عدم نیاز به مجوز برای صادرات برگ اکالیپتوس

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این مطلب اعلام کرد: در راستای تسهیل فرآیند کسب و کار ، صادرات برگ اکالیپتوس ، ذیل کد تعرفه ۱۲۱۱۹۰۹۹ آزاد است و صادرات کالای مذکور ( صرفا برگ اکالیپتوس ) نیازی به اخذ مجوز از این وزارت ندارد.