تجهیزات پزشکی

احتراما به استحضار شما میرساند که شرکت پشتیبان کار رعد بیشترین فعالیت را در حوزه تهیزات پزشکی با کادری مجرب دارا می باشد و از آنجایی که به موجب و به استناد بندهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت متبوع و تبصره ۵ ماده ۱۳و تبصره ۲ ماده ۱۴ و تبصره ۲ ماده ۳ مقرارت امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و بر اساس آیین نامه تجهیزات پزشکی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ و بازنگری شده مصوب ۱۳۹۴، “اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی” به نمایندگی از وزارت متبوع ، مسئول نظارت و ارزیابی و احراز اصالت سلامت کیفسیت و ایمنی تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و اعطای مجوز به متقاضیان در خصوص اقدامات و فرآیندهای گوناگون در عرصه تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس از فروش می باشد.
ما در تمامی مراحل حداکثر سعی بر تسریع در روند اخذ مجوز با توجه به سابقه و آگاهی از تمامی قوانین اقدام می نمائیم ، پس شایان ذکر می باشد که در حوزه تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس از فروش ارزشمندترین موضوع زمان می باشد.