلرو نيترو متان (کلرو پيکرين)5فعال - مجاز به واردات22
186729049910--- دي نيترو تولوئن سديم نيترات5فعال - مجاز به واردات22
186829049920--- تري نيترو بنزن سولفونيک اسيد5فعال - مجاز به واردات22
186929049930--- هگزا نيترو آدامانتان5فعال - مجاز به واردات22
187029049940--- 4- برومو – 1، 2- دي‌نيترو بنزن5فعال - مجاز به واردات22
187129049950--- 4، 2- دي نيترو 1، 3، 5- تري ميتل بنزن5فعال - مجاز به واردات22
187229049990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
187329051100ـ ـ متانول (الكل متليك)5فعال - مجاز به واردات22
187429051200ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الكل پروپيليك) و پروپان ـ 2 ـ ئول (الكل ايزو پروپيليك)5فعال - مجاز به واردات22
187529051300ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الكل N ـ بوتيليك)5فعال - مجاز به واردات22
187629051410--- پينا کوليل الکل5فعال - مجاز به واردات22
187729051490--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
187829051610ـ ـ ـ دواتيل هگزانول5فعال - مجاز به واردات22
187929051690ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
188029051700ـ ـ دودكان ـ 1 ـ ئول (الكل لوريك) هگزا دكان ـ 1 ـ ئول (الكل ستيليك) و اوكتا دكان ـ 1 ـ ئول (الكل استئاريك)5فعال - مجاز به واردات22
188129051910--- تري نيترواتانول5فعال - مجاز به واردات22
188229051990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
188329052200ـ ـ الكل‌هاي ترپن‌دار غيرحلقوي5فعال - مجاز به واردات22
188429052900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
188529053100ـ ـ اتيلن گليكول (اتان دي ئول)5فعال - مجاز به واردات22
188629053200ـ ـ پروپيلن گليكول (پروپان ـ 1، 2 ـ دي ئول)10فعال - مجاز به واردات22
188729053900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
188829054100ـ ـ 2 ـ اتيل ـ 2 ـ (هيدروكسي متيل) پروپان ـ 1، 3 ـ دي ئول (تري متيلول پروپان)5فعال - مجاز به واردات22
188929054200ـ ـ پنتا اريتريتول (پنتا اريتريت)5فعال - مجاز به واردات22
189029054300ـ ـ مانيتول5فعال - مجاز به واردات22
189129054410ـ ـ ـ محلول در آب5فعال - مجاز به واردات1
189229054420ـ ـ ـ پودر سوربيتول5فعال - مجاز به واردات1
189329054500ـ ـ‌گليسرول15فعال - مجاز به واردات1
189429054910--- گليسرول -1، 3- دي‌نيترات5فعال - مجاز به واردات22
189529054990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
189629055100ـ ـ اتكلرووينول (INN)5فعال - مجاز به واردات1
189729055910--- متيلن گلايکول دي نيترات5فعال - مجاز به واردات22
189829055990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
189929061100ـ ـ‌ مانتول (Menthol)10فعال - مجاز به واردات22
190029061200ـ ـ سيكلو هگزانول، متيل سيكلو هگزانول‌ها و دي متيل سيكلو هگزانول‌ها5فعال - مجاز به واردات22
190129061300ـ ـ استرول‌ها و اينوزيتول‌ها5فعال - مجاز به واردات22
190229061900ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات22
190329062100ـ ـ‌ الكل بنزيليك5فعال - مجاز به واردات22
190429062910--- هگزا متيلول بنزن هگزا نيترات5فعال - مجاز به واردات22
190529062990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
190629071100ـ ـ‌ فنل (هيدروكسي بنزن و املاح آن)5فعال - مجاز به واردات22
190729071200ـ ـ كرزول‌ها و املاح آنها5فعال - مجاز به واردات22
190829071310ـ ـ ـ نونيل فنل5فعال - مجاز به واردات22
190929071390ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
191029071500ـ ـ نفتل‌ها و املاح آنها5فعال - مجاز به واردات22
191129071900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
191229072100ـ ـ رزور سينول‌و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
191329072200ـ ـ هيدرو كينون و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
191429072300ـ ـ 4، 4 ـ ايزوپروپيليون دي فنل‌‌بيس‌آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
191529072900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
191629081100ـ ـ پنتاكلروفنل (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
191729081910--- 2، 3، 4، 6 – تترا نيترو فنول5فعال - مجاز به واردات22
191829081990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
191929089100ـ ـ دي‌نو سب (Dinoseb) (ISO) و نمك‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات22
192029089200-- 4و6 دي نيترو اورتو (DNOC(ISO)) (DINITRIO - O - CRESOL) و نمك‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات22
192129089910--- دي نيترو فنول5فعال - مجاز به واردات22
192229089920--- باريم استيفتات5فعال - مجاز به واردات22
192329089930--- زيرکونيوم پيکرامات5فعال - مجاز به واردات22
192429089990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
192529091100ـ ـ اتر دي اتيليك ( دي اتيل اتر) (اكسيد ـ دي اتيل)5فعال - مجاز به واردات22
192629091900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
192729092000ـ اترهاي سيكلانيك، سيكلنيك و سيكلوترپنيك و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره و يا نيتروزه آنها5فعال - مجاز به واردات22
192829093010--- 2 و 4 – دي‌نيترو و آنيزول5فعال - مجاز به واردات22
192929093090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
193029094100ـ ـ 2، 2ـ اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول)5فعال - مجاز به واردات22
193129094300ـ ـ اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول5فعال - مجاز به واردات22
193229094400ـ ـ ساير مونوالكيل‌اترهاي اتيلن گليكول يا دي‌اتيلن گليكول5فعال - مجاز به واردات22
193329094900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
193429095000ـ اتر ـ فنل‌ها، اتر ـ الكل‌ ـ فنل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها5فعال - مجاز به واردات22
193529096010ـ ـ ـ متيل اتيل كتون پراكسيد20فعال - مجاز به واردات23
193629096020--- 2، 2- دي (4، 4 دي ترشيو بوتيل پروکسي سيلکو هگزيل) پروپان5غیرفعال - ممنوع الورود22
193729096030--- دي (ترشيو بوتيل پروکسي) بوتان5غیرفعال - ممنوع الورود22
193829096035--- دي اتيل پروکسي دي کربونات5غیرفعال - ممنوع الورود22
193929096040--- ترشيو بوتيل پروکسي ايزوبوتيرات5غیرفعال - ممنوع الورود22
194029096045--- استيل استون پراکسايد5فعال - مجاز به واردات22
194129096050--- دي – (1- نفتويل) پراکسيد5فعال - مجاز به واردات22
194229096055--- دي ايزو پروپيل بنزن هيدرواکسيد5فعال - مجاز به واردات22
194329096060--- اتيل هيدرو پراکسيد5فعال - مجاز به واردات22
194429096065--- ترشيو – بوتيل هيدروپراکسيد5فعال - مجاز به واردات22
194529096070--- دي استون الکل پراکسيد5فعال - مجاز به واردات22
194629096075--- دي متيل هگزان دي هيدرو پراکسيد5فعال - مجاز به واردات22
194729096080--- تر شيو – بوتيل پروکسي استات5فعال - مجاز به واردات22
194829096085--- دي – ان – بوتيل پروکسي دي کربونات5فعال - مجاز به واردات22
194929096090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
195029101000ـ اكسيران ( اكسيد اتيلن)5فعال - مجاز به واردات22
195129102000ـ متيل اكسيران (اكسيد پروپيلن)5فعال - مجاز به واردات22
195229103000ـ 1 ـ كلرو 2، 3ـ اپواكسي پروپان ( اپي كلر هيدرين)5فعال - مجاز به واردات22
195329104000ـ دي‌آلدرين INN)‌ ، (ISO5فعال - مجاز به واردات22
195429105000ـ اندرين ((ISO5فعال - مجاز به واردات22
195529109000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
195629110000استال‌ها و همي استال‌ها، حتي با ديگر عوامل اكسيژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.5فعال - مجاز به واردات22
195729121100ـ ـ متانال (فرمالدئيد)10فعال - مجاز به واردات22
195829121200ـ ـ‌ اتانال (استالدئيد)5فعال - مجاز به واردات22
195929121900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
196029122100ـ ـ ‌بنز آلدئيد (آلدئيد بنزوئيك)5فعال - مجاز به واردات22
196129122900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
196229124100ـ ـ وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك)5فعال - مجاز به واردات22
196329124200ـ ـ اتيل وانيلين (آلدئيد اتيل پروتوكاتشيك)5فعال - مجاز به واردات22
196429124900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
196529125000ـ پليمرهاي حلقوي آلدئيد‌ها5فعال - مجاز به واردات22
196629126000ـ پارافرمالدئيد5فعال - مجاز به واردات22
196729130000مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه محصولات مشمول شماره 12 29.5فعال - مجاز به واردات22
196829141100ـ ـ استن5فعال - مجاز به واردات22
196929141200ـ ـ بوتانون (متيل اتيل کتن)20فعال - مجاز به واردات1
197029141300ـ ـ 4 ـ متيل پنتان ـ 2ـ اون (متيل ايزوبوتيل کتن)5فعال - مجاز به واردات22
197129141900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
197229142200ـ ـ سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانون‌ها5فعال - مجاز به واردات22
197329142300ـ ـ يونون‌ها و متيل يونون‌ها5فعال - مجاز به واردات22
197429142900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
197529143100ـ ـ فنيل‌ استن (فنيل پروپان – 2- one)5فعال - مجاز به واردات22
197629143910--- تري نيترو فلوئورنون5فعال - مجاز به واردات22
197729143990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
197829144000ـ کتون ـ الكل‌ها و ستن، آلدئيد‌ها5فعال - مجاز به واردات22
197929145000ـ کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با ديگر عوامل اكسيژنه5فعال - مجاز به واردات22
198029146100ـ ـ آنتراكينون5فعال - مجاز به واردات22
198129146200ـ ـ کوآنزيم Q10 (آبيدکارنون). (INN)5فعال - مجاز به واردات22
198229146910--- 8، 1 – دي هيدروکسي 2، 4، 5، 7، تترانيترو آنتراکينون5فعال - مجاز به واردات22
198329146920--- تترا آزيدو بنزن کينون5فعال - مجاز به واردات22
198429146990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
198529147100ـ ـ کلرديون (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
198629147900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
198729151100ـ ـ اسيد فرميك5فعال - مجاز به واردات22
198829151200ـ ـ املاح اسيد فرميك5فعال - مجاز به واردات22
198929151300ـ ـ استرهاي اسيد فرميك5فعال - مجاز به واردات22
199029152100ـ ـ اسيد استيك5فعال - مجاز به واردات22
199129152400ـ ـ انيدريدهاي استيك5فعال - مجاز به واردات22
199229152910ـ ـ ـ استات سديم گريد دارويي10فعال - مجاز به واردات1
199329152920ـ ـ ـ دي‌استات سديم10فعال - مجاز به واردات23
199429152990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
199529153100ـ ـ استات اتيل10فعال - مجاز به واردات23
199629153200ـ ـ استات وينيل5فعال - مجاز به واردات22
199729153300ـ ـ استات بوتيل نرمال10فعال - مجاز به واردات23
199829153400ـ ـ استات ايزوبوتيل10فعال - مجاز به واردات23
199929153600ـ ـ استات دي‌نوسب (ISO)10فعال - مجاز به واردات23
200029153900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
200129154010ـ ـ ـ مونوكلرواستيك اسيد15فعال - مجاز به واردات23
200229154090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
200329155000ـ اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن5فعال - مجاز به واردات22
200429156000ـ اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها5فعال - مجاز به واردات22
200529157011ـ ـ ـ ـ استئارات منيزيم گريد دارويي10فعال - مجاز به واردات1
200629157019ـ ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات1
200729157090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
200829159010ـ ـ ـ ماده موثره والپروات سديم20فعال - مجاز به واردات1
200929159091ـ ـ ـ ـ ماده موثره آتورواستاتين20فعال - مجاز به واردات1
201029159092ـ ـ ـ ـ دواتيل هگزا نوئيك اسيد10فعال - مجاز به واردات23
201129159093ـ ـ ـ ـ ماده موثره دي والپروئکس سديم10فعال - مجاز به واردات1
201229159094---- استيل کلرايد5فعال - مجاز به واردات22
201329159095---- استيل سيلکوهگزان سولفونيل پراکسايد5فعال - مجاز به واردات22
201429159096---- دي پروپيونيل پراکسايد5فعال - مجاز به واردات22
201529159099ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
201629161100ـ ـ ‌اسيد اكريليك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
201729161200ـ ـ استرهاي اسيد اكريليك5فعال - مجاز به واردات22
201829161300ـ ـ اسيد متاكريليك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
201929161400ـ ـ ‌استرهاي اسيد متاكريليك5فعال - مجاز به واردات22
202029161500ـ ـ‌ اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها5فعال - مجاز به واردات22
202129161600ـ ـ‌ بيناپاكريل(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
202229161900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
202329162000ـ اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي‌ اسيدها و مشتقات آنها5فعال - مجاز به واردات22
202429163110ـ ـ ـ بنزوات سديم26فعال - مجاز به واردات24
202529163120ـ ـ ـ اسيد بنزوئيك15فعال - مجاز به واردات23
202629163190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
202729163210--- پراکسيد بنزوئيل (دي بنزوئيل پروکسيد) به شکل پودر5فعال - مجاز به واردات22
202829163220--- پراکسيد بنزوئيل (دي بنزوئيل پروکسيد) به شکل خمير20فعال - مجاز به واردات23
202929163230--- کلرو بنزوئيل5فعال - مجاز به واردات22
203029163240--- استيل بنزويل پراکسايد5غیرفعال - ممنوع الورود22
203129163250--- دي کلرو دي بنزويل پراکسيد5فعال - مجاز به واردات22
203229163290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
203329163400ـ ـ اسيد فنيل استيك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
203429163910ـ ـ ـ ناليديكسيك اسيد پودر ساده5فعال - مجاز به واردات1
203529163920ـ ـ ـ ناليديكسيك اسيد ميكرونايز5فعال - مجاز به واردات1
203629163930ـ ـ ـ ماده موثره دارويي ايبوپروفن20فعال - مجاز به واردات1
203729163990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
203829171100ـ ـ اسيد اكساليك، املاح و استرهاي آن5فعال - مجاز به واردات22
203929171200ـ ـ اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن5فعال - مجاز به واردات22
204029171300ـ ـ‌ اسيد آزلائيك، اسيد سباسيك، املاح و استرهاي آنها5فعال - مجاز به واردات22
204129171400ـ ـ انيدريد مالئيك15فعال - مجاز به واردات23
204229171910ـ ـ ـ ماده موثره فروس فومارات20فعال - مجاز به واردات1
204329171990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
204429172000ـ اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،‌انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها5فعال - مجاز به واردات22
204529173200ـ ـ اورتو فتالات‌هاي دي‌اكتيل10فعال - مجاز به واردات23
204629173300ـ ـ اورتوفتالات دي نوئيل يا دي دسيل5فعال - مجاز به واردات22
204729173410ـ ـ ـ فتالات سرب10فعال - مجاز به واردات23
204829173490ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
204929173500ـ ـ انيدريد فتاليك5فعال - مجاز به واردات22
205029173600ـ ـ ‌اسيد ترفتاليك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
205129173700ـ ـ ترفتالات دي متيل5فعال - مجاز به واردات22
205229173910ـ ـ ـ دي بوتيل فتالات10فعال - مجاز به واردات23
205329173920ـ ـ ـ دي (ترشيو – بوتيل پراکسي) فتالات5فعال - مجاز به واردات22
205429173990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
205529181100ـ ـ اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن5فعال - مجاز به واردات22
205629181200ـ ـ اسيد تارتريك5فعال - مجاز به واردات22
205729181300ـ ـ املاح و استرهاي اسيد تارتريك5فعال - مجاز به واردات22
205829181400ـ ـ اسيد سيتريك26فعال - مجاز به واردات25
205929181510ـ ـ ـ سديم سيترات دي‌هيدرات گريد دارويي5فعال - مجاز به واردات1
206029181520ـ ـ ـ سديم سيترات بدون آب گريد دارويي5فعال - مجاز به واردات1
206129181590ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
206229181600ـ ـ اسيد گلوكنيك، املاح و استرهاي آن5فعال - مجاز به واردات22
206329181700ـ ـ 2 و 2-دي فنيل-2-هيدروکسي استيک اسيد (اسيد بنزيليک)5فعال - مجاز به واردات22
206429181800ـ ـ كلروبنزيلات (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
206529181900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
206629182110ـ ـ ـ پودر خالص اسيد ساليسيليك كه مخلوط با مواد ديگر نمي‌باشد20فعال - مجاز به واردات23
206729182190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
206829182200ـ ـ اسيد اورتو ـ اسيتل ساليسيليك، املاح و استرهاي آن5فعال - مجاز به واردات22
206929182310ـ ـ ـ استيل ساليسيك اسيد پودر26فعال - مجاز به واردات1
207029182320ـ ـ ـ استيل ساليسيك اسيد گرانول26فعال - مجاز به واردات1
207129182330ـ ـ ـ استيل ساليسيك كريستال20فعال - مجاز به واردات1
207229182340ـ ـ ـ متيل ساليسيلات5فعال - مجاز به واردات1
207329182350ـ ـ ـ 3، 5 – دي نيترو ساليسيليک اسيد20فعال - مجاز به واردات23
207429182390ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات1
207529182900ـ‌ ـ ‌ساير20فعال - مجاز به واردات22
