خبر خوش مالیاتی به متقاضیان وام بانکی

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ازاین‌پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیازی به دریافت گواهی‌های مالیاتی ندارند. رییس کل سازمان امور مالیاتی سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها به‌منظور پرداخت […]