ترانزیت

حمل کالا از مبدا روشهای گوناگونی بر اساس نوع کالا از لحاظ حجم ، ارزش و فوریت آن دارد که میتوان از یکی از روشهای حمل بصورت  ۱. جاده ای   ۲. ریلی ۳.دریایی     ۴.ریلی   استفاده نمود که با توجه به شرایط جغرافیایی ایران میتوان از هر چهار روش استفاده نمود.

عمدتا برای حمل کالا از کشورهای مبدا با فواصل طولانی و حجم بالای کالا مانند کشورهایی مانند چین ، هند ، آلمان و… حمل بصورت دریایی توصیه میگردد ، ولی برای حمل برای کالاهای سبک با ارزش بالا و حجم کم حمل بصورت هوایی توصیه میگردد.