مشاوره

شرکت بازرگانی پشتیبان کار رعد با کادری مجرب و نیروهای متخصص آماده مشاوره و ارائه بهترین روشها جهت تسهیل بخشیدن در تمامی مراحل واردات و صادرات می باشد ، توصیه میگردد قبل از شروع هر کاری از تمامی مراحل و روند کار  آگاه باشید تا بیشترین بهره وری را داشته باشید.

انتظار می رود با استفاده از این مزایا بهترین خدمات را دریافت نمائید ، نمونه ای از این خدمات شامل :

ارائه مشاوره قبل از واردات و صادرات.

ارائه مشاوره و همکاری جهت برخورداری بیشترین تسهیلات و مزایا

ارائه مشاوره و خدمات حقوقی

قبول همکاری و انجام کلیه خدمات بازرگانی