207629183000ـ اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها5فعال - مجاز به واردات22
207729189100ـ‌ ـ ‌2، 4، 5-T (ISO) (2، 4، 5 - اسيدتري‌كلرو فنوكسي استيك)، نمك‌ها و استرهاي آن20فعال - مجاز به واردات1
207829189910ـ ـ ـ ماده موثره ناپروكسن10فعال - مجاز به واردات1
207929189920ـ ـ ـ ماده موثره جم فيبروزيل20فعال - مجاز به واردات1
208029189930ـ ـ ـ ماده موثره آداپالن10فعال - مجاز به واردات1
208129189990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
208229191000ـ سه‌تايي‌هاي (Tris) (2، 3- دي‌بروموپروپيل) فسفات5فعال - مجاز به واردات22
208329199000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
208429201110--- پاراتيون5فعال - مجاز به واردات22
208529201120--- متيل پاراتيون5فعال - مجاز به واردات22
208629201190--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
208729201900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
208829202100ـ ـ دي متيل فسفيت5فعال - مجاز به واردات22
208929202200ـ ـ دي اتيل فسفيت5فعال - مجاز به واردات22
209029202300ـ ـ تري متيل فسفيت5فعال - مجاز به واردات22
209129202400ـ ـ تري اتيل فسفيت5فعال - مجاز به واردات22
209229202900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
209329203000ـ اندو سولفان(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
209429209010--- گرانول نيتروگليسرين26فعال - مجاز به واردات1
209529209020--- اتيل پرکلرات5غیرفعال - ممنوع الورود22
209629209090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
209729211100ـ ـ مونو ـ ، دي ـ يا تري متيل آمين ‌و املاح آنها5فعال - مجاز به واردات22
209829211200ـ ـ 2- (N,N- دي متيل آمينو) اتيل کلرور هيدرو کلرور5فعال - مجاز به واردات22
209929211300ـ ـ2- (N,N- دي اتيل آمينو) اتيل کلرايد هيدرو کلرور5فعال - مجاز به واردات22
210029211400ـ ـ2- (N,N- دي ايزو پروپيل آمينو) اتيل کلرايد هيدرو کلرايد5فعال - مجاز به واردات22
210129211910--- اچ ان يک5فعال - مجاز به واردات22
210229211920--- اچ ان دو5فعال - مجاز به واردات22
210329211930--- اچ ان سه5فعال - مجاز به واردات22
210429211990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
210529212110--- اتيلن دي آمين دي پر کلرات5فعال - مجاز به واردات22
210629212190--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
210729212200ـ ـ هگزا متيلن دي آمين و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
210829212910ـ ـ ـ ترت بوتيل آمين كلاولانات5فعال - مجاز به واردات1
210929212920--- ا و 1- دي آمينو – 2 و 2- دي نيترواتيلن5فعال - مجاز به واردات22
211029212990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
211129213010ـ ـ ـ ماده موثره ممانتين هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
211229213090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
211329214100ـ ـ آنيلين و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
211429214210--- ان – نيترو آنيلين5فعال - مجاز به واردات22
211529214290--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
211629214300ـ ـ تولوئيدين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5فعال - مجاز به واردات22
211729214410--- 6، 6، 4، 2، 2- هگزانيترو (1 و 1- بي‌فنيل) – 3، 3 – دي‌آمين5فعال - مجاز به واردات22
211829214420--- هگزا نيترو دي فنيل آمين5فعال - مجاز به واردات22
211929214490--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
212029214500ـ ـ 1 ـ نفتيل آمين (آلفا ـ نفتيل آمين (بتا ـ نفتيل آمين)‌و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات22
212129214600ـ ـ‌آمفتامين (INN)، بنزفتامين (INN)، دگزا مفتامين (INN)، اتي‌لام فتامين (INN)، فن كام فامين، لفتامين (INN)، لوام فتامين (INN)، مفنوركس (INN) و فنترمين (Phentermine)؛ املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات1
212229214910ـ ـ ـ ماده موثره آمي‌تريپتيلن20فعال - مجاز به واردات1
212329214920ـ ـ ـ ماده موثره نورتريپتيلن20فعال - مجاز به واردات1
212429214990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
212529215100ـ ـ اورتو ـ ‌متا ـ پارافنيلن دي آمين، دي آمينو تولوئن‌ها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات22
212629215900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
212729221110ـ ـ ـ منواتانول آمين5فعال - مجاز به واردات22
212829221190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
212929221210ـ ـ ـ كوكونات دي‌اتانول آمين15فعال - مجاز به واردات23
213029221220ـ ـ ـ دي اتانول آمين5فعال - مجاز به واردات22
213129221290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
213229221400ـ ـ‌ دکسترو پروپوکسي­فن (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
213329221500ـ ـ‌ تري اتانول آمين5فعال - مجاز به واردات22
213429221600ـ ـ‌ دي اتانول آمونيوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
213529221711ـ ـ ـ ـ اصلاح شده (modified) يا فعال شده5فعال - مجاز به واردات22
213629221712ـ ـ ـ ـ ساير متيل دي اتانول آمين5فعال - مجاز به واردات22
213729221720ـ ـ ـ اتيل دي­اتانول آمين5فعال - مجاز به واردات22
213829221800ـ ـ ‌2-(N,N- دي ايزوپروپيل آمينو) اتانول5فعال - مجاز به واردات22
213929221910ـ ـ ـ پروپرانولول26فعال - مجاز به واردات1
214029221940ـ ـ ـ ماده موثره فينگوليمود هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
214129221990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
214229222100ـ ـ اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها5فعال - مجاز به واردات22
214329222910ـ ـ ـ پاراآمينوفنل گريد دارويي5فعال - مجاز به واردات1
214429222920ـ ـ ـ ماده موثره تولترودين تارتارات10فعال - مجاز به واردات1
214529222990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
214629223100ـ ـ آمفيرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات1
214729223910--- کتامين؛ املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
214829223990---ساير5فعال - مجاز به واردات22
214929224100ـ ـ ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات1
215029224200ـ ـ اسيد گلوتاميك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
215129224300ـ ـ اسيد آنترانيليك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
215229224400ـ ـ تيليدين (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
215329224910ـ ـ ـ ديكلوفناك سديم26فعال - مجاز به واردات1
215429224920ـ ـ ـ ماده موثره باکلوفن10فعال - مجاز به واردات1
215529224930ـ ـ ـ ماده موثره گاباپنتين10فعال - مجاز به واردات1
215629224990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
215729225010ـ ـ ـ ماده موثره فلوكستين هيدروكلرايد10فعال - مجاز به واردات1
215829225020ـ ـ ـ ترامادول هيدروكلرايد26فعال - مجاز به واردات1
215929225030ـ ـ ـ آلندرونيت سديم26فعال - مجاز به واردات1
216029225040ـ ـ ـ ماده موثره گلاتيرآمراستات10فعال - مجاز به واردات1
216129225050ـ ـ ـ ماده موثره فنيل افرين هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
216229225090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
216329231010ـ ـ ـ كولين كلرايد 75 درصد مايع5فعال - مجاز به واردات1
216429231020ـ ـ ـ كولين كلرايد 60 درصد پودر15فعال - مجاز به واردات1
216529231090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
216629232010ـ ـ ـ لستين‌ها15فعال - مجاز به واردات23
216729232090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
216829233000ـ تترا اتيل آمونيوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
216929234000ـ‌ دي­دسيل دي متيل آمونيوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
217029239010--- تترا اتيل آمونيوم پرکلرات5فعال - مجاز به واردات22
217129239090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
217229241100ـ ـ مپروبامات (INN)5فعال - مجاز به واردات1
217329241210--- مونوکروتوفوس5فعال - مجاز به واردات22
217429241220--- فوسفاميدون (ترکيبات مايع محلول ماده‌اي که اجزاي فعال آن بيشتر از 1000 گرم در ليتر باشد)5فعال - مجاز به واردات22
217529241290--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
217629241910ـ ـ ـ ماده موثره ورينوستات5فعال - مجاز به واردات1
217729241990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
217829242100ـ ـ اورئين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات22
217929242300ـ ـ اسيد 2 ـ استاميد و بنزوئيك (اسيد – N استيل آن ترانيليك) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
218029242400ـ ـ آتينامات (INN)5فعال - مجاز به واردات1
218129242500ـ ـ آلا کلر(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
218229242910ـ ـ ـ آتنولول26فعال - مجاز به واردات1
218329242920ـ ـ ـ ليدوكائين پايه26فعال - مجاز به واردات1
218429242930ـ ـ ـ ليدوكائين هيدروكلرايد26فعال - مجاز به واردات1
218529242940ـ ـ ـ استامينوفن پودر ساده و يا پودر دي‌سي (DC)26فعال - مجاز به واردات1
218629242950ـ ـ ـ متوكاربامول26فعال - مجاز به واردات1
218729242960ـ ـ ـ ماده موثره ريواستيگمين هيدروژن تارتارات10فعال - مجاز به واردات1
218829242970--- کارباريل5فعال - مجاز به واردات22
218929242990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
219029251100ـ ـ ساكارين و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
219129251200ـ ـ‌گلوت اتيميد (INN)5فعال - مجاز به واردات1
219229251900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
219329252100ـ ـ كلرودي‌مفورم (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
219429252910ـ ـ ـ متفورمين26فعال - مجاز به واردات1
219529252920--- گوانيل اوره دي نيتراميد5فعال - مجاز به واردات22
219629252930--- گوانيدين نيترات5فعال - مجاز به واردات22
219729252940--- آميتراز5فعال - مجاز به واردات22
219829252990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
219929261000ـ اكريلونيتريل5فعال - مجاز به واردات22
220029262000ـ 1 – سيانوگوآنيدين (دي سيان دي آميد)5فعال - مجاز به واردات22
220129263000ـ فن پروپوركس (INN) و املاح آن؛ متادون (INN) واسطه (4- سيانو ـ 2ـ دي متيل آمينو – 4، 4- دي فنيل بوتان5فعال - مجاز به واردات1
220229264000ـ آلفا- فنيل استو استو نيتريل5فعال - مجاز به واردات1
220329269010--- تري نيترو استو نيتريل5فعال - مجاز به واردات22
220429269020--- گاز سي‌اس5فعال - مجاز به واردات22
220529269030--- بروموبنزيل سيانيد5فعال - مجاز به واردات22
220629269090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
220729270010--- 1 و 2 – دي آزواتان5فعال - مجاز به واردات22
220829270020--- 1 و 3 – دي آزوپروپان5فعال - مجاز به واردات22
220929270030--- دي آزودي نيتروفنول5فعال - مجاز به واردات22
221029270040--- دي آزو دي فنيل متان5فعال - مجاز به واردات22
221129270090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
221229280010--- ماده موثره فلووکسامين مالئات10فعال - مجاز به واردات1
221329280020--- دي نيترو فنيل هيدرازين5فعال - مجاز به واردات22
221429280030--- کاربازيد5فعال - مجاز به واردات22
221529280040--- 1 و 2 – دي متيل هيدرازينيوم آزيد5فعال - مجاز به واردات22
221629280050--- متيل هيدرازين نيترات5فعال - مجاز به واردات22
221729280060--- 1 و 2 – دي اتيل هيدرازين نيترات5فعال - مجاز به واردات22
221829280070--- متيل دي نيترو آمين5فعال - مجاز به واردات22
221929280080--- ا و ا – دي متيل هيدرازينيم آزيد5فعال - مجاز به واردات22
222029280090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
222129291010--- تولوئن دي سيانات­ها (TDI)10فعال - مجاز به واردات23
222229291020---متيلن دي فنيل دي ايزوسيانات خالص (pure MDI)5فعال - مجاز به واردات23
222329291090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
222429299010--- بيس (2 و 2 و 2- تري نيترواتيل) – نيتروآمين5فعال - مجاز به واردات22
222529299090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
222629302000ـ تيوكاربامات‌ها و دي تيو كاربامات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
222729303000ـ مونو، دي ـ ياتتراسولفورهاي تيوروم5فعال - مجاز به واردات22
222829304000ـ متيونين5فعال - مجاز به واردات1
222929306000ـ 2-(N و N- دي اتيل آمينو) اتان اتيول5فعال - مجاز به واردات22
223029307010--- بيس (2- هيدروکسي اتيل) سولفيد5فعال - مجاز به واردات22
223129307020--- بيس (2- هيدروکسي اتيل) سولفيد (تيودي­گليکول INN)5فعال - مجاز به واردات22
223229308010--- آلدي کارب5فعال - مجاز به واردات22
223329308020--- کاپتافول5فعال - مجاز به واردات22
223429308090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
223529309010---2-(N و N- دي متيل آمينو) اتان اتيول5فعال - مجاز به واردات22
223629309015--- وي ايکس5فعال - مجاز به واردات22
223729309020--- دي پيکريل سولفيد5غیرفعال - ممنوع الورود22
223829309025--- کلرواتيل کلرومتيل سولفيد5فعال - مجاز به واردات22
223929309030--- متاميدوفوس (ترکيبات مايع محلول ماده‌اي که اجزاي فعال آن بيش از 600 گرم در ليتر باشد)5غیرفعال - ممنوع الورود22
224029309035--- گاز خردل5فعال - مجاز به واردات22
224129309036--- خردل چندعنصره5فعال - مجاز به واردات22
224229309037--- 3، 1 بيس (2- کلرواتيل تيو) نرمال پروپان5فعال - مجاز به واردات22
224329309040--- بيس (2- کلرواتيل تيو) متان5غیرفعال - ممنوع الورود22
224429309045--- 1، 5 – بيس (2-کلرواتيل تيو) نرمال پنتان5فعال - مجاز به واردات22
224529309050--- 4، 1- بيس و 2- کلرواتيل تيو) نرمال بوتان5فعال - مجاز به واردات22
224629309055--- بيس (2- کلرو اتيل تيو اتيل) اتر5فعال - مجاز به واردات22
224729309060--- خردل اکسيژن‌دار5فعال - مجاز به واردات22
224829309065--- اتان، 1 و 1- (تيو 35 اس) بيس (2- کلرو)5فعال - مجاز به واردات22
224929309070--- آميتون5فعال - مجاز به واردات22
225029309090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
225129311000ـ تترا متيل سرب و تترا اتيل سرب5فعال - مجاز به واردات22
225229312000ـ تركيبات تري بوتيل تين5فعال - مجاز به واردات22
225329313100-- دي متيل متيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225429313200-- دي متيل پروپيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225529313300-- دي اتيل اتيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225629313400-- سديم 3- (تري هيدرو کسي سيليل) پروپيل متيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225729313500-- 2 و 4 و 6- تري پروپيل- 1 و3و5 و2و4و6- تري اکساتري فسفينان 2و4 و6- تري اکسيد5فعال - مجاز به واردات22
225829313600-- (5-اتيل-2- متيل-2-اکسيدو-1و3 و2 – دي اکسافسفينان -5- ايل) متيل متيل متيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225929313700-- بيس [5- اتيل-2- متيل -2- اکسيدو-1و3و2- دي اکسافسفينان -5- ايل ) متيل ] متيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
226029313810-    --- متيل فسفونيک اسيد با (آمينو ايمينو متيل) اوره (1:1)5فعال - مجاز به واردات22
226129313820-    --- نمک متيل فسفونيک اسيد و (آمينو ايمينو متيل) اوره (1:1)5فعال - مجاز به واردات22
226229313910--- o- (3-کلروپروپيل)o- [4-نتيرو-3- (تري فلورومتيل) فنيل) فنيل] متيل فسفونوتيونات5فعال - مجاز به واردات22
226329313915--- 9،3- دي متيل- 10،8،4،2 تتراکسا- 9،3- دي فسفااسپيرو [5،5] اندکان 3،9- دي اکسيد5فعال - مجاز به واردات22
226429313920--- پروپيل فسفونيک دي کلرايد5فعال - مجاز به واردات22
226529313925--- متيل فسفونيک دي کلرايد5فعال - مجاز به واردات22
226629313930--- دي فنيل متيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
226729313935--- متيل فسفونيک اسيد5فعال - مجاز به واردات22
226829313940--- محصول واکنش متيل فسفونيک اسيد و 2،1 – اتان دي آميد5فعال - مجاز به واردات22
226929313945--- کيوال5فعال - مجاز به واردات22
227029313950--- کلروسارين5فعال - مجاز به واردات22
227129313960--- کلروسومان5فعال - مجاز به واردات22
227229313970--- متيل فسفونيک دي‌کلرايد5فعال - مجاز به واردات22
227329313990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
227429319010--- ساربن5فعال - مجاز به واردات22
227529319015--- سومان5فعال - مجاز به واردات22
227629319020--- تابون5فعال - مجاز به واردات22
227729319025--- لوئيزيت يک5فعال - مجاز به واردات22
227829319030--- لوئيزيت دو5فعال - مجاز به واردات22
227929319035--- لوئيزيت سه5فعال - مجاز به واردات22
228029319040--- فسفونيک دي‌فلورايد، متيل5فعال - مجاز به واردات22
228129319055--- اتيدرونيت دي سديم5فعال - مجاز به واردات1
228229319090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
228329321100ـ ـ تترا هيدروفوران5فعال - مجاز به واردات22
228429321200ـ ـ 2 ـ فورآلدئيد (فورفورآل)5فعال - مجاز به واردات22
228529321300ـ ـ الكل فورفوريليك و الكل تترا هيدروفورفوريليك5فعال - مجاز به واردات22
228629321400ـ ـ سوکرالوز5فعال - مجاز به واردات22
228729321910--- ماده موثره رانيتيدين هيدروکلرايد (غير تزريقي)10فعال - مجاز به واردات1
228829321990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
228929322000ـ لاكتون‌ها5فعال - مجاز به واردات22
229029329100ـ ـ ايزوسافرول5فعال - مجاز به واردات1
229129329200ـ ـ 1ـ (1، 3ـ بنزودي‌اكسول ـ5 ـ ايل)پروپان ـ 2ـ اون5فعال - مجاز به واردات1
229229329300ـ ـ پي پرونال5فعال - مجاز به واردات1
229329329400ـ ـ‌ سافرول5فعال - مجاز به واردات1
229429329500ـ ـ تترا هيدروكانابينول‌ها (جملگي ايزومر)5فعال - مجاز به واردات1
229529329910ـ ـ ـ ايزوسوربايددي نيترات5فعال - مجاز به واردات1
229629329920ـ ـ ـ ماده موثره آميودارون5فعال - مجاز به واردات1
229729329930--- برماديولون5فعال - مجاز به واردات22
229829329935--- آسکاريدول (پراکسيد آلي)5فعال - مجاز به واردات22
229929329940ـ ـ ـ ماده موثره دوسه­تکسل5فعال - مجاز به واردات1
230029329990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
230129331100ـ ـ فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات22
230229331910ـ ـ ـ ماده موثره دفراسيروکس10فعال - مجاز به واردات1
230329331990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
230429332100ـ ـ هيدآنتوئين و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات22
230529332910ـ ـ ـ امپرازول5فعال - مجاز به واردات1
230629332920--- ماده موثره مترونيدازول15فعال - مجاز به واردات1
230729332930--- ماده موثره پنتوپرازول سديم – سزکوئي هيدرات10فعال - مجاز به واردات1
230829332940--- ماده موثره اندانسترون هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
230929332950--- ماده موثره زولدرونيک اسيد10فعال - مجاز به واردات1
231029332960--- ماده موثره فکسو فنادين هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
231129332970--- 2 و 4 – دي نيترو ايميدازول5فعال - مجاز به واردات22
231229332990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
231329333100ـ ـ پيريدن و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
231429333200ـ ـ پي‌پيريدين و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
231529333300ـ ـ آلفن تانيل (INN)، آنيل اريدين (INN)، بزيتراميد(INN)، برومازپام(INN)، دي فنواكسين (INN)، دي‌فنواكسيلات (INN)، دي پي‌پانون (INN)، فنتانيل(INN)، ستوبميدون(INN)، متيل فنيدات (INN)، پنتازوسين (INN)، پتيدين (INN)، پتيدين (INN)، واسطه A، فن‌سي كليدين (PCP)(I5فعال - مجاز به واردات1
231629333910ـ ـ ـ بيزاكوديل26فعال - مجاز به واردات1
231729333920--- پيريدين پرکلرات5غیرفعال - ممنوع الورود22
231829333930ـ ـ ـ 3- کوينوکليدينول5فعال - مجاز به واردات22
231929333940ـ ـ ـ R- (-)-3- کوينوکليدينول5فعال - مجاز به واردات22
232029333950ـ ـ ـ ماده موثره سيپروهپتادين هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
232129333960ـ ـ ـ ماده موثره رمي فنتالين هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
232229333970ـ ـ ـ آملوديپين26فعال - مجاز به واردات1
232329333975ـ ـ ـ ماده موثره كلرفنير آمين مالئات15فعال - مجاز به واردات1
232429333980ـ ـ ـ ماده موثره دفريپرون10فعال - مجاز به واردات1
232529333990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
232629334100ـ ـ لورفانول (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
232729334910--- ماده موثره مونته لوکاست15فعال - مجاز به واردات1
232829334920ـ ـ ـ ماده موثره دکسترومتورفان10فعال - مجاز به واردات1
232929334990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
233029335200ـ ـ‌ مالونيل اوره (اسيد باربي توريك) و املاح آن:5فعال - مجاز به واردات22
233129335300ـ ـ آلو باربيتال(INN)، آموباربيتال (INN)، باربي‌تال (INN)، بوتال بي‌تال(INN)، بوتوباربيتال، سيكلو باربي‌تال (INN)، متيل فنوباربيتال (INN)، پنتو باربيتال (INN)، فنوباربيتال(INN)، سكبوتاباربيتال (INN)، سكوباربيتال (INN) و وينيل بيتال (INN)؛ املاح اين محصولا5فعال - مجاز به واردات1
233229335400ـ ـ ساير مشتقات مالونيل اوره (اسيد بار بيت اوريك)؛ املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات22
233329335500ـ ـ لوپرازولام (INN)، مكلوكوآلون (INN)، متاكوآلون (INN) و زي‌پيرول (INN)، املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات1
233429335910ـ ـ ـ سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد26فعال - مجاز به واردات1
233529335915ـ ـ ـ ماده موثره تري‌متوپريم - پودر ساده5فعال - مجاز به واردات1
233629335920ـ ـ ـ ماده موثره تري متوپريم - پودر ميكرونايز5فعال - مجاز به واردات1
233729335925ـ ـ ـ ماده موثره آزاتيوپورين20فعال - مجاز به واردات1
233829335930ـ ـ ـ ماده موثره آلوپورينول15فعال - مجاز به واردات1
233929335935ـ ـ ـ نيكلوزامايد پيپرازين5فعال - مجاز به واردات1
234029335940ـ ـ ـ آسيكلووير26فعال - مجاز به واردات1
234129335950ـ ـ ـ ماده موثره سيتريزين هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
234229335965ـ ـ ـ ماده موثره سيتاگليپتين فسفات مونوهيدرات10فعال - مجاز به واردات1
234329335970ـ ـ ـ ماده موثره ارلوتينيب5فعال - مجاز به واردات1
234429335975ـ ـ ـ ماده موثره ايماتينيب5فعال - مجاز به واردات1
234529335990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
234629336100ـ ـ ملامين5فعال - مجاز به واردات22
234729336910ـ ـ ـ هگزامين (هگزامتيلن تترامين)10فعال - مجاز به واردات23
234829336920ـ ـ ـ ماده موثره لاموتريژين20فعال - مجاز به واردات1
234929336930--- 3- نيترو-1 و 2 و 4 -تري آزول -5- اون5فعال - مجاز به واردات22
235029336940--- 2- اکسي – 4 و 6 – دي نيتروآمينو – اس تري آزين5فعال - مجاز به واردات22
235129336950--- 2- نيتروايمينو - 5 – نيترو – هگزاهيدرو – 1 و 3 و 5 – تري آزين5فعال - مجاز به واردات22
235229336990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
235329337100ـ ـ 6 ـ هگزان لاكتام (اپسيلون ـ كاپرولاكتام):5فعال - مجاز به واردات22
235429337200ـ ـ كلوبازام (INN) و متي پريلون (INN)5فعال - مجاز به واردات1
235529337910ـ ـ ـ ماده موثره آريپيپرازول10فعال - مجاز به واردات1
235629337920ـ ـ ـ ماده موثره سانيتينيب5فعال - مجاز به واردات1
235729337990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
235829339100ـ ـ آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، ‌استازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام5فعال - مجاز به واردات1
235929339200ـ ـ آزينفوس- متيل (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
236029339910ـ ـ ـ ماده موثره مبندازول10فعال - مجاز به واردات1
236129339920ـ ـ ـ كاربامازپين26فعال - مجاز به واردات1
236229339930ـ ـ ـ كاپتوپريل5فعال - مجاز به واردات1
236329339940ـ ـ ـ ماده موثره ايندومتاسين15فعال - مجاز به واردات1
236429339945--- تترازين5فعال - مجاز به واردات22
236529339946--- سيس – بيس (5 – نيتروتترازولات) تتراآمين – کبالت (III) پرکلرات5فعال - مجاز به واردات22
236629339950ـ ـ ـ ماده موثره كلومي پرامين هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
236729339955--- هگزا نيترو هگزا آزا يسورتزينان5فعال - مجاز به واردات22
236829339960ـ ـ ـ انالاپريل5فعال - مجاز به واردات1
236929339965--- بي زد5فعال - مجاز به واردات22
237029339966--- 2-(5- سيانو تترازولانو) پنتا آمين کبالت (III) پرکلرات5فعال - مجاز به واردات22
237129339967--- پي‌زد اُ5فعال - مجاز به واردات22
237229339968--- کتو بايسيکليک5فعال - مجاز به واردات22
237329339969--- 2 و 6 – بيس (پيکريل آمينو) – 3 و 5 – دي نيتروپيريدين5فعال - مجاز به واردات22
237429339970--- 5- نيترو بنزو تري آزول5غیرفعال - ممنوع الورود22
237529339971--- 1 و 4 و 5 و 8 – تيترانيترو 1 – و 4 و 5 و 8 تترا آزادکالين5فعال - مجاز به واردات22
237629339972--- 1 و 3 و 3 – تري نيترو آزتيدين5فعال - مجاز به واردات22
237729339973--- تترانيتروگلايکولوريل5فعال - مجاز به واردات22
237829339974--- 1 و 4 و 5 و 8 – تترانيترو – پيدازينو (4 و 5 – d) پيرپدازين5فعال - مجاز به واردات22
237929339975--- 2 و 4 و 6 – تري نيترو – 2 و 4 و 6 – تري آزاسيکلو هگزانون5فعال - مجاز به واردات22
238029339986--- 4- آمينو – 3 و 5 – دي هيدرازينو – 1 و 2 و 4 - تري آزول دي نيتراميد5فعال - مجاز به واردات22
238129339987--- 3 و 3 – دي نيترو 5 و 5 بي – 1 و 2 و 4- تري آزول5فعال - مجاز به واردات22
238229339988--- دي نيترو بيس تري آزول5فعال - مجاز به واردات22
238329339989--- تترا نيترو بنزوتري آزول5فعال - مجاز به واردات22
238429339990ـ ـ ـ ساير:5غیرفعال - ممنوع الورود22
238529339991ـ ـ ـ ـ ماده موثره لوزارتان پتاسيم20فعال - مجاز به واردات1
238629339992ـ ـ ـ ـ آنالاپريل مالئات20فعال - مجاز به واردات1
238729339993ـ ـ ـ ـ لوراتادين26فعال - مجاز به واردات1
238829339994ـ ـ ـ ـ سلكوكسايب26فعال - مجاز به واردات1
238929339995ـ ـ ـ ـ ماده موثره کاروديلول10فعال - مجاز به واردات1
239029339996ـ ـ ـ ـ ماده موثره فلوکونازول10فعال - مجاز به واردات1
239129339997ـ ـ ـ ـ ماده موثره بورتزوميب5فعال - مجاز به واردات1
239229339999ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
239329341000ـ تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد5فعال - مجاز به واردات22
239429342000ـ تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد.5فعال - مجاز به واردات22
239529343000ـ تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه فنوتيازين (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد5فعال - مجاز به واردات22
239629349100ـ ـ آمينوركس (INN)، بروتيزولام(INN)، كلوتي آزپام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكسترومورآميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مزوكارب (INN)، اوكسازولام (INN)، پمولين (INN)، فنديمترازين (INN)، فن مترازين (INN)، و سوفن تانيل (INN)؛ املاح اين محصولات5فعال - مجاز به واردات1
239729349910ـ ـ ـ ماده موثره پيروكسيكام5فعال - مجاز به واردات1
239829349915ـ ـ ـ ماده موثره ديلتيازم هيدروكلرايد10فعال - مجاز به واردات1
239929349920ـ ـ ـ ماده موثره كتوكونازول پودر ساده26فعال - مجاز به واردات1
240029349925ـ ـ ـ پودر ميكرونايز كتوكونازول26فعال - مجاز به واردات1
240129349930ـ ـ ـ پتاسيم كلاولانات خالص، پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز و پتاسيم كلاولانات مخلوط با سيليکون دي اکسيد26فعال - مجاز به واردات1
240229349935--- آمينو دي نيترو بنزوفوروکسان5فعال - مجاز به واردات22
240329349940ـ‌ ـ ـ ماده موثره اپريپيتانت10فعال - مجاز به واردات1
240429349945--- دي آمينو آزو فورازان5فعال - مجاز به واردات22
240529349950ـ‌ ـ ـ ماده موثره مايکوفنولات مفتيل5فعال - مجاز به واردات1
240629349955--- دي آمينو دي نيترو بنزوفورکسان5فعال - مجاز به واردات22
240729349960ـ‌ ـ ـ ماده موثره افلوکساسين10فعال - مجاز به واردات1
240829349965ـ‌ ـ ـ ماده موثره پراسوگل هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
240929349970ـ‌ ـ ـ ماده موثره آلانزاپين10فعال - مجاز به واردات1
241029349975ـ‌ ـ ـ ماده موثره کتوتيفن فومارات20فعال - مجاز به واردات1
241129349980--- گاز سي آر5فعال - مجاز به واردات22
241229349985--- نونانويل مورفولين5فعال - مجاز به واردات22
241329349986--- آدامسيت (آدامزيت)5فعال - مجاز به واردات22
241429349987ـ‌ ـ ـ ماده موثره جمسيتابين5فعال - مجاز به واردات1
241529349988ـ‌ ـ ـ ماده موثره سيتارابين5فعال - مجاز به واردات1
241629349989ـ‌ ـ ـ ماده موثره کپسيتابين5فعال - مجاز به واردات1
241729349990ـ‌ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
241829351000ـ N- متيل پرفلورواکتان سولفون آميد5فعال - مجاز به واردات22
241929352000ـ N- اتيل پرفلورواکتان سولفون آميد5فعال - مجاز به واردات22
242029353000ـ N- اتيل-N-(2-هيدروکسي اتيل) پرفلورواکتان سولفون آميد5فعال - مجاز به واردات22
242129354000ـ N- (2-هيدروکسي اتيل) – N- متيل پروفلورواکتان سولفون آميد5فعال - مجاز به واردات22
242229355000ـ ساير پرفلورو اکتان سولفون آميدها5فعال - مجاز به واردات22
242329359010ـ ـ ـ سيلدنافيل سيترات26فعال - مجاز به واردات1
242429359020ـ ـ ـ ماده موثره استازولاميد5فعال - مجاز به واردات1
242529359030ـ ـ ـ سولفامتوکسازول5فعال - مجاز به واردات1
242629359040ـ ـ ـ فاموتيدين26فعال - مجاز به واردات1
242729359050ـ ـ ـ گليبنکلاميد26فعال - مجاز به واردات1
242829359060ـ ـ ـ ماده موثره سوماتريپتان­سوکيسنات10فعال - مجاز به واردات1
242929359070ـ ـ ـ ماده موثره دارويي توپيرامات5فعال - مجاز به واردات1
243029359080ـ ـ ـ ماده موثره رزواستاتين5فعال - مجاز به واردات1
243129359090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
243229362100ـ ـ ويتامين‌هاي A و مشتقات آنها5فعال - مجاز به واردات1
243329362210ـ ـ ـ تيامين هيدروكلرايد، تيامين منونيترات15فعال - مجاز به واردات1
243429362290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
243529362300ـ ـ ويتامين B2 و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
243629362400ـ ـ اسيد ـ D ـ يا DL ـ پانتوتنيك (ويتامين B3 يا ويتامين B5) و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
243729362500ـ ـ ويتامين B6 و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
243829362600ـ ـ ويتامين B12 و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
243929362700ـ ـ ويتامين C و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
244029362800ـ ـ ويتامين E و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
244129362910ـ ـ ـ نيكوتيناميد15فعال - مجاز به واردات1
244229362920ـ ـ ـ نيكوتينيك اسيد (نياسين)15فعال - مجاز به واردات1
244329362990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
244429369000ـ ساير، همچنين كنسانتره‌هاي طبيعي5فعال - مجاز به واردات1
244529371100ـ ـ سوماتوتروپين، مشتقات و مشابه‌هاي ساختاري آنها5فعال - مجاز به واردات1
244629371200ـ ـ انسولين و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
244729371910ـ ـ ـ ماده موثره بوسرلين استات10فعال - مجاز به واردات1
244829371920ـ ـ ـ ماده موثره تريپتورلين استات10فعال - مجاز به واردات1
244929371990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
245029372100ـ ـ پردنيزولون و هيدروكورتيزون10فعال - مجاز به واردات1
245129372210ـ ـ ـ بتامتازون والرات26فعال - مجاز به واردات1
245229372220ـ ـ ـ بتامتازون دي سديم فسفات26فعال - مجاز به واردات1
245329372230ـ ـ ـ دگزامتازون دي‌سديم فسفات26فعال - مجاز به واردات1
245429372240ـ ـ ـ كلوبتازول دي‌پروپيونات26فعال - مجاز به واردات1
245529372290ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات1
245629372310--- ماده موثره پروژ سترون5فعال - مجاز به واردات1
245729372320--- استروژن‌ها5فعال - مجاز به واردات1
245829372910ـ ـ ـ ماده موثره اکسي متالون10فعال - مجاز به واردات1
245929372920ـ ـ ـ ماده موثره سيپروترون استات20فعال - مجاز به واردات1
246029372990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
246129375000ـ پروستاگلاندين‌ها، ترومبوگسان‌ها و لوكوترين‌ها، مشتقات و مشابه‌هاي ساختاري آنها5فعال - مجاز به واردات1
246229379000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
246329381000ـ روتوزيد (روتين) و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
246429389000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
246529391110ـ ـ ـ ماده موثره كدئين فسفات20فعال - مجاز به واردات1
246629391120ـ ـ ـ مرفين سولفات26فعال - مجاز به واردات1
246729391190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
246829391910ـ ـ ـ ماده موثره نوسكاپين هيدروكلرايد10فعال - مجاز به واردات1
246929391920ـ ـ ـ ماده موثره نالتروکسان هيدروکلرايد10فعال - مجاز به واردات1
247029391990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
247129392000ـ آلكالوئيدهاي (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ نمك‌هاي مربوطه:5فعال - مجاز به واردات1
247229393000ـ كافئين و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
247329394100ـ ـ افدرين‌ و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
247429394200-- پسودوافدرين (INN)(Pseudoephedrine) و املاح آن26فعال - مجاز به واردات1
247529394300ـ ـ‌كاتين (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
247629394400ـ ـ نورافدرين و نمك‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات1
247729394910ـ ـ ـ فنيل پروپانول آمين10فعال - مجاز به واردات1
247829394990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
247929395100ـ ـ فنه تيلين (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
248029395900‌ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات1
248129396100ـ ـ آرگومترين (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
248229396200ـ ـ آرگوتامين (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
248329396300-- اسيد ليسرجيك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
248429396900ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات1
248529397100--كوكائين، اكگونين، لوومتامفتامين، متامفتامين (INN)، متامفتامين راسمات؛ املاح، استرها و ساير مشتقات اين محصولات5فعال - مجاز به واردات1
248629397900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
248729398010ـ ـ ـ ماده موثره گرانيسترون هيدروکلرايد – تزريقي و غيرتزريقي10فعال - مجاز به واردات1
248829398090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
248929400010ـ ـ ـ گالاکتواليگو ساکاريد5فعال - مجاز به واردات22
249029400090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
249129411010ـ ـ ـ آمپي‌سيلين تري هيدرات26فعال - مجاز به واردات1
249229411020ـ ـ ـ آموكسي‌سيلين تري هيدرات32فعال - مجاز به واردات1
249329411030ـ ـ ـ 6-آمينوپني‌سيلانيك اسيد5فعال - مجاز به واردات1
249429411090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
249529412000ـ استرپتومايسين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5فعال - مجاز به واردات1
249629413000ـ تترا سيكلين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5فعال - مجاز به واردات1
249729414000ـ كلرامفنيكل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5فعال - مجاز به واردات1
249829415010ـ ـ ـ اريترومايسين بيس - اريترومايسين اتيل سوكسينات20فعال - مجاز به واردات1
249929415020ـ ـ ـ آزيترومايسين26فعال - مجاز به واردات1
250029415030ـ ـ ـ ماده موثره كلاريترومايسين20فعال - مجاز به واردات1
250129415090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
250229419010ـ ـ ـ ماده موثره سفالكسين منوهيدرات20فعال - مجاز به واردات1
250329419020ـ ـ ـ ماده موثره انروفلوكساسين15فعال - مجاز به واردات1
250429419030ـ ـ ـ سفيكسيم تري هيدرات26فعال - مجاز به واردات1
250529419040ـ ـ ـ سفازولين سديم5فعال - مجاز به واردات1
250629419050ـ ـ ـ سفترياكسون سديم26فعال - مجاز به واردات1
250729419090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
250829420010ـ ـ ـ سيتالوپرام26فعال - مجاز به واردات1
250929420020ـ ـ ـ سيمواستاتين5فعال - مجاز به واردات1
251029420030ـ ـ ـ ماده موثره کلو پيدوگرل بي ‌سولفات15فعال - مجاز به واردات1
251129420040ـ ـ ـ مس استيليد5فعال - مجاز به واردات22
251229420090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
251330012000ـ عصاره‌هاي غدد يا ساير اعضاء يا ترشحات آنها5فعال - مجاز به واردات1
251430019000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
251530021100ـ ـ کيت­هاي تست تشخيص مالاريا5فعال - مجاز به واردات1
251630021210---با کاربرد پزشکي5فعال - مجاز به واردات1
251730021220---با کاربرد دامپزشکي5فعال - مجاز به واردات1
251830021290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
251930021311ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
252030021312ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
252130021321ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
252230021322ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
252330021411ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
252430021412ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
252530021421ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
252630021422ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
252730021511ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
252830021512ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
252930021521ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
253030021522ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
253130021900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
253230022000ـ واكسن‌ها براي پزشكي5فعال - مجاز به واردات1
253330023010ـ ـ ـ واكسن‌هاي توليد مشابه داخل32فعال - مجاز به واردات1
253430023090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
253530029010ـ ـ ـ عوامل ميكروارگانيسم (عوامل ميكروبي كنترل­كننده آفات بيماري‌ها و علف‌هاي هرز)5فعال - مجاز به واردات1
253630029020ـ ـ ـ ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک5فعال - مجاز به واردات22
253730029021---- آبرين5فعال - مجاز به واردات2
253830029022---- آفلاتوکسين‌ها5فعال - مجاز به واردات2
253930029023---- بوتولينيوم توکسين‌ها5فعال - مجاز به واردات2
254030029024---- کلرآتوکسين5فعال - مجاز به واردات2
254130029025---- کلستريديوم پرفرينجز آلفا، بتا، بتا2، اپسيلون و يوتاتوکسين5فعال - مجاز به واردات2
254230029026---- کونوتوکسين5فعال - مجاز به واردات2
254330029027---- دي استوکسي اسکيرپنول5فعال - مجاز به واردات2
254430029028---- اچ – تي 2 توکسين5فعال - مجاز به واردات2
254530029029---- ميکروسيستين‌ها (سيانژينوسين‌ها)5فعال - مجاز به واردات2
254630029030---- ساکسي توکسين5فعال - مجاز به واردات2
254730029031---- توکسين‌هاي شيگا (توکسين‌هاي شبيه شيگا، وروتوکسين‌ها و وروسيکتونوکسين‌ها)5فعال - مجاز به واردات2
254830029032---- انتروکسين‌هاي استافيلوکوس آرئوس، توکسين هموليسين آلفا و توکسين سندرم شوک سمي (به‌طور معمول با نام استافبلاکوس آنتروتوکسين f شناخته مي‌شود)5فعال - مجاز به واردات2
254930029033---- توکسين T25فعال - مجاز به واردات2
255030029034---- تترودوتوکسين5فعال - مجاز به واردات2
255130029035---- ويسکومين (ويسکوم آلبوم لکتين 1)5فعال - مجاز به واردات2
255230029036---- ولکنسين5فعال - مجاز به واردات2
255330029037---- کوکسي ديوئيدهاي ايميتيس5فعال - مجاز به واردات2
255430029038---- کوکسي ديوئيد‌هاي پوساداسي5فعال - مجاز به واردات2
255530029039---- مودسين5فعال - مجاز به واردات2
255630029040---- رايسين5فعال - مجاز به واردات2
255730029090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
255830031010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
255930031090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
256030032010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256130032090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
256230033110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256330033190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
256430033910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256530033990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
256630034110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256730034190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
256830034210ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256930034290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
257030034310ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
257130034390ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
257230034910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
257330034990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
257430036000ـ ساير، داراي پايه­هاي فعال ضد مالاريا توصيف شده در يادداشت شماره فرعي 2 اين فصل5فعال - مجاز به واردات1
257530039010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه26فعال - مجاز به واردات1
257630039090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
257730041011ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
257830041012ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
257930041021ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
258030041022ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
258130042011ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
258230042012ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
258330042021ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
258430042022ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
258530043110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه32فعال - مجاز به واردات1
258630043190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
258730043211ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
258830043212ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
258930043221ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
259030043222ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
259130043911ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
259230043912ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
259330043921ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
259430043922ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
259530044110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه32فعال - مجاز به واردات1
259630044190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
259730044210ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه32فعال - مجاز به واردات1
259830044290ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
259930044310ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه32فعال - مجاز به واردات1
260030044390ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
260130044910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه32فعال - مجاز به واردات1
260230044990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
260330045011ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
260430045012ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
260530045021ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
260630045022ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
260730046000ـ ـ ساير، داراي پايه­هاي فعال ضد مالاريا توصيف شده در يادداشت شماره فرعي 2 اين فصل5فعال - مجاز به واردات1
260830049011ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه32فعال - مجاز به واردات1
260930049012ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
261030049013ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
261130049014ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
261230049015ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
261330049016ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
261430049091ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه32فعال - مجاز به واردات1
261530049092ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
261630051010--- چسب زخم انگشتي، چسب تزريق يا خونگيري32فعال - مجاز به واردات1
261730051020ـ ـ ـ چسب­هايي که به منظور نگه­داشتن لوازم زخم­بندي و آلات و وسايل استفاده مي­شود.32فعال - مجاز به واردات1
261830051030ـ ـ ـ مشمع طبي40فعال - مجاز به واردات1
261930051090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
262030059010ـ ـ ـ باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لوله‌اي، لنوگاز ساده، رول پنبه‌اي دندانپزشكي ساده و پدچشمي40فعال - مجاز به واردات22
262130059020ـ ـ ـ باندهاي متشكل از فايبرگلاس40فعال - مجاز به واردات1
262230059090ـ ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات1
262330061010ـ ـ ـ نخ‌هاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا 5/0 از انواع كات‌گوت پلين، كات‌گوت كروميك، نايلون، سيلك، پلي‌پروپيلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid15فعال - مجاز به واردات1
262430061090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
262530062000ـ معرف‌هايي كه در تشخيص گروه‌هاي خون و عوامل خوني مصرف مي‌شود10فعال - مجاز به واردات1
262630063010ـ ـ ـ راديو دارو تشخيص بيماري براي استعمال بر روي بيمار10فعال - مجاز به واردات1
262730063090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
262830064010ـ‌ ـ‌ ـ‌ سيلر10فعال - مجاز به واردات1
262930064020ـ ـ ـ سيمان گلاس آنيوس10فعال - مجاز به واردات1
263030064030ـ ـ ـ اكريل10فعال - مجاز به واردات1
263130064040ـ ـ ـ سيمان پلي كربوكسيلات10فعال - مجاز به واردات1
263230064050ـ ـ ـ كامپوزيت5فعال - مجاز به واردات1
263330064060ـ ـ ـ سيمان ZOE10فعال - مجاز به واردات1
263430064080ـ ـ ـ آمالگام براي پركردن دندان15فعال - مجاز به واردات22
263530064090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
263630065000ـ كيف و جعبه‌هاي مخصوص دارو براي كمك‌هاي فوري اوليه20فعال - مجاز به واردات1
263730066000ـ فرآورده‌هاي شيميايي ضدبارداري براساس هورمونها، براساس ساير محصولات شماره 37 29 يا اسپرمسيدها5فعال - مجاز به واردات1
263830067010ـ ـ ـ ژل الكترود پزشكي10فعال - مجاز به واردات1
263930067090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
264030069100ـ ـ لوازم مخصوص استفاده در اُستومي5فعال - مجاز به واردات1
264130069200ـ ـ ضايعات داروسازي5فعال - مجاز به واردات1
264231010000كودهاي حيواني يا نباتي، حتي مخلوط‌شده با يكديگر يا عمل آورده شده از لحاظ شيميايي؛‌كودهايي‌كه از مخلوط‌كردن يا عمل آوردن شيميايي محصولات حيواني يا نباتي حاصل شده باشد.5فعال - مجاز به واردات24
264331021000ـ اوره حتي به صورت محلول در آب5فعال - مجاز به واردات22
264431022100ـ ـ سولفات آمونيوم5فعال - مجاز به واردات1
264531022900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
264631023000ـ نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب5فعال - مجاز به واردات22
264731024000ـ مخلوط‌هاي نيترات آمونيوم و كربنات كلسيم يا ساير مواد غير آلي فاقد قدرت حاصلخيزي5فعال - مجاز به واردات22
264831025000ـ نيترات سديم5فعال - مجاز به واردات22
264931026000ـ املاح مضاعف و مخلوط‌هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم5فعال - مجاز به واردات22
265031028000ـ مخلوط‌هاي اوره و نيترات آمونيوم به صورت محلول در آب يا آمونياك5فعال - مجاز به واردات22
265131029000ـ ساير، همچنين مخلوط‌هاي غيرمذكور در شماره‌هاي فرعي قبلي5فعال - مجاز به واردات22
265231031100ـ ـ داراي 35 درصد وزني يا بيشتر پنتا اکسيد دي فسفر (P2O5)5فعال - مجاز به واردات1
265331031900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
265431039000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
265531042000ـ كلرور پتاسيم5فعال - مجاز به واردات1
265631043000ـ سولفات پتاسيم5فعال - مجاز به واردات1
265731049000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
265831051010ـ ـ ـ كود NPK5فعال - مجاز به واردات22
265931051020ـ ـ ـ كودهاي ميكرو معدني5فعال - مجاز به واردات22
266031051090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
266131052000- كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفر و پتاسيم5فعال - مجاز به واردات22
266231053000- هيدروژنواورتوفسفات دي‌آمونيوم (فسفات دي آمونيك)5فعال - مجاز به واردات1
266331054000ـ دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك)5فعال - مجاز به واردات21
266431055100ـ ـ داراي نيترات‌ها و فسفات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
266531055900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
266631056000- كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم5فعال - مجاز به واردات21
266731059010ـ ـ ـ كودهاي ميكرو معدني5فعال - مجاز به واردات22
266831059090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
266932011000ـ عصاره درخت كبراكو (Quebracho)5فعال - مجاز به واردات22
267032012000ـ عصاره درخت ابريشم يا شب خسب (Wattle extract)5فعال - مجاز به واردات22
267132019000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
267232021000ـ مواد دباغي آلي سنتتيك10فعال - مجاز به واردات23
267332029000ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
267432030000مواد رنگ‌كننده با منشا نباتي يا حيواني (از جمله عصاره‌هاي رنگرزي به­استثناي زغال حيواني (Animal black)، حتي با ساخت شيميايي مشخص؛ فرآورده‌هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ‌كننده با منشأ نباتي يا حيواني مي‌باشند.5فعال - مجاز به واردات22
267532041110--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
267632041190--- ساير5فعال - مجاز به واردات21
267732041210ـ ـ ـ مواد رنگي دندانه (Mordant)15فعال - مجاز به واردات23
267832041220--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
267932041290ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
268032041310ـ ـ ـ رنگ‌هاي نساجي كاتيونيك5فعال - مجاز به واردات21
268132041320--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
268232041390ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
268332041410--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
268432041490--- ساير15فعال - مجاز به واردات23
268532041510--- گرانول مستربچ (Master Btach)26فعال - مجاز به واردات24
268632041590--- ساير5فعال - مجاز به واردات21
268732041610--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
268832041690--- ساير10فعال - مجاز به واردات21
268932041710ـ ـ ـ خمير پيگمنت چاپ پارچه10فعال - مجاز به واردات23
269032041720--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
269132041790ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
269232041910ـ ـ ـ مخلوط بر پايه مواد رنگي ديسپرسه5فعال - مجاز به واردات22
269332041920--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
269432041990ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
269532042010--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
269632042090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
269732049010--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
269832049090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات24
269932050000لاك‌هاي رنگ‌كننده؛ فرآورده‌هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاك‌هاي رنگ‌كننده مي‌باشند.5فعال - مجاز به واردات1
270032061110--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
270132061190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
270232061910--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات1
270332061990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
270432062010--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
270532062090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
270632064100ـ ـ لاجورد و فرآورده‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات22
270732064200ـ ـ ليتو پون و ساير پيگمان‌ها و فرآورده‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات22
270832064910--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
270932064990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
271032065000ـ محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار مي‌روند.5فعال - مجاز به واردات22
271132071010ـ ـ ـ پيگمان‌هاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم15فعال - مجاز به واردات22
271232071020--- رنگ‌هاي چيني و سراميكي رولعابي (550-850 درجه سانتي‌گراد) يا داخل لعابي (1180-1280 درجه سانتي‌گراد)15فعال - مجاز به واردات22
271332071030--- جوهر چاپ ديجيتال مخصوص کاشي و سراميک20فعال - مجاز به واردات22
271432071090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات22
271532072010ـ ـ ـ لعاب‌ها26فعال - مجاز به واردات22
271632072090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات22
271732073010ـ ـ ـ محلول‌هاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم5فعال - مجاز به واردات22
271832073090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات22
271932074010ـ ـ ـ فريت‌هاي شيشه‌اي26فعال - مجاز به واردات22
272032074020ـ ـ ـ شيشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 ميلي‌متر لغايت 5/3 ميلي‌متر و ضخامت 10 ميكرون و كمتر از آن5فعال - مجاز به واردات22
272132074090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات22
272232081010ـ ـ ـ پوشش و رنگ‌ها26فعال - مجاز به واردات24
272332081020ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب داخل قوطي مواد غذايي20فعال - مجاز به واردات23
272432081030ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب خارج قوطي26فعال - مجاز به واردات24
272532081040ـ ـ ـ لاك عايق الكتريک10فعال - مجاز به واردات23
272632081050ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ5فعال - مجاز به واردات22
272732081060ـ ـ ـ ورني ويژه مركب چاپ فلكسو5فعال - مجاز به واردات22
272832081070ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني5فعال - مجاز به واردات25
272932081090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات24
273032082010ـ ـ ـ پوششي و رنگ‌ها26فعال - مجاز به واردات25
273132082020ـ ـ ـ لعاب، لاك‌ها و ورني‌هاي داخل قوطي مواد غذايي20فعال - مجاز به واردات23
273232082030ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌هاي خارج قوطي26فعال - مجاز به واردات24
273332082040ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ5فعال - مجاز به واردات22
273432082050ـ ـ ـ رنگ پشت آيينه26فعال - مجاز به واردات25
273532082060ـ ـ ـ ورني ويژه مركب چاپ فلكسو5فعال - مجاز به واردات22
273632082070ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني5فعال - مجاز به واردات25
273732082090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات24
273832089010ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب داخل قوطي مواد غذايي20فعال - مجاز به واردات23
273932089020ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب خارج قوطي26فعال - مجاز به واردات24
274032089030ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ5فعال - مجاز به واردات22
274132089040ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني5فعال - مجاز به واردات25
274232089090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات24
274332091010--- رنگ آستري اتومبيل (غير الكترودي پوزيشنNED) و رنگ رويه اتومبيل10فعال - مجاز به واردات23
274432091030--- رنگ آستري كاتافروز و آنافروز ED (الكترودي‌پوزيشن) Electro-Deposition26فعال - مجاز به واردات24
274532091040ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌هاي ساختماني40فعال - مجاز به واردات26
274632091050ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌هاي صنعتي26فعال - مجاز به واردات25
274732091060ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب‌ها26فعال - مجاز به واردات25
274832091090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات25
274932099010ـ ـ ـ رنگ آستري اتومبيل (غير الكترودي پوزيشن NED) و رنگ رويه اتومبيل10فعال - مجاز به واردات23
275032099030ـ ـ ـ رنگ آستري كاتافروز و آنافروز ED (الكترودي پوزيشن)26فعال - مجاز به واردات24
275132099040ـ ـ ـ پوشش‌هاي تفلوني15فعال - مجاز به واردات25
275232099050ـ ـ ـ لاك‌ها و ورني‌ها و لعاب‌ها26فعال - مجاز به واردات25
275332099090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات24
275432100000ساير رنگ‌ها (Paints) و ورني‌ها (از جمله لعاب‌ها، لاك‌ها و آب رنگ‌ها)؛ پيگمان‌هايي كه با آب مصرف مي‌شود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار مي‌رود.15فعال - مجاز به واردات23
275532110000سيكاتيف‌هاي (خشك‌كننده‌هاي) آماده.10فعال - مجاز به واردات1
275632121000ـ ورقه‌هاي داغ‌زني5فعال - مجاز به واردات22
275732129000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
275832131010--- بر پايه آب20فعال - مجاز به واردات25
275932131090--- ساير15فعال - مجاز به واردات25
276032139000ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
276132141000ـ بتانه‌هاي شيشه‌برها، بتانه‌هاي پيوندزني، سيمان‌هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه‌ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي‌رود20فعال - مجاز به واردات23
276232149000ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
276332151100ـ ـ سياه10فعال - مجاز به واردات23
276432151900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
276532159010ـ ـ ـ جوهر خودكار و ماژيک5فعال - مجاز به واردات22
276632159090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
276733011200ـ ـ از پرتقال10فعال - مجاز به واردات22
276833011300ـ ـ از ليموترش5فعال - مجاز به واردات22
276933011900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
277033012400ـ ـ از نعناي صحرايي (Mentha piperita)5فعال - مجاز به واردات22
277133012500ـ ـ از ساير نعناها5فعال - مجاز به واردات22
277233012910ـ ـ ـ اسانس روغني از گل‌محمدي5فعال - مجاز به واردات23
277333012920ـ ـ ـ از بادرنجبويه، مرزه، زيره سبز، رازيانه، پونه، اسطوخودوس و کرچک5فعال - مجاز به واردات22
277433012930ـ ـ ـ از ترخون5فعال - مجاز به واردات23
277533012940ـ ـ ـ از آويشن شيرازي5فعال - مجاز به واردات23
277633012950ـ ـ ـ از آويشن باغي5فعال - مجاز به واردات23
277733012990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
277833013000ـ شبه رزين‌ها (رزينووئيدها)5فعال - مجاز به واردات22
277933019011ـ ـ ـ ـ گلاب استحصالي از گل محمدي55غیرفعال - ممنوع الورود4
278033019012ـ ـ ـ ـ ساير عرقيات سنتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
278133019019ـ ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
278233019090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
278333021010ـ ـ ـ اسانس كولا5فعال - مجاز به واردات22
278433021090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
278533029010ـ ـ ـ اسانس‌هاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي5فعال - مجاز به واردات22
278633029090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات22
278733030010ـ ـ ـ عصاره حنا26فعال - مجاز به واردات22
278833030090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
278933041010ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
279033041090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
279133042010ـ ـ ـ مغز مداد آرايشي10غیرفعال - ممنوع الورود4
279233042020ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
279333042090ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
279433043010ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
279533043090ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
279633049110ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
279733049190ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
279833049910--- ژل قابل تزريق زير پوست26غیرفعال - ممنوع الورود4
279933049920--- ساير در بسته بندي آماده براي خرده فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
280033049990ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
280133051000ـ شامپوها26فعال - مجاز به واردات27
280233052000ـ فرآورده‌ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو26غیرفعال - ممنوع الورود4
280333053000ـ فيكساتور مو (Hair lacquer)26غیرفعال - ممنوع الورود4
280433059010ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26فعال - مجاز به واردات27
280533059090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
280633061000ـ مواد پاك‌كننده دندان26فعال - مجاز به واردات27
280733062000ـ نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندا‌ن‌ها (Dental floss)26فعال - مجاز به واردات27
280833069000ـ ساير26فعال - مجاز به واردات27
280933071010--- در بسته بندي آماده براي خرده فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
281033071090--- ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
281133072000ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق26فعال - مجاز به واردات27
281233073000ـ املاح معطر و ساير فرآورده‌ها براي استحمام26غیرفعال - ممنوع الورود4
281333074100ـ ـ عود (Agarbatti) و ساير فرآورده‌هاي معطركننده كه با سوختن عمل مي‌كنند26غیرفعال - ممنوع الورود4
281433074900ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
281533079010ـ ـ ـ مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي5فعال - مجاز به واردات22
281633079020ـ ـ ـ دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي32غیرفعال - ممنوع الورود4
281733079030ـ ـ ـ موم موبر5غیرفعال - ممنوع الورود4
281833079090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
281934011110ـ ـ ـ صابون حمام و دستشويي26غیرفعال - ممنوع الورود4
282034011120ـ ـ ـ صابون گلسيرينه26غیرفعال - ممنوع الورود4
282134011130ـ ـ ـ صابون بچه26غیرفعال - ممنوع الورود4
282234011140ـ ـ ـ صابون طبي26فعال - مجاز به واردات27
282334011150ـ ـ ـ صابون رختشويي26غیرفعال - ممنوع الورود4
282434011190ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
282534011900ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
282634012010ـ ـ ـ مايع26غیرفعال - ممنوع الورود4
282734012020ـ ـ ـ صنعتي26فعال - مجاز به واردات27
282834012030ـ ـ ـ چيپس15فعال - مجاز به واردات23
282934012040ـ ـ ـ پودر26غیرفعال - ممنوع الورود4
283034012090ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
283134013000ـ محصولات و فرآورده‌هاي آلي تانسيو اكتيو كه به منظور شست­ و شوي پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شكل مايع يا كرم، بسته‌بندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند26فعال - مجاز به واردات27
283234021110ـ ـ ـ سديم لوريل سولفات15فعال - مجاز به واردات24
283334021120ـ ـ ـ سديم لوريل اتر سولفات20فعال - مجاز به واردات24
283434021130ـ ـ ـ الكيل بنزن سولفونه20فعال - مجاز به واردات24
283534021135--- آلکيل اتر سولفات5فعال - مجاز به واردات24
283634021140--- سديم دي ايزو پروپيل نفتالن سولفونات5فعال - مجاز به واردات24
283734021145--- نمک فسفاته آمين پلي اريل فنل اتوکسيله5فعال - مجاز به واردات24
283834021190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
283934021210ـ ـ ـ بنزالكونيوم كلرايد15فعال - مجاز به واردات1
284034021250ـ ـ ـ بيس (آسيلوکسي­) اتيل هيدروکسي اتيل متيل آمونيوم متوسولفات (استرکوات) 5 درصد10فعال - مجاز به واردات23
284134021290--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
284234021310--- الكل چرب اتوكسيله15فعال - مجاز به واردات24
284334021320--- نونيل فنل اتوكسيله15فعال - مجاز به واردات24
284434021330--- پلي‌اتيلن گليكول15فعال - مجاز به واردات24
284534021340--- آمين چرب اتو کسيله5فعال - مجاز به واردات24
284634021390--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
284734021910--- الكيل دي متيل بتائين15فعال - مجاز به واردات23
284834021920--- کوکوآميدو پروپيل بتائين15فعال - مجاز به واردات23
284934021930--- كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين15فعال - مجاز به واردات23
285034021990--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
285134022010ـ ـ ـ دترجنت قالبي، پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراورده‌هاي همانند با بسته‌بندي حداکثر 5 كيلوگرم و مناسب براي شست و شوي دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
285234022021---- قرص ماشين ظرفشويي40فعال - مجاز به واردات27
285334022029---- ساير40فعال - مجاز به واردات27
285434022090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات27
285534029010ـ ـ ـ پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و ساير فرآورده­هاي همانند، در بسته‌بندي بيشتر از 5 كيلوگرم مناسب براي شست و شو يا پاکيزگي دستي و ماشيني10غیرفعال - ممنوع الورود4
285634029020ـ ـ ـ پاك‌كننده‌هاي صنعتي15فعال - مجاز به واردات23
285734029030ـ ـ ـ مواد آبكاري15فعال - مجاز به واردات25
285834029040ـ ـ ـ مواد تعاون نساجي15فعال - مجاز به واردات23
285934029090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
286034031100ـ ـ فرآورده‌ها براي عمل آوردن مواد نسجي، چرم، پوست‌هاي نرم (Furskins) يا ساير مواد10فعال - مجاز به واردات1
286134031910--- روغن موتور40فعال - مجاز به واردات25
286234031990--- ساير10فعال - مجاز به واردات24
286334039100ـ ـ فرآورده‌ها براي عمل آوردن مواد نسجي، چرم، پوست‌هاي نرم يا ساير مواد10فعال - مجاز به واردات23
286434039910ـ ـ ـ روان‌كننده سيليكوني5فعال - مجاز به واردات1
286534039990ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات1
286634042010ـ ـ ـ از پلي اتيلن گليكول26فعال - مجاز به واردات1
286734042090ـ ـ ـ از پلي­اکسي اتيلن5فعال - مجاز به واردات22
286834049000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
286934051000ـ واكس­ها، كرم‌ها و فرآورده‌هاي همانند براي كفش يا چرم55فعال - مجاز به واردات27
287034052000ـ واكس­ها‌، كرم و فرآورده‌هاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبي، پاركت‌ يا ساير اشياي چوبي55فعال - مجاز به واردات27
287134053000ـ واكس­ها و فرآورده‌هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به­استثناي واكس‌ها براي فلزات55فعال - مجاز به واردات27
287234054000ـ خمير، پودر و ساير فرآورده‌ها براي تميزكاري40فعال - مجاز به واردات24
287334059000ـ ساير20فعال - مجاز به واردات25
287434060000انواع شمع و اشياي همانند.40غیرفعال - ممنوع الورود4
287534070010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي دندانسازي10فعال - مجاز به واردات1
287634070020--- خمير سرگرمي کودکان20فعال - مجاز به واردات27
287734070090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
287835011000ـ كازئين10فعال - مجاز به واردات22
287935019000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
288035021100ـ ـ خشك‌كرده10فعال - مجاز به واردات23
288135021900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
288235022000ـ آلبومين شير، همچنين تغليظ شده‌ها از دو يا چند پروتئين آب‌پنير (لاكتوسرم)5فعال - مجاز به واردات23
288335029000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
288435030010ـ ـ ـ کپسول خالي ژلاتيني26فعال - مجاز به واردات26
288535030020ـ ـ ـ کپسول دارويي از نوع ژلاتين26فعال - مجاز به واردات26
288635030090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات22
288735040000پپتون‌ها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.5فعال - مجاز به واردات22
288835051010ـ ـ ـ نشاسته حفاري (پر ژلاتينه)20فعال - مجاز به واردات24
288935051020ـ ـ ـ مالتو دکسترين20فعال - مجاز به واردات23
289035051090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
289135052000ـ چسب‌ها26فعال - مجاز به واردات23
289235061010---چسب گرماذوب26فعال - مجاز به واردات23
289335061090ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات23
289435069110ـ ـ چسب گرماذوب26فعال - مجاز به واردات23
289535069190ـ ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات23
289635069900ـ ـ ‌ساير26فعال - مجاز به واردات23
289735071000ـ پنير مايع و كنسانتره‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات1
289835079000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
289936010000باروت5فعال - مجاز به واردات22
290036020010--- آماتول5فعال - مجاز به واردات22
290136020090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
290236030000فتيله‌هاي مواد منفجره (ايمني)؛ ريسمان‌هاي منفجركننده (Detonating fuses)؛ چاشني‌ها يا كپسول‌هاي منفجر‌كننده؛ آتش‌زنه‌ها (Igniters)؛ منفجركننده‌هاي برقي.5فعال - مجاز به واردات22
290336041000ـ اشياء براي آتشبازي55فعال - مجاز به واردات27
290436049010ـ ـ ـ کپسول باران ساز5فعال - مجاز به واردات22
290536049090ـ ـ ـساير40فعال - مجاز به واردات26
290636050000كبريت‌ها، غير از اشياي فن ‌آتشبازي شماره 04 36.55فعال - مجاز به واردات26
290736061000ـ سوخت‌هاي مايع و گازهاي سوختي مايع شده در ظروف از انواعي كه براي پر كردن يا دوباره پركردن فندك‌هاي سيگار يا روشن‌كن‌ها و فندك‌هاي همانند به كار مي‌روند و ظرفيت آنها از 300 سانتيمتر مكعب بيشتر نباشد20فعال - مجاز به واردات23
290836069000ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
290937011000ـ براي اشعه ايكس5فعال - مجاز به واردات22
291037012000ـ فيلم‌ها با خصوصيت ظهور و چاپ فوري5فعال - مجاز به واردات22
291137013010ـ ـ ـ زينگ افست5فعال - مجاز به واردات21
291237013020ـ ـ ـ فيلم‌هاي مورد مصرف در تصويربرداري پزشكي5فعال - مجاز به واردات1
291337013030--- كليشه‌ چاپ5فعال - مجاز به واردات22
291437013090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
291537019100ـ ـ براي عكاسي رنگي (پلي كروم Polychrome)5فعال - مجاز به واردات22
291637019910ـ ـ ـ فيلم‌هاي مورد مصرف در تصوير برداري پزشكي5فعال - مجاز به واردات1
291737019920ـ ـ ـ زينك افست5فعال - مجاز به واردات22
291837019930--- كليشه‌ چاپ5فعال - مجاز به واردات22
291937019990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
292037021000ـ براي اشعه ايكس5فعال - مجاز به واردات22
292137023100ـ ـ براي عكاسي رنگي (پلي كروم)5فعال - مجاز به واردات22
292237023200ـ ـ ساير فيلم‌ها، با امولسيوني از هالوژنور نقره5فعال - مجاز به واردات22
292337023900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
292437024100ـ ـ‌ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طول بيش از 200 متر براي عكاسي رنگي (پلي‌كروم)5فعال - مجاز به واردات23
292537024200ـ ـ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طول بيش از 200 متر براي عكاسي غيررنگي5فعال - مجاز به واردات22
292637024300ـ ـ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طول حداکثر 200 متر5فعال - مجاز به واردات23
292737024400ـ ـ با پهناي بيش از 105 ميليمتر و حداکثر 200 متر5فعال - مجاز به واردات23
292837025200ـ ـ با پهنايي حداکثر 16 ميليمتر5فعال - مجاز به واردات23
292937025300ـ ـ با پهنايي بيش از 16 ميليمتر و حداکثر 35 ميليمتر و با طول حداکثر 30 متر براي اسلايد5فعال - مجاز به واردات23
293037025400ـ ـ با پهناي بيش از 16 ميليمتر ولي از 35 ميليمتر بيشتر نباشد و با طولي كه از 30 متر بيشتر نباشد، براي غير از اسلايد5فعال - مجاز به واردات23
293137025500ـ ـ با پهنايي بيش از 16 ميليمتر ولي از 35 ميليمتر بيشتر نباشد و با طولي بيشتر از 30 متر5فعال - مجاز به واردات23
293237025600ـ ـ با پهنايي بيش از 35 ميليمتر5فعال - مجاز به واردات23
293337029610ـ ـ ـ فيلم عكاسي سوراخ دار با پهناي 35 ميليمتر5فعال - مجاز به واردات23
293437029690ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
293537029710ـ ـ ـ فيلم‌هاي مورد مصرف در تصوير برداري پزشكي5فعال - مجاز به واردات1
293637029790ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
293737029800ـ ـ با پهنايي بيش از 35 ميليمتر5فعال - مجاز به واردات23
293837031000ـ به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر5فعال - مجاز به واردات22
293937032000ـ ساير، براي عكاسي رنگي (پلي كروم)15فعال - مجاز به واردات23
294037039000ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
294137040000صفحه، فيلم، كاغذ، مقوا و مواد نسجي عكاسي، عكسبرداري شده ولي ظاهر نشده.5فعال - مجاز به واردات22
294237050000صفحه‌ها و فيلم‌هاي عكاسي، عكسبرداري و ظاهر شده، به غيراز فيلم‌هاي سينماتوگرافي.5فعال - مجاز به واردات25
294337061000ـ با پهناي 35 ميليمتر يا بيشتر5فعال - مجاز به واردات23
294437069000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
294537071000ـ امولسيون‌ها، براي حساس نمودن سطوح10فعال - مجاز به واردات24
294637079010--- داروهاي آماده جهت ظهور و ثبوت فيلم و كاغذهاي حساس رنگي و سياه‌و سفيد براي عكاسي (به صورت كيت و فله) راديولوژي، ليتوگرافي و نقشه‌برداري15فعال - مجاز به واردات24
294737079020ـ ـ ـ تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه‌هاي فتوكپي و پرينتر5فعال - مجاز به واردات22
294837079090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
294938011010ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته­اي5فعال - مجاز به واردات22
295038011090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
295138012000ـ گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال5فعال - مجاز به واردات22
295238013000ـ خميرهاي كربن‌دار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كوره‌ها5فعال - مجاز به واردات22
295338019010ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته­اي5فعال - مجاز به واردات22
295438019090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
295538021000ـ زغال­هاي فعال شده10فعال - مجاز به واردات23
295638029010ـ ـ ـ خاك رنگبر10فعال - مجاز به واردات23
295738029090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
295838030000تال اويل (Tall oil)، حتي تصفيه شده.5فعال - مجاز به واردات22
295938040010ـ ـ ـ انواع تجزيه ناپذير (سخت)15فعال - مجاز به واردات25
296038040090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
296138051000ـ اسانس‌هاي تربانتين، از چوب كاج يا از كاغذسازي با سولفات5فعال - مجاز به واردات1
296238059000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
296338061000ـ كولوفان و اسيدهاي رزيني5فعال - مجاز به واردات1
296438062000ـ املاح كولوفان‌ها، از اسيدهاي رزيني يا از مشتقات اسيدهاي رزيني يا از كولوفان، غير از املاح محصولات اضافي كولوفان‌ها(Rosin adducts)5فعال - مجاز به واردات1
296538063000ـ صمغ‌هاي استر5فعال - مجاز به واردات22
296638069000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
296738070010ـ ـ ـ انواع مورد مصرف در لحيم‌كاري و جوشكاري10فعال - مجاز به واردات23
296838070090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
296938085200ـ ـ ددت (ISO) کلوفنوتان (clofenotane (INN))، در بسته­بندي با وزن خالص حداکثر 300 گرم5فعال - مجاز به واردات22
297038085910--- تکسافن5فعال - مجاز به واردات22
297138085991---- پرخطر20فعال - مجاز به واردات22
297238085992---- متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات22
297338085993---- کم خطر5فعال - مجاز به واردات22
297438085994---- پرخطر26فعال - مجاز به واردات22
297538085995---- متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات22
297638085996---- کم خطر10فعال - مجاز به واردات22
297738086110--- پرخطر20فعال - مجاز به واردات22
297838086120--- متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات22
297938086130--- کم خطر5فعال - مجاز به واردات22
298038086140---- پرخطر26فعال - مجاز به واردات22
298138086150---- متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات22
298238086160---- کم خطر10فعال - مجاز به واردات22
298338086210--- پرخطر20فعال - مجاز به واردات22
298438086220--- متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات22
298538086230--- کم خطر5فعال - مجاز به واردات22
298638086240--- پرخطر26فعال - مجاز به واردات22
298738086250--- متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات22
298838086260--- کم خطر10فعال - مجاز به واردات22
298938086910--- پر خطر20فعال - مجاز به واردات22
299038086920--- متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات22
299138086930--- کم خطر5فعال - مجاز به واردات22
299238086940--- پر خطر26فعال - مجاز به واردات22
299338086950--- متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات22
299438086960--- کم خطر10فعال - مجاز به واردات22
299538089111ـ ـ ـ ـ پرخطر20فعال - مجاز به واردات1
299638089112ـ ـ ـ ـ متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات1
299738089113ـ ـ ـ ـ کم خطر5فعال - مجاز به واردات1
299838089121---- خانگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
299938089122ـ ـ ـ ـ پرخطر26فعال - مجاز به واردات1
300038089123ـ ـ ـ ـ متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات1
300138089124ـ ـ ـ ـ کم خطر10فعال - مجاز به واردات1
300238089211ـ ـ ـ ـ پرخطر20فعال - مجاز به واردات1
300338089212ـ ـ ـ ـ متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات1
300438089213ـ ـ ـ ـ کم خطر5فعال - مجاز به واردات1
300538089221ـ ـ ـ ـ پرخطر26فعال - مجاز به واردات1
300638089222ـ ـ ـ ـ متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات1
300738089223ـ ـ ـ ـ کم خطر10فعال - مجاز به واردات1
300838089311ـ ـ ـ ـ پرخطر20فعال - مجاز به واردات1
300938089312ـ ـ ـ ـ متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات1
301038089313ـ ـ ـ ـ کم خطر5فعال - مجاز به واردات1
301138089321ـ ـ ـ ـ پرخطر26فعال - مجاز به واردات1
301238089322ـ ـ ـ ـ متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات1
301338089323ـ ـ ـ ـ کم خطر10فعال - مجاز به واردات1
301438089411ـ ـ ـ ـ پوويدون آيداين داراي گريددارويي26فعال - مجاز به واردات1
301538089419ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
301638089421ـ ـ ـ ـ پوويدون آيداين داراي گريددارويي26فعال - مجاز به واردات1
301738089429ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
301838089910ـ ـ ـ كارت يا نوار آغشته به چسب و بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده‌ها، آفات و ...5فعال - مجاز به واردات1
301938089920ـ ـ ـ مواد جلب‌كننده حشرات (متيل اوژنول، پروتئين هيدروليزات سراترپ) صرفا براي كنترل آفات كشاورزي5فعال - مجاز به واردات1
302038089930ـ ـ ـ فرمون‌هاي جنسي و لورهاي جلب‌كننده حشرات5فعال - مجاز به واردات1
302138089940فرآرده هاي بيولوژيک براي دفع آفت (آفت کش هاي بيولوژيکي)5فعال - مجاز به واردات1
302238089990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
302338091000ـ براساس مواد نشاسته‌اي10فعال - مجاز به واردات23
302438099100ـ ـ از انواعي كه در صنايع نساجي يا همانند به كار مي‌رود10فعال - مجاز به واردات23
302538099200ـ ـ از انواعي كه در صنايع كاغذسازي يا همانند به كار مي‌رود10فعال - مجاز به واردات22
302638099300ـ ـ از انواعي كه در صنايع چرم‌سازي يا همانند به كار مي‌رود10فعال - مجاز به واردات23
302738101010ـ ـ ـ تركيبات براي پاك كردن و پرداخت سطح فلزات10فعال - مجاز به واردات23
302838101021---- پودر ترميت10فعال - مجاز به واردات23
302938101029---- ساير10فعال - مجاز به واردات23
303038101090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
303138109000ـ ساير:5فعال - مجاز به واردات22
303238111100ـ ـ ‌براساس تركيبات سرب5فعال - مجاز به واردات25
303338111900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
303438112100ـ ـ‌ داراي روغن‌هاي نفتي يا روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري5فعال - مجاز به واردات22
303538112900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
303638119000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
303738121000ـ فرآورده‌هاي موسوم به «تسريع‌كننده ولكانيزاسيون»5فعال - مجاز به واردات1
303838122010ـ ـ ـ مخلوط‌هاي داراي دي‌بوتيل فتالات5فعال - مجاز به واردات22
303938122020ـ ـ ـ پلاستي سايزر بر پايه دي­اکتيل­فتالات5فعال - مجاز به واردات22
304038122090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
304138123100ـ ـ مخلوط­هاي اليگومرها از 4،2،2- تري متيل1-2،1-دي­هيدروکوئينولين (TMQ)5فعال - مجاز به واردات1
304238123910ـ ـ ـ آنتي­اکسيدان­ها5فعال - مجاز به واردات1
304338123920ـ ـ ـ آنتي ازونانت­ها5فعال - مجاز به واردات1
304438123930ـ ـ ـ پايدارکننده­هاي UV5فعال - مجاز به واردات22
304538123940ـ ـ ـ پايدارکننده­ها بر پايه قلع5فعال - مجاز به واردات22
304638123960ـ ـ ـ پايدارکننده­ها بر پايه سيليکون5فعال - مجاز به واردات22
304738123970ـ ـ ـ پايدارکننده­ها گريد فيلم­هاي بسته­بندي مواد غذايي5فعال - مجاز به واردات22
304838123980ـ ـ ـ پايدارکننده بر پايه کلسيم زينک15فعال - مجاز به واردات25
304938123990ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
305038130000تركيبات و خرج براي دستگاه‌هاي آتش‌نشاني؛ نارنجك‌ها و بمب‌هاي آتش‌نشاني.5فعال - مجاز به واردات22
305138140000حلال‌ها و رقيق‌كننده‌هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.ترکيبات براي زدودن رنگ يا ورني.5فعال - مجاز به واردات22
305238151100ـ ـ ‌با نيكل يا تركيبات نيكل به عنوان ماده فعال20فعال - مجاز به واردات23
305338151200ـ ـ با فلز گرانبها يا تركيبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال20فعال - مجاز به واردات23
305438151910ـ ـ‌ ـ داراي ماده فعال پنتا اکسيد واناديوم20فعال - مجاز به واردات23
305538151990ـ ـ‌ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
305638159010ـ ـ ـ كاتاليست خنثي ريفرمينگ احياي مستقيم آهن20فعال - مجاز به واردات23
305738159090ـ ـ‌ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
305838160010ـ‌ ـ ‌ـ سيمان نسوز5فعال - مجاز به واردات22
305938160020ـ‌ ـ ‌ـ بتون نسوز15فعال - مجاز به واردات22
306038160090ـ‌ ـ ‌ـ ساير15فعال - مجاز به واردات22
306138170010ـ ـ ـ الكيل بنزن خطي (LAB)10فعال - مجاز به واردات22
306238170090ـ‌ ـ ‌ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
306338180000عناصر شيميايي دوپه (doped) به منظور مصرف در الكترونيك، به شكل صفحه مدور (ديسك)،‌صفحه نازك يا اشكال همانند؛ تركيبات شيميايي تغيير يافته دوپه به منظور مصرف در الكترونيك.5فعال - مجاز به واردات22
306438190010ـ ـ ـ مايع ترمز آماده40فعال - مجاز به واردات24
306538190090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
306638200000فرآورده‌هاي ضديخ و مايعات آماده‌شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation prepared-icing and26فعال - مجاز به واردات25
306738210010--- با کاربرد پزشکي5فعال - مجاز به واردات1
306838210020---با کاربرد دامپزشکي5فعال - مجاز به واردات1
306938210090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
307038220010---کيت ازمايشگاهي که با مواد پرتوزا نشان دار شده است.10فعال - مجاز به واردات1
307138220020--- با کاربرد پزشکي10فعال - مجاز به واردات1
307238220030---با کاربرد دامپزشکي10فعال - مجاز به واردات1
307338220090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات1
307438231100ـ ـ اسيد استئاريك5فعال - مجاز به واردات1
307538231200ـ ـ اسيداولئيك10فعال - مجاز به واردات23
307638231300ـ ـ اسيدهاي چرب تال‌اويل10فعال - مجاز به واردات25
307738231900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات1
307838237010ـ ‌ـ ـ الكل‌هاي چرب اتوكسيله15فعال - مجاز به واردات25
307938237020ـ ‌ـ ـ لوريل ميرستيل الكل5فعال - مجاز به واردات22
308038237090ـ ‌ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
308138241000ـ چسباننده‌هاي آماده براي قالب‌ها يا مغزي قالب‌هاي ريخته‌گري5فعال - مجاز به واردات22
308238243000ـ كربورهاي فلزي به هم‌فشرده‌نشده (Non-agglomerated) مخلوط‌شده با هم يا با چسباننده‌هاي فلزي5فعال - مجاز به واردات22
308338244010--- پلي کربوکسيلات اتر10فعال - مجاز به واردات25
308438244020--- پلي نفتالين سولفانات10فعال - مجاز به واردات23
308538244030--- لينگنو سولفانات10فعال - مجاز به واردات23
308638244090--- ساير10فعال - مجاز به واردات23
308738245000ـ ملاط‌ها و بتون‌هاي غيرنسوز5فعال - مجاز به واردات25
308838246000ـ سوربيتول غير از آنچه كه مشمول شماره فرعي 44 2905 مي‌شود5فعال - مجاز به واردات1
308938247100ـ ـ شامل كلروفلوئور كربن‌ها (CFCS)، محتوي يا فاقد هيدرو كلروفلوئور و كربن‌ها (HCFCs)، پرفلوئوركربن‌ها (PFCS) يا هيدروفلوئور و كربن‌ها (HFCS)5فعال - مجاز به واردات22
309038247200-- شامل بروموكلرودي فلوئورومتان، بروموتري فلوئورومتان يا دي‌بروموتترافلوئورواتان‌ها5فعال - مجاز به واردات22
309138247300ـ ـ حاوي هيدرو بروموفلوئورو كربن‌ها (HBFCs)5فعال - مجاز به واردات22
309238247400ـ ـ حاوي هيدرو كلروفلوئورو كربن‌ها (HCFCs) محتوي يا فاقد پرفلوئوروكربن‌ها (PFCs) يا هيدروفلوئوروكربن‌ها (HFCs)، ليكن فاقد كلروفلوئوروكربن‌ها (CFCs)5فعال - مجاز به واردات22
309338247500ـ ـ حاوي تترا كلرواتان كربن5فعال - مجاز به واردات22
309438247600ـ ـ حاوي 1، 1، 1- تري‌كلرواتان (كلروفرم متيل)5فعال - مجاز به واردات22
309538247700ـ ـ حاوي برومو تيل (برومايد متيل) يا بروموكلرومتان5فعال - مجاز به واردات22
309638247800ـ ـ حاوي پرفلـــوئـــوروكربن‌هــــا (PFCs) يـــا هيدروفلوئوروكربن‌ها (HFCs)، ليكن فاقد كلروفلوئوروكربن‌ها (CFCs) يا هيدروكلروفلوئوروكربن‌ها (HCFCs)5فعال - مجاز به واردات22
309738247900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
309838248100ـ ـ داراي اكسيران (اتيلن اكسايد)5فعال - مجاز به واردات22
309938248200ـ ـ داراي بي‌فنيل‌هاي پلي‌كلرينه (PCBs)، ترفنيل‌هاي پلي‌كلرينه (PCTs) يا بي‌فنيل‌هاي پلي‌برومينه (PBBs)5فعال - مجاز به واردات22
310038248300ـ ـ داراي tris (سه تايي‌هاي) (2، 3- دي‌بروموپروپيل) فسفات5فعال - مجاز به واردات22
310138248400ـ ـ داراي آلدرين (ISO)، کامفکلور (ISO) توکسافن (toxaphene (ISO) camphechlor)، کلردان (ISO) chlordane ، کلردکون (ISO) chlordecone، ددت (ISO) (کلوفنوتان (INN)، 1،1،1-تري کلرو-2،2-بيس(-pکلروفنيل) اتان) chlorophenyl)ethane) ,1,1,1-trichloro-2,2-bis(D5فعال - مجاز به واردات22
310238248500ـ ـ داراي 6،5،4،3،2،1- هگزاکلرو سيکلو هگزان (HCH(ISO))، شامل ليندين (ISO,INN)lindane5فعال - مجاز به واردات22
310338248600ـ ـ داراي پنتاکلروبنزن (ISO) يا هگزاکلروبنزن(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
310438248700ـ ـ داراي پرفلوئورواکتان سولفونيک اسيد، نمک­هاي آن، سولفوناميدهاي پرفلوئورواکتان، يا پرفلوئورواکتان سولفونيل فلورايد5فعال - مجاز به واردات22
310538248800ـ ـ داراي اترهاي تترا- پنتا- هگزا- هپتا- يا اکتا برومودي فنيل5فعال - مجاز به واردات22
310638249100ـ ـ مخلوط و فرآورده­هاي عمدتاً متشکل از (5-اتيل-2-متيل-2-اکسيدو oxido-1و3و2-دي­اکسافسفينان-5-ايلyl) متيل متيل متيل فسفونات و بيس bis [(5- اتيل-2- متيل-2- اکسيدو oxido-1و3و2-دي اکسافسفينان -5-ايلyl) متيل] متيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
310738249910--- اسپري پاک کننده وسايل الکتريکي و الکترونيکي20فعال - مجاز به واردات25
310838249920--- سيليکاژل به شکل پرک10فعال - مجاز به واردات1
310938249930--- مواد آبکاري15فعال - مجاز به واردات23
311038249940--- پاک­کننده­هاي صنعتي15فعال - مجاز به واردات23
311138249950--- فسفونيک اسيد، متيل-،پلي گليکول استر (اگزوليت (OP 560 TP5فعال - مجاز به واردات22
311238249960--- فسفونيک اسيد، متيل-،پلي گليکول استر (اگزوليت (OP 5605فعال - مجاز به واردات22
311338249970--- دي متيل متيل فسفونات، پليمر با اکسيران و فسفروس اکسيد5فعال - مجاز به واردات22
311438249980--- غربال مولکولي (مولکولارسيو) بر پايه زئوليت15فعال - مجاز به واردات25
311538249985ـ ـ ـ فرآورده­هاي شيميايي استخراج کننده مس نونيل سالسيل آلدوکسيم5فعال - مجاز به واردات22
311638249986---لاک غلط گير10فعال - مجاز به واردات22
311738249990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
311838251000ـ زباله شهرداري‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
311938252000ـ گل و لاي فاضلاب55غیرفعال - ممنوع الورود4
312038253000ـ ضايعات كلينيكي55غیرفعال - ممنوع الورود4
312138254100ـ ـ‌ هالوژنه55غیرفعال - ممنوع الورود4
312238254900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
312338255000ـ ضايعات محلول‌ها حاصل از شست و شوي سطح فلزات، ضايعات مايعات هيدروليكي، ضايعات مايعات ترمز و مايعات ضديخ55غیرفعال - ممنوع الورود4
312438256100ـ ـ ‌عمدتاً حاوي اجزاي تشكيل‌دهنده آلي55غیرفعال - ممنوع الورود4
312538256900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
312638259000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
312738260000سوخت بيوديزل (Biodiesel)‌ و مخلوط ‌هاي آن كه فاقد يا داراي كمتر از70% وزني روغن‌هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري مي‌باشد.40فعال - مجاز به واردات26
312839011010ـ ـ ـ پلي‌اتيلن خطي (LLDPE): (Linear low Density Poly ethylene)5فعال - مجاز به واردات22
312939011020ـ ـ ـ گريد لوله5فعال - مجاز به واردات22
313039011030ـ ـ ـ گريد فيلم5فعال - مجاز به واردات22
313139011040ـ ـ ـ گريد تزريقي5فعال - مجاز به واردات22
313239011050ـ ـ ـ گريد بادي:5فعال - مجاز به واردات22
313339011061ـ ـ ـ ـ به صورت پودر15فعال - مجاز به واردات23
313439011069ـ ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
313539011090ـ ـ ـ ساير:5فعال - مجاز به واردات22
313639012010ـ ـ ـ گريد لوله:5فعال - مجاز به واردات22
313739012020ـ ـ ـ گريد فيلم:5فعال - مجاز به واردات22
313839012030ـ ـ ـ گريد تزريقي:5فعال - مجاز به واردات22
313939012040ـ ـ ـ گريد بادي:5فعال - مجاز به واردات22
314039012051ـ ـ ـ ـ به صورت پودر15فعال - مجاز به واردات23
314139012059ـ ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
314239012090ـ ـ ـ ساير:5فعال - مجاز به واردات22
314339013000ـ كوپليمرهاي اتيلن- وينيل استات5فعال - مجاز به واردات22
314439014000ـ كوپليمرهاي اتيلن- آلفا- الفين، با وزن مخصوص کمتر از 0.945فعال - مجاز به واردات22
314539019000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
314639021010ـ ـ ـ گريد لوله5فعال - مجاز به واردات22
314739021020ـ ـ ـ گريد فيلم5فعال - مجاز به واردات22
314839021030ـ ـ ـ گريد نساجي5فعال - مجاز به واردات22
314939021091ـ ـ ـ ـ انواع آميزه بر پايه پلي پروپيلن15فعال - مجاز به واردات23
315039021099ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
315139022000ـ پلي ايزوبوتيلن5فعال - مجاز به واردات22
315239023010ـ ـ ـ گريد لوله5فعال - مجاز به واردات22
315339023020ـ ـ ـ گريد فيلم5فعال - مجاز به واردات22
315439023091ـ ـ ـ ـ انواع آميزه بر پايه پلي پروپيلن15فعال - مجاز به واردات23
315539023099ـ ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
315639029000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
315739031110ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش15فعال - مجاز به واردات23
315839031190ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
315939031910ـ ـ ـ معمولي(GPPS)5فعال - مجاز به واردات22
316039031920ـ ـ ـ مقاوم در برابر ضربه (HIPS)5فعال - مجاز به واردات22
316139031990ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
316239032000ـ كوپليمرهاي استيرن ـ اكريلونيتريل (SAN)5فعال - مجاز به واردات22
316339033000- كوپليمرهاي آكريلونيتريل ـ بوتادين ـ‌ استيرن (ABS)15فعال - مجاز به واردات23
316439039000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
316539041010ـ ـ ـ سوسپانسيون5فعال - مجاز به واردات22
316639041020ـ ـ ـ امولسيون5فعال - مجاز به واردات22
316739041090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
316839042100ـ ـ نرم نشده5فعال - مجاز به واردات22
316939042200ـ ـ‌ نرم شده10فعال - مجاز به واردات23
317039043000ـ كوپليمرهاي كلروروينيل و استات وينيل5فعال - مجاز به واردات22
317139044000ـ ساير كوپليمرهاي كلروروينيل5فعال - مجاز به واردات22
317239045000ـ پليمرهاي كلروروينيليدن5فعال - مجاز به واردات22
317339046110ـ ـ ـ مايع5فعال - مجاز به واردات22
317439046120ـ ـ ـ پودر5فعال - مجاز به واردات22
317539046190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
317639046900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
317739049000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
317839051200ـ ـ به صورت ديسپرسيون مايع10فعال - مجاز به واردات23
317939051900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
318039052100ـ ـ به صورت ديسپرسيون مايع10فعال - مجاز به واردات23
318139052900ـ ـ‌ ساير10فعال - مجاز به واردات23
318239053000ـ پلي (الكل وينيليك)، حتي حاوي گروه‌هاي استات غير هيدروليزه5فعال - مجاز به واردات22
318339059110ـ ـ ـ كوپليمر وينيل كلرايد وينيل ايزوبوتيل اتر5فعال - مجاز به واردات22
318439059190ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
318539059910ـ ـ ـ پي‌وي‌پي PVP K-30 و K-25 داراي گريد دارويي26فعال - مجاز به واردات1
318639059920ـ ـ ـ رزين پلي‌وينيل بوتيرال5فعال - مجاز به واردات22
318739059930ـ ـ ـ رزين وينيل استر10فعال - مجاز به واردات22
318839059990ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
318939061000ـ پلي (متاكريلات متيل)5فعال - مجاز به واردات22
319039069010ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ5فعال - مجاز به واردات22
319139069020ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموپلاست محلول در آب10فعال - مجاز به واردات23
319239069030ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموپلاست محلول در حلال‌هاي آلي10فعال - مجاز به واردات23
319339069040ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست محلول در آب10فعال - مجاز به واردات23
319439069050ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست محلول در حلال‌هاي آلي10فعال - مجاز به واردات23
319539069060ـ ـ ـ خمير رنگ ED Electro-Deposition10فعال - مجاز به واردات22
319639069070ـ ـ ـ پودر جاذب و پليمرهاي اكريليك جامد5فعال - مجاز به واردات22
319739069080ـ ـ ـ رزين‌هاي اكريليك امولسيوني مخصوص رنگ ترافيك5فعال - مجاز به واردات22
319839069091ـ ـ ـ ـ رزين‌هاي ترموست حلالي ويژه رنگ اتومبيل5فعال - مجاز به واردات22
319939069099ـ ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
320039071000ـ پلي استال‌ها5فعال - مجاز به واردات22
320139072010--- پلي‌اتيلن گلايكول 300 غير تزريقي، 400، 600، 1000، 1500، 2000، 3000 و 3350 با گريددارويي20فعال - مجاز به واردات1
320239072020ـ ـ ـ بيس (پلي اکسي اتيلن) متيل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
320339072090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
320439073010ـ ـ ـ رنگ پودري آماده و نيمه آماده، حتي به شكل فلس Flake)) و يا گرانول20فعال - مجاز به واردات23
320539073020---به شکل گرانول و يا فلس (رزين اپوکسي) غير از گريد غذايي و بهداشتي15فعال - مجاز به واردات23
320639073030---رزين اپوکسي گريد غذايي و بهداشتي غير از رنگ هاي پودري آماده و نيمه آماده10فعال - مجاز به واردات23
320739073090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
320839074000ـ پلي‌كربنات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
320939075010ـ ـ ـ رزين‌هاي الكيد اصلاح شده ويژه رنگ اتومبيل10فعال - مجاز به واردات23
321039075090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
321139076110ـ ـ ـ گريد نساجي5فعال - مجاز به واردات22
321239076120ـ ـ ـ گريد بطري5فعال - مجاز به واردات23
321339076190ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
321439076910ـ ـ ـ گريد نساجي5فعال - مجاز به واردات22
321539076920ـ ـ ـ گريد بطري5فعال - مجاز به واردات23
321639076990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات23
321739077000ـ پلي (اسيد لاكتيك)5فعال - مجاز به واردات22
321839079100ـ ـ اشباع‌نشده10فعال - مجاز به واردات23
321939079910ـ ـ ـ رنگ پودري آماده و نيمه آماده به شكل فلس Flake)) و يا گرانول20فعال - مجاز به واردات23
322039079920ـ ـ ـ رزين‌هاي پلي‌استر به شكل گرانول و يا فلس Flake))20فعال - مجاز به واردات23
322139079930--- پودر درزجوش گريد غذايي5فعال - مجاز به واردات22
322239079991ـ ـ ـ ـ رزين پلي‌استر اشباع ويژه رنگ اتومبيل10فعال - مجاز به واردات23
322339079992ـ ـ ـ ـ رزين پلي‌استر اشباع شده گريد غذايي / بهداشتي5فعال - مجاز به واردات22
322439079993---- خمير کامپوزيتي (BMC) برپايه رزين پلي استر داراي الياف شيشه به عنوان پرکننده (SMC)10فعال - مجاز به واردات23
322539079999ـ ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
322639081010ـ ـ ـ‌ آميزه پلي‌آميد بر پايه پلي‌آميد 6 و 6/615فعال - مجاز به واردات23
322739081090ـ ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات1
322839089010ـ ـ ـ رزين پلي‌آميد (گريدهاردنر)10فعال - مجاز به واردات23
322939089020ـ ـ ـ چيپس پلي‌آميد گريد نساجي5فعال - مجاز به واردات22
323039089090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
323139091010ـ ـ ـ پودر قالب­گيري از رزين‌هاي اوره ئيك10فعال - مجاز به واردات23
323239091090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
323339092010ـ ـ ـ پودر قالب­گيري10فعال - مجاز به واردات23
323439092090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات1
323539093100ـ ـ پلي (متيلن فنيل ايزوسيانات) (MDI خام، MDI پلي­مريک)5فعال - مجاز به واردات22
323639093910ـ ـ ـ پودر قالب­گيري10فعال - مجاز به واردات23
323739093920ـ ـ ـ رزين آمينيک گريد غذايي/بهداشتي5فعال - مجاز به واردات22
323839093990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
323939094010ـ ـ ـ پودر قالب­گيري10فعال - مجاز به واردات23
324039094020ـ ـ ـ مورد مصرف در صنايع تايرسازي (Curing builder resin5فعال - مجاز به واردات1
324139094030ـ ـ ـ الكيل فنوليك (گريد چسب)5فعال - مجاز به واردات1
324239094040ـ ـ ـ رزين فنوليك (گريد غذايي)5فعال - مجاز به واردات22
324339094090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
324439095000ـ پلي اوره تان‌ها5فعال - مجاز به واردات22
324539100010ـ ـ ـ سيليکون خميري HTV10فعال - مجاز به واردات23
324639100090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
324739111000ـ رزين‌هاي نفت، رزين‌هاي كومارون، رزين‌هاي اندن، رزين‌هاي كومارون ـ اندن و پلي‌ترپن‌ها5فعال - مجاز به واردات1
324839119010ـ ـ ـ رزين‌هاي مالئيك مورد مصرف در توليد مركب چاپ10فعال - مجاز به واردات23
324939119030ـ ـ ـ پلي(1،3-فنيلن متيل فسفونات)5فعال - مجاز به واردات22
325039119090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
325139121100ـ ـ نرم‌نشده (Non-plasticised)5فعال - مجاز به واردات22
325239121200ـ ـ نرم‌شده (Plasticised)5فعال - مجاز به واردات22
325339122000ـ نيترات‌هاي سلولز (همچنين كولوديون‌ها)5فعال - مجاز به واردات22
325439123110ـ ـ ـ گريد خوراكي5فعال - مجاز به واردات22
325539123190ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
325639123900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
325739129000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
325839131000ـ اسيد آلژينيك، املاح و استرهاي آن5فعال - مجاز به واردات22
325939139000ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
326039140010--- مبادله کننده‌هاي يوني واکنش سريع بويژه طراحي و آماده شده براي فرآيند جداسازي ايزوتوپي اورانيوم5فعال - مجاز به واردات22
326139140090--- ساير5فعال - مجاز به واردات22
326239151000ـ از پليمرهاي اتيلن15فعال - مجاز به واردات25
326339152000ـ از پليمرهاي استيرن15فعال - مجاز به واردات25
326439153000ـ از پليمرهاي كلروروينيل15فعال - مجاز به واردات25
326539159000ـ از ساير مواد پلاستيكي15فعال - مجاز به واردات25
326639161010--- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان55فعال - مجاز به واردات25
326739161090--- ساير20فعال - مجاز به واردات23
326839162010--- اسپاگتو (STACKING ROD-SPAGETTO) (ميله پلاستيكي از جنس PVC به قطر mm7/1 جهت نصب نوار پلاستيكي راهنما به قرقره در نوار كاست صوتي) به صورت رول5فعال - مجاز به واردات22
326939162020--- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان55فعال - مجاز به واردات25
327039162090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
327139169010--- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان55فعال - مجاز به واردات25
327239169090--- ساير20فعال - مجاز به واردات23
327339171000ـ روده‌هاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفت‌شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي5فعال - مجاز به واردات22
327439172100ـ ـ از پليمرهاي اتيلن10فعال - مجاز به واردات23
327539172200ـ ـ از پليمرهاي پروپيلن10فعال - مجاز به واردات23
327639172300ـ ـ از پليمرهاي كلروروينيل10فعال - مجاز به واردات23
327739172900ـ ـ از ساير مواد پلاستيكي10فعال - مجاز به واردات23
327839173100ـ ـ لوله‌ها و شيلنگهاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل‌تحمل فشارتا حد تركيدگي Mpa6/27 باشند.10فعال - مجاز به واردات23
327939173200ـ ـ ساير لوله‌ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات10فعال - مجاز به واردات23
328039173300ـ ـ ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري ‌با ‌سايرموادجورنشده‌باشد، با لوازم و ملحقات10فعال - مجاز به واردات23
328139173910ـ ـ ـ‌ لوله فايبرگلاس از رزين‌پلي‌استر تقويت شده با الياف شيشه10فعال - مجاز به واردات23
328239173990ـ ـ ـ‌ ساير10فعال - مجاز به واردات23
328339174000ـ لوازم و ملحقات10فعال - مجاز به واردات23
328439181010--- چمن مصنوعي40غیرفعال - ممنوع الورود4
328539181090--- ساير15فعال - مجاز به واردات23
328639189010--- چمن مصنوعي40غیرفعال - ممنوع الورود4
328739189090--- ساير15فعال - مجاز به واردات25
328839191010ـ ـ ـ نوار چسب ويژه پوشك كامل (شورتي)10فعال - مجاز به واردات23
328939191020ـ ـ ـ شبرنگ5فعال - مجاز به واردات22
329039191030ـ ـ ـ نوار چسب اسپلايسينگ SPLISING TAPE (نوار چسب پلي‌استر فيلم 23 ميكرون جهت توليد نوار كاست صوتي تصويري)5فعال - مجاز به واردات22
329139191090ـ ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات24
329239199010ـ ـ ـ فيلم پشت چسب‌دار ويژه پوشك كامل (شورتي)5فعال - مجاز به واردات22
329339199020ـ ـ ـ شبرنگ5فعال - مجاز به واردات22
329439199030ـ ـ ـ جمبورول چسب خورده BOPP32فعال - مجاز به واردات25
329539199040ـ ـ ـ ورق پشت چسب‌دارBOPP32فعال - مجاز به واردات25
329639199050ـ ـ ـ رول PVC چسب خورده با چسب پايه حلال آلي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated P.V.C film for electrical insulation)32فعال - مجاز به واردات25
329739199090ـ ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات24
329839201010ـ ـ ـ يك لايه چاپ شده20فعال - مجاز به واردات25
329939201020ـ ـ ـ يك لايه چاپ نشده15فعال - مجاز به واردات23
330039201030ـ ـ ـ چند لايه از مواد پلاستيكي چاپ شده20فعال - مجاز به واردات25
330139201040ـ ـ ـ چند لايه از مواد پلاستيكي چاپ نشده15فعال - مجاز به واردات23
330239201050ـ ـ ـ استرچ15فعال - مجاز به واردات23
330339201060ـ ـ ـ ورق جدا کننده پلي‌اتيلني با خاصيت تبادل يون به عرض 10 الي20 سانتيمتر مورد مصرف در باطري خودرو5فعال - مجاز به واردات22
330439201070--- ورق ژئوممبران15فعال - مجاز به واردات23
330539201090ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
330639202010ـ ـ ـ BOPP چاپ شده Bi oriented Poly propylene20فعال - مجاز به واردات25
330739202020ـ ـ ـ BOPP چاپ نشده Bi oriented Poly Propylene15فعال - مجاز به واردات23
330839202030ـ ـ ـ با ضخامت 12 ميكرون و كمتر ويژه صنايع خازن‌سازي حتي متالايز5فعال - مجاز به واردات22
330939202050ـ ـ ـ نوار درزبندي پاكت آبميوه و شير و فرآورده‌هاي آن5فعال - مجاز به واردات22
331039202060ـ ـ ـ متالايز چاپ شده20فعال - مجاز به واردات25
331139202070ـ ـ ـ متالايز چاپ نشده15فعال - مجاز به واردات23
331239202090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
331339203000ـ از پليمرهاي استيرن15فعال - مجاز به واردات23
331439204310ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي5فعال - مجاز به واردات22
331539204320ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 ميلي‌متر5فعال - مجاز به واردات22
331639204330ـ ـ ـ ورق از آلياژ PVC و ABS5فعال - مجاز به واردات22
331739204340ـ ـ ـ فيلم استرچ15فعال - مجاز به واردات23
331839204350ـ ـ ـ فيلم شيرينك20فعال - مجاز به واردات23
331939204360ـ ـ ـ فيلم PVC قابل انعطاف وارده توسط واحدهاي توليد‌كننده دارو20فعال - مجاز به واردات1
332039204370ـ ـ ـ فيلم PVDC (پلي‌وينيل دي‌كلرايد) قابل انعطاف وارده توسط واحدهاي توليد كننده دارو20فعال - مجاز به واردات1
332139204390ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
332239204910ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي5فعال - مجاز به واردات22
332339204920ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 ميلي‌متر5فعال - مجاز به واردات22
332439204930ـ ـ ـ ورق از آلياژ PVC و ABS5فعال - مجاز به واردات22
332539204940ـ ـ ـ با عرض بيشتر از 2/2 متر5فعال - مجاز به واردات22
332639204990ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
332739205100ـ ـ از پلي (متاكريلات متيل)20فعال - مجاز به واردات23
332839205900ـ ـ‌ ساير20فعال - مجاز به واردات23
332939206110ـ ـ ـ ورق دو جداره20فعال - مجاز به واردات23
333039206120ـ ـ ـ فيلم متالايز5فعال - مجاز به واردات22
333139206190ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
333239206200ـ ـ از پلي (اتيلن ترفتالات)15فعال - مجاز به واردات23
333339206310ـ ـ ـ فيلم متالايز15فعال - مجاز به واردات23
333439206390ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
333539206910ـ ـ ـ فيلم متالايز15فعال - مجاز به واردات23
333639206990ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
333739207100ـ ـ از سلولز احياء شده5فعال - مجاز به واردات22
333839207300ـ ـ از استات‌سلولز5فعال - مجاز به واردات22
333939207900ـ ـ از ساير مشتقات سلولز5فعال - مجاز به واردات22
334039209100ـ ـ از پلي (بوتيرال وينيل)5فعال - مجاز به واردات22
334139209200ـ ـ‌ از پلي‌آميدها5فعال - مجاز به واردات22
334239209300ـ ـ از آمينو ـ رزين‌ها5فعال - مجاز به واردات22
334339209400ـ ـ از رزين‌هاي فنوليك5فعال - مجاز به واردات22
334439209910ـ ـ ـ نوار و جامبو رول از جنس تفلون (PTFE)15فعال - مجاز به واردات23
334539209990ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات22
334639211100ـ ـ از پليمرهاي استيرن20فعال - مجاز به واردات23
334739211200ـ ـ‌ از پليمرهاي كلروروينيل32فعال - مجاز به واردات24
334839211310ـ ـ ـ ساندويچ سقف كاذب خودرو بدون لايه فلزي5فعال - مجاز به واردات22
334939211390ـ ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات1
335039211400ـ ـ از سلولز احياء شده5فعال - مجاز به واردات22
335139211910--- نوار اسفنجي ويژه صنايع سيم و كابل5فعال - مجاز به واردات22
335239211990--- ساير15فعال - مجاز به واردات23
335339219010ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئيد و يا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه)5فعال - مجاز به واردات22
335439219020ـ ـ ـ ورق (High Pressure Lamimated) HPL5فعال - مجاز به واردات22
335539219025--- ورق CPL (Continuous Pressure Lminated)5فعال - مجاز به واردات22
335639219030ـ ـ ـ ورق اكريليك گلدار لامينه شده با پارچه20فعال - مجاز به واردات25
335739219040ـ ـ ـ منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ويژه تابلوهاي تبليغاتي40فعال - مجاز به واردات25
335839219050ـ ـ ـ مستردستگاه فتوكپي5فعال - مجاز به واردات25
335939219060ـ ـ ـ Tee-shirt transfer از پلي‌آميد5فعال - مجاز به واردات25
336039219070ـ ـ ـ ورق پلي‌اتيلن با الياف شيشه و منسوج نبافته5فعال - مجاز به واردات22
336139219080ـ ـ ـ ورق پلي‌پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه، و مواد سلولزي (Wood Stock)5فعال - مجاز به واردات22
336239219091ـ ـ ـ ـ ورق و رول چند لايه جهت توليد ظروف لوله‌اي )تيوپ(5فعال - مجاز به واردات22
336339219093---- ورق جدا کننده پلي‌اتيلني با خاصيت تبادل يون به عرض 10 الي 20 سانتيمتر مورد مصرف در باتري خودرو5فعال - مجاز به واردات22
336439219094---- ورق پلي استر با الياف شيشه (SMC)20فعال - مجاز به واردات23
336539219099ـ ـ ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات24
336639221000ـ وان، دوش، ظرفشويي و دستشويي40غیرفعال - ممنوع الورود4
336739222000ـ نشستگاه و سرپوش لگن مستراح32غیرفعال - ممنوع الورود4
336839229000ـ ساير32فعال - مجاز به واردات25
336939231010---مخزن کامپوزيتي ويژه گاز CNG براي خودرو و جايگاه­هاي سوخت با حداقل تحمل فشار 200 بار20فعال - مجاز به واردات23
337039231090---ساير20فعال - مجاز به واردات23
337139232110ـ ـ ـ كيسه خون10فعال - مجاز به واردات1
337239232120ـ ـ ـ كيسه اسپتيك 5 لايه و بالاتر مقاوم در مقابل نفوذ اكسيژن و هوا10فعال - مجاز به واردات22
337339232190ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
337439232910ـ ـ ـ كيسه خون10فعال - مجاز به واردات1
337539232990ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
337639233010--- پريفرم (PET)15فعال - مجاز به واردات23
337739233090--- ساير20فعال - مجاز به واردات23
337839234000ـ قرقره، دوك، ماسوره و تكيه‌گاه‌هاي همانند20فعال - مجاز به واردات25
337939235000ـ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوش‌ها20فعال - مجاز به واردات23
338039239010ـ ـ ـ ظروف لوله‌اي (تيوب) جهت كرم و پماد20فعال - مجاز به واردات23
338139239090ـ ـ ـ ساير20فعال - مجاز به واردات23
338239241010ـ ـ ـ ظروف ملامين55غیرفعال - ممنوع الورود4
338339241090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
338439249000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
338539251000ـ مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه‌هاي همانند با گنجايش بيش از 300 ليتر55فعال - مجاز به واردات25
338639252000ـ در، پنجره و چارچوب‌ آنها و آستانه در55غیرفعال - ممنوع الورود4
338739253000ـ پشت دري و پشت پنجره‌اي، پرده ( از جمله پرده كركره) و اشياي همانند و اجزاء و ملحقات آنها55غیرفعال - ممنوع الورود4
338839259000ـ ساير55فعال - مجاز به واردات25
338939261000ـ لوازم براي دفتر كار و مدارس55غیرفعال - ممنوع الورود4
339039262010ـ ـ ـ جهت مصارف پزشكي20فعال - مجاز به واردات1
339139262090ـ ـ ـ ساير55فعال - مجاز به واردات26
339239263000ـ يراق آلات براي مبل، براي بدنه وسايل نقليه يا همانند20فعال - مجاز به واردات23
339339264000ـ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياي تزئيني55غیرفعال - ممنوع الورود4
339439269020ـ ـ ـ كيسه ادرار10فعال - مجاز به واردات1
339539269030ـ ـ ـ جهت مصارف پزشكي10فعال - مجاز به واردات1
339639269040ـ ـ ـ جهت مصارف سينمايي5فعال - مجاز به واردات25
339739269050ـ ـ ـ واشر پلي‌اتيلن درب شيشه دارو10فعال - مجاز به واردات23
339839269070ـ ـ ـ لاينر نوار كاست صوتي (LINER)5فعال - مجاز به واردات22
339939269080ـ ـ ـ پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD)5فعال - مجاز به واردات22
340039269092ـ ـ ـ ـ نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند (hook) در يک سطح جهت پوشک5فعال - مجاز به واردات22
340139269099ـ ـ ـ ـ ساير15فعال - مجاز به واردات23
340240011000ـ شيره كائوچوي طبيعي، حتي پيش ولكانيزه5فعال - مجاز به واردات1
340340012100ـ ـ صفحات دودي5فعال - مجاز به واردات1
340440012200ـ ـ كائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي (TSNR)5فعال - مجاز به واردات1
340540012900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
340640013000ـ بالاتا، گوتا ـ پركا، گوايول، شيكل و صمغ‌هاي طبيعي همانند5فعال - مجاز به واردات1
340740021100ـ ـ لاتكس5فعال - مجاز به واردات22
340840021900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
340940022000ـ كائوچوي بوتادين (BR)5فعال - مجاز به واردات1
341040023100ـ ـ كائوچوي ايزوبوتن ـ ايزوپرن (بوتيل)(IIR)5فعال - مجاز به واردات1
341140023900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
341240024100ـ ـ لاتكس5فعال - مجاز به واردات22
341340024900ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
341440025100ـ ـ‌ لاتكس5فعال - مجاز به واردات22
341540025900ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات22
341640026000ـ كائوچوي ايزوپرن (IR)5فعال - مجاز به واردات1
341740027000ـ كائوچوي اتيلن ـ پروپيلن ـ دين غيرمتصل (EPDM)5فعال - مجاز به واردات1
341840028000ـ مخلوط‌هاي محصولات شماره 01 40 با محصولات مشمول اين شماره5فعال - مجاز به واردات22
341940029100ـ ـ‌ لاتكس5فعال - مجاز به واردات1
342040029900ـ ـ‌ ساير5فعال - مجاز به واردات1
342140030000كائوچوي دوباره احياء شده به اشكال ابتدايي يا به صورت صفحه، ورق يا نوار.15فعال - مجاز به واردات1
342240040000آخال، خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت‌نشده، حتي اگر به صورت پودر يا دانه درآمده باشد.10فعال - مجاز به واردات23
342340051000ـ كائوچويي كه به آن دوده كربن يا سيليس اضافه شده باشد10فعال - مجاز به واردات23
342440052000ـ محلول‌ها؛ ديسپرسيون‌ها، غير از آنهايي كه مشمول شماره فرعي 10 4005 هستند.10فعال - مجاز به واردات23
342540059100ـ ـ صفحه، ورق و نوار10فعال - مجاز به واردات23
342640059900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
342740061000ـ پروفيله براي روكش كردن لاستيك چرخ5فعال - مجاز به واردات22
342840069010ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشكي5فعال - مجاز به واردات1
342940069090ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
343040070000نخ و طناب از كائوچوي ولكانيزه.5فعال - مجاز به واردات22
343140081110ـ ـ ـ پوشش براي كف20فعال - مجاز به واردات23
343240081120--- ورق عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR32فعال - مجاز به واردات25
343340081190ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
343440081900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
343540082110ـ ـ ـ پوشش براي كف20فعال - مجاز به واردات25
343640082120--- تكيه‌گاه (ضربه‌گير يا لرزه‌گير) براساس لاستيك جهت سازه‌5فعال - مجاز به واردات25
343740082190ـ ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
343840082900ـ ـ ساير10فعال - مجاز به واردات23
343940091110- - - لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR32فعال - مجاز به واردات25
344040091190--- ساير10فعال - مجاز به واردات25
344140091200ـ ـ‌ با لوازم و ملحقات10فعال - مجاز به واردات23
344240092100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344340092200ـ ـ با لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344440093100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344540093200ـ ـ با لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344640094100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344740094200ـ ـ با لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344840101100ـ ـ مستحكم شده فقط با فلز26فعال - مجاز به واردات24
344940101210--- با عرض حداقل 220 سانتي متر10فعال - مجاز به واردات24
345040101290--- ساير26فعال - مجاز به واردات24
345140101900ـ ـ ساير26فعال - مجاز به واردات24
345240103100ـ ـ تسمه انتقال نيرو بي‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، ‌داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر32فعال - مجاز به واردات24
345340103200ـ ـ تسمه انتقال نيرو بي‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر32فعال - مجاز به واردات24
345440103300ـ ـ تسمه انقال نيرو بي‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر32فعال - مجاز به واردات24
345540103400ـ ـ تسمه انتقال نيرو بي‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر32فعال - مجاز به واردات24
345640103500ـ ـ تسمه همزمان (Synchronous belt) بي‌انتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر20فعال - مجاز به واردات23
345740103600-- ‌تسمه همزمان (Synchronous belt) بي‌انتها، داراي محيط خارجي بيش از 150 سانتيمتر و حداكثر 198 سانتيمتر20فعال - مجاز به واردات23
345840103910ـ ـ ـ اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز5فعال - مجاز به واردات22
345940103990ـ ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات24
346040111010ـ ـ ـ تاير سواري با قطر رينگ 13 اينچ40فعال - مجاز به واردات22
346140111020ـ ـ ـ تاير سواري با قطر رينگ 14 اينچ40فعال - مجاز به واردات22
346240111030ـ ـ ـ تاير سواري با قطر رينگ 15 اينچ40فعال - مجاز به واردات22
346340111090ـ ـ ـ ساير40فعال - مجاز به واردات22
346440112010ـ ـ ـ با سايز 5/22 R 80-3155فعال - مجاز به واردات1
346540112020ـ ـ ـ با سايز 5/22 R 65-3855فعال - مجاز به واردات1
346640112030ـ ـ ـ با سايز 24 R 125فعال - مجاز به واردات1
346740112090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
346840113000ـ از انواع مورد استفاده در وسايل نقليه هوايي5فعال - مجاز به واردات22
346940114000ـ از انواعي كه براي موتور سيكلت به كار مي‌رود40فعال - مجاز به واردات24
347040115000ـ از انواعي كه براي دوچرخه به كار مي‌رود40فعال - مجاز به واردات24
347140117010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه20فعال - مجاز به واردات1
347240117090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
347340118010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه20فعال - مجاز به واردات1
347440118020ـ ـ ـ لاستيک فرغون32فعال - مجاز به واردات24
347540118090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
347640119010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه20فعال - مجاز به واردات1
347740119090ـ ـ ـ ساير5فعال - مجاز به واردات1
347840121100-- از انواع مورد استفاده در اتومبيل‌هاي سواري (همچنين استيشن واگن و اتومبيل‌هاي مسابقه)32فعال - مجاز به واردات24
347940121200ـ ـ از انواع مورد استفاده در اتوبوس يا اتومبيل باري (Lorry)32فعال - مجاز به واردات24
348040121300ـ ـ از انواع مورد استفاده در وسايل نقليه هوايي5فعال - مجاز به واردات22
348140121900ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات24
348240122000ـ لاستيك رويي چرخ، بادي، مستعمل32فعال - مجاز به واردات24
348340129010ـ ـ ـ روكش عاجدار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچوئي و ولكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيك‌هاي فرسوده و مستعمل5فعال - مجاز به واردات22
348440129090ـ ـ ـ ساير32فعال - مجاز به واردات24
348540131000- از انواعي كه براي اتومب