استاندارد

انواع استاندارد

بر حسب اینکه خریدار و فروشنده از یک ملیت یا از دو ملیت مختلف باشند، داد و ستد کالا بین آن‌ها، خرید و فروش داخلی یا صادرات و واردات تعریف می‌شود که هر یک از این دو معامله تابع استانداردهای خاص خود هستند؛ بنابرین لازم است در اینجا با انواع استانداردها آشنا شویم

استاندارد ملی

استانداردی است که با بهره‌گرفتن از نتایج حاصل از علوم و فنون، و نظر کارشناسان، دست‌اندرکاران و مسئولان مربوطه در سطح یک کشور توسط مؤسسه استاندارد آن کشور تعیین، تدوین و منتشر می‌شود. برای مشخص‌شدن استاندارد ملی یک کشور مواردی از قبیل شرایط اقتصادی، جغرافیایی و امکانات موجود در نظر گرفته‌می‌شود. استاندارد ملی بر حسب مورد در خصوص تولیدات، آیین‌های کار، خدمات و … مصداق می‌یابد. اهم اهداف مورد نظر در تهیه و اجرای استانداردهای ملی عبارتند از: حفظ و ارتقاء سطح تکنولوژی، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و در نهایت تأمین منافع ملی. شکی نیست که خریداران و فروشندگان مقیم یک کشور باید از استانداردهای ملی آن کشور تبعیت کرده و مطابق آن عمل کنند.

استاندارد منطقه ای

استانداردی است که برای تسهیل مبادلات تجاری، در منطقه‌ای خاص، متشکل از تعدادی کشور همجوار یا گروهی از کشورهای دارای مبادلات بازرگانی مشترک تهیه، منتشر و اعمال می‌شود، مانند استانداردهای اروپایی که برای کالاهای مورد مبادله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصداق و اعتبار دارد. استاندارد منطقه ای به معنای انطباق با استانداردهای اروپایی است و نشان می‌دهد که کالای مورد نظر با شرایط تعیین‌شده درباره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرف‌کننده انطباق دارد. اگر صادرکننده و واردکننده یک کالا مقیم دو کشور در منطقه‌ای خاص مثل اروپا باشند، باید تابع همان استاندارد منطقه‌ای مورد نظر باشند

استاندارد بین المللی

تهیه، تصویب و منتشر می‌شود.  (ISO)  استانداردی است که با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت، ایجاد آن توسط سازمان‌های بین‌المللی مربوطه از قبیل سازمان جهانی استاندارد

این نوع استانداردها همان‌گونه که از نامشان پیداست در کلیه کشورهای جهان اعتبار دارند و این بدان معناست که صادرکنندگان و واردکنندگان واقع در دو کشور مختلف می‌توانند داد و ستد کالای خود را به پشتوانه استانداردهای بین‌المللی انجام دهند