بروزرسانی لیست شرکت های تایید صلاحیت در صدور گواهینامه استاندارد ایزو CB

مسئول واحد تحقیق و توسعه و ایزو تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بروزرسانی لیست شرکت های تایید صلاحیت در صدور گواهینامه استاندارد ایزو CB خانم دکتر لطیفی مسئول واحد تحقیق و توسعه و ایزو تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در راستای فرآیندها و الزمات صدور پروانه ساخت برای شرکتهای […]