فهرست رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی شرکتهای تولیدی و وارداتی

رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با عنایت به مصوبه کمیته فنی تجهیزات پزشکی مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ بدینوسیله به اطلاع می رساند رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی شرکتهای تولیدی و وارداتی در حوزه های مربوطه مطابق با فهرست ذیل مورد تایید این اداره کل می باشد. هم چنین […]