هشدار جدی برای ثبت نام در سامانه انبارهای شهری

به زودی اکسس کنترل فرودگاه امام فعال و فرایند درب خروج مکانیزه میشود. شرکت هایی که در سامانه انبارهای شهری ثبت نام نکرده اند امکان ورود وسیله حمل و خروج کالا رو نخواهند داشت ، لذا شرکتهایی که قصد ترخیص و خروج بار از حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی را دارن هر چه سریعتر نسبت به […